Scener fra prosjektet RIPP 12. mars, 2018 ved Anne Gudrun 2018-03-15¢  Scener fra prosjektet RIPP 12

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Scener fra prosjektet RIPP 12. mars, 2018 ved Anne Gudrun 2018-03-15¢  Scener fra...

 • Scener fra prosjektet RIPP 12. mars, 2018

  ved Anne Gudrun Langaas og Hilde Sylliaas, OsloMet – Storbyuniversitetet

  Presentasjon av det strategiske partnerskapet, Relevance in practice placements – inclusion of marginalized people, RIPP

  som deles av OsloMet – Storbyuniversitetet, Københavns Professionshøjskole

  og Högskolan Dalarna, Falun

 • Alt begynner et sted…..

 • VM i gatefotball

  2013 2014

 • VM i gatefotball

  2015 2016

 • Og så har vi gjort mye av dette…

 • Hva gjør vi?

 • Relevance in practice placements – inclusion of marginalized people

  01.09.2015-01.09.2018

 • Hvilke målsettinger har prosjektet?

  • Sette fokus på sosiale ulikheter i helse og myndiggjøring av utsatte grupper og øke bevisstheten om dette blant studenter.

  • Øke kvaliteten og relevansen i høyere utdanning gjennom endring av curriculum, utvikle nye praksisarenaer og praksismodeller.

  • Bidra til myndiggjøring, identitetsdannelse og deltakelse blant sårbare borgere.

 • Falun, februar 2016

  Prosjektet har vært samlingsbasert og har bestått av fem workshops som har vært fordelt i de tre landene.

  Högskolan Dalarna var ansvarlig for den første workshopen i partnerskapet. Mange potensielle samarbeidspartnere var invitert som potensielle stakeholders i prosjektet.

  Mellom samlingene har prosjektet i stor grad blitt utviklet med lokal tilhørighet og lokal tilpassning både når det gjelder utforsking av praksis, implementering av praksis og endringer i programplaner. Deretter deles alle endringer og erfaringer i prosjektgruppen.

 • På mange måter var Falun dette…

 • Prosjektplanlegging

  Når gjengen er i arbeid…. ….gjelder det å gi inspirasjon underveis!

 • Teambuilding

 • Halden fengsel

 • Tema: anerkjennelse, fordommer, livet med rus

  Kunnskapsdeling fra Gatehospitalet Bokbad med ”Norges farligste mann”

 • Nu kör vi!

  Studenter bidrar til utvikling og empiri, både gjennom samtaler og i praksis

 • Er dette praksis?

  Sykkelopplæring i Falun Fysioterapi til rusavhengige

 • Workshop i København, mars 2017

  Danske studenter i praksis hos Ombold

 • Hvilke temaer aktualiseres gjennom arbeidet? • En utforskende og dynamisk pedagogiske tilnærming

  • Tverrprofesjonalitet og bredde i kunnskapsutvikling

  • Overførbarhet til videre yrkesliv

  • Identitet – både av klienter og terapeuter

  • Sosial eksklusjon og helse

  • Sosial inklusjon og muligheten til en meningsfull hverdag – arbeid og fritid

  • Studenters identitet og rolleforståelse – mangel på rollemodeller

 • VM i gatefotball i Oslo

  Vi inntar arenaen 10 studenter, 6 undervisere, 600 spillere

 • Resultater så langt

  - Endringer i curriculum

  - Publisert artikler

  - Medieomtale som bidrar til å sette temaet på dagsorden

  - Invitert inn på ulike arenaer for å dele kunnskap

  - Etablerer nye praksisplasser

  - Gir studenter nye erfaringer

  - Gjør kandidatene mer samfunnsrelevante

  - Nettverksetablering

  - Sendt søknad om å etablere en kunnskapsallianse

  - Etablert frivillighet som en del av pensum

 • • Frivillighed er nu pensum på fysioterapeutuddannelsen

  • Fysioterapi er ikke kun snæver biologi og hjælp til fysiske skavanker. Det handler også om at have blik for sociale fællesskaber og tillidsfulde relationer – og om at hjælpe dem, der ikke selv kan bede om hjælp. På Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol*) er frivilligt arbejde netop blevet til et valgfag på fysioterapeutstudiet.

 • Publisering

  -Om å bli venn med hverdagen – erfaringer fra å delta i gatefotball. Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 9/2016.

  -Rusavhengighet – erfaringer knyttet til deltakelse i gatefotball

  Kasusrapport i Fysioterapeuten 4/2016.

  - ”Den kompetente fysioterapeut” Bacheloroppgave av studentene ved Metropol

  - Presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser

 • • https://youtu.be/Kb03l2orLmo

  • https://youtu.be/gfjdTFyiBLQ

  • https://www.youtube.com/watch?v=-3ek_XouE5Q

  https://youtu.be/Kb03l2orLmo https://youtu.be/gfjdTFyiBLQ