Keynote 7 juni FEHT Speco/JCU

 • View
  299

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Keynote 7 juni FEHT Speco/JCU

 • creatieve campagneOp zoek naar ht creatief concept

  FEHT SPECO/JCU | 7 juni 2016

 • programmaWieisdiegast?vanideenaarcampagnedeopdrachtlichtuit,inspiratieaandenktechnieken

  aandeslag!

  tipsvoorjepitch

  creatieve campagneOp zoek naar ht creatief concept

 • nou,evenvoorstellendan:dannyvalize

  Wieisdiegast?

 • Wie is die gast?

  danny Valize

 • Wie is die gast?

  aRt diReCtOR bij Vis (n sOORt ReClamebuReau)

 • 6

  Wie is die gast?

  eigen toko: flavory.ink

 • ABAB | AM | AvnET | BATA | BiSOn | COMMOdOrE | ECCO FEi | FlUkE | FOnTyS | GEBEriT | HEndrik vEdEr GrOUPHEUGA | JOHn MillEr | lUnET zOrG | MAkiTA | MArAnTzMin. v. BinnEnlAndSE zAkEn | Pink rOCCAdE | POliTiEPHiliPS | SiOUx | SiMAC | STOrk | TAU W | TnO | TrOyUnilUx | vAlvOlinE | WiTlOx vAn dEn BOOMEn | zAyAz

  erkervaringW

  W

  Wie is die gast?

 • vanideenaarcampagne

  hoegraagWiljeWinnen?

 • creativiteit >idee>concept >creatierealisatie

  van idee naar campaGne

 • creativiteitideeconceptcreatierealisatie

  van idee naar campaGne

 • creativiteitideeconceptcreatierealisatie

  van idee naar campaGne

 • creativityisputtingyourimaginationtoWork

  Sir Ken Robinson

 • 3mythenovercreativiteit:

  CreativiteitisvoorspecialemensenCreativiteitisniettelerenCreativiteitgaatoverkunst,ofeenanderevorm vanonbevangenzelfexpressie

  van idee naar campaGne

 • ihaventfailed.ivejust found10.000Waysthat WontWork

  ThomasEdison

 • creativiteitideeconceptcreatierealisatie

  van idee naar campaGne

 • ibeginWithanideaandthenitbecomes somethingelse

  Unknown

 • Eenvoorstelling,eendenkbeeldBedenksel,invalEengedachteofsuggestie,voorafgaandaaneen mogelijkeactie(ofconcept)

  Watisdewaardevaneenidee?

  van idee naar campaGne

  wat is een idee?

 • creativiteitideeconceptcreatierealisatie

  van idee naar campaGne

 • Eenprincipe,eenontwerpPlanmatigeschetsSchetsmatigplanVoorlopigeformuleringv/h(uitgevoerde)idee

  van idee naar campaGne

  wat is een concept?

 • Kwalitatievenkwantitatieveinschatting vanacceptatie,ontwikkelkaders,realisatietijd en -kosten

  VanwatnaarhoeInlevingsvermogen

  van idee naar campaGne

  doel conceptonwikkelinG

 • HetconceptmoetopvallendzijnHetconceptmoetonderscheidendzijnHetconceptmoetsimpelzijnHetconceptmoetcampaignablezijn -vertaalbaarnaarmeerderemiddelen/media -onuitputtelijk -herhaalbaar

  van idee naar campaGne

  het campaGneconcept

 • van idee naar campaGne

  campaiGnable: evian

 • van idee naar campaGne

  campaiGnable: evian

 • van idee naar campaGne

  campaiGnable: evian

 • van idee naar campaGne

  campaiGnable: evian

 • https://youtu.be/OWG3rtGoili

  https://youtu.be/OWG3rtGoIlI

 • 4typencampagne-concepten(eigenlijkveelmeer,maarditzijn voorvandaagdebelangrijkste)

 • 1. Associatieconcept:

  Hetbelangrijksteaspectvaneenproduct wordtgeassocieerdmeteenaspectdatbuiten ditproductligt

  Combinatievanzakendieopheteerstegezicht veruitelkaarliggen

  van idee naar campaGne

  4 typen campaGneconcepten

 • https://youtu.be/wwO-wo892pi

  https://youtu.be/wwO-wo892pI

 • 2.Explicatieconcept:

  Uitleggevenoverproductofdienst Bijvoorbeeldover:

  -dewerkingoffunctievaneennieuwproduct -hoehetproducttotstandisgekomen

  van idee naar campaGne

  type campaGneconcepten (4)

 • https://youtu.be/k0_GCuim9ky

  https://youtu.be/K0_GCuim9kY

 • 3.Effectconcept:

  Inheteffectconceptwordthetresultaatvan hetgebruikvaneenproductofdienstgetoond

  Meestaldoorhetbenadrukkenvan: -onderscheidendkarakter -hetvoordeelvoordegebruiker

  van idee naar campaGne

  type campaGneconcepten (4)

 • https://youtu.be/WzTSE6kclwy

  https://youtu.be/WzTSE6kcLwY

 • 4.Vergelijkingsconcept:

  AlsbestegetestHetverschiltussen: -merkAenmerkB -merkAenanoniememerkX -verbeterdeversievaneenproductofdienst

  van idee naar campaGne

  type campaGneconcepten (4)

 • https://youtu.be/rmcby6eqnHs

  https://youtu.be/rmcby6eqNHs

 • Alsjeeensterkconceptontleedtkomje vanallestegen,o.a.:HoofdboodschapVerborgenboodschapToonzettingVisueleprikkel(s)AanzettoactieConsistentieenherhaling

  van idee naar campaGne

  een campaGneconcept heeft meerdere laGen...

 • van idee naar campaGne

  verhooG de impacT meT ToonzeTTinG en emoTie die passen bij heT merk

  Gebruikbijvoorbeeld:HumorUitdaging/provocatieErotiekSpanningFantasieAuthenticiteitSurrealisme

 • Humor

 • Uitdaging/provocatie

 • Erotiek

 • Spanning

 • Fantasie

 • Authenticiteit

 • Surrealisme

 • buzzverslaatgeWonereclame

 • emoties

 • van idee naar campaGne

  emoties

  Eenemotioneleboodschapwordtbetergezien,gelezen,geloofdnonthouden

  Campagnesdiesterkeemotiesoproepenzijnsuccesvoller

  Merkendieconsumenteninhethartraken krijgeneenplekinhethoofd

 • 95%vandebesluitvormingronddeaankoopvaneenproduct

  vindtonbeWustplaats

  Bron:www.marketingonline.nl/bericht/return-of-brandlove.-onbewuste-merkvoorkeur-door-emotie

 • WelkeemotiegaanWebijprsportreizen

  aanspreken?

  van idee naar campaGne

 • prsportreizenWilgroeien...

  deopdracht

 • de opdracht

  groei

  Darts 0mzet150KVoetbal omzet300KFormule1 0mzet150KRugby 0mzet150K

  2020

 • de opdracht

  budget?

  Taakstellendbudgeto.b.v.verwachteomzetRealismeNiet:x%vandeverwachteomzetZelfbepalenwatnodigisomdeomzettehalen

 • de opdracht

  input van pr reizen

  VOETBAL

  DARTS

  RUGBY

  Formule 1

  Sportreis op maat?Deals?

  Website?

  Directe verkoop?Beleving

  Onvergetelijke ervaring

  Passie

  Dichterbij hun sport te brengen

  Prijs

 • hoepresenterenditsoortbedrijvenzich?

  de opdracht

 • evenement centraal?

  sporter/sportclubcentraal?

  de opdracht

 • fancentraal?

  de opdracht

 • fans+sport(ers)bijelkaarbrengen

  de opdracht

 • jamaarhoekmjedrop?

  lichtuit,inspiratieaan?

 • 1%inspiratie

  99% transpiratie

  wederomThomasEdison(dieouwewaszogeknognieth?)

  licht uit, inspiratie aan?

  Genialiteit:

 • 99%transpiratie

 • licht uit, inspiratie aan?

  insights99% transpiratie

  (marktontwikkeling,trends,consumentengedrag,etc.)

 • licht uit, inspiratie aan?

  99% transpiratie

  learnings(ervaring,onderzoek,analyse,bestpractices,etc.)

 • licht uit, inspiratie aan?

  99% transpiratie

  skills(media,tekst,vorm,kleur,beeld,geluid,etc.)

 • licht uit, inspiratie aan?

  99% transpiratie

  cheats(leervananderen)

 • licht uit, inspiratie aan?

  99%transpiratie

  insights

  skills

  learnings

  cheats

 • BINNENHETZElFDEDoMEIN:Concurrentaanbieders(on-enoffline)Sportreizen(voetbal,darts,rugby,formule1)Reisbureausalgemeen,aanbiedersvliegtickets

  MAARooK:Media:RTl7(VI/RTl7Darts),sportbladenZiggo,sportblogs,magazinesonline/offline

  licht uit, inspiratie aan?

  cheats: zoek voorbeelden (slecht/goed)

 • Wordeenideenfabriek

  denktechnieken

 • 1%inspiratie

 • TyPISCHEBRAINSToRMSET-UP:

  ochtendjeideenbedenken?IdeenbijelkaarbrengenDiscussieErzijnwel20ideenEndan?

  denktechnieken

  idee-ontwikkeling

 • compromis

 • Compromis:Ineenhuwelijk:functioneelBijidee-ontwikkeling:devijand

  Ideenmetdeplakfactor:BuitencategorieSimpelWordenbegrepenenonthouden

  denktechnieken

  de plakfactor

 • Tweestatementsindezeopdrachtkloppenniet.Welketwee?

  5x5=25(6x2,5):3=572:9=8324-50=2746+13=17

  denktechnieken

  testJe!

 • Tweestatementsindezeopdrachtkloppenniet.Welketwee?

  5x5=25(6x2,5):3=572:9=8324-50=2746+13=17

  denktechnieken

  testJe!

 • DoorbreekvastedenkpatronenAutomatischepiloot,hetluiedenkenRatioremtcreativiteitDedictatuurvandatenegoedeantwoordEenvraag,nantwoord?of20?

  denktechnieken

  belemmeringen bij idee-ontwikkeling

 • 200

 • VersneldgenererenvanideenVeelideen,kwantiteitAllesmag,alleantwoordenzijngoedIedereenteltmeeSteljeoordeelevenuit

  denktechnieken

  brainstormen

 • BloemassociatieThema:

  dartpijl

  denktechnieken

  groepsbrainstorm (demo)

 • KettingassociatieStart:

  max verstappen

  denktechnieken

  groepsbrainstorm (demo)

 • denktechnieken

  brainstormtechnieken

  CoACHINGTIJDENSWERKCollEGE

  Why/HowNegatiefbrainstormenNaughtyyou!Clichsetc.

 • Bedenk200ideendiePRreizenvooraltijd opdekaartzetten

  of:

  opwelkemanierenkanPRreizenhetbezoekers zoaangenaammogelijkmaken?

  denktechnieken

  prikkelende vraag, bijvoorbeeld:

 • ready,setgo!

  aandeslag!

 • inspirationdoes exist,butithas tofindyou Working

  PabloPicasso

 • justdoit!

  tipsvoorjepitch

 • GoedevoorbereidingiscruciaalHetisnietmoeilijkJepitcht: -hetprojectwaarjewekenlangaangewerkthebt -eenoplossing(waarjeingelooft) -overjevak(waarjeretegoedinbent)Weeskalmendirectluistergoednaarvragen

  tips voor je pitch

  just do it!

 • When in doubt,

  leave it out A Simplicity love song