of 17 /17
Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu rozwiązań drogowych BIM w drogownictwie: perspektywy, możliwości i ograniczenia Kraków, 4-5 marca 2015 r. Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o., Politechnika Lubelska Sebastian Biernacki, Magdalena Drach, Krzysztof Jamrozik, EKKOM Sp. z o.o. PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI II Międzynarodowa Konferencja i Targi BIM

Rola modelowania przestrzennego ekkom

Embed Size (px)

Text of Rola modelowania przestrzennego ekkom

Page 1: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji

w projektowaniu rozwiązań drogowych

BIM w drogownictwie:

perspektywy, możliwości i ograniczenia

Kraków, 4-5 marca 2015 r.

Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o., Politechnika Lubelska

Sebastian Biernacki, Magdalena Drach, Krzysztof Jamrozik, EKKOM Sp. z o.o.

PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI

II Międzynarodowa Konferencja i Targi BIM

Page 2: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Analiza przypadku na podstawie węzła drogowego projektowanego

w miejscu skrzyżowania dróg:

• drogi krajowej,

• drogi wojewódzkiej,

• drogi powiatowej,

• dróg gminnych.

droga krajowa

droga powiatowa

droga krajowa

droga wojewódzka

drogi gminne

droga krajowa

(KT: GP)

(KT: Z)

(KT: GP)

(KT: G)

(KT: Z, L)

(KT: GP)

Page 3: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Skrzyżowanie znajduje się na terenie dwóch gmin, w tym miasta na prawach

powiatu.

Page 4: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Skrzyżowanie znajduje się na terenie dwóch gmin, w tym miasta na prawach

powiatu.

Projekt jest wykonywany na terenach pięciu zarządców infrastruktury.

Page 5: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

• Zadanie polega na budowie węzła wielopoziomowego oraz przebudowie przekroju

dróg głównych z jednojezdniowego na dwujezdniowy,

• Przebieg dróg głównych – bezkolizyjny, dopuszczone wjazdy i zjazdy jedynie z

prawej strony jezdni

• Podłączenie terenów sąsiadujących do układu komunikacyjnego za pomocą dróg

serwisowych

1.85 km

0.83 km Powierzchnia przedsięwzięcia: ok. 30 ha

Długość dróg serwisowych: ok. 4.20 km

Page 6: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Wizualizacja 3D:

Page 7: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

1) Określenie liczby kolizji z działkami ewidencyjnymi poza pasem drogowym w

przypadku wariantowania rozwiązań drogowych:

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 8: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

1) Uwzględnienie w danych projektowych informacji o działkach ewidencyjnych

pozwala na szybkie określenie liczby działek poza pasem drogowym, na których

będzie wykonywana inwestycja. Jest to szczególnie istotne przy wariantowaniu

rozwiązań – etap wydawania decyzji środowiskowej.

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 9: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

1) Można również określić działki „wrażliwe”, na których projektowanie będzie się

wiązało z dodatkowymi działaniami rekompensującymi zajęcie terenu

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 10: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

2) Wykrycie kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami tzw. infrastruktury

towarzyszącej:

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 11: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

2) Jest to szczególnie istotne w przypadku projektowania obiektów w wykopach:

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 12: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

2) Kolizje pomiędzy elementami infrastruktury w modelu 3D stają się natychmiast

widoczne:

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 13: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

2) Kolizje pomiędzy elementami infrastruktury w modelu 3D stają się natychmiast

widoczne:

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 14: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

3) Szybsze podjęcie decyzji przez Zamawiających w przypadku alternatywnych

rozwiązań w miejscach konfliktowych:

Przykład: łącznica wchodząca na zagospodarowane tereny prywatne. Właściciel

sąsiadującego terenu zgłosił wniosek o przesunięcie łącznicy jak najbliżej

sąsiedniej jezdni

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 15: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Problemy przy projektowaniu infrastruktury liniowej, których rozwiązanie może

zostać przyspieszone przez oprogramowanie wykorzystujące modelowanie 3D:

3) Oprogramowanie 3D w szybkim tempie może pokazać skutki zmiany przebiegu

trasy łącznicy, tu: kolizję ze skarpą nasypu sąsiedniej jezdni.

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 16: Rola modelowania przestrzennego ekkom

Wnioski:

1) Najlepszą cechą oprogramowania BIM dla drogownictwa w obecnym stanie

rozpoznania jest analiza kolizji istniejącej i projektowanej infrastruktury.

Natomiast w drogownictwie charakterystyczne jest występowanie nie tylko kolizji

infrastrukturalnych, to również zagadnienia dotyczące własności, ochrony

środowiska itp.

2) Celem w drogownictwie w obecnym czasie powinno być osiągnięcie

projektowania na poziomie 3D 2L

3) Wizualizacja rozwiązania (nie polegająca na wykonaniu wyłącznie efektownych

animacji) przyspiesza prace projektowe i ogranicza konflikty

Rola modelowania przestrzennego i wizualizacji w projektowaniu

rozwiązań drogowych

Page 17: Rola modelowania przestrzennego ekkom

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ