Click here to load reader

Semesterboek 4 Speco Sport & Media

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Speco Sport & Media Semesterboek 4 leerjaar 2010-2011 Fontys Economische Hogeschool Tilburg

Text of Semesterboek 4 Speco Sport & Media

 • Semesterboek SPECO Sport & Media Semester 4

  2010-2011Semestermanager: P. Strack van Schijndel

 • Inhoud SemesterboekCompetentiesOpdrachtgever & casusToetsen &ProjectproductenModulesProgrammaDocentenToetsmatrixCommunicatieBoeken !!!!!!!!!!

 • Competenties semester 4 Link naar CompetentiematrixAlle competenties op niveau 2: Relevante signalen opsporen en interpreteren Communicatieonderzoek ontwerpen en uitvoeren Communicatieadvies uitbrengen Van organisatiestrategie naar communicatiebeleid Opstellen van een gentegreerd communicatieplan (rapport Unicef) Het ontwerpen van een campagne (Bidbook Citymarketing) Representeren van de organisatie Persoonlijk en professioneel handelen

  30 ecs totaal

 • Opdrachtgever www.unicefopen.nl Motto - Unite for Children

  Onder dit motto werkt UNICEF dag in dag uit aan het verbeteren van de leefsituatie van kinderen in kansarme positie waar ook ter wereld.

  UNICEF gebruikt de positieve kracht van sport om voor dit doel geld, menskracht en middelen bijeen te brengen.

  Het UNICEF Open is daarvan een uitstekend voorbeeld

 • Opdrachtgever www.unicefopen.nl Toernooigegevens 2011

  Wanneer: 12 t/m 18 juni 2011 Waar: Autotron Rosmalen Ondergrond: Gras Prijzengeld ATP/WTA: 450.000 / $225.000 Spelersveld: Nationale en internationale tennistop Aantal toeschouwers: 62.000 Televisie: RLTZ, NOS: Sportjournaals NED1, Omroep Brabant, UNICEF Open Journaal: www.unicefopen.tv Organisatie: Libma Events BV

 • UNICEF Open 2011Focus op overheid: omgeving / citymarketingEerste opdracht: Bidbook citymarketing s-Hertogenbosch e.o. op basis van UNICEF Open 2011Focus op organisatie: relaties / netwerk / publiekTweede opdracht:Campagnevoorstel positionering UNICEF Open 2012Opdrachten - Op zoek naar het DNA van UNICEF Open

 • Opzet semester 4CorporatesportcommunicatieEvent-marketingCitymarketing& sportbeleidSLBOverheids-communicatieEventsponsoringInternecommunicatieCommunicatieonderzoek

 • Periode 3Periode 4Bidbook CitymarketingBoks ToetsenKennis

  en Inzicht

  als voorwaarde voor

  het projectToepassing

  van kennis en inzicht

  in projectPerformance IICampagne UNICEF Open 2012

 • BOKS Toetsen

  1e toets GH 221Interne communicatieCorp. sportcommunicatie

  2e toets GH 222c. Eventmarketing / sponsoring

  3e toets (CODE GH 219)d. Citymarketing / sportbeleide. Overheidscommunicatie

  4e toets GH 216f. Communicatieonderzoek

 • Projectproducten Bidbook en Campagneplan (samen GH 223)

  Onderdelen Bidbook:Citymarketing(beleids)planCreatieve vertaling op basis van DNA UNICEF Open

  Onderdelen campagne UNICEF Open 2012:Sponsorplan vanuit event ofEventmarketing(communicatie)plan ofIntern communicatieplan toernooi ofCorporate communicatieplan toernooi of

  Beide onderdelen: Communicatieonderzoek

 • Performance II

  Individueel GH 215Opzet: per groep langs assessoren

  1.PRESENTATIE Campagne UNICEF Open 2012 2.PITCH: Bidbook Citymarketing

 • Extra dossiers

  Stagevoorbereiding (GH 217)

  Intercomm (GH 220)

 • Programma periode 3O1O7Communicatie onderzoekCorporate sportcommunicatieInterne communicatieEventsponsoringOverheidscommunicatie SLB/StagevoorbereidingEventmarketingCitymarketing en sportbeleidCampagne UNICEF Open 2012 Bidbook Citymarketing

 • Programma periode 4O814 Bidbook Citymarketing s-Hertogenbosch e.o. Campagne UNICEF Open 2012

 • Modules Semester 4EventsponsoringCommunicatie-onderzoekCorporate sport- communicatieEvent-marketingInterne communicatieOverheids-communicatieCitymarketing & sportbeleidSLB/stagevoorbereiding

 • InhoudDe student leert een communicatieonderzoek voor een sportevent op te zetten, uit te voeren en te rapporteren. .

  Doelstellingeneen onderzoeksopzet maken die het onderzoek afbakent en structureertbetrouwbaar deskresearch uitvoeren, de informatie operationaliseren naar geschikte onderzoeksvragen met inachtneming van de validiteithet eigen veldwerk organiseren met inachtneming van de representativiteit en betrouwbaarheideen rapportage beoordelen op betrouwbaarheid en validiteitrelaties leggen tussen de afgelegde stappen in het marktonderzoekprocesconclusies trekken die een basis vormen voor een communicatieadviesplanresultaten van het eigen onderzoek schriftelijk rapporteren en mondeling verdedigen.Communicatieonderzoek

 • Toetsen / Producten:Toets: communicatieonderzoek Van der Kaap H. 1 t/m 6 + collegestof.Product: communicatieonderzoekPerformance assessment: marktonderzoekLiteratuur:Kaap, G. van der (2006) Toegepast communicatieonderzoek, Boom Onderwijs.CommunicatieonderzoekVerantwoordelijke docent: Ruben [email protected] 27 26 44 28

  OW 18-2Onderzoeksproces & probleemanalyseOW 222-2Kwaliteit van onderzoek & operationaliserenOW 31-3DeskresearchOW 48-3Kwalitatief onderzoek: interview

  OW 515-3Veldwerk OW 622-3Data verwerkenOW 729-4Rapportage

 • Corporate sportcommunicatieInhoudElke organisatie vormt beelden, associaties en ervaringen het imago - bij deverschillende groepen waarmee ze contact heeft. Bij corporate communicatie speelt deafstemming van alle communicatie-uitingen van een organisatie een sleutelrol bij hetsuccesvol opereren van een organisatie.

  DoelstellingenNa afloop van de colleges corporate communicatie heb je kennis van en inzicht in:identiteit en imago van een organisatiede rol van een ondernemingstrategie bij het vaststellen van een corporate communicatiebeleiddiverse corporate communicatiestrategien;de samenhang tussen strategie, interne- en externe communicatie;de rol van de themas isssuemanagement, huisstijl en crisiscommunicatie;de bouwstenen van een corporate communicatieplan.Bijzondere aandacht voor omgaan met de pers in relatie tot corporate communicatie

 • Corporate communicatieToetsen / Producten:BOKStoets Coporate Communicatie inclusief omgaan met de persCorporate Communicatieplan inclusief omgaan met de pers

  Performance assessment:Corporate inclusief omgaan met de pers

  Literatuur:Jagt, A.R.J. van der (2004) Corporatereputatiemanagement, Kluwer,Alphen aan den RijnVerantwoordelijke docent: Paul Strack van Schijndel [email protected] aanwezig: ma t/m vrij

 • Interne communicatieInhoudDe studenten leren interne communicatie in sportgerelateerde organisaties strategisch te organiseren vanuit een planmatige aanpak, hierover te rapporteren en de kwaliteit te verantwoorden.

  Doelstellingen Kennis hebben van het belang van interne communicatieInzicht verwerven in de verschillende soorten interne communicatieKennis hebben van verschillende soorten organisaties en hun interne communicatieInzicht verkrijgen in de rol van interne communicatie bij veranderingsprocessenInzicht verwerven in de samenhang tussen bedrijfscultuur en interne communicatieKennis verkrijgen van interne doelgroepen mediaOp grond van bovenstaande in staat zijn een intern communicatieplan te produceren en te verantwoorden

 • Interne communicatieVerantwoordelijke docent:[email protected] / Producten: BOKStoets na periode 3,Intern communicatieplan aan het einde van periode 4

  Performance assessment:Interne communicatieLiteratuur: Basisboek Interne Communicatie, Reijnders

 • EventmarketingInhoudEventmarketing heeft dit semester een tweeledig karakter. In de eerste periode wordt inzicht verkregen in de specifieke aspecten van eventmarketing. Het leerarrangement bestaat uit vijf weken 2 uur hoorcollege en 1 uur werkcollege. In de tweede periode wordt er gedurende het werkcollege gewerkt aan de projectopdracht.

  DoelstellingenOnderscheid maken tussen sportproduct, -dienst en event; Een sportevent kunnen vertalen/omzetten naar een sportbelevenis;Gegevens verzamelen en analyseren om marketingbeslissingen te nemen;Marketingstrategie vertalen in marketingmix om vervolgens toe te passen op sportevent;

 • EventmarketingVerantwoordelijke docent: Ruben [email protected] 27 26 44 28Toetsen / Producten:Bokstoets Eventmarketing/citymarketingSporteventsdossierSporteventmarketing(communicatie)-planPerformance assessmentEventmarketingLiteratuur:Reader SporteventmarketingSportmarketing; Colijn & KokGrondslagen van de Marketing; Verhage

  WeekBeginInhoudOW 18-2HC1 : inleiding dienstenmarkting/eventmarketingWC1: toepassen actuele caseOW 222-2HC2 : ImagineeringWC2: toepassen actuele caseOW 31-3HC 3: Management van verwachtingen en ervaringenWC 3: toepassen actuele caseOW 48-3HC 4: Marketingmix van een sporteventWC 4: toepassen actuele caseOW 515-3HC 5: Vervolg marketingmix van een sportevent WC 5: toepassen actuele caseOW 622-3HC 6: Vervolg marketingmix van een sporteventWC 6: toepassen actuele caseOW 729-4HC 7: Samenvatting/voorbereiding tentamenWC 7: proefvragenOW 82 uur werken aan projectopdrachtOW 92 uur werken aan projectopdracht

 • Eventsponsoring

  InhoudSponsoring wordt vanuit twee invalshoeken bestudeerd. In de verbinding tussen sponsor en sponsorobject wordt telkens de relatie geanalyseerd vanuit het oogpunt van n van beide partijen. In deze periode wordt de nadruk gelegd op Enerzijds wordt de situatie vanuit de sponsor geanalyseerd omdat een sport en sponsorobject moet passen bij de sponsor en gentegreerd moet worden in de (marketing)communicatie van het bedrijf.Anderzijds wordt planmatig een sponsorplan ontwikkeld dat past bij het sponsorobject, in dit geval het sportevent dat in periode 4 moet worden georganiseerd. LeerdoelenVanuit het event analyseren van eigen organisatie ten behoeve van sponsorwervingCriteria opstellen vanuit het matchingmodel waar potentile sponsoren aan moeten voldoenFormuleren van argumenten voor de benadering van individuele potentile sponsorenSamenstelle