£RSPLAN I NORSK 7. TRINN RYE SKOLE 2018/2019 ... setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN I NORSK 7. TRINN RYE SKOLE 2018/2019 ... setningsanalyse og vise hvordan tekster er...

 • ÅRSPLAN I NORSK 7. TRINN

  RYE SKOLE

  2018/2019

 • TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/

  VURDERINGSKRITERIER

  A

  U

  G

  U

  S

  T

  Leseopplevelser

  Bøker

  Lesestrategier

  Repetere ordklasser

  Læringsstrategier:

  ● Læresamtale ● Tankekart ● Vøl-skjema ● Sammendrag ● Lesesirkler ● Letelese

  Eleven skal:

  ● Lese bøker ● Dele leseopplevelser ● Lære om og repetere lesestrategier ● Kunne sette ord på hvordan han/hun har lært ● Lære om referat og sammendrag. Hva leste du?

  Høy

  måloppnåelse

  Middels

  måloppnåelse

  Lav måloppnåelse

  Høy måloppnåelse:

  ● Kan velge en hensiktsmessig læringsstrategi til forskjellige tekster.

  ● Kan lese skjønnlitteratur og snakke og skrive om det de har lest

  ● Kan reflektere over og sette ord på hvordan han/hun har lært

  ● Kan begrepene som nevnt under

  KOMPETANSEMÅL FRA LK 06:

  Muntlig

  kommunikasjon

  Skriftlig

  kommunikasjon

  Språk, litteratur og kultur

  - lytte til og

  videreutvikle

  innspill fra andre

  og skille mellom

  meninger og fakta

  -uttrykke og

  grunngi egne

  standpunkt og vise

  respekt for andres

  -uttrykke seg med

  et variert ordforråd

  tilpasset

  kommunikasjonssit

  uasjonen

  -

  -lese et bredt

  utvalg norske og

  oversatte tekster i

  ulike sjangere på

  bokmål og

  nynorsk, og

  reflektere over

  innhold og form i

  teksten

  -referere,

  oppsummere og

  reflektere over

  hovedmomenter i

  en tekst

  -forstå og tolke

  opplysninger fra

  flere

  uttrykksformer i en

  sammensatt tekst

  ● -gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke

  og skape holdninger til

  enkeltindivider og grupper av

  mennesker ● -vurdere tekster med utgangspunkt

  i egne opplevelser og med

  forståelse for språk og innhold ● -presentere egne tolkninger av

  personer, handling og tema i et

  variert utvalg av barne- og

  ungdomslitteratur på bokmål og

  nynorsk og i oversettelse fra

  samisk

  Begreper: skjønnlitteratur, forfatter, venndiagram, lesestrategi,

  sjanger, sjangertrekk, virkemidler

  Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter

  Diskutere valg av

  lesestrategier.

  Snakke om noe man

  har lest, sammenfatte

  og referere.

  Bruke ulike

  læringsstrategiene,

  f.eks skrive

  nøkkelord og

  sammendrag

  Å velge ut og lese

  tekster med valgt

  lesestrategi.

  Kunne lese av tabeller

  og diagrammer i

  multimodale tekster

  Lage tabeller og fylle ut

  skjemaer på data.

  Lese tekster på data.

 • TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/

  VURDERINGSKRITERIER

  S

  E

  P

  T

  E

  M

  B

  E

  R

  Kommunikasjon

  Sender

  Budskap

  Mottaker

  Kontekst

  Eleven skal:

  ● Repetere kommunikasjonsmodellen ● Vite hvordan sammenheng virker inn på

  kommunikasjonen

  Høy

  måloppnåelse

  Middels

  måloppnåelse

  Lav måloppnåelse

  Høy måloppnåelse litterære virkemidler:

  ● Å kunne gi eksempel på at sammenhengen virker inn på kommunikasjonen

  ● Kan begrepene nevnt under

  KOMPETANSEMÅL FRA LK 06:

  Læringsstrategier:

  ● Tankekart ● Pararbeid ● Læresamtale ● VØL-skjema

  Muntlige

  kommunikasjon

  Skriftlig

  kommunikasjon

  Språk, litteratur og kultur

  -opptre i ulike roller

  gjennom drama-

  aktiviteter, opplesing

  og presentasjon

  -uttrykke og grunngi

  egne standpunkter og

  vise respekt for andres

  - uttrykke seg med et

  variert ordforråd

  tilpasset

  kommunikasjonssituas jonen

  -gi tilbakemelding

  på andres tekster ut

  fra faglige kriterier

  og bearbeide egne

  tekster på bakgrunn

  av tilbakemeldinger

  -gi eksempler på og reflektere

  over hvordan språk kan uttrykke

  og skape holdninger til

  enkeltindivider og grupper av

  mennesker

  Begreper: kommunikasjon, sender, budskap, mottaker, kontekst,

  sammenheng, forhåndskunnskap

 • Muntlige ferdigheter

  Å kunne skrive

  Å kunne lese Å kunne

  regne

  Digitale ferdigheter

  Drøfte og snakke om hva som

  påvirker kommunikasjon.

  Utføre rollespill om kommunikasjon i

  forskjellige situasjoner.

  Lage tegneserier med

  kommunikasjonssituasjoner

  Lese, tolke og

  forstå ulike

  tekster og bilder.

  Jobbe med

  kommunikasjon på

  God i Ord sine

  hjemmesider

  TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/

  VURDERINGSKRITERIER

  S

  E

  P

  T

  E

  M

  B

  E

  R

  Tekster

  Hvorfor skrive?

  Å skrive i hverdagen

  Vurdering av tekster

  Blyant og tastatur

  Lesegledeuke?

  Eleven skal:

  ● Kunne forklare hvilken nytte du kan ha av personlig skriving

  ● Kunne vurdere skriftlige tekster ● Kunne skrive med håndskrift som passer til hensikten

  med teksten din

  ● Øve på skriving på data

  Høy

  måloppnåelse

  Middels

  måloppnåelse

  Lav måloppnåelse

  Høy måloppnåelse :

  ● Kan skrive relevant og få med leseren på det perspektivet

  og den forståelsen skriveren utvikler i teksten

  ● Kan skape en helhetlig tekst ut i fra den sjangeren man

  skriver i

  ● Kan bruke kunnskap og erfaringer til å utvikle teksten

  ● Bruke ord og setningsbygning som passer til innholdet,

  sjangeren og konteksten som teksten opptrer i

  ● Kan forklare nytten av personlig skriving

  ● Kan vurdere skriftlige tekster, med eller uten gitte kriterier

  ● Kan tilpasse håndskriften til hensikten med teksten

  ● Kan skrive på data med brukbar hastighet

  KOMPETANSEMÅL FRA LK 06:

  Læringsstrategier:

  ● Tankekart ● Pararbeid ● Læresamtale ● VØL-skjema ● Personlig skriving ● Tankeskriving

  Muntlige

  kommunikasjon

  Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur

  og kultur

  -uttrykke og grunngi

  egne standpunkter og

  vise respekt for andres

  - uttrykke seg med et

  variert ordforråd

  tilpasset

  kommunikasjonssituas

  jonen

  -presentere et fagstoff

  tilpasset formål og

  mottaker, med eller uten digitale verktøy

  -gi tilbakemelding på andres

  tekster ut fra faglige kriterier og

  bearbeide egne tekster på

  bakgrunn av tilbakemeldinger

  -bruke digitale kilder og verktøy

  til å lage sammensatte tekster

  med hyperkoblinger og varierte

  estetiske virkemidler

  -skrive tekster med klart uttrykt

  tema og skape sammenheng

  mellom setninger og avsnitt

  -skrive fortellende, beskrivende,

  reflekterende og argumenterende

  tekster etter mønster av

  eksempeltekster og andre kilder,

  og tilpasse egne tekster til formål

  og mottaker

  -gi eksempler på og

  reflektere over

  hvordan språk kan

  uttrykke og skape

  holdninger til

  enkeltindivider og

  grupper av

  mennesker

 • -skrive sammenhengende med

  personlig og funksjonell

  håndskrift, bruke tastatur på en

  hensiktsmessig måte

  -mestre sentrale regler i formverk

  og ortografi og skrive tekster med

  variert setningsbygning og

  funksjonell tegnsetting

  Begreper: personlig skriving, avsnitt, å vurdere, grafolog, layout,

  sjanger, sjangertrekk, overskrift, synonym,

  Muntlige ferdigheter

  Å kunne skrive

  Å kunne lese Å kunne

  regne

  Digitale ferdigheter

  Drøfte og gi verbal tilbakemelding på

  andres tekster ut fra faglige kriterier

  Skrive personlige tekster

  Informativ skriving

  Skjønnlitterær skriving

  Lese, tolke og

  vurdere tekster

  skrevet av seg

  selv eller andre

  elever

  Lage tabell Kunne bruke

  tekstbehandlingsprog

  ram som Google

  Dokumenter og

  Word.

  Kjenne til Touch-

  metoden

 • TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/

  VURDERINGSKRITERIER

  O

  K

  T

  O

  B

  E

  R

  Fantastiske tekster

  Nettssted:

  www.lokus123.no

  Eleven skal:

  ● Lese og snakke om ulike tekster