Click here to load reader

Skrinjica 6, Priručnik

 • View
  165

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priručnik

Text of Skrinjica 6, Priručnik

 • 1

  Valentina Kamber Lidija Sykora-Nagy

  Hrvatska jezina krinjica 6

  PRIRUNIK ZA UITELJE

 • 2

  Nakladnik NIP kolske novine d.d. A. Hebranga 40, Zagreb

  Valentina Kamber Lidija Sykora-Nagy

  HRVATSKA JEZINA KRINJICA 6 Prirunik za uitelje

  Za nakladnika

  Ivan Vavra

  Urednik Ivan Rodi

  Ilustracija na omotu CD Dubravko Kastrapeli

  Design omota

  Morana Kukec

  Grafika priprema kolske novine

 • 3

  Valentina Kamber Lidija Sykora-Nagy

  Hrvatska jezina krinjica

  6

  Prirunik za uitelje

  Zagreb, 2007.

 • 4

  Sadraj Uvod ..5 1. Prijedlog rasporeda gradiva.......................................................................................................................7 2. Metodike napomene, dodatni zadaci i ideje za izvedbu svih nastavnih jedinica jezika i jezinoga izraavanja ..18 Ponovno zajedno ..18 Hrvatski jezik (ponavljanje, uvjebavanje i usustavljivanje gradiva) ..19 Vrste rijei (ponavljanje, uvjebavanje i usustavljivanje gradiva 5. razreda) . 20 Vrste predikata . 22 Subjekt . 23 Zamjenice (uvod) . 24 Osobne i povratna zamjenica ... 25 Posvojne i povratno-posvojna zamjenica ..27 Pokazne zamjenice ....28 Zamjenice (usustavljivanje) ..31 Glagoli po znaenju ..32 Glagoli po vidu .33 Glagoli po predmetu radnje ..34 Infinitiv .36 Prezent ..38 Glagoli po vidu i predmetu radnje; infinitiv, prezent (uvjebavanje i usustavljivanje) ...39 Glagolski pridjevi i glagolska imenica .40 Perfekt ...41 Aorist i imperfekt ..42 Pluskvamperfekt ...44 Prola glagolska vremena (uvjebavanje i usustavljivanje) .45 Futur prvi ..45 Futur drugi ........46 Kondicional prvi i drugi ...48 Imperativ ...48 Glagolski oblici (uvjebavanje i usustavljivanje) ....50 Zarez .....51 Reenini i pravopisni znakovi ....52 Veliko i malo slovo ..54 Glasovi i ......55 Glasovni skupovi ije i je ...56 Jezino gradivo (uvjebavanje i usustavljivanje) .....57 Opisivanje prostora ...57 Opisivanje osobe ..58 Prepriavanje ....59 Privatni i slubeni razgovor ......60 Krasnoslov (recitiranje) ....60 Dramatizacija teksta i njegovo uprizorenje ..62 Gradivo izraavanja (uvjebavanje i usustavljivanje) ......62 3. Uzorci nastavnih priprema ....63

  Posvojne i povratno-posvojna zamjenica ...63 Glagoli po predmetu radnje ....65 Infinitiv ...67 Usustavljivanje gradiva o prolim glagolskim vremenima ....69 Zarez ...70

  4. Integrirana nastava .......72

 • 5

  Uvod Potovani uitelji i uiteljice hrvatskoga jezika!

  Udbeniki komplet Hrvatska jezina krinjica 6 sastoji se od udbenika, vjebenice, prirunika te

  radnih listova za provjeru znanja. Udbenik i vjebenica obavezni su dijelovi kompleta, prirunik prati

  udbenik i vjebenicu, a Radni listovi za provjeru znanja neobvezatan je dio koji se moe posebno

  nabaviti za uenike.

  Udbenik obrauje sve nastavne teme propisane Nastavnim planom i programom na uenicima blizak i

  razumljev nain, sa zanimljivim temama iz nastavnih i nenastavnih podruja ivota. Nudi

  uspostavljanje bogatih integracija i korelacija, primjerice obrauje teme s podruja medijske kulture i

  knjievnosti (bajka, kazalite, strip i dr.) i s drugim nastavnim predmetima (pubertet, gradovi, Biblija,

  stare civilizacije, ekologija, glazbeni ukusi i dr.) ime ete u zajednikom planiranju na razini razrednih

  vijea lake pronai zajednike kljune pojmove i odrediti zajedniku temu.

  Na kraju udbenika nalazi se poglavlje Otvorena krinjica gdje je pregledno iznijeto gradivo 6. razreda

  te gradivo 5. razreda na koje se gradivo 6. razreda nadovezuje.

  Vjebenica donosi zadatke uz svaku nastavnu jedinicu i, to posebno istiemo, za svaki sat ponavljanja,

  uvjebavanja i usustavljivanja gradiva (npr. Zamjenice, Glagoli po vidu i predmetu radnje, Prezent i

  infinitiv, Prola glagolska vremena, Glagolski oblici, Glasovi i , Glasovni skupovi ije i je i dr.).

  I udbenik i vjebenica pregledni su i jasno kazuju ueniku to trebaju znati i kako gradivo primijeniti,

  nude mnotvo igara i igrovnih zadataka, bogato su ilustrirani i opremljeni u boji, a uitelju omoguuju

  da s lakoom kreira nastavne sate.

  Piui ovaj prirunik zapitale smo se s kakvim smo se mi prirunicima susretale tijekom svoga rada u

  nastavi i to nam je iz tih prirunika bilo korisno, to smo preskakale itajui ih, to smo eljele u njima

  pronai, a nismo nalazile. O tome smo razgovarale i s brojnim kolegama i kolegicama pa je ovaj

  prirunik zaista rezultat naeg istraivanja o potrebama uitelja koje moe zadovoljiti jedan prirunik.

  Stoga on nije tuma udbenika nastojale smo da udbeniki komplet govori sam o sebi, nego je

  prvenstveno zbirka ideja za nastavu koje e, nadamo se, nastavni proces uiniti uinkovitijim i

  zanimljivijim i vama uiteljima i vaim uenicima.

  U priruniku se nalaze sljedea poglavlja:

  - Prijedlog rasporeda gradiva s integracijama i korelacijama;

  - Metodike napomene, dodatni zadaci i ideje za izvedbu svih nastavnih jedinica jezika i jezinoga

  izraavanja;

  - Uzorci nastavnih priprema.

 • 6

  Prvo poglavlje donosi okvirni plan i program rada nastave jezika i jezinoga izraavanja, s kljunim

  pojmovima i ciljevima (oekivanim obrazovnim postignuima) za svaku jedinicu te s prijedlogom

  unutarpredmetnih integracija i korelacija te korelacija s drugim nastavnim predmetima i izvannastavnim

  podrujima. U ovaj plan svaki e uitelj s lakoom uvrstiti i plan rada nastave knjievnosti te medijske

  kulture.

  Drugo poglavlje dijelom je povezano s udbenikim kompletom, no mnogi prijedlozi koje ono donosi

  nisu izravno povezani s ovim udbenikom. Ovdje se nalazi popis kljunih pojmova i obrazovnih

  potignua prema Nastavnom planu i programu, metodike napomene vezane uz svaku nastavnu

  jedinicu, ukljuujui i jedinice ponavljanja, uvjebavanja i usustavljivanja gradiva i dio nazvan

  Osvjeimo dan! u kojem su opisane aktivnosti meu kojima istiemo prijedloge igara i igrovnih

  zadataka te druge aktivnosti koje e, nadamo se, svaki nastavni sat uiniti zanimljivijim, poticajnijim,

  raznolikijim, i djeci i uiteljima radosnijim. U ovom se dijelu prirunika nalaze i dodatni zadaci za

  uvjebavanje spoznaja. Smatrale smo da uitelju formalna pisana priprema nije korisna, nego da

  uitelju moemo olakati rad u pripremanju za nastavu upravo ovakvim praktinim prijedlozima za

  svaki nastavni sat. Ipak, da bi se poetnici lake snali u pisanju priprema, u treem poglavlje nudimo

  uzorke nastavnih priprema.

  elimo vam mnogo zadovoljstva u radu!

  Valentina Kamber i Lidija Sykora-Nagy

 • 7

  1. Pijedlog rasporeda gradiva RUJAN 20 sati

  Redni broj sata

  NASTAVNO PODRUJE, Nastavna jedinica

  Cilj nastavne jedinice (zadae za uenike)

  Kljuni pojmovi Integracije i korelacije

  Podnaslov u udbeniku i vjebenici

  1. IZRAAVANJE Uvodni sat

  Informirati uenike o programu, nainu rada i radnom priboru

  Udbenik, vjebenica, itanka

  Sat razrednog odjela

  Ponovno zajedno

  2. LEKTIRA Uvodni sat

  Upoznati uenike s popisom djela iz lektire; motivirati uenike za itanje

  Izraavanje

  3.

  IZRAAVANJE Pripovijedanje (prie ili crtice s ljetovanja)

  Pripovijedati o nekom dogaaju kao sudionik; subjektivno pripovijedati

  pripovijedanje u 1. osobi

  4. KNJIEVNOST 5. 6.

  IZRAAVANJE Opisivanje prostora

  Samostalni stvaralaki pokuaji u opisivanju vanjskoga ili unutranjega prostora

  Otvoreni i zatvoreni prostor, pejza, plan opisivanja Za znatieljne: interijer, eksterijer

  Medijska kultura: kazalite; knjievnost

  Daske koje ivot znae: kazalite

  7.

  MEDIJSKA KULTURA

  Ponoviti gradivo 5. razreda

  8. 9. 10.

  SLOVNICA Vrste rijei (ponavljanje gradiva .5.r.)

  Ponoviti i usustaviti gradivo petoga razreda (vrste rijei, padei, sklonidba, komparacija). Za znatieljne Prepoznati i znati objasniti glasovne promjene sibilarizaciju, palatalizaciju, jotaciju, nepostojano a /(e)

  Nepromjenjive i promjenjive vrste rijei, padei, sklonidba, komparacija pridjeva

  Jezino izraavanje; strani jezik

  Draga naa kolo!

  11. 12.

  SLOVNICA Predikat i subjekt (ponavljanje gradiva 5. razreda)

  Ponoviti gradivo o predikatu i subjektu

  Predikat, subjekt, neizreeni subjekt, vie subjekata u reenici

  Jezino izraavanje; priroda

  Pubertet

  13. 14.

  SLOVNICA Inicijalni test s ispravkom

  Ponoviti i utvrditi gradivo 5. razreda

  Vrste rijei, sklonidba, komparacija pridjeva, S i P

  Jezino izraavanje; knjievnost

  15. KNJIEVNOST 16. 17.

  IZRAAVANJE Prepriavanje

  Znati prepriavati opirno, saeto, s promjenom redoslijeda i stvaralaki s izmjenom ili dodavanjem novih dogaaja.

  Saeto i opirno prepriavanje, Stvaralako prepriavanje

  Knjievnost Djeca s posebnim potrebama

  18. SLOVNICA Vrste predikata

  Prepoznati imenski predikat, razikovati imenski od glagolskoga predikata

  Glagolski i imenski predikat

  Knjievnost; izraavanje

  Harry Potter

  19. 20.

  LEKTIRA

 • 8

  LISTOPAD - 22 sata

  Redni broj sata

  NASTAVNO PODRUJE, Nastavna jedinica

  Cilj nastavne jedinice (zadae za uenike)

  Kljuni pojmovi Integracije i korelacije

  Podnaslov u udbeniku i vjebenici

  21. 22.

  SLOVNICA Zamjenice, ponavljanje i osobne i povratna zamjenica - obrada

  Utvrditi znanje o zamjenicama kao promjenjivoj vrsti rijei prepoznavati osobne zamjenice i povratnu zamjenicu, usvojiti pojam i znati ih sklanjati; razumjeti pojmov