of 19 /19
Sesiunea 1.2. Sesiunea 1.2. Modele de analiză a Modele de analiză a politicilor politicilor

Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor. Ce este analiza politicilor publice ?. Modele de analiză a politicilor publice. Modelul RAŢIONAL de analiză a politicilor publice. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Sesiunea 1.2.Sesiunea 1.2.Modele de analiză a politicilor Modele de analiză a politicilor

Page 2: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Ce este analiza politicilor Ce este analiza politicilor publice?publice?

Page 3: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Modele de analiză Modele de analiză a politicilor publicea politicilor publice

Page 4: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

•Decidenții ce gândesc rațional sunt deseori perfecționiști și încearcă mereu să ajungă la o decizie optimă ținând cont de un șir de constrângeri:▫Caracteristic economiștilor▫Alegerea se face bazată pe cunoaștere▫Deciziile se iau în baza analizei cantitative

Modelul Modelul RAŢIONALRAŢIONAL de analiză a de analiză a politicilor publicepoliticilor publice

Page 5: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Modelul Modelul RAŢIONALRAŢIONAL de analiză a de analiză a politicilor publicepoliticilor publice

Precizia problemei formulate

Opţiunile cunoscute

Preferinţe subiective

Constrângeri financiare sau de timp

Valoare adăugată maximă

Premize

Scop imprecis

Riscuri imposibil de

prevăzut

Alternative

necusnoscu-te

Deficit de resurse

Prea mecanic

Limite

Definirea

proble-mei1 Identifica

rea criteriilor de luare a deciziei

2Comensu

rarea criteriilor3 Generarea

alternative-lor4

Aprecierea

alternative-lor 5 Formulare

a deciziei optime6

Page 6: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

•Analiza incrementală a politicilor publice ține de:▫Analiza politicilor cu tentă politică▫Este bazată pe puțină analiză factologică▫Atingerea unui compromis și nu luarea unei

decizii univoce

Modelul Modelul INCREMENTALINCREMENTAL de analiză de analiză a politicilor publicea politicilor publice

Page 7: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Modelul Modelul INCREMENTALINCREMENTAL de de analiză a politicilor publiceanaliză a politicilor publice

Page 8: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Modelul Modelul INCREMENTALINCREMENTAL de analiză de analiză a politicilor publicea politicilor publice

A lua contA lua contde de

situația situația existentă laexistentă la

momentmoment

IdentificareaIdentificareaalternativeloralternativelor

viabileviabile

AnalizaAnalizaalternativeloralternativelor

agreate folosindagreate folosindargumente argumente subiectivesubiective

SelectareaSelectareaalternativeialternativei

potrivite prinpotrivite prinnegociere și negociere și comparațiecomparație

Permit evitarea

alternativelor inițiale

prea decalate

Permite ajustarea la starea de status quo

Componenta de eficiențăși eficacitatear putea fi

omisă

Poate fi influențată de aspectul

politic

Page 9: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Teoria alegerii publice – explică comportamentul unui decident din sectorul public accentuând asupra raţionamentelor decidenţilor şi a alegătorilor.

Alegerea publică Alegerea publică – model de – model de analiză a poticilor publiceanaliză a poticilor publice

Page 10: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Comportamentul (Niskanen, 1973):• Politicienii majorează numărul de voturi

• Birocraţii au tendinţa să majoreze bugeteleAstfel de comportament duce la:

• Guverne supradimensionate şi ineficiente

• Limitarea libertăţii la libera alegere a

populaţiei

Alegerea publică Alegerea publică – model de – model de analiză a analiză a ppoticilor publiceoticilor publice

Page 11: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

• Teoria alegerii publice nu explică unele decizii cunoscute precum:• Lupta cu eradicarea sărăciei• Intensificarea curentului ecologist• Acţiunile de

dereglementare/descentralizare

! Astfel scopurile şi obiectivele decidenţilor decurg din necesităţile societăţii şi nu din cele personale.

Alegerea publică Alegerea publică – model de – model de analiză a poticilor publiceanaliză a poticilor publice

Page 12: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Alegerea publică Alegerea publică – model de – model de analiză a poticilor publiceanaliză a poticilor publice

•Politicile sunt elaborate pentru:•Minimizarea rolului statului•Micşorarea numărului de monopoluri ale statului• Stimularea concurenţei şi a dreptului la libera alegere

Page 13: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

•Optimizarea deciziilor luate şi nu a opţiunilor identificate

•Precăutarea soluţiilor acceptabile şi nu a celei mai eficiente

•Cercetarea şi analiza limitată a opţiunilor•Ia în considerare capitalul umanCare opţiune?

Satisfactory + Sufficient = SATISFYCING

Modelul Modelul raţionalităţii limitateraţionalităţii limitate de analiză a politicilor publicede analiză a politicilor publice

Page 14: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Ce este guvernareaCe este guvernarea? ? Actorii Actorii implicaţi?implicaţi?

Guvernarea Guvernarea corporativăcorporativă

Guvernarea Guvernarea internaționalăinternațională

Guvernarea Guvernarea naționalănațională

Guvernarea Guvernarea localălocală

Un proces de luare a deciziilor și cel cu ajutorul căruia aceleeași decizii

sunt implementate sau ba

Page 15: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Ce este BUNA guvernare?Ce este BUNA guvernare?

BUNA

guvernare

Cu simțul răspunderii

Transparentă

Responsabilă

Eficace și Eficientă

Orientată spre

consens

Condusă de puterea

legii

Page 16: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Principiile “Better Principiile “Better regulation”regulation”

Page 17: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Ciclul de politici (macro)Ciclul de politici (macro)

Page 18: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

Ciclul elaborării politicilor Ciclul elaborării politicilor publice (micro)publice (micro)

Stabilirea agendei

Monitorizare evaluare ex-post

Implementarea politicii

Decizia cuprivire la

finanţarea politicii

Decizia cu privire la politica publică

Identificarea problemelor

Definirea alternativelor

Evaluarea ex – ante

Consultări

Page 19: Sesiunea 1.2. Modele de analiză a politicilor

De ce e nevoie de proceduri de De ce e nevoie de proceduri de formulare a politicilor publice?formulare a politicilor publice?

• Creşterea predictibilităţii impactului implementării actelor normative adoptate la nivel guvernamental;

• Creşterea controlului exercitat asupra formulării şi implementării programelor de politici publice în sensul reducerii eşecurilor în implementare datorate deficienţelor de formulare;

• Creşterea eficienţei procesului de evaluare şi monitorizare a politicilor publice.