of 40 /40
SALBATORE MITXELENA IKASTOLA

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA - · PDF file5. maila 4. maila 3. mailako proba 3. maila 2. maila 1.maila DBH 4. maila 16 urte Akademikoet. amaierako proba Aplikatuetako amaierako proba

Embed Size (px)

Text of SALBATORE MITXELENA IKASTOLA - · PDF file5. maila 4. maila 3. mailako proba 3. maila 2. maila...

 • SALBATORE MITXELENA IKASTOLA

 • GRADUATU TITULUA

  AKADEMIKO BIDETIK

  GRADUATU TITULUA

  APLIKATUKO BIDETIK

  Banakako azken ebaluazio

  froga akademikoko bidetik

  Banakako azken ebaluazio

  froga aplikatutako bidetik

  Osasuna eta Zientzia

  Teknologikoa Giza eta Gizarte Zientziak

  Erdi mailako zikloak

  Akademikoa Aplikatua

  IBILBIDEAK

  DBH 4ra pasa Dibertsifikazioa Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloa

  DBHn aurrez errepikatzaileak eta 3-4 suspentso gehienez

  Bi supentso (mate- euskara edo mate-gaztelera izan ezik) edo gutxiago

  3-4 suspentso baino gehiago

  Bi suspentso (mate- euskara edo mate-gaztelera) edo gehiago

  DBH 3

  DBH 3 errepikatu

 • DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA DBH

  ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

  BATXILERGOA

  UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA

  SARRERA FROGA

  GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

  UNIBERTSITATEA

  LANA

  OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOA

  SARRERA FROGA

 • HAUR

  HEZKUNTZA

  0-3 urte

  3 urte

  2 urte

  0-1 urte

  HAUR

  HEZKUNTZA

  3-6 urte

  6 urte 5 urte

  4 urte

  LEHEN

  HEZKUNTZA

  6-12 urte

  Etapa amaierako proba

  6. maila

  5. maila

  4. maila

  3. mailako proba

  3. maila

  2. maila

  1.maila

  DBH 4. maila

  16 urte

  Akademikoet.

  amaierako proba

  Aplikatuetako

  amaierako proba

  4. akademik. 4. aplikatut.

  Batxilergoko amaierako proba TITULUA

  BATXILERGOA

  2. maila

  1. maila

  LH ERDI MAILA 2. maila

  1. maila

  Onarpen proba, unibertsitate bakoitzarena LH GOI MAILArako onarpen proba

  Unibertsitateko Graduko ikasketak LH GOI MAILA

  Oinarrizko Lanbide

  Heziketako Zikloak

  2. maila

  1. maila

  L

  A

  N

  M

  E

  R

  K

  A

  T

  U

  A

  DBH TITULUA DBH TITULUA

  DBH 1go zikloa

  13-15 urte

  Hobekuntza programak 3.maila Hobekuntza programak 2.maila

  1.maila

 • 2014/2015 ikasturtean -LEHEN HEZKUNTZAKO 1, 3 eta 5. mailan (3.maila bukaeran lehendabiziko ebaluaketa)

  - Oinarrizko Lanbide Heziketa: 1. maila

  2015/2016 ikasturtean

  -Lehen Hezkuntzako 2, 4 eta 6. mailan ( 6.maila bukaeran lehendabiziko kanpoko

  ebaluaketa)

  - DBHko 1 eta 3. mailan

  - Batxilergoko 1. mailan

  - Lanbide Heziketan: 1 maila

  - Oinarrizko Lanbide Heziketa: 2. maila

  LOMCE EZARTZEKO EGUTEGIA: HEZIBERRI 2020

  2016/2017 ikasturtea

  Kanpoko azterketak

  Hautaproba

  (Selektibitatea)

  Gainontzeko mailetan

  4.DBH / 2. BATXILLERGO bukaeran: 2017ko

  ekainan lagina eta balio akademiko gabe.

  Ondoren Hezkuntza itunean eta Eusko

  Jaurlaritzak dionaren arabera.

  Azken azterketa: 2016ko ekainekoa 2017-2018 ikasturtean Unibertsitatera Sartzeko

  Ebaluazioa (USE) egin beharko da, hautaprobaren

  oso antzekoa).

 • ERABAKI HARTZE PROZESUA

 • DIBERTSIFIKAZIO

  KURRIKULARRA DBHko Graduatuaren titulua lortzea dute helburu.

  Ikasleek, gizarte-hizkuntza eta zientzia-teknologiaren eremuak izango dituzte.

  Irakasle bakar batek emango du eremu bakoitza.

  Banakako tutoretzak garrantzi handia hartzen du.

  Talde bakoitzak gutxienez 8 ikasle eta gehienez 15.

  Ebaluaziorako, oinarrizko gaitasunak eta DBHko helburuak izango dira erreferentzia nagusiak.

 • DIBERTSIFIKAZIO

  KURRIKULARRA Baldintza hauek bete behar dituzte ikasleek:

  Irakasle-taldeak proposamena egin izana.

  Ikasle horiei eta haien gurasoei informazioa eman izana.

  16 urte beteta izanik, :

  Aurrez errepikatu izana.

  Gehienez DBHko 1, 2 eta 3. mailako 4 irakasgai edukitzea gainditu gabe.

 • OINARRIZKO LANBIDE

  HEZIKETA 15 urte bete eta DBHko titulua lortzeko interesik edo

  aukerarik ez duten ikasleei eskaintzen zaie.

  Ziklo bat gainditzen duten ikasleek dagokion oinarrizko lanbide-titulua jasoko dute.

  Oinarrizko titulua eskuratzen duten ikasleek:

  Sarbide zuzena izango dute Erdi Mailako Lanbide Heziketa Ziklora (*).

  DBHko graduatu-titulua lortuko dute, DBHko amaierako ebaluazioa gaindituta.

 • Oinarrizko Lanbide Heziketa a) Berariazko moduluak lanbide-profilaren gaitasunak

  garatzeko.

  b) Bloke komunekin lotutako moduluak: Komunikazio- eta gizarte zientzien moduluak (Euskal hizkuntza eta literatura, Gaztelania, Atzerriko hizkuntza, Gizarte-zientziak) eta Zientzia aplikatuen modulua (Matematika eta Natura-zientziak).

  c) Laneko Prestakuntza eta orientazioko lanbide-moduluak.

  d) Lantokiko prestakuntza lanbide-modulua.

  e) Tutoretza eta orientazio pertsonala

 • Administrazio-zerbitzuak

  Altzariak muntatzea eta instalatzea

  Arte grafikoak

  Ehunezko eta larruzko artikuluak konpontzea

  Elektrizitatea eta elektronika

  Eraikuntza

  Estetika

  Etxeko lanak eta eraikinak garbitzea

  Harategi-urdaitegia

  Hozte sistema

  Ibilgailuen elektromekanika

  Ile apainketa

  Informatika eta komunikazioak

  Iturgintza eta beroa

  Karrozeria

  Laketontziak mantentzea

  Mekanizazioa

  Merkataritza-zerbitzuak

  Nekazaritza eta lorezaintza eta lore-konposizioak

  Okintzako eta pastelgintzako jarduerak

  Soldadura-galdaragintza

  Sukaldaritza eta jatetxe- arloa

 • BATXILERGOA Hiru modalitate ( Zientziak Giza eta Gizarte Zientziak

  Artistikoa)

  Bi ikasturte

  Arlo komunak, modalitate aukerakoak eta espezifikoak

  Titulua lortzeko: Arlo guztiak gainditu behar dira eta amaierako banakako ebaluazioa gainditu behar da.

  Tituloak: GMHZetan eta Unibertsitatean sartzeko aukera ematen du.

 • BATXILERGOKO MODALITATE

  GUZTIENTZAKO ARLO KOMUNAK

  1. Kurtsoa

  Euskara eta Literatura I

  Gaztelania eta Literatura I

  Ingelesa I

  Filosofia

  Gorputz hezkuntza

  2.Kurtsoa

  Euskara eta Literatura II

  Gaztelania eta Literatura II

  Ingelesa II

  Espainiaren Historia

 • ZIENTZIA BATXILERGOA

  1. Kurtsoa

  MATEMATIKA I

  FISIKA-KIMIKA

  BIOLOGIA GEOLOGIA

  MARRAZKETA TEKNIKOA I

  HIRU AUKERATU BEHAR DIRA

 • GIZA eta GIZARTE-ZIENTZIA

  BATXILERGOA

  1. Kurtsoa

  LATINA I

  GIZARTE Z. Matematika I

  MUNDU GARAIKIDEAREN HISTORIA

  EKONOMIA

  GREZIERA I

  LITERATURA UNIBERTSALA

  HIRU AUKERATU BEHAR DIRA

 • ARTE BATXILERGOA

  1. Kurtsoa

  ARTEAREN OINARRIAK I

  Ikus-entzunekoen kultura I

  Mundu Garaikideren Historia

  Literatura unibertsala

  HIRU AUKERATU

  BEHAR DIRA

 • Gradu ikasketetan onartuak izateko prozedura

  Bereizitako kupoak ez dira ezarriko sarbide mota desberdinetarako (Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Atzerriko ikasketak).

  Gradu bakoitzean jarraituko den ordena Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazio (USE) notaren araberakoa izango da, zeinek 14 puntu izango dituen gehienez.

  EHU ez ditu sarrera froga bereziak ezarriko Graduari loturiko kalifikazioa kalkulatzerakoan.

  USE nota = Sarbide fasearen nota + Onarpen fasearen kalifikazioa

  Sarbide fasearen nota:

  Nahitaezkoa: Gaztelania, Euskara, Historia, Ingelesa eta derrigorrezko

  modalitateko gai bat (Mate II / GZ aplikatutako mate II / Latina II / Arte Oinarriak II)

  Sarbide fasearen nota = 04 x Azterketak + 06 x Batxilergo bataz-besteko nota

 • Onarpen fasearen kalifikazioa:

  Borondatezkoa da, nota igotzeko.

  Batxilergoko 2. mailari loturiko ikasgaiak izango dira kontuan

  hartuak izango direnak.

  Gradu bakoitzean hiru ikasgai lotuko dira (finkoak edo aurrez

  zehazturiko zerrenda bateko hoberenak) 01 eta 03 bitarteko

  ponderazio koefizienteekin.

  Graduari loturiko kalifikazioak bi urteko balioa izango du.

  Aurreko unibertsitate sarbide frogetan ateratako kalifikazioak

  kontuan hartuak izango dira data mugari erreparatuz.

  Onarpen fasearen kalifikazioa = c1 x M1 + c2 x M2 + c3 x M3

  c1 + c2 + c3 = 04

  c1, c2, c3 01 eta 04 bitarteko koefizienteak dira (EHUn 01, 02

  eta 03)

  M1, M2, M3 Batxilergoko arloak bloketan antolatuak. Bloke batean

  beti euskara ikasgai tronkala eta beste ikasgai tronkal bat. Beste

  bloketan beti gutxienez ikasgai tronkal bat.

 • Ba

  txile

  rgo

  zie

  ntifiko

  a

  Zientziak jakintza adarra

  Biokimika, Biologia, Bioteknologia, Fisika,

  Ingurumen zientziak, Geologia, Kimika, Matematikak, ...

  Osasun zientziak jakintza adarra

  Erizaintza, Farmazia, Fisioterapia, Giza nutrizioa eta

  dietetika, Medikuntza, Odontologia, Psikologia, ...

  Ingenieritza eta arkitektura jakintza

  adarra

  Giz

  a e

  ta G

  iza

  rte

  zie

  ntz

  iak B

  atx

  ilerg

  oa

  Artea eta Giza zientziak

  Filologiak, Artearen historia, Euskal ikasketak, Ingeles

  ikasketak, Filosofia, Itzulpengintza, Sorkuntza eta

  diseinua

  Gizarte eta lege zientziak

  Ekonomia, Enpresen administrazioa, Finantzak, Geografia, Antropologi