Solutii Electricitate 2009

 • View
  93

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Solutii subiecte electricitate.

Text of Solutii Electricitate 2009

 • 001 Producerea i utilizarea curentului continuu S.I

  1 2 3 4 5 d c c a d

  S.II

  a. S

  Rl=0 m

  SR== 70 1012

  l .

  b. ==+

  = 432

  2

  20

  00

  00 RRR

  RRR .

  c. ANrR

  NEI 5,1

  2 0=

  += .

  d. ANrR

  NEI 3

  32

  0

  =+

  = .

  100 232

  IRIR = AII 131

  =

  = .

  VIRUAB 610 == . S.III

  a. IEP = AEP

  I 2== .

  221 IrPPP ++= =

  = 10

  221

  I

  PPPr .

  b. == 80IrEU .

  c. 211 IRP = == 2521

  1I

  PR ;

  222 IRP = == 152

  22

  I

  PR .

  d. %808,021 ==+

  =P

  PP .

  002 Producerea i utilizarea curentului continuu S.I

  1 2 3 4 5 d a b c d

  S.II

  a. =+

  +=+= 432

  321231 RR

  RRRRRR .

  b. VU AB 5,19= (din grafic). Teorema II Kirchhoff:

  ( ) ABUIrRE ++= ArREU

  I AB 3=+

  = ;

  2223 IRIRUMB == ARIR

  I 12

  232 =

  = .

  c. Teorema II Kirchhoff :

  ABUE = .

  taU AB = din grafic sV

  a10

  5,19= ecua ia

  dreptei din grafic tU AB = 95,1 ; tU AB = 95,1 ssVV

  a

  Ut AB 3,2

  95,15,4 =

  = .

  d. ( ) ABUIrRE ++= , dar 0=ABU ArRE

  I 5,0=+

  = de sens contrar

  sensului din figur . S.III a. JtIRW 67502111 == . b. Teorema II Kirchhoff pe ochiul de sus :

  11IRIrE += ArIRE

  I 5,411 =

  = ;

  AIII 312 == ; 2211 RIRI =

  == 52

  112 I

  IRR .

  c. =+

  = 33,33

  10

  21

  21

  RRRR

  R ; %5,62625,0 ==+

  =rR

  R .

  d. WRIP 5,672 == .

  I A M B R

  rE,

  ABU

  0=I A M B R

  rE,

  ABU

  rE,

  2I

  1I 1R

  2R

  I

 • 003 Producerea i utilizarea curentului continuu S.I

  1 2 3 4 5 a c a a c

  S.II

  a. =+

  = 211

  1

  21 rr

  rp .

  b. 0=ABU ; Teorema II Kirchhoff :

  11111 IrUIrE AB =+= ArE

  I 61

  11 == ;

  22222 IrUIrE AB =+= ArE

  I 82

  22 == ;

  c. V

  rr

  r

  E

  r

  E

  Ep 2811

  21

  2

  2

  1

  1

  =+

  += .

  d. Teorema II Kirchhoff ptr circuitul echivalent di n figur :

  ( ) IRrrEE pp ++= 00 ( ) =+

  = 1200

  rrI

  EER p

  p .

  S.III a. WPPPs 18int =+= .

  b. IUP AB = AUP

  IAB

  5,1== ; IEPs = VIP

  E s 12== .

  c. %7575,0int

  ==+

  ==PP

  PPP

  s

  .

  d. 2int IrP = == 22int

  I

  Pr .

  004 Producerea i utilizarea curentului continuu S.I

  1 2 3 4 5 b c a d b

  S.II

  a. =+= 43223 RRR ; =+= 66556 RRR ; =+= 4,2

  5623

  56232356 RR

  RRR ;

  =++= 9423561 RRRR .

  b. ArR

  EI 2,21 =+

  = .

  c. 23561232 RIRI = ARR

  II 56,123

  235612 == .

  d. VRIU 28,523561 == . S.III

  a. ( ) VUfUUUR 7605,01 === ; IUP R = AUP

  IR

  1== .

  b. VfUUc 4== ; == 4IU

  R cc .

  c. == 76I

  UR R .

  d. 19P

  Pi = 19

  22 IRIr

  = == 419R

  r ;

  VIrUE 84=+= .

  1I

  22 , rE

  A

  B

  0=ABU 11,rE

  2I

  I

  00,rE

  pp rE , R

 • 005 Producerea i utilizarea curentului continuu S.I

  1 2 3 4 5 b c d a b

  S.II

  a. =+

  = 232

  3223 RR

  RRR ; =+= 9231 RRR .

  b. 2223 RIIR = ARR

  II 4,02

  232 == .

  c. rR

  EI

  += == 1R

  IE

  r .

  d. VRIU 4,2222 == . S.III

  a. =+

  +=+= 4,532

  321231 RR

  RRRRRR ;

  Intensita ile curen ilor prin surse i prin rezistorul 1R vor fi:

  ArR

  EI 2

  22 =+

  = ; 32

  3233 RR

  RRIRI

  += A

  RR

  RII 8,0

  32

  23 =+

  = .

  b. WIRP 1221 == .

  c. 32

  3222 RR

  RRIRI

  += A

  RR

  RII 2,1

  32

  32 =+

  = ;

  JtIRW 103682222 == . d. Dac ntrerup torul este nchis cele dou surse sunt scurtcircuitate:

  ArE

  rE

  Isc 2022 === .

  006 Producerea i utilizarea curentului continuu SI

  1 2 3 4 5 b d d d a

  SII a. Ecua ia care exprim ( )IfU = este: IrEU = ; ptr. 0=I VEU 50== , conform graficului.

  b. ptr. 0=U AIrE

  I sc 5=== , conform graficului.

  c. == 10scIE

  r .

  d. ptr. VU 30= Ar

  UEI 2== ;

  teN

  tq

  I== selectr

  eI

  tN 191025,1 == .

  SIII

  a. RRRRe

  1111 ++= 3R

  Re = ;

  Ar

  RE

  I 1

  3

  =+

  = ; WEIPs 22== .

  b. 3213RIRIRII

  R === AIIII31

  3321==== ; JtRIW 200211 == .

  c. WIR

  P 203

  2 == .

  d. %911110

  33

  3 =+

  =+

  =+

  =rR

  R

  rR

  R

  rR

  R

  e

  e .

  rE,

  R

  R

  R 3I 2I

  I 1I

 • 007 Producerea i utilizarea curentului continuu SI

  1 2 3 4 5 a a c d b

  SII

  a. == 2,3S

  Rl .

  b. VRIU 76,51 == .

  c. rR

  EI

  +=1 i r

  EIsc =

  1IE

  rR =+ i scIE

  r = scIE

  IE

  R =1

  i 1

  1

  II

  I

  Rr

  sc =

  = 7,01

  1 RII

  Ir

  sc

  .

  d. VRII

  IIE

  sc

  sc 02,71

  1

  = .

  SIII a.Teoremele lui Kirchhoff:

  ==

  IRE

  IRIRE

  2

  111 AR

  EI 12 == ;.

  b. JtRIQ 2402 == .

  c. AR

  RIEI 5

  1

  11 =

  += ; 5,12

  2

  2111 ==

  RI

  IR

  P

  P.

  d. Dac se elimin sursa 2E circuitul va fi cel al turat.

  Circuitul exterior de rezisten RRRe += 1 ia putere maxim de la surs dac 1rRe = , deci =+= 611 RRr .

  008 Producerea i utilizarea curentului continuu SI

  1 2 3 4 5 a a d b d

  SII

  a. =+

  = 111

  1

  21 rr

  rp .

  b. V

  rr

  r

  E

  r

  E

  Ep 2511

  21

  2

  2

  1

  1

  =+

  += ; AA

  rR

  EI

  p

  p 27,21125 =

  += .

  c. Teorema lui Kirchhoff ptr. ochiul format de prim a surs i circuitul exterior:

  RIIrE += 111 AArRIE

  I 67,31140

  1

  11 =

  = .

  d. VVRIU 73,2211

  250 == .

  SIII

  a. =++

  =+= 4321

  21312 RRR

  RRRRR ;

  Ar

  R

  EI

  e

  1

  2

  3 =+

  = ; 2211321

  21 IRIRIRR

  RR==

  + AI

  RR

  RI 5,03

  21

  21 =+

  = ;

  AIRR

  RI 5,03

  21

  12 =+

  = ; VIRUR 3111 == .

  b. WIRP 5,12222 == .

  c. JtIRQ 36002333 == .

  d. %66,6632

  2

  ==+

  =+

  =r

  R

  R

  rR

  R

  e

  e

  pe

  e .

  1R

  1E R

  2I I 1I

  2E

  11,rE

  1R

  R

 • 009 Producerea i utilizarea curentului continuu SI

  1 2 3 4 5 c d a b c

  SII

  a. ArR

  EI 3,2

  11 +

  = .

  b. S

  ABR =2 ; S

  ACRAC = AB

  ACR

  RAC =2

  == 182RABAC

  RAC ;

  =+

  = 43,6745

  1

  1

  AC

  ACe RR

  RRR .

  c. =+

  = 5,721

  21

  RR

  RRRe ; ArR

  EI

  e

  3=+

  = .

  d. =+

  = 5,2221

  21 IRR

  RRU AB .

  SIII

  a. =++

  += 15432

  321 RRR

  RRRRe ; VEEEs 3221 =+= ; =+= 25,121 rrrs ;

  ArR

  EI

  se

  s 97,1+

  = ; JtIRQ 9,9306211 = .

  b. WIRP 4,19244 = .

  c. %87869,024

  42 +

  =rR

  R .

  d. 24

  2

  rR

  EI

  += ; t

  rR

  ErtIrW

  +==

  2

  24

  22

  22int .

  010 Producerea i utilizarea curentului continuu SI

  1 2 3 4 5 b a d b d

  SII a.

  b. VEnEEp 63 === ; === 15,023r

  mnr

  rp

  =+

  ++

  =320

  43

  43

  21

  21

  RR

  RR

  RR

  RRRe ; ArR

  EI

  ee

  e 63,0569360 =

  += .

  c. Datorit simetriei celor dou ramuri ale bateriei, prin fiecare ramur , deci

  prin fiecare surs va circula un curent de intensitate 2I

  , deci tensiunea la

  bornele unei surse va fi: VVI

  rEU 97,1569

  11202

  == .

  d. n acest caz curentul prin ramura principal va fi: ArE

  Isc 40

  233 == , iar

  curentul printr-o surs AREIsc 20

  2== .

  SIII

  a.rR

  EI

  +=

  11 ; rR =12 ; r

  ErR

  EI

  2122 =+

  = =

  = 22 12

  11

  II

  IRr ;

  VII

  IRIrIE 12

  222

  12

  1122 =

  == .

  b. rRR

  RRR =

  +=

  21

  2112 =

  = 31

  12 rR

  rRR .

  c. WIRP 5,132111 == ; WrIIRP 1822

  22122 === .

  d. %5021

  12

  12 ==+

  =+

  =rr

  rrR

  R .

  I

  rE, rE, rE,

  rE, rE, rE,

  1R

  2R

  3R

  4R

 • 011 Producerea i utilizarea curentului continuu SI

  1 2 3 4 5 d b a d b

  SII

  a. ==+

  += 5,423

  RRR

  RRRRe .

  b. AARU

  Ie

  67,135 == ; rIUE 5+= == 18,0

  5IUE

  r .

  c. AAr

  RE

  I 75,34

  15

  52

  ==+

  = .

  d. VIR

  U 625,52

  == .

  SIII

  a. =++

  ++=

  ++=+= 5

  )(

  432

  4321

  342

  34212341 RRR

  RRRR

  RR

  RRRRRRe ; ArR

  EI

  e

  2=+

  = .

  b. ( ) ( ) IRRR

  RRRIRRIRUAB

  432

  43234322 ++

  +=+==