SADRŽAJ - hums. Web view/ Urolithiasis and Kidney transplantation . 9.00 - 9.10 rasprava / discussion

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SADRŽAJ - hums. Web view/ Urolithiasis and Kidney transplantation . 9.00 - 9.10 rasprava /...

SADRAJ

SADRAJ

POZIV ZA SUDJELOVANJE / WELCOME MESSAGE3

VANE ADRESE / IMPORTANT ADDRESSES4

ZNANSTVENE OBAVIJESTI / SCIENTIFIC INFORMATION5

GLAVNE TEME / MAIN TOPICS6

9. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIARA7

PROGRAM / PROGRAMME10

KONANI PROGRAM / FINAL PROGRAMME12

PREZENTACIJE / PRESENTATIONS35

POSTERI / POSTERS35

IZLOBA / COMMERCIAL EXHIBITION36

PRIJAVA SUDJELOVANJA / REGISTRATION INFORMATION37

SMJETAJ / ACCOMMODATION38

OPE OBAVIJESTI/ GENERAL INFORMATION39

SPONZORI / SPONSORS42

POZIV ZA SUDJELOVANJE / WELCOME MESSAGE

Potovane kolegice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivam da sudjelujete na 8. HRVATSKOM KONGRESU NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE s meunarodnim sudjelovanjem, koji ce se odrati u Vodicama - ibeniku od 19. do 22. svibnja 2017.Nacionalni nefroloki kongres predstavlja prigodu prikazati rezultate strucnog i znanstvenog rada. Na Kongresu ce biti zastupljene aktualne teme iz svih podrucja nefrologije, s predavacima iz Hrvatske i inozemstva. Osobito mi je drago da ce nam se na Kongresu pridruiti i pedijatrijski nefrolozi. Naim mladim kolegicama i kolegama dodatno je namijenjen i predkongresni edukacijski tecaj koji ove godine organiziramo kao NEFROLOKO UILITE u suradnji s naim dugogodinjim parnterom, farmaceutskom kuom Pliva d.o.o.

Pozivam vas da svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Kongresa pridonesete njegovoj kvaliteti i uspjehu. Osobito elim naglasiti vanost analize i prikaza rezultata vlastitog rada, u obliku postera ili usmenih priopcenja, te vas pozivam da ih prijavite u to vecem broju.

Za cjelovitu nefroloku skrb kljucna je suradnja nefrologa i medicinskih sestara i tehnicara u nefrologiji. Zbog toga ce se, njegujuci dobru tradiciju, usporedno s odravanjem Kongresa, odrati i 9. simpozij medicinskih sestara i tehnicara u nefrologiji.

Dear colleagues,

It is my pleasure to invite you to participate at the 8. CROATIAN CONGRESS OF NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION, with international participation, that will take place in Vodice - ibenik, from 19th to 22nd of May 2017. Croatian national nephrology congress represents an opportunity to present results of our professional and scientific work. The Congress will include relevant topics from all fields of nephrology, with presenting participants from Croatia and abroad. I particularly welcome active participation of pediatric nephrologists. For our junior colleagues an educational pre-congress symposium NEFROLOKO UILITE will be organised in cooperation with our partner, pharmaceutical company Pliva Ltd.

I would like to invite you to actively participate in the Congress, thereby contributing to its quality and success. It is especially important to evaluate and present your own work, in the form of poster or oral presentations.

A close collaboration between nephrologists and renal nurses and technicians is prerequisite for comprehensive renal care. Therefore, a traditional 9th Renal Nursing Symposium will take place in parallel with the Congress.

prof. dr. sc. Mladen KnotekPredsjednik Hrvatskog drutva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

President of the Croatian Society for Nephrology, Dialysis and Transplantation

VANE ADRESE / IMPORTANT ADDRESSES

MJESTO DOGAANJA / CONGRESS VENUE

Hotel Olympia****Ljudevita Gaja 6, 22211 Vodice, Hrvatska/ Croatia Webpage: www.olympiavodice.hr

TAJNITVO KONGRESA / CONGRESS SECRETARIAT

prof. dr. sc. Ivan Bubic, RijekaKBC Rijeka, Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju E-mail: kongres@hdndt.org

WEB stranica Kongresa / Congress home page: www.hdndt.orgOva obavijest dostupna je i na web stranici Drutva.Sve obavijesti u svezi organizacije Kongresa moete dobiti u tajnitvu Kongresa.This announcement is also available on internet.All information about organization of the Congress is available at Congress Secretariat.

TEHNICKI ORGANIZATOR / TECHNICAL ORGANIZER

Kontakt osoba: Maja Orsag

E-mail: ivana@contres.hr

Webpage: www.contres.hriro racun: RAIFFEISENBANK AUSTRIA /IBAN racuna HR7924840081105269210 / SWIFT: RZBHHR2X

ZNANSTVENE OBAVIJESTI / SCIENTIFIC INFORMATION

Predsjednik Kongresa / President of the Congress

Mladen Knotek, Zagreb

Dopredsjednik / Vice PresidentMario Laganovic, Zagreb

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE

Predsjednik / President

Marijana Gulin, ibenik

Clanovi / Members

Gordan Babic, ibenikIvan Bubic, RijekaBranislav Cingel, ZagrebBojana Gardijan, ZagrebTonko Gulin, ZagrebNikola Jankovic, ZagrebIvana Kovacevic Vojtuek, Zagreb

Sanjin Racki, Rijeka

Vesna Roankovic Cobanov, ibenik

STRUCNI ODBOR / PROFESSIONAL COMMITTEE

Karmela Altabas, Zagreb

Nikolina Baic Jukic, Zagreb

Ivan Bubic, RijekaKreimir Galeic, Zagreb

Marijana Gulin, ibenik

Mario Ilic, Dubrovnik

Bojan Jelakovic, ZagrebDragan Klaric, Zadar

Mladen Knotek, Zagreb

Ivana Kovacevic Vojtuek, Zagreb

Ninoslav Leko, Slavonski Brod

Mario Laganovic, Zagreb

Dubravka Mihaljevic, Osijek

Lidija Orlic, Rijeka

Sanjin Racki, Rijeka

Josipa Radic, Split

Jasna Slavicek, Zagreb

Lada Zibar, Osijek

Renata unec, Zagreb

GLAVNE TEME / MAIN TOPICS

1. Bolesti tubulointersticija, autosomnodominantna policisticna bubrena bolest, nefrolitijaza / Tubulointerstitial diseases, autosomal dominant polycystic kidney disease, nephrolithiasis

2. Arterijska hipertenzija / Arterial hypertension

3. Bolesti glomerula i vaskulitisi / Glomerular diseases and vasculitides

4. Akutna bubrena ozljeda / Acute kidney injury

5. Kronina bubrena bolest / Chronic kidney disease

6. Hemodijaliza i peritonejska dijaliza / Hemodialysis and peritoneal dialysis

Transplantacija bubrega / Kidney transplantation

9. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIARA

Paralelno s odravanjem Kongresa odrati ce se i 9. simpozij medicinskih sestara i tehnicara, Hrvatske udruge medicinskih sestara, Drutva nefrologije, dijalize i transplantacije.*

Organizator Simpozija je HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA, DRUTVO NEFROLOGIJE DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE.

ORGANIZACIJSKI I STRUCNI ODBOR

Predsjednica

Bosiljka Devcic, Rijeka

Tajnica

Goranka Eren, Zagreb

Clanovi

Silvana Dekovic, ibenik

Marija Gilja, Zagreb

Mirjana Mareti Dumi, Zagreb

Liljana Peter, Zagreb

Marina Colic, Rijeka

Rozalija karicic, Split

GLAVNE TEME SIMPOZIJA

7. Strategija prevencije - Prijedijalizna edukacija i lijecenje

8. Transplantacija - najbolja ivotna kakvoca

9. Skrb za bolesnika na PD - Uloga medicinske sestre u donoenju odluka

10. Sestrinska skrb s rezultatima: od empirije do skrbi utemeljenoj na dokazima

11. Individualna procjena o tome kako poboljati kakvocu u hemodijaliznim jedinicama

12. Kako nefroloka sestra moe poboljati sigurnost i kakvocu skrbi

13. Kako zbrinjavati bolesnika s akutnom bubrenom ozljedom

14. ecerna bolest i kronicna bubrena bolest

15. Hipertenzija u bubrenih bolesnika

Na kraju simpozija u nedjelju, 21. svibnja 2017. odrat ce se i Godinja skuptina Drutva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega

Sve obavijesti o Simpoziju

Bosiljka Devcic

KBC Rijeka, Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega

Tome Striica 3, 51000 RijekaTel. 051 407 154; Fax. 051 407 154 Mob. 091 5198 304

e-mail: bosiljka.devcic@ri.t-com.hr

* Uvjeti za prijavu radova, smjetaja, prijevoza, kotizacija isti su kao i za Kongres.

PROGRAM / PROGRAMME

KONANI PROGRAM / FINAL PROGRAMME

Petak, Friday

19. svibnja, May 19th, 2017

Dvorana/Hall Atena

08.00 - 12.40

Predkongresni teaj: Nefroloko uilite I dio/ Pre-congress

symposium Part I

..13

14.00 - 17.15

Predkongresni teaj: Nefroloko uilite II dio/ Pre-congress

symposium Part II

..13

17.30 - 18.30

Okrugli stol - aktualno stanje i izazovi u nefrologiji u Hrvatskoj

i susjedstvu/ Round table - the current status and challenges in

nephrology in Croatia and surrounding countries

..14

18.30 - 19.30

ABBVIE satelitski simpozij/ Satelit Symposium

..14

20.00

Sveano otvaranje kongresa - dvorana Olympia/ Opening

Ceremony - Hall Olympia

..14

Subota, Saturday

20. svibnja, May 20th, 2017

Dvorana/Hall Olympia

08.00 - 09.10

Bolesti tubulointersticija, autosomnodominantna

policistina bubrena bolest, nefrolitijaza/ Tubulointerstitial

diseases, ADPKD, nephrolithiasis

..14

09.15 - 09.45

Plenarno predavanje I/ Plenary Lecture I

..14

09.45 - 10.15

Plenarno predavanje II/ Plenary Lecture II

..14

10.30 - 11.50

Kronina bubrena bolest I/ CKD I

..15

12.00 - 13.00

Simpozij uz ruak/ Lunch Symposium AMGEN

..15

13.00 - 14.00

Posteri - kratka priopenja / Poster session - short communications

(dvorana/ hall Atena)

..15

14.00 - 15.30

Akutna bubrena ozljeda/ Acute Kidney Injury

..15

15.40 - 16.25

AGMAR - BAXTER satelitski simpozij/ Satelit Symposium

..16

16.30 - 18.00

Hemodijaliza i