Roadmap to Certification CO 2 -Prestatieladder Seminar CO 2 -prestatieladder 15 november 2012 15 november 2012 Leo Vissers

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Roadmap to Certification CO 2 -Prestatieladder Seminar CO 2 -prestatieladder 15 november 2012 15...

 • Dia 1
 • Roadmap to Certification CO 2 -Prestatieladder Seminar CO 2 -prestatieladder 15 november 2012 15 november 2012 Leo Vissers
 • Dia 2
 • The DNV Group 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 2 DNV Group DNV KEMA Energy & Sustainability DNV Maritime Oil & Gas DNV Business Assurance
 • Dia 3
 • Introductie DNVKEMA 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 3 DNV KEMA Energy & Sustainability offers innovative solutions to customers across the energy value chain, ensuring reliable, efficient and sustainable energy supply, now and in the future. 2,300+ experts across all continents KEMA and DNV combined: a heritage of nearly 150 years Headquartered in Arnhem, the Netherlands Offices and agents in over 30 countries around the globe
 • Dia 4
 • KEMA Emission Verification Services B.V. Onafhankelijke entiteit onder DNV KEMA, 100% dochter van KEMA Nederland B.V. Opgericht als onafhankelijke verificatie instelling van CO 2 -en NO x emissieverslagen op 14 februari 2008 Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op 24 juni 2009 (I-237) Eind 2009 door ProRail bevoegd verklaard als CI voor de CO 2 prestatieladder 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 4
 • Dia 5
 • CO 2 -prestatieladder en KEVS Certificering van niveau 1 tot en met niveau 5 Verificatie van uw emissie-inventaris volgens aspect/invalshoek 3.A.2 Verificatie van uw emissie-inventaris als A-leverancier volgens aspect/invalshoek 5.A.3 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 5
 • Dia 6
 • CO 2 -prestatieladder en DNV KEMA Advisering Carbon Footprint Opstellen Carbon Footprint Beoordeling ketenanalyses (vanaf N4) Implementatie van reductie-initiatieven Energie (efficiency) audits Energie Management systemen (oa op basis ISO 50001) Uitvoeren LCAs 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 6
 • Dia 7
 • De CO 2 -Prestatieladder Belonen van duurzaamheid bij aanbestedingen Gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM) - 5 ladder niveaus - 4 invalshoeken - 3 scopes Een certificaat per niveau Niveau 1, 2 en 3: Het eigen CO 2 -huis op orde Niveau 4: Samen met en voor de sector en/of de branche Niveau 5: Op maatschappelijk landelijk niveau Invalshoek A: Inzicht in CO 2 emissie Invalshoek B: Reductie doelstellingen Invalshoek C: Transparantie / communicatie Invalshoek D: Participatie /samenwerking Scope 1: Directe emissies (niveau 1, 2, 3, 4 en 5) Scope 2: Indirecte emissies (niveau 1, 2, 3, 4 en 5) Scope 3: Overige emissies (vanaf niveau 4) 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 7
 • Dia 8
 • Stappenplan naar certificatie tot niveau 3; Invalshoek A Bedrijf start met het bepalen van de boundary Invalshoek A: Inzicht Inventarisatie van energiestromen (actueel energieaudit verslag; scope 1 & 2) Kwantificeren van de energiestromen (scope 1 & 2) Opzetten van de emissie-inventaris van het basisjaar (scope 1 & 2) Eventueel het laten verifiren van de emissie-inventaris door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau (Aspect/Invalshoek 3.A.2) 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 8
 • Dia 9
 • Stappenplan naar certificatie tot niveau 3; Invalshoek B Invalshoek B: Reductiedoelstellingen Onderzoek naar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren Formuleren van reductiedoelstellingen (scope 1 & 2) Kwantificeren reductiedoelstellingen (inclusief alternatieve brandstoffen) Implementatie en communicatie van reductiedoelstellingen Opstellen, implementatie en communicatie van energie management actieplan 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 9
 • Dia 10
 • Stappenplan naar certificatie tot niveau 3; Invalshoek C Invalshoek C: Transparantie / communicatie Aantoonbaar communiceren over energiereductie beleid, reductiedoelstellingen en maatregelen, emissie-inventaris, individuele bijdrage, huidig energieverbruik en trends voor het bedrijf en projecten zowel intern als extern (minimaal 2 maal per jaar) Opstellen van effectieve stuurcyclus met aangewezen verantwoordelijkheden Identificeren en vastleggen van externe belanghebbenden Opstellen en publiceren van communicatieplan 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 10
 • Dia 11
 • Stappenplan naar certificatie tot niveau 3; Invalshoek D Invalshoek D: Participatie en samenwerking Inventarisatie van initiatieven in sector en/of keten betreffende CO 2 -reductie In managementteam keuze maken voor deelname aan sector en/of keten initiatief Passieve (N2) of actieve (N3) deelname aan minimaal n sector en/of keten initiatief Beschikbaar stellen van een specifiek budget 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 11
 • Dia 12
 • Stappenplan naar certificatie tot niveau 3; Voorbereiding Bedrijf voert een zelf evaluatie en management review uit en stelt vast voor welk niveau het rijp is Bedrijf zet een website op met alle verplichte documenten van de ladder Bedrijf meldt zich aan bij SKAO als kandidaat certificaathouder (contributie) Bedrijf zoekt een verificatie instelling (VI) voor verificatie van de emissie-inventaris (optioneel) Bedrijf zoekt een certificatie instelling (CI) voor certificering voor het zelf gekozen niveau van de ladder Bedrijf stelt een portfolio van documenten samen 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 12
 • Dia 13
 • Stappenplan naar certificatie tot niveau 3; Audit CI beoordeelt het portfolio van documenten Indien akkoord; CI maakt afspraak voor bedrijfsbezoek Beoordeling op implementatie van alle aspecten van het certificatieschema CI stelt een concept calculatie van de punten toekenning op CI stelt een lijst op met afwijkingen, die moeten worden opgelost om voldoende punten te verkrijgen voor het niveau Bedrijf heeft 3 maanden de tijd om de afwijkingen op te lossen Bedrijf stuurt aanvullende informatie op CI beoordeelt de aanvullende informatie en past de puntentoekenning aan Het dossier wordt door de review commissie van de CI herbeoordeeld Indien akkoord, verlening van het CO 2 -bewust certificaat voor het vastgestelde niveau 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 13
 • Dia 14
 • Voorbeeld puntentelling Certificering 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 14
 • Dia 15
 • De stap naar een hoger niveau (4 en/of 5) Binnen 3 maanden na het verlenen certificaat kan bij stap naar hoger niveau volstaan worden met alleen een beoordeling van de aanvullende aspecten van het betreffende niveau 4 of 5 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 15
 • Dia 16
 • Aanvullende aspecten voor hogere niveaus Opstellen van 2 keten analyses (upstream of downstream); scope 3 Beschikbaar hebben van de emissie-inventaris van 50% van de toeleveranciers Opstellen van reductiedoelstellingen voor scope 3 emissies van de 2 ketenanalyses Half jaarlijkse rapportage van de voortgang t.o.v. de doelstellingen Half jaarlijkse rapportage van de scope 1, 2 en 3 emissie inventaris Bedrijf slaagt erin de reductie doelstellingen te realiseren Bedrijf onderhoudt een dialoog met GOs en NGOs over reductiedoelstellingen Zorgpunten uit dialoog zijn gedentificeerd en geadresseerd Deelname aan CO 2 -reductie programmas GOs en/of NGOs Bedrijf is initiatiefnemer van ontwikkelingsproject voor de sector Bedrijf is actief betrokken bij opzetten van sectorbreed CO 2 -emissie reductie programma 15 november 2012 Roadmap to Certification CO2-Prestatieladder 16
 • Dia 17
 • Vragen? Stel ze gerust... Bedankt voor uw aandacht kevs@dnvkema.com