of 41 /41
SALBATORE MITXELENA IKASTOLA

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA · 2. maila 1. maila LH ERDI MAILA 2. maila 1. maila Onarpen proba, unibertsitate bakoitzarena N LH GOI MAILArako onarpen proba Unibertsitateko Graduko

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SALBATORE MITXELENA IKASTOLA · 2. maila 1. maila LH ERDI MAILA 2. maila 1. maila Onarpen proba,...

 • SALBATORE MITXELENA IKASTOLA

 • GRADUATU TITULUA

  AKADEMIKO BIDETIK

  GRADUATU TITULUA

  APLIKATUKO BIDETIK

  Banakako azken ebaluazio

  froga akademikoko bidetik

  Banakako azken ebaluazio

  froga aplikatutako bidetik

  Osasuna eta Zientzia

  Teknologikoa Giza eta Gizarte Zientziak

  Erdi mailako zikloak

  Akademikoa Aplikatua

  IBILBIDEAK

  DBH 4ra pasa Dibertsifikazioa Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloa

  DBHn aurrez errepikatzaileak eta 3-4 suspentso gehienez

  Bi supentso (mate- euskara edo mate-gaztelera izan ezik) edo gutxiago

  3-4 suspentso baino gehiago

  Bi suspentso (mate- euskara edo mate-gaztelera) edo gehiago

  DBH 3

  DBH 3 errepikatu

 • DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA DBH

  ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

  BATXILERGOA

  UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA

  SARRERA FROGA

  GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

  UNIBERTSITATEA

  LANA

  OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOA

  SARRERA FROGA

 • HAUR

  HEZKUNTZA

  0-3 urte

  3 urte

  2 urte

  0-1 urte

  HAUR

  HEZKUNTZA

  3-6 urte

  6 urte 5 urte

  4 urte

  LEHEN

  HEZKUNTZA

  6-12 urte

  Etapa amaierako proba

  6. maila

  5. maila

  4. maila

  3. mailako proba

  3. maila

  2. maila

  1.maila

  DBH 4. maila

  16 urte

  Akademikoet.

  amaierako proba

  Aplikatuetako

  amaierako proba

  4. akademik. 4. aplikatut.

  Batxilergoko amaierako proba TITULUA

  BATXILERGOA

  2. maila

  1. maila

  LH ERDI MAILA 2. maila

  1. maila

  Onarpen proba, unibertsitate bakoitzarena LH GOI MAILArako onarpen proba

  Unibertsitateko Graduko ikasketak LH GOI MAILA

  Oinarrizko Lanbide

  Heziketako Zikloak

  2. maila

  1. maila

  L

  A

  N

  M

  E

  R

  K

  A

  T

  U

  A

  DBH TITULUA DBH TITULUA

  DBH 1go zikloa

  13-15 urte

  Hobekuntza programak 3.maila Hobekuntza programak 2.maila

  1.maila

 • LOMCE EZARTZEKO EGUTEGIA: HEZIBERRI 2020

  2016/2017 ikasturtea

  Kanpoko azterketak

  Hautaproba

  (Selektibitatea)

  4.DBH / 2. BATXILLERGO bukaeran: 2017ko

  ekainan lagina eta balio akademiko gabe.

  Ondoren Hezkuntza itunean eta Eusko

  Jaurlaritzak dionaren arabera.

  Azken azterketa: 2016ko ekainekoa 2017-2018 ikasturtean Unibertsitatera Sartzeko

  Ebaluazioa (USE) egin beharko da, hautaprobaren

  oso antzekoa).

 • ERABAKI HARTZE PROZESUA

 • DIBERTSIFIKAZIO

  KURRIKULARRA • DBHko Graduatuaren titulua lortzea dute helburu.

  • Ikasleek, gizarte-hizkuntza eta zientzia-teknologiaren eremuak izango dituzte.

  • Irakasle bakar batek emango du eremu bakoitza.

  • Banakako tutoretzak garrantzi handia hartzen du.

  • Talde bakoitzak gutxienez 8 ikasle eta gehienez 15.

  • Ebaluaziorako, oinarrizko gaitasunak eta DBHko helburuak izango dira erreferentzia nagusiak.

 • DIBERTSIFIKAZIO

  KURRIKULARRA Baldintza hauek bete behar dituzte ikasleek:

  • Irakasle-taldeak proposamena egin izana.

  • Ikasle horiei eta haien gurasoei informazioa eman izana.

  • 16 urte beteta izanik, :

  • Aurrez errepikatu izana.

  • Gehienez DBHko 1, 2 eta 3. mailako 4 irakasgai edukitzea gainditu gabe.

 • OINARRIZKO LANBIDE

  HEZIKETA • 15 urte bete eta DBHko titulua lortzeko interesik edo

  aukerarik ez duten ikasleei eskaintzen zaie.

  • Ziklo bat gainditzen duten ikasleek dagokion oinarrizko lanbide-titulua jasoko dute.

  • Oinarrizko titulua eskuratzen duten ikasleek:

  • Sarbide zuzena izango dute Erdi Mailako Lanbide Heziketa Ziklora (*).

  • DBHko graduatu-titulua lortuko dute, DBHko amaierako ebaluazioa gaindituta.

 • Oinarrizko Lanbide Heziketa a) Berariazko moduluak lanbide-profilaren gaitasunak

  garatzeko.

  b) Bloke komunekin lotutako moduluak: Komunikazio- eta gizarte zientzien moduluak (Euskal hizkuntza eta literatura, Gaztelania, Atzerriko hizkuntza, Gizarte-zientziak) eta Zientzia aplikatuen modulua (Matematika eta Natura-zientziak).

  c) Laneko Prestakuntza eta orientazioko lanbide-moduluak.

  d) Lantokiko prestakuntza lanbide-modulua.

  e) Tutoretza eta orientazio pertsonala

 • • Administrazio-zerbitzuak

  • Altzariak muntatzea eta instalatzea

  • Arte grafikoak

  • Ehunezko eta larruzko artikuluak konpontzea

  • Elektrizitatea eta elektronika

  • Eraikuntza

  • Estetika

  • Etxeko lanak eta eraikinak garbitzea

  • Harategi-urdaitegia

  • Hozte sistema

  • Ibilgailuen elektromekanika

  • Ile apainketa

  • Informatika eta komunikazioak

  • Iturgintza eta beroa

  • Karrozeria

  • Laketontziak mantentzea

  • Mekanizazioa

  • Merkataritza-zerbitzuak

  • Nekazaritza eta lorezaintza eta lore-konposizioak

  • Okintzako eta pastelgintzako jarduerak

  • Soldadura-galdaragintza

  • Sukaldaritza eta jatetxe- arloa

 • BATXILERGOA • Hiru modalitate ( Zientziak – Giza eta Gizarte Zientziak –

  Artistikoa)

  • Bi ikasturte

  • Arlo komunak, modalitate aukerakoak eta espezifikoak

  • Titulua lortzeko: Arlo guztiak gainditu behar dira eta amaierako banakako ebaluazioa gainditu behar da (*)

  • Tituluak: GMHZetan eta Unibertsitatean sartzeko aukera ematen du.

 • BATXILERGOKO MODALITATE

  GUZTIENTZAKO ARLO KOMUNAK

  1. Kurtsoa

  Euskara eta Literatura I

  Gaztelania eta Literatura I

  Ingelesa I

  Filosofia

  Gorputz hezkuntza

  2.Kurtsoa

  Euskara eta Literatura II

  Gaztelania eta Literatura II

  Ingelesa II

  Espainiaren Historia

 • ZIENTZIA BATXILERGOA

  1. Kurtsoa

  MATEMATIKA I

  FISIKA-KIMIKA

  BIOLOGIA –GEOLOGIA

  MARRAZKETA TEKNIKOA I

  HIRU AUKERATU BEHAR DIRA

 • GIZA eta GIZARTE-ZIENTZIA

  BATXILERGOA

  1. Kurtsoa

  LATINA I

  GIZARTE Z. Matematika I

  MUNDU GARAIKIDEAREN HISTORIA

  EKONOMIA

  GREZIERA I

  LITERATURA UNIBERTSALA

  HIRU AUKERATU BEHAR DIRA

 • ARTE BATXILERGOA

  1. Kurtsoa

  ARTEAREN OINARRIAK I

  Ikus-entzunekoen kultura I

  Mundu Garaikideren Historia

  Literatura unibertsala

  HIRU AUKERATU

  BEHAR DIRA

 • Gradu ikasketetan onartuak izateko prozedura

  • Bereizitako kupoak ez dira ezarriko sarbide mota desberdinetarako (Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Atzerriko ikasketak).

  • Gradu bakoitzean jarraituko den ordena Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazio (USE) notaren araberakoa izango da, zeinek 14 puntu izango dituen gehienez.

  • EHU ez ditu sarrera froga bereziak ezarriko Graduari loturiko kalifikazioa kalkulatzerakoan.

  USE nota = Sarbide fasearen nota + Onarpen fasearen kalifikazioa

  Sarbide fasearen nota:

  • Nahitaezkoa: Gaztelania, Euskara, Historia, Ingelesa eta derrigorrezko

  modalitateko gai bat (Mate II / GZ aplikatutako mate II / Latina II / Arte Oinarriak II)

  Sarbide fasearen nota = 0’4 x Azterketak + 0’6 x Batxilergo bataz-besteko nota

 • Onarpen fasearen kalifikazioa:

  • Borondatezkoa da, nota igotzeko.

  • Batxilergoko 2. mailari loturiko ikasgaiak izango dira kontuan

  hartuak izango direnak.

  • Gradu bakoitzean hiru ikasgai lotuko dira (finkoak edo aurrez

  zehazturiko zerrenda bateko hoberenak) 0’1 eta 0’3 bitarteko

  ponderazio koefizienteekin.

  • Graduari loturiko kalifikazioak bi urteko balioa izango du.

  • Aurreko unibertsitate sarbide frogetan ateratako kalifikazioak

  kontuan hartuak izango dira data mugari erreparatuz.

  Onarpen fasearen kalifikazioa = c1 x M1 + c2 x M2 + c3 x M3

  c1 + c2 + c3 = 0’4

  c1, c2, c3 0’1 eta 0’4 bitarteko koefizienteak dira (EHUn 0’1, 0’2

  eta 0’3)

  M1, M2, M3 Batxilergoko arloak bloketan antolatuak.

 • Ba

  txile

  rgo

  zie

  ntifiko

  a

  Zientziak jakintza adarra

  Biokimika, Biologia, Bioteknologia, Fisika,

  Ingurumen zientziak, Geologia, Kimika, Matematikak, ...

  Osasun zientziak jakintza adarra

  Erizaintza, Farmazia, Fisioterapia, Giza nutrizioa eta

  dietetika, Medikuntza, Odontologia, Psikologia, ...

  Ingenieritza eta arkitektura jakintza

  adarra

  Giz

  a e

  ta G

  iza

  rte

  zie

  ntz

  iak B

  atx

  ilerg

  oa

  Artea eta Giza zientziak

  Filologiak, Artearen historia, Euskal ikasketak, Ingeles

  ikasketak, Filosofia, Itzulpengintza, Sorkuntza eta

  diseinua

  Gizarte eta lege zientziak

  Ekonomia, Enpresen administrazioa, Finantzak, Geografia, Antropologia,

  Gizarte Hezkuntza, Soziologia, Marketina, Zuzenbidea, ...

 • LANBIDE HEZIKETA- ZIKLO FORMATIBOAK

  ERDI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA • Graduatua behar da edo sarbide froga gainditu edo oinarrizko

  lanbide heziketako modulu guztiak gaindituak izan.

  • 26 familia daude.

  • 2 ikasturteko iraupena.

  • Lanbide familia zuzenean aukeratzen da.

  • Ziklo bat baino gehiago egiteko aukera.

  • EMZF bat bukatu ondoren GMZF batera zuzenean sartu daiteke, sarrera froga eginez.

 • LANBIDE ARLOAK GORPUTZ- ETA KIROL-EKINTZAK

  ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

  NEKAZARITZA

  ARTE GRAFIKOAK

  MERKATARITZA ETA MARKETINA

  ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

  ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

  ENERGIA ETA URA

  FABRIKAZIO MEKANIKOA

  OSTALARITZA ETA TURISMOA

  IRUDI PERTSONALA

  IRUDIA ETA SOINUA

  ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

  INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

  INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

  ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  ITSASOA ETA ARRANTZA

  KIMIKA

  OSASUNGINTZA

  GIZARTE- ETA KULTUR-ZERBITZUAK

  EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

  BEIRA ETA ZERAMIKA SEKURITATEA ETA INGURUMENA

  http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/afd.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/adm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/adm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/adm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/adm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/agp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/agr.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/agr.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/agr.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/com.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/com.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/com.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/com.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/eoc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/eoc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/eoc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/eoc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/eoc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ee.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ee.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ee.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ee.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ea.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ea.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ea.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ea.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/fm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/fm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/fm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ht.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ht.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ht.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ht.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ip.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ip.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ip.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/cis.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/cis.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/cis.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/cis.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ial.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ial.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ial.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/in.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/in.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/in.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/in.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/msp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/msp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/msp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/msp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mm.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/amp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/amp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/amp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/amp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/qui.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/san.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/ssc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/tcp.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mva.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mva.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mva.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mva.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/mva.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/vc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/vc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/vc.htmlhttp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-14952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/vc.html

 • ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

  ZIKLO BAKOITZEKO MODULOAK

  • Famili espezialitate bakoitzari dagozkion moduloak

  • Lan prestakuntza eta orientabideari, lanean segurtasunari eta ingeles teknikoari dagozkien

  moduluak

  • Lantokiko prestakuntza (praktikak)

 • EMZF sarbide probaren edukiak:

  Probaren zatiak Oinarrizko gaitasunak DBHko erreferentziazko

  gaiak

  1. Gizarte arloa Soziala eta herritarra Geografia eta historia

  2. Hizkuntza-arloa Komunikazio linguistikoa

  Euskara eta Literatura edo Gaztelania eta Literatura.

  Atzerriko hizkuntza (frantsesa edo ingelesa)

  3. Zientifiko- teknikoa

  Jakintza eta mundu

  fisikoarekiko

  elkarrekintza

  Matematika

  Matematika

  Biologia-geologia

  Fisika-kimika

  Teknologia

 • https://ivac-eei.eus/eu/

  https://ivac-eei.eus/eu/https://ivac-eei.eus/eu/https://ivac-eei.eus/eu/

 • Gradutako informazioa:

  Heziketa zikloetarako informazioa:

  https://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/aurtengo-graduak

  http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-lh/

  Orientazio akademikoko Ikastolako bloga:

  www.aukeratuz.wordpress.com

  https://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/aurtengo-graduakhttps://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/aurtengo-graduakhttps://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/aurtengo-graduakhttps://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/aurtengo-graduakhttps://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/aurtengo-graduakhttps://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/aurtengo-graduakhttp://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-lh/http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-lh/http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-lh/http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-lh/http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-lh/http://www.aukeratuz.wordpress.com/

 • DBH 4. Mailako TRONKALAK

  22 ORDU

  Matematika Euskara Gaztelera Ingelesa Geografia eta Historia Soinketa EKA Tutoretza

  4 ordu 4 ordu 4 ordu 3 ordu 3 ordu 2 ordu 1 ordu 1 ordu

 • DBH 4. Maila Aukerak (8 ordu)

  Osasuna - Zientzien aukera

  Teknologikoa

  edo teknikoa

  Giza-Gizarte Zientziak eta

  Arte aukera

  Erdi mailako zikloen aukerak

  FISIKA-KIMIKA

  (3 ordu)

  BIOLOG-GEOLOG

  (3 ordu)

  FISIKA-KIMIKA

  (3 ordu)

  BIOLOGIA-GEOLOG

  (3 ordu)

  KULTURA

  KLASIKOA/LATINA (3 ordu)

  EKONOMIA (3 ordu)

  MATEMATIKA (1 ordu)

  EUSKARA(1 ordu)

  TEKNOLOGIA (2 ordu)

  GAZTELERA (1 ordu)

  INGELESA (1 ordu)

  Ekintzailetza eta

  enpresen jardueren

  hastapena (2 ordu)

  Multzo hauetatik gai bat aukeratu behar da (ordu 2) Frantsesa

  IKT

  Kultura zientifikoa

  Teknologia

  Frantsesa

  IKT

  Kultura zientifikoa

  Teknologia

  Frantsesa

  IKT

  Kultura zientifikoa

  Teknologia

  Akademikoa Aplikatua

 • DBH 4.maila Aukerak (8 ordu)

  Osasuna eta Zientzia

  Teknologikoa Giza Zientziak

  Artea

  Erdi mailako zikloak

  Gizarte eta Lege Zientziak

  Arteak eta Giza Zientziak

  Ingeniaritza eta Arkitektura

  Zientziak

  Osasun zientziak

  JAKINTZA ADARRAK

  Fisika-kimika Biologia-geologia Aukera

  Fisika-kimika Biologia-Geologia Aukera

  Kultura klasikoa-Latina Ekonomia Aukera

  Matematika

  Euskara

  Gaztelera

  Ingelesa

  Teknologia

  Ekintzailetza

  Batxilergoa Ziklo formatiboak •Zientziak •Giza eta Gizarte Zientziak •Artistikoa

  26 famili profesionalen artean aukeratu

  Akademikoa Aplikatua

 • OSASUNA ETA ZIENTZIA

  • FISIKA –KIMIKA 3 ORDU • BIOLOGIA – GEOLOGIA 3 ORDU

  Multzo hauetatik gai bat aukeratu behar da (2 ordu)

  Frantsesa

  IKT

  Kultura zientifikoa

  Teknologia

 • TEKNIKOA - TEKNOLOGIKOA

  • FISIKA- KIMIKA 3 ORDU • BIOLOGIA-GEOLOGIA 3 ORDU

  Multzo hauetatik gai bat aukeratu behar da (2 ordu)

  Frantsesa

  IKT

  Kultura zientifikoa

  Teknologia

 • GIZARTE-GIZA ZIENTZIAK eta ARTEAK

  • KULTURA KLASIKOA/ LATINA 3 ORDU • EKONOMIA 3 ORDU •Multzo hauetatik gai bat aukeratu behar da (bi ordu)

  Frantsesa

  IKT

  Kultura zientifikoa

  Teknologia

 • ERDI MAILAKO ZIKLOAK-MODULUAK

  • MATEMATIKA 1 ORDU • EUSKARA 1 ORDU • GAZTELERA 1 ORDU • INGELESA 1 ORDU • TEKNOLOGIA II 2 ORDU • Ekintzailetza eta enpresen jardueren hastapena 2 ORDU

 • Zer nahi dut?

  • Batxilerra edo Heziketa Zikloa aukeratu behar dugu.

  • Batxilerra aukeratzen badugu, gutxienez lau urtetarako ikasketak onartzen ari naiz.

  • Batxilerrak LAN MUNDURAKO titulorik ez du ematen, atea da ikasketekin jarraitzeko.

  • Gustukoenak ? Ondo edo lasai hartzen dituenak.

  • Zientziak? Letrak? Artistikoak? .

  • Ikasketa teorikoak, praktikoak, manipulatiboak, gustukoak ditu?

  • Ahalmena du, interesa, motibazioa, frustrazioaren aurrean badaki aurrera egiten?

  • Ikasketa teknikak, ikasketa ohiturak onak ditu?

 • IKASLEEI PASA DIZKIEGUN

  FROGAK ETA GALDEKETAK

  Interes profesionalak.

  Gaitasun profesionalak.

  Nortasuna

  Autoazterketa.

  Ikas Ohiturak.

 • INTERES PROFESIONALEN FROGA Ikerketa zientifikoa

  Ikerketa teknikoa

  Aplikaturiko teknika

  Osasungintza

  Ekonomia eta enpresa

  Administrazio Jarduerak

  Zuzenbidea eta aholkularitza

  Babesa eta segurtasuna

  Giza ikerketa

  Komunikazioa

  Irakaskuntza eta orientazioa

  Harreman Pertsonalak

  Hizkuntzak

  Zinea eta antzerkia

  Musika

  Arte plastikoak

  Estetika

  Nekazal basogintza jardueran

  ZIENTZIA TEKNIKA

  ZERBITZUAK EKONOMIA ARTISTIKOA

 • AUTOEZAGUPENAREN LABURPEN – TAULA

  Arloa

  Interesak

  Gaitasunak

  Nortasuna

  Batura

  1. arloa

  Teknologikoa

  2. arloa

  Zientifikoa

  3. arloa

  Biosasungintza

  4. arloa Humanitateak

  5. arloa

  Gizarte-mailakoa

  6. arloa

  Artistikoa

  IKAS-OHITUREN GALDEKETAREN EMAITZAK:

  MOTIBAZIOA

  GIROTZE,

  PLANIFIKATZE

  ETA

  KONZENTRAZIOA

  LAN EGITEKO

  ERA

  GELAKO

  JARDUERA

  BALORAZIO

  OROKORRA

  ANTSIETATEA

 • AUTOAZTERKETARAKO GALDEKETAREN EMAITZAK: Zuk lortutako puntuazioa: _________________

  20 puntu

  baino

  gutxiago

  Ez duzu ikasketekiko interes gehiegi. Zeure buruari iraupen

  luzeko ikasketak egitea planteatzea ez litzateke errealistegia

  izango. Behar bada, errentagarriena graduatua lortzea, eta Erdi

  Mailako Heziketa Zikloren bat egitea izango litzateke.

  20 eta 50

  punturen

  bitartean

  Ikasteagatik baduzu nolabaiteko interesa, baina karrera luze bat

  egiteko ez dirudi nahikoa denik. Interesgarriena, Batxilergoa

  gainditzea eta Goi Mailako Heziketa Zikloren bat edo karrera

  laburren bat egitea izango litzateke.

  50 puntu

  baino

  gehiago

  Zure arreta, badirudi eskakizun-maila handiagoa eta iraupen

  luzeagoa duten ikasketetara zuzentzen duzula.