Saburo Sakai - Samuraj

  • View
    524

  • Download
    24

Embed Size (px)

Text of Saburo Sakai - Samuraj

Saburo Sakai

SAMURAJ

Saburo Sakai & Samuraj _____________________________________________________________________________________________

SADRAJ1. Potomak slavnih Samuraja ........................................................ 4 2. U ratnoj mornarici...................................................................... 8 3. Prvi let....................................................................................... 11 4. Mornariki pilot II klase............................................................ 16 5. Napad kineskih bombardera ..................................................... 22 6. Fudiko Niori ............................................................................ 28 7. Perl Harbor................................................................................. 36 8. Protiv "letee tvrave"............................................................... 42 9. Amajlija...................................................................................... 45 10. U najveem vazdunom okraju ............................................. 50 11. Pod erupcijom vulkana............................................................. 58 12. Aerodrom u Leju..................................................................... 65 13. Roendan cara Hirohite........................................................... 73 14. Predstraa u dungli............................................................... 82 15. Bombardovanje Tokija........................................................... 89 16. Danse macabre........................................................................ 94 17. Osinje gnezdo.......................................................................... 98 18. Trideset i sedma pobeda......................................................... 101 19. Midvej .................................................................................... 104 20. Port Moresbi............................................................................ 110 21. Gorak ukus pobede.................................................................. 122 22. Gvadalkanal............................................................................ 127 23. Operacija oka.......................................................................... 148 24. Roditeljski dom....................................................................... 161 25. Smrt admirala Jamamote........................................................ 167 26. Ivo Dima............................................................................... 172 27. Let bez povratka..................................................................... 189 28. rtve....................................................................................... 208 29. Hacujo..................................................................................... 212 30. Kamikaze................................................................................ 219 31. Jedini preiveo....................................................................... 227 32. Hiroima................................................................................. 231 33. Dodatak................................................................................... 239

1

Saburo Sakai & Samuraj _____________________________________________________________________________________________

PredgovorKnjiga SAMURAJ biveg vazduhoplovnog asa japanske Carske mornarice u drugom svetskom ratu pojavljuje se sada na srpskohrvatskom jeziku, poto je doivela vie izdanja u zemljama protiv ijih se pilota Saburo Sakai ogoreno borio, a objavljena je i u slovenakom prevodu. Time se jugoslavenskim itaocima prua prilika da se, pored inae oskudnih prevoda japanskih dela, pogotovo iz vazduhoplovne publicistike, upoznaju sa krutom disciplinom u japanskoj vojsci, tokovima rata, naravima i obiajima ove daleke zemlje u kojoj su kamikaze oajnici ratne katastrofe i militaristikog bezumlja - veliani do lane slave bogova. Kada se paljivo proitaju Sakaijevi redovi, nailazi se i na njegov kritiki stav prema dogaajima koji su se odvijali vratolomno - od uspeha vojnikog Japana do Hiroime i kapitulacije. Takav se utisak neminovno namee s obzirom da je Sakai, kao hronolog, jednostavno izvodio zakljuke, svestan katastrofe koja se pribliavala. On iznosi injenice koje ukazuju na realnost: dok je Tokio, a i ostalo stanovnitvo ostrvskog Japana bilo uljukivano treteom svirkom mareva, prekidanom informacijama o pobedama Carske vojske i mornarice, piloti i ostali uesnici borbe bili su svesni neminovnog poraza. Sakai, koji je doao u Tokio i na ulicama video ruevine, a ljude odevene u prnje, konstatuje: "Zvunici na ulicama su i dalje parali ui trubei vojne mareve i slavei izmiljene pobede... Od svega toga spopala me je muka. Nikada nisam ni sanjao da u morati da budem svedok tako oiglednog i podlog obmanjivanja svojih sugraana". Sakai je bio protiv samoubilakih napada koje su izveli piloti kamikaze 25. oktobra 1945. godine severoistono od Suluana na Filipinskim ostrvima. Tu svoju logiku beskorisnog rtvovanja potvruje kritikujui i sva ostala sredstva za isforsirano podizanje morala. Takve 'pozorine predstave' za Sakaija predstavljale su duhovni poraz japanskih oficira koji su nastojali da svoje vojnike, a i sebe, impresioniraju arom i surovou minulih vremena. "Hoe li to da zaustavi svetlea zrna iz helketovih mitraljeza"? pita se Sakai. "Kao pilot lovac cenio sam vie nego ita mudrost verovanja u sopstvenu snagu i vetinu da izbegnem smrt, koja nikada nije bila dalje od delia sekunde iza mene". Saburo raskida lance tradicije i lane discipline: sa leta bez povratka, kada je cela jedinica bila odreena da se baci na neprijateljeva brodovlje jer je bio besmislen svaki let u starom tipu aviona protiv superiornijih amerikih vazduhoplovnih snaga on se ipak vraa sa dvojicom mladih i neiskusnih pilota. SAMURAJ je knjiga koja nas hronoloki upoznaje sa poetkom, tokom i krajem rata na Dalekom istoku. U centru panje su autorovi opisi vazdunih bojeva

2

Saburo Sakai & Samuraj _____________________________________________________________________________________________

i nastojanje da se znanja steena tokom obuke te kolovanja upotpunjuju svakodnevnim iskustvima u letovima. U knjizi su, na romantian nain, prikazana i tri enska lika: majke, koja trezveno razmilja o ishodu rata; Fuike Niori, keri tokijskog univerzitetskog profesora iju branu ponudu odbija na gotovo besmislen nain; i Hacuje, budue ene, koja nalazi snage da svira Mocartove sonate dok okolo padaju bombe iz amerikih bombardera. P. Peji

3

Saburo Sakai & Samuraj _____________________________________________________________________________________________

l. Potomak slavnih samurajaNa Kjuuu, najjunijem od japanskih glavnih ostrva, nalazi se mestace Saga, na pola puta izmeu dva vea mesta, za koje su Amerikanci saznali tek u novije vreme. U pristanitu Sasebo bila je usidrena veina brodova Sjedinjenih Amerikih Drava koji su sudelovali u korejskom ratu, a sa betonskih pista aerodroma Aije poletali su ameriki lovci i bombarderi, i na spornom poluostrvu s one strane Cuimskog tesnaca napadali Kineze i Severnokorejce. Mesto Saga je ve nekoliko puta bilo poprite vojnih akcija u Cuimskom tesnacu. I preci moje porodice bili su ratnici u japanskoj armiji, koja je 1592. godine iz Sage krenula na Koreju. Neprijatan zaplet poslednjeg korejskog rata bio je ponavljanje prolosti. Taj davni korejsko-japanski sukob doao je na mrtvu taku godine 1597, kada je kineska dinastija Ming vojnom silom stupila na stranu stanovnika severnog dela Koreje. Moja porodica je vojnikog porekla. Moji preci su dugi niz godina verno sluili feudalnom gospodaru u Sagi sve do onih dana devetnaestog veka kada je on po vladinoj naredbi koja je zahtevala spajanje oblasti, morao da svoje imanje prepusti carskoj upravi. U feudalno doba, kada je japansko stanovnitvo bilo podeljeno na etiri kaste, moja porodica je uivala sve posebne povlastice najvie i vladajue kaste, poznate po imenu samuraji-vojnici. Samuraji su, van zemaljskih briga svakodnevnog ivota, iveli gordo i nisu morali da se bave linim problemima, kao to je, npr., zarada. Ceo svoj vek posveivali su pokrajinskim vlastima i stalnom vebanju za sluaj kada su morali da pokau svoju ratniku sposobnost. Za sve ivotne potrebe samuraja bio je zaduen njihov gospodar, bez obzira na seljake bune ili neke druge spoljanje uticaje. Ukidanjem kastinskog sistema, u devetnaestom veku, ponosnom samurajskom rodu zadan je unitavajui udarac. Jednim potezom uskratili su im sva nekadanja posebna prava i prinudili ih da postanu trgovci, ili seljaci, i da se prilagode nainu ivota za koji nisu ni najmanje bili sposobni. Zato je moralo da se oekuje da e veina samuraja da osiromai, ivotari, slui i dirini od jutra do mraka na malom imanju. Zaista je tako i bilo. Ni moj deda nije bio u boljem poloaju nego njegovi drugovi. Na kraju je dobio malo imanje i grevito se dao na posao, da bi obezbedio najnunije za ivot. Od tih dana do danas je moja porodica bila meu najsiromanijima u selu. Na tom imanju sam se rodio 26. augusta 1916. godine, kao trei od etiri sina, pored jo tri kerke.

4

Saburo Sakai & Samuraj _____________________________________________________________________________________________

Ironija sudbine je htela da moj ivot krene gotovo istim putem kao i moga dede. Kada se augusta 1945. Japan predao Saveznicima, bio sam prvi preiveli as svoje domovine sa priznate esdeset i etiri pobede u vazdunim borbama. Na zavretku rata otpustili su me iz bive carske mornarice i zabranili mi da stupim u bilo kakvu dravnu slubu. Bio sam bez prebijene pare i zanimanja kome bih se posvetio, kako bih se prilagodio svetu koji se svugde oko mene ruio. Kao i moj deda, izdravao sam se najmukotrpnije fizikim radom i tek posle nekoliko godina teke borbe za ivot utedeo sam toliko da sam otvorio malu tampariju