of 36/36
UNITATEA DE INFORMAȚII FINANCIARE A ROMÂNIEI SISTEMUL DE LUPT Ă ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI BUCURESTI, OCTOMBRIE 2017 Confidențialitatea datelor aparține ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

SISTEMUL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI …ceccarbucuresti.ro/userfiles/UNITATEA DE INFORMATII FINANCIARE A... · spalarea banilor, pot s ... identificarii unor indicii

 • View
  227

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of SISTEMUL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI …ceccarbucuresti.ro/userfiles/UNITATEA DE...

 • UNITATEA DE INFORMAII FINANCIARE A ROMNIEI

  SISTEMUL DE LUPT MPOTRIVA SPLRII BANILOR I A FINANRII TERORISMULUI

  BUCURESTI,

  OCTOMBRIE 2017

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • CAPACITATEA DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR SI A FINANTARII TERORISMULUI

  SISTEMUL NATIONAL DE LUPTA IMPOTRIVA SPALARII BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI

  CADRUL LEGAL NATIONAL

  OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

  MISIUNE

  FLUXUL INFORMATIONAL SI PRINCIPALELE ATRIBUTII

  DATE SPECIFICE COLECTATE DE O.N.P.C.S.B. - RTN, RTE, RTS

  CADRUL DE COOPERARE NATIONALA SI INTERNATIONALA

  IMPLEMENTAREA SANCTIUNILOR INTERNATIONALE IN ROMANIA

  DATE STATISTICE Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • SISTEMUL NATIONAL DE LUPTA IMPOTRIVA SPALARII BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI

  3Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • CADRUL LEGAL NATIONAL

  LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere afinantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare(Legea CSB/CFT);

  HOTARAREA GUVERNULUI nr. 594 /2008 privind aprobarea Regulamentuluide aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea sisanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri deprevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;

  HOTRREA GUVERNULUI nr.1599/2008 pentru aprobarea Regulamentuluide organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor, cu modificrile i compeltrile ulterioare;

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Protejarea integritatii, stabilitii si reputatiei sistemului financiar si asigurareasecuritatii cetatenilor romani prin coordonarea componentei de intelligence asistemului national de lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului

  O.N.P.C.S.B. - MISIUNE-

  5

  INTELLIGENCE FINANCIAR

  SURSE INCHISE

  SURSE DESCHISE

  RTS

  RTS/RTN/RTE

  Entitati Raportoare

  O.N.P.C.S.B.

  ORGANE DE INVESTIGATIE/URMARIRE PENALA

  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

  ANALIZA INFORMATIILOR

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Autoriti de aplicare a legii

  Instituii cu atribuii de control

  ONPCSB

  Depuneri i

  retrageri de

  numerar

  15.000 Euro

  O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII DIN PERSPECTIVA FLUXULUI DE INFORMATII

  -Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie

  -Serviciul Romn de Informaii i alte organe competente

  BENEFICIARI

  - institutii de credit si financiare

  - oficii postale- SSIF-uri

  - societati de asigurari si reasigurari

  - case de schimb valutar

  -agenti imobiliari- cazinouri

  - avocati, notari, experti contabili,

  auditori-asociaii i fundaii,

  etc.

  Rapoarte de

  tranzacii

  suspecte

  Transferuri

  externe

  15.000 Euro

  Informaii

  punctuale

  Alte surse

  Informaii

  punctuale

  Informaii

  punctuale

  Raportori

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:IE7_Logo.png

 • primeste date si informatii referitoare la operatiuni si tranzactii efectuate inlei si/sau valuta;

  analizeaza si prelucreaza datele si informatiile primite conform legii pentrua identifica existenta indiciilor de spalare a banilor sau finantareaterorismului;

  poate face schimb de informatii, pe baza de reciprocitate, cu institutii strainecare au functii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului inconditii similare;

  transmite informari catre PICCJ/SRI, daca in urma analizei si prelucrariiinformatiilor se constata existenta unor suspiciuni de SB/FT;

  transmite informari catre autoritatea competenta in cazul in care seconstata existenta unor indicii de savarsire a altor infractiuni decat cele deSB/FT;

  O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII DIN PERSPECTIVA FLUXULUI DE INFORMATII

  SURSA: HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII - CONTINUARE

  solicita oricarei institutii competente, precum si oricarei entitati raportoare, date siinformatii necesare in vederea indeplinirii obiectului sau de activitate;

  colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu persoanele fizice saujuridice care pot furniza date utile, in vederea indeplinirii obiectului sau deactivitate;

  emite decizii de suspendare a efectuarii tranzactiilor asupra carora existasuspiciunea ca ar avea drept scop SB/FT;

  se sesizeaz din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta;

  verifica si controleaza modul de aplicare a prevederilor legii de catrepersoanele fizice sau juridice care au obligatia de raportare la Oficiu, conformLegii nr. 656/2002, republicata si care nu sunt supuse, potrivit legii,supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice;

  SURSA: HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • O.N.P.C.S.B. ATRIBUTII - CONTINUARE

  organizeaza si realizeaza instruirea de specialitate a personaluluipropriu si poate participa la programele speciale de instruire ale altorinstitutii;

  intocmeste raport de activitate anual si realizeaza studii, analize sisinteze privind domeniul sau de activitate;

  elaboreaza, negociaza si incheie conventii, protocoale, intelegeri cuinstitutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similaredin strainatate, in conditiile legii;

  poate fi membru al organismelor internationale de specialitate si poateparticipa la activitatile acestora.

  SURSA: HG nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • DATE SPECIFICE COLECTATE DE O.N.P.C.S.B.

  RAPOARTE DE TRANZACTII SUSPECTE (R.T.S.)

  Art 2 lit d) din Legea nr. 656/2002:

  prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prinnatura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art.10, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;

  Art. 5 alin 1 din Legea nr. 656/2002:

  De ndata ce o persoana fizica, in cadrul activitatii desfasurate pentru o persoana juridica prevazuta laart. 10 [entitatile raportoare], sau una dintre persoanele fizice prevazute la art. 10 are suspiciuni ca ooperatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea terorismului,informeaza persoana desemnata conform art. 20 alin. (1), care sesizeaza imediat Oficiul National dePrevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit n continuare Oficiul. Persoana desemnata analizeazainformatiile primite si sesizeaza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. [];

  Art. 6 alin 1 din Legea nr. 656/2002:

  Persoanele prevzute la art. 10, care au cunostint ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scopspalarea banilor, pot s efectueze operatiunea fara informarea prealabila a Oficiului, daca tranzactia se impunea fi efectuata imediat sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactieisuspecte. Aceste persoane sunt obligate insa sa informeze Oficiul de ndata, dar nu mai tarziu de 24 de ore,despre tranzactia efectuata, precizand si motivul pentru care nu au facut informarea, potrivit art. 5.

  SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • 11

  CADRUL DE COOPERARE NATIONALA

  Art. 26 alin. 3 lit. b din Legea nr. 656/2002

  Oficiul efectueaza analiza tranzactiilor suspecte

  la sesizarea oricareia dintre persoanele prevazute la art. 10.

  din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactiesuspecta.

  CONDITIILE SOLICITARII:

  sesizarea transmisa ONPCSB trebuie sa aiba ca obiect otranzactie suspecta, asa cum este ea definita la art. 2 alin. 1 lit. ddin Legea nr. 656/2002

  rezultatul analizei va fi transmis PICCJ/SRI doar in conditiileidentificarii unor indicii de savarsire a unei infractiuni de spalare debani sau finantarea actelor de terorism

  SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Cooperarea nationala in scopul CSB/CFT -Diseminarea informatiilor

  12

  Raportare

  Diseminare

  Analiza

  Review

  Colationare

  Evaluare

  Colectare

  Planificare

  SPONTANA art. 8(1), 8(10) Legea nr. 656/2002

  LA CERERE art. 8 (5), (6) Legea nr. 656/2002 - acces la informatiile ONPCSB

  SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • SUSPENDAREA TRANZACTIILOR

  Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 656/2002- Daca Oficiul considera necesar, poatedispune, motivat, suspendarea efectuarii operatiunii pe o perioad de 48 deore.[]

  Art. 5 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 Daca Oficiul considera ca perioadaprevzuta de alin. (3) nu este suficienta, poate solicita, motivat, inainte deexpirarea acestui termen, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitieprelungirea suspendarii efectuarii operatiunii cu cel mult 72 de ore. [..]

  Art. 26 alin 4 din Legea nr. 656/2002 Oficiul poate dispune, la solicitareaorganelor judiciare romane sau la solicitarea institutiilor straine care au atributiiasemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare,suspendarea efectuarii unei tranzactii care are ca scop spalarea banilor saufinantarea terorismului [..]

  13

  SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea

  unor masuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • COOPERAREA INTERNATIONALA O.N.P.C.S.B.

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • ORGANISME INTERNATIONALE

  GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA

  INTERNATIONALA

  15

  SURSA: Pagina de internet a GAFI FATF: www.fatf-gafi.org

  Organism inter-guvernamental, infiintat in 1989

  Stabileste standardele internationale CSB/CFT Cele 40 deRecomandari;

  Idetifica vulnerabilitatile, la nivel national;

  Elaboreaza ghiduri si documente privind cele mai bune practici

  Evaluarea implementarii recomandarilor in cadrul procedurilor de EvaluareMutuala (FATF, FMI, Banca Mondiala, Comitetul Moneyval);

  Declaratie publica: Jurisdictii cu risc ridicat de CSB/CFT si necooperante(Republica Populara Democrata Coreea (DPRK), Bosnia si Hertegovina,Etiopia, Irak, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen)

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  http://www.fatf-gafi.org/http://www.fatf-gafi.org/http://www.fatf-gafi.org/

 • COOPERAREA INTERNATIONALAORGANISME INTERNAIONALE

  16

  Sursa: http://www.egmontgroup.org

  GRUPUL EGMONT organizatieprofesionala internationala a FIUs,creata in 1995, care asigura cadrulde eficientizare a cooperariiprivind schimbul de informatii,instruire, schimb de experienta side expertiza n domeniul CSB/CFT.

  Reteaua securizata a GrupuluiEgmont (ESW) permite membrilorsai, comunicarea printr-un e-mailsecurizat, prin care se pot solicitasau se pot furniza informatiifinanciare cu privire la: cazuri deSB/FT, tipologii si instrumenteanalitice in domeniu.

  In prezent, Grupul Egmont are 156membri, iar O.N.P.C.S.B. a devenitmembru in mai 2000.

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  http://www.egmontgroup.org/http://www.egmontgroup.org/

 • COOPERAREA INTERNATIONALAORGANISME INTERNATIONALE

  17

  Reteaua computerizata FIU.NET a fost creata cu sprijinulComisiei Europene in scopul realizarii schimbului deinformatii securizat intre FIU-urile din Statele Membre aleUniunii Europene.

  FIU.net este o retea descentralizata si complexa, care inprezent, este gestionata din punct de vedere tehnic, deEUROPOL.

  Oficiul a devenit membru al reelei n anul 2004, urmareProiectului Phare Regional 2003-2005, realizat iimplementat de Biroul FIU.NET.

  Sursa: Pagina de internet a FIU.NET: http://www.fiu.net

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • COOPERAREA INTERNATIONALA

  Art. 7 alin 4 din Legea nr. 656/2002

  Oficiul poate face schimb de informatii, in bazareciprocitatii, cu institutii straine care au functiiasemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului inconditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute inscopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau afinantarii actelor de terorism.

  Art. 26 alin. (19) din Legea nr. 656/2002 - Oficiul poateparticipa la activitatile organismelor internationale despecialitate si poate fi membru al acestora

  18

  SURSA: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor masuri

  de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Comitetul MONEYVAL CONSILIUL EUROPEIEvaluarea Romaniei in domeniul CSB/CFT

  Comitetul Selectat de Experti pentru Evaluarea Masurilor de Combatere aSpalarii Banilor (Comitetul MONEYVAL) este un organism permanent demonitorizare al Consiliului Europei ce evalueaza conformitatea Statelor Membre cuprincipalele standarde internationale in domeniul SB/FT si efectiva lorimplementare.

  De asemenea, acesta face recomandari autoritatilor nationale cu privire la aspectelece trebuie imbunatatite in sistemele lor nationale.

  Scopul MONEYVAL este acela de a se asigura ca statele membre dispun de sistemeeficiente de combatere a SB/FT conforme cu standardele internationale in domeniu.

  In aprilie 2014 a fost aprobat Raportul detaliat al Romaniei in domeniul CSB/CFT, iarin aprilie 2016 si in mai 2017, au fost aprobate Rapoartele de progres ale Romanieiin domeniul evaluat.

  19

  Raportul detaliat al Romaniei in domeniul CSB/CFT a primit 7 ratinguri deconform (C), 18 ratinguri de conform in mare masura (LC) si 23 de ratinguripartial conform (PC);

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Implementarea sanctiunilor internationale

  in Romania din perspectiva O.N.P.C.S.B.

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • SANCTIUNILE INTERNATIONALE

  Sanctiunile internationale suntrestrictiile si obligatiile adoptate lanivel international, in scopulmentinerii pacii si securitatiiinternationale, prevenirii si combateriiterorismului, asigurarii respectariidrepturilor omului si libertatilorfundamentale, dezvoltarii siconsolidarii democratiei si statului dedrept

  21

  Sursa: OUG nr. 202/2008 privind punerea n aplicare a sanciunilor internaionale, cu modificrile i completrile ulterioare

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • REGLEMENTARI NATIONALEIN CONTEXTUL SANCTIUNILOR INTERNATIONALE IN ROMANIA

  ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 202/2008 privind punereain aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata prin Legea nr. 217/2009si ulterior, modificata prin O.U.G. nr. 128/2010 i prin Legea nr. 187/2012;

  HOTARAREA GUVERNULUI nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelorprivind supravegherea de catre O.N.P.C.S.B. a modului de punere naplicare a sanctiunilor internationale;

  DECIZIA O.N.P.C.S.B. nr. 1.426/2011 pentru aprobarea Normelor privindmecanismul de transmitere ctre O.N.P.C.S.B. a rapoartelor prevazute laart. 18 din O.U.G. nr. 202/2008

  Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1856/2011 privind procedurade emitere a ordinului pentru blocarea fondurilor i a resurseloreconomice, n domeniul sanciunilor internaionale sau de revocare amasurilor dispuse;

  22Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • IMPLEMENTAREA REGIMULUI SANCIUNILOR INTERNAIONALE

  La nivel naional prin: O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea n aplicare asanciunilor internaionale, aprobat cu modificri prin Legea nr.217/2009, cu modificrile i completrile ulterioare

  Sanciunile internaionale pot fi instituite prin:

  a) rezoluiile Consiliului de Securitate al Organizaiei Naiunilor Unitesau alte acte adoptate n baza art. 41 din Carta Naiunilor Unite;

  b) regulamente, decizii, poziii comune, aciuni comune i alteinstrumente juridice ale Uniunii Europene;

  c) decizii unilaterale ale Romniei sau ale altor state sau adoptate ncadrul unor organizaii internaionale.

  23

  Sursa: OUG nr. 202/2008 privind punerea n aplicare a sanciunilor internaionale, cu modificrile i completrile ulterioare

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • PERSOANE I ENTITI DESEMNATE

  guvernele statelor;

  entitile nestatale care fac obiectul unor sanciuni

  internaionale;

  persoanele care fac obiectul unor sanciuni

  internaionale.

  10/31/2017 24

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Sanciunile internaionale pot viza:

  a) blocarea fondurilor i a resurselor economice,

  b) restricii comerciale,

  c) restricii privind operaiuni cu produse i tehnologii cu dubl

  utilizare i cu produsele militare,

  d) restricii de cltorie,

  e) restricii de transport i comunicaii,

  f) sanciuni diplomatice sau n domeniile tehnico-tiinific, cultural

  ori sportiv.25

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • REGIMURI SANCIONATORII

  AL QAEDA - ISIL DAESHAFGANISTAN

  RPD COREEAN (COREEA DE NORD)

  REPUBLICA CENTRAFRICAN

  YEMEN

  REPUBLICA DEMOCRATIC CONGO

  R.A. SIRIAN

  REPUBLICA IRAK MALI

  REPUBLICA LIBANEZ UCRAINA

  LIBIA REPUBLICA TUNISIAN

  SOMALIA REPUBLICA ARABA EGIPT

  R.I. IRAN REPUBLICA SUDAN I REPUBLICA SUDANULUI DE SUD

  26

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Motor de cautare rezolutii Consiliul de Securitate O.N.U.

  http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/

  Lista consolidat a entitilor sancionate prin intermediulRezoluiilor Consiliului de Securitate ONU

  https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl

  Motor de cautare regulamente, pozitii comune, decizii aleUniunii Europene

  https://www.sanctionsmap.eu/

  27Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Pe site-urile oficiale ale autoritilor competente naionale:

  Ministerul Afacerilor Externe

  Serviciul Romn de Informaii

  Agenia Naional de Administrare Fiscal

  Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

  Banca Naional a Romniei

  Autoritatea de Supraveghere Financiar

  28

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Obligaia de ntiinare Orice persoan care are date i informaii despre persoane sau entiti desemnate are obligaia de a ntiina autoritatea competent (art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008)

  Obligaia de a comunica informaii cu privire la bunurile crora li se aplic sanciuni internaionale

  Obligaia de identificare i raportare a fondurilor i resurselor economice - art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008

  29

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • RAPORTARE SANCIUNI INTERNAIONALE

  Se completeaz FORMULARUL pentru raportarea persoanelor,entitilor desemnate i a operaiunilor care implic bunuri nsensul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 202/2008, cumodificrile i completrile ulterioare;

  Decizia O.N.P.C.S.B. Nr. 1.426/2011 pentru aprobarea Normelorprivind mecanismul de transmitere ctre O.N.P.C.S.B. a rapoartelorprevzute la art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008, precum i aFormularului pentru raportarea persoanelor, entitilordesemnate i a operaiunilor care implic bunuri n sensulOrdonanei de urgen a Guvernului nr. 202/2008

  30

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • DATE STATISTICE

  Date disponibile la nivelul O.N.P.C.S.B. privind activitatea desfurat n anul 2016

  Colectarea informatiilor

  8.204 RTN primite (8.338.810 operatiuni depunere/retragere

  numerar)

  4.976 RTE primite(3.023.662

  operatiuni de transfer)

  8.555 RTS primite

  Analiza si diseminarea informatiilor

  2.716 LUCRARI supuse dezbaterii

  Plenului O.N.P.C.S.B.

  1.002 ANALIZE diseminate

  autoritatilor de aplicare a legii

  Sustinerea eforturilor agentiilor

  de aplicare a legii

  349 Raspunsuritransmise la solicitarile

  de informatii ale agentiilor de aplicare a

  legii

  Interactiune permanenta cu

  agentiile de aplicare a legii prin schimbul de

  informatii

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • DATE STATISTICE

  312 solicitari de informatii adresate

  unitatilor de informatiifinanciare partenere

  276 solicitari de informatii primite de la

  unitati de informatiifinanciare partenere

  43 participari la lucrarileorganismelor de profil

  35 sesiuni de instruire

  1.860participanti la

  instruire

  6.400 entitatiraportoare

  supravegheate off-site

  374 actiuni de control la entittileraportoare

  Date disponibile la nivelul O.N.P.C.S.B. privind activitatea desfurat n anul 2016

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • SCHIMBARI ANTICIPATE

  34

  Recomandarile FATF (in numar

  de 40)Directiva a IV-a

  CSB/CFT

  Modificarea legislatiei nationale Legea CSB/CFT si

  regulamentele aferente

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

 • OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

  Adresa: Str. Ion Florescu, Nr. 1, Sector 3, Bucuresti (langa Spitalul Coltea)

  Telefon: (+)4021.315.52.07;

  (+)4021.315.52.80;

  Web-site: www.onpcsb.ro;

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • V mulumesc pentru atenie!

  36

  ANA-MARIA NICULAE,Analist financiarOficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

  Confidenialitatea datelor aparine ONPCSB. Toate drepturile rezervate.