17
Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor. Lituania. Procesul de coordonare a politicilor. Sistemul pentru Coordonarea Politicilor. Ședințele Guvernului. Ședințele săptămânale a Miniștrilor din Comitetul Strategic. Ședința Secretarilor Permanenți. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Sesiunea 3.Experiența Internațională înCoordonarea Politicilor

Page 2: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Lituania

Page 3: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Procesul de coordonare a politicilor

Page 4: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

OPMOPM (Departamentul pentru Coordonare

Strategică, Departamentul pentru Reforme)

Ședințele Ședințele Guvernului Guvernului

Ședințele săptămânale a Miniștrilor din Comitetul Strategic

Grupul pentru Planificare Strategică

Ministerul A Ministerul B Ministerul C Ministerul X

Agenția Guvernamentală X

Agenția Guvernamentală B

Agenția Guvernamentală A

Ministerul FinanțelorMinisterul Finanțelor(Departamentul pentru Bugetare)

Ședința Secretarilor Permanenți

Sistemul pentru Coordonarea Politicilor

Page 5: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Business plans

Business plans

Strategic plans

Strategic plans

Performanceagreements

Performanceagreements

Prioritățile Guvernului

Acordurile de Acordurile de PerformanțăPerformanță

PlanurileStrategice

Business Planul Anual

Planul DepartamentuluiPlanul

Individual

Prioritățile Guvernului aprobate

la începutulanului

Acordul între minister, MF și PM asupra rezultatelor

și alocaților

Planul bugetului și politicilor rulante instituit pe 3 ani

Planul anual instituit

Planurile Departamentelor și cele individuale sunt opționale

Coordonarea priorităților și reformelor Coordonarea priorităților și reformelor GuvernuluiGuvernului

Managementul de Performanță

Page 6: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Analiza situației și rezultatele obținute

Raporturile Anuale

Raportul Anual al

Guvernului

Prioritățile Guvernului

Obiectivele Strategice și rezultatele Ministerelor Pronosticul

Macroeconomic

Planurile Strategice

Acordurile de

Performanță

Proiectul Bugetului +Prioritățile

Guvernului și Rezultatele

Analizate de OPM și MF

Negocieri PM, MF, Minister

Pregătirea Planului Strategic

Pregătirea Bugetului

Planificarea Strategică și Sistemul Bugetar

Page 7: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Mandatul OPM

Page 8: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

•Pregătirea proiectului de bugetPregătirea Bugetului

•Analiza propunerilor de politici (programe, documente conceptuale, proiecte de legi etc.) din considerente bugetare

Examinarea detaliată a politicilor

•Coordonarea evaluării politicilor și evaluarea comisiei.

Evaluarea Politicilor

Mandatul Ministerului Finanțelor

Page 9: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

•Definirea priorităților în sectoarele din răspunderea ministerului

•Dezvoltarea Politicilor în sectoarele din răspunderea ministerului

Întocmirea Politicii

•Evaluarea internă și externă a politicilor propuse

Evaluarea Politicilor

•Coordonarea implementării politicilor (agențiile subordonate)

Implementarea Politicilor

Mandatul Ministerului

Page 10: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Departamentul Departamentul pentru pentru

coordonarcoordonareaea strategică, strategică,

Departamentul pentru Reforme

Departamentul Departamentul pentru pentru

ReformeReforme, , Departamentul

pentru coordonarea

strategică

Departamentul Departamentul pentru coordonarea pentru coordonarea

strategică, strategică, Departamentul Departamentul

pentru reforme și pentru reforme și Ministerul FinanțelorMinisterul Finanțelor

Cooperarea și Parteneriatul în OPM

Page 11: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Cooperarea și Parteneriatul în Ministere

ÎntocmireaÎntocmireaPoliticilorPoliticilor

Evaluarea Evaluarea PoliticilorPoliticilor

Direcțiile de Direcțiile de specialitate specialitate

din din ministerele ministerele de ramură, de ramură,

subdiviziunile strategice

Implementarea Implementarea Politicilor Politicilor Agențiile Agențiile

subordonatesubordonate, , Direcțiile de Direcțiile de

specialitate din specialitate din ministerele de ministerele de

ramură, ramură, subdiviziunile

strategice

Ministru și Ministru și consilierii săiconsilierii săi, , Subdiviziunea Subdiviziunea

strategicăstrategică, , Direcțiile de Direcțiile de

specialitate din specialitate din ministerele de ministerele de

ramură ramură

Page 12: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Marea Britanie

Page 13: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Sistemul pentru Coordonarea Politicilor

Acorduri de Servicii Publice și Acorduri de Prestare

Planurile Subdiviziunilor

Acordurile de Performanță Individuală și evaluare

- Acordul cu privirea la obiectivele de rezultat între minister și MF - Stabilirea cadrului pentru analiza cheltuielilor (2 ani)- Susținerea Priorităților Guvernului - Planuri inter-ministeriale (implementate de câteva ministere)- Monitorizat de Subdiviziunea pentru Prestare din Oficiul Cabinetului

- Obiectivele Ministerului ce ating țintele pentru ASP- Acțiunile Ministerului întru susținerea implementării ASP- Indicatori cantitativi și calitativi.

- Planurile subdiviziunilor ministerului - Susținerea implementării obiectivelor la nivel de departamente- Susținute de indicatori de resurse și produs

- În baza dialogului dintre conducătorii din ministerele de ramură și subordonat.- Fișa de post,cadrul de competență și susținerea business planului- de la 5 la 7 obiective

Evaluarea semi-anualăEvaluarea anualăRecomandările de remunerare

Departament (raportul anual)Raportul din toamnă(semi-anual)

Obiectivele departamentului și Business Planurile

Page 14: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

•Stabilirea priorităților pentru politicile în sectoarele din răspunderea ministerului

•Dezvoltarea politicilor în sectoarele din răspunderea ministerului

Întocmirea Politicilor

•Stabilirea țintelor pentru politicile agențiilor

•Monitorizarea implementării politicilor

Coordonarea Politicilor

•Alocarea resurselor financiare agențiilor subordonate

Alocarea Resurselor

Mandatul Ministerului

Page 15: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Finlanda

Page 16: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

Sistemul pentru coordonarea politicilor

Acorduri dePerformanță

Plafoanele de cheltuieli ale Ministerului Finanțelor

Minister

Acorduri dePerformanță

Acorduri dePerformanță

Acorduri dePerformanță

Agenția de Guvern 1

Agenția de Guvern 2

Agenția de Guvern 3

Agenția de Guvern 4

Acordul de performanță între Ministru și Directorii

de Agenții

Indicatorii de performanță: efectele socialeIndicatorii operaționali (eficiență și produs): economie, productivitate, rentabilitate, bunuri și servicii, calitate etc.Indicatorii administrării resurselor umane: satisfacție, eficiență

Acordul Personal de Management

Acordul Personal de Management

Acordul Personal de Management

Acordul Personal de Management

Raportarea anuală și semi-anuală

Evaluarea anuală și semi-anuală a performanței

Înto

cmire

a P

oliti

cii

Impl

emen

tare

a P

oliti

cii

Page 17: Sesiunea 3. Experiența Internațională în Coordonarea Politicilor

•Stabilirea priorităților pentru politicile în sectoarele din răspunderea ministerului

•Dezvoltarea politicilor în sectoarele din răspunderea ministerului

Întocmirea Politicilor

•Convenirea asupra țintelor pentru politicile agențiilor

•Monitorizarea implementării politicilor

Coordonarea Politicilor

•Alocarea resurselor financiare agențiilor subordonate

Alocarea Resurselor

Mandatul Ministerului