Click here to load reader

Korisnički priručnik - · PDF fileKorisnički priručnik NAVIGON 63xx Korisnički priručnik Kazalo III Kazalo 1 Uvod

 • View
  269

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Korisnički priručnik - · PDF fileKorisnički priručnik NAVIGON 63xx Korisnički...

 • Korisniki prirunik

  NAVIGON 63xx Hrvatski

  Rujan 2009.

 • Simbol precrtane kante za otpad na kotaiima upuuje na to da je u Europskoj uniji ovaj proizvod potrebno zbrinuti u skladu s propisima o odvojenom prikupljanju otpada. To vrijedi i za sam proizvod kao i za dodatnu opremu oznaenu ovim simbolom. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati preko nerazvrstanog kuanskog otpada.

  Impresum NAVIGON AG Schottmllerstrae 20A D-20251 Hamburg Informacije i podaci sadrani u ovoj dokumentaciji podloni su izmjenama bez prethodne najave. Nijedan dio ove dokumentacije ne smije se ni u koju svrhu umnoavati niti prenositi bez izriitog pismenog odobrenja tvrtke NAVIGON AG, bez obzira na nain ili sredstva kojima se to izvodi, bilo elektroniki ili mehaniki. Svi tehniki podaci, crtei itd. podlijeu zakonu o zatiti autorskih prava. 2009, NAVIGON AG Sva prava pridrana.

 • Korisniki prirunik NAVIGON 63xx

  Korisniki prirunik Kazalo III

  Kazalo 1 Uvod...................................................................................................7

  1.1 O ovom Priruniku...................................................................................7 1.1.1 Konvencije.................................................................................7 1.1.2 Simboli ......................................................................................7

  1.2 Pravne napomene...................................................................................7 1.2.1 Jamstvo.....................................................................................7 1.2.2 Zatitni znakovi .........................................................................8

  1.3 Pitanja o proizvodu..................................................................................8 2 Prije poetka......................................................................................8

  2.1 Opseg isporuke .......................................................................................8 2.2 Opis ureaja NAVIGON 63xx..................................................................9 2.3 NAVIGON Suite ......................................................................................9 2.4 Vane sigurnosne napomene ...............................................................10

  2.4.1 Sigurnosne upute za navigaciju ..............................................10 2.4.2 Sigurnosne upute za navigacijski ureaj.................................11 2.4.3 Sigurnosne upute za stavljanje u pogon u vozilu....................11

  2.5 Stavljanje ureaja NAVIGON 63xx u pogon .........................................12 2.5.1 Montaa navigacijskog sustava u vozilu .................................12 2.5.2 TMC antena ............................................................................14 2.5.3 Memorijska kartica ..................................................................14

  2.6 Navigacija pomou GPS-a ....................................................................14 3 Ukljuivanje ureaja NAVIGON 63xx.............................................15

  3.1 Opcije ....................................................................................................16 4 Zatita lozinkom..............................................................................17

  4.1 Aktiviranje zatite lozinkom...................................................................17 4.2 Izmjena lozinke .....................................................................................17 4.3 Ponitavanje zatite lozinkom...............................................................17 4.4 Zaboravili ste lozinku?...........................................................................18

  5 Rukovanje ureajem NAVIGON 63xx ............................................18 5.1 Informacija.............................................................................................18 5.2 Softverska tipkovnica ............................................................................20

  5.2.1 Specijalne tipke.......................................................................21 5.2.2 Unos podataka........................................................................22

  5.3 Opcije ....................................................................................................22 5.4 Izbornici.................................................................................................22

 • Korisniki prirunik NAVIGON 63xx

  IV Kazalo Korisniki prirunik

  6 Glasovno upravljanje......................................................................23 6.1 Koristi glasovno upravljanje ..................................................................23 6.2 Pomo ...................................................................................................23 6.3 Deaktiviranje glasovnog upravljanja .....................................................24 6.4 Konfiguriranje glasovnog upravljanja ....................................................24

  7 Navigacija ........................................................................................24 7.1 Pokretanje navigacijske aplikacije.........................................................25 7.2 Navoenje odredita .............................................................................26

  7.2.1 Navoenje odredine zemlje...................................................27 7.2.2 Unos odredine adrese...........................................................27 7.2.3 Unesi koordinate .....................................................................28 7.2.4 Glasovni unos odredita .........................................................30 7.2.5 Toka interesa.........................................................................31 7.2.6 Informacije o odreditu............................................................35 7.2.7 Favoriti ....................................................................................36 7.2.8 Zadnja odredita .....................................................................36 7.2.9 Uvezene adrese: Outlook / Internet ........................................37 7.2.10 Uvezene adrese iz telefonskog imenika .................................37 7.2.11 Navigacija kui ........................................................................38 7.2.12 Odreivanje odredita na karti ................................................38 7.2.13 Pretpregled rute ......................................................................39

  7.3 Upravljanje odreditima.........................................................................41 7.3.1 Spremanje odredita...............................................................41 7.3.2 Definiranje matine adrese .....................................................41

  7.4 Rute s etapama ili trasama ...................................................................42 7.4.1 Navoenje poetne toke .......................................................42 7.4.2 Navoenje toaka rute ............................................................43 7.4.3 Ureivanje toaka rute ............................................................43 7.4.4 Upravljanje rutama..................................................................44 7.4.5 Uitavanje rute ili trase............................................................44 7.4.6 Izraun i prikaz rute.................................................................45 7.4.7 Simuliranje rute .......................................................................45 7.4.8 Pretpregled rute ......................................................................46

  8 Opcije...............................................................................................47 9 Rad s kartom ...................................................................................50

  9.1 Odabir navigacijske karte......................................................................50 9.2 Karta u modusu Standard .....................................................................50 9.3 Karta u modusu Pretpregled .................................................................52

 • Korisniki prirunik NAVIGON 63xx

  Korisniki prirunik Kazalo V

  9.4 Karta u modusu Navigacija ...................................................................53 9.4.1 Navigacija u modusu Vozilo....................................................53 9.4.2 Navigacija u modusu Pjeak...................................................57 9.4.3 Navigacija u modusu Trasa ....................................................59 9.4.4 Navigacija u modusu Offroad..................................................59 9.4.5 Opcije karte u modusu Navigacija ..........................................60 9.4.6 Zavravanje navigacije ...........................................................60

  9.5 Karta u modusu Traenje odredita ......................................................60 9.5.1 Rad u modusu Traenje odredita..........................................61

  10 Korisne funkcije ..............................................................................62 10.1 Profili ruta ..............................................................................................62

  10.1.1 Postavke profila ruta ...............................................................62 10.1.2 Osnovni profili NAVIGON........................................................63 10.1.3 Izrada novog profila rute .........................................................63 10.1.4 Odabir profila rute ...................................................................63 10.1.5 Upravljanje profilima ruta ........................................................64

  10.2 Snimke zaslona.....................................................................................65 10.2.1 Omoguavanje snimki

Search related