of 249 /249
Darko Maltar - osobne stranice www.inet.hr/~dmaltar 1 1. MEHANIKA 1. UVOD (1.1. - 1.21.) 1.1. Mikrometarskim vijkom odredili ste debljinu jedne vlasi d = 0,12 mm. Kolika je ta debljina izražena potencijama od deset u metrima? 1 [m] = 1000 [mm] = 10 3 [m] 1 [mm] = 0,001 [m] = 10 -3 [m] 0,12 [mm] = 1,2 × 10 -4 [m] 1.2. Srednji je polumjer Zemlje 6370 km. Koliko je to izraženo potencijama od deset u metrima? 1 [km] = 1000 [m] 6370 [km] = 6370000 [m] 6370000 [m] = 6,37 ×10 6 [m] 1.3. Duljina vala helijeve plave spektralne linije iznosi 4,471 ×10 -4 mm. Izrazi taj podatak u centimetrima i metrima potencijama od deset. 1 [mm] = 0,1 [cm] = 10 -1 [cm] 4,471 × 10 -4 [mm] = 4,471 × 10 -5 [cm] = 4,471 × 10 -7 [m] 1.4. Srednja je udaljenost između Sunca i Zemlje 150 milijuna kilometara. Kolika je ta udaljenost izražena potencijama od deset u: a) kilometrima, b) metrima? 1000000 = 10 6 150000000 [km] = 1,5 ×10 8 [km] = 1,5 × 10 11 [m] 1.5. Kojeg je reda veličine vremenski interval od godine dana izražen u sekundama? 1 [god] = 365 [dana] = 8760 [sati] = 31536000 [s] 1 [god] = 3,1536 × 10 7 [s] ~ 10 7 1.6. Vrlo velike udaljenosti mjerimo tzv. godinama svjetlosti. To je udaljenost koja je jednaka putu što ga svjetlost prevali u jednoj godini. Koji red veličine ima ta jedinica izražena u metrima? brzina svjetlosti c = 300000 [km/s] = 300000000 [m/s] = 3 × 10 8 [m/s] 1 [god] = 3,1536 × 10 7 [s] 3 × 10 8 × 3,1536 × 10 7 = 9,4608 × 10 15 [m] ~ 10 16 1.7. U modelu Sunčeva sustava umanjenome 4,4 × 10 9 puta prema pravim udaljenostima Neptun je od Sunca udaljen 1,0 km. Koliki je red veličine te udaljenosti izražene u metrima? 1 [km] = 1000 [m] = 10 3 [m] 4,4 × 10 9 × 10 3 = 4,4 × 10 12 [m] ~ 10 12

Riješeni Zadaci - Darko Maltar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obrazovanje

Citation preview

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  1

  1. MEHANIKA 1. UVOD (1.1. - 1.21.) 1.1. Mikrometarskim vijkom odredili ste debljinu jedne vlasi d = 0,12 mm. Kolika je ta debljina izraena potencijama od deset u metrima? 1 [m] = 1000 [mm] = 103 [m] 1 [mm] = 0,001 [m] = 10-3 [m] 0,12 [mm] = 1,2 10-4 [m] 1.2. Srednji je polumjer Zemlje 6370 km. Koliko je to izraeno potencijama od deset u metrima? 1 [km] = 1000 [m] 6370 [km] = 6370000 [m] 6370000 [m] = 6,37 106 [m] 1.3. Duljina vala helijeve plave spektralne linije iznosi 4,471 10-4 mm. Izrazi taj podatak u centimetrima i metrima potencijama od deset. 1 [mm] = 0,1 [cm] = 10-1 [cm] 4,471 10-4 [mm] = 4,471 10-5 [cm] = 4,471 10-7 [m] 1.4. Srednja je udaljenost izmeu Sunca i Zemlje 150 milijuna kilometara. Kolika je ta udaljenost izraena potencijama od deset u: a) kilometrima, b) metrima? 1000000 = 106 150000000 [km] = 1,5 108 [km] = 1,5 1011 [m] 1.5. Kojeg je reda veliine vremenski interval od godine dana izraen u sekundama? 1 [god] = 365 [dana] = 8760 [sati] = 31536000 [s] 1 [god] = 3,1536 107 [s] ~ 107 1.6. Vrlo velike udaljenosti mjerimo tzv. godinama svjetlosti. To je udaljenost koja je jednaka putu to ga svjetlost prevali u jednoj godini. Koji red veliine ima ta jedinica izraena u metrima? brzina svjetlosti c = 300000 [km/s] = 300000000 [m/s] = 3 108 [m/s] 1 [god] = 3,1536 107 [s] 3 108 3,1536 107 = 9,4608 1015 [m] ~ 1016 1.7. U modelu Suneva sustava umanjenome 4,4 109 puta prema pravim udaljenostima Neptun je od Sunca udaljen 1,0 km. Koliki je red veliine te udaljenosti izraene u metrima? 1 [km] = 1000 [m] = 103 [m]

  4,4 109 103 = 4,4 1012 [m] ~ 1012

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  21.8. Maglica u Andromedi, galaksija najblia naoj, nalazi se 1022 m daleko. Koliko je to godina svjetlosti? 1 godina = 3,1536 107 [s] brzina svjetlosti = 3 108 [m/s] 1 svjetlosna godina = 3,1536 107 3 108 = 9,4608 1015 [m] 1022 : 9,4608 1015 = 1,056993 106 [svjetlosnih godina] ~ 106 1.9. Rentgenske su zrake elektromagnetski valovi duljine 1,5 10-6 [mm ] do 10-8 [mm]. Koliki je red veliine tih granica ako valne duljine izrazimo metrima? 1 [mm] = 10-3 [m] 1,5 10-6 [mm] = 1,5 10-9 [m] 10-8 [mm] = 10-11[m] 1.10. Koliki je red veliine mase elektrona iskazane jedinicom SI? m = 1,66 10-27 [g] 1,66 10-27 [g] = 1,66 10-30 [kg] ~ 10-30 1.11. Zbroji zadane podatke imajui na umu pouzdana mjesta: 18,425 cm, 7,21 cm i 5,0 cm.

  18,425 + 7,21 5,0 _______________

  30,635 ~ 30,6 [cm] 1.12. Koliko e pouzdanih mjesta imati zbroj ovih podataka: 70,3 cm, 7 mm i 0,66 mm?

  703 + 7

  0,66 ________________

  710,66 ~ 711 [mm] 1.13. Zbroji zadane vrijednosti pazei na pouzdane znamenke: 12 m, 20 dm i 16 dm.

  12 + 2

  1,6 _________________ 15,6 ~ 16 [m] 1.14. Oduzmi 0,2 kg od 34 kg i pritom imaj na umu pouzdane znamenke.

  34 - 0,2

  __________________

  33,8 ~ 34 [kg]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  3 1.15. Oduzmi 632 mm 148 mm od 4,0 m i pritom pazi na pouzdana mjesta.

  4,0 - 0,632

  0,148 __________________ 3,220 ~ 3,2 [m] 1.16. Pomnoi ove brojeve pazei na pouzdana mjesta: a) 2,21 0,3, b) 2,02 4,113. a) 2,21 0,3 ___________________ 000 + 663 ____________________

  0,663 ~ 0,7 b) 2,02 4,113 _____________________ 808 + 202 202 606 _____________________ 8,30826 ~ 8,31 1.17. Koliki je kvocijent brojeva 14,28 i 0,714 ako pritom ne zaboravimo pouzdana mjesta?

  14,28 : 0,714 = 14280 : 714 = 20 ~ 20,0 00 0

  1.18. Koliki su rezultati ovih operacija: a) 0,032 : 0,0040, b) 97,52 : 2,54? Imaj na umu pouzdana mjesta. a) 0,032 : 0,0040 = 320 : 40 = 8 ~ 8,0 0 b) 97,52 : 2,54 = 9752 : 254 = 3,839 ~ 3,84 2132 1000 2380 94...

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  41.19.Izmjerili ste dimenzije lista papira a = 208 mm i b = 15 cm. Koliki su opseg i povrina lista? a = 208 mm = 20,8 cm b = 15 cm o = 2 a + 2 b o = 2 20,8 + 2 15 o = 41,6 + 30 o = 71,6 ~ 72 [cm] P = a b P = 20,8 15 P = 312 ~ 310 [cm2] 1.20. Pominom mjerkom izmjerili ste promjer kugle iz kuglinog leaja 4,4 mm. Koliki je obujam?

  d = 4,4 [mm] r = 2,2 [mm] V = ?

  [ ]33

  3

  mm44V

  2,234V

  r34V

  ==

  =

  1.21 Nekoliko uzastopnih mjerenja debljine staklene ploice dalo je ove podatke: 2,2 mm, 2,25 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,17 mm. Kolika je srednja vrijednost tih podataka? 2,2 + 2,25 + 2,0 + 2,1 + 2,17 = 10,74 10,7 : 5 = 2,14 ~ 2,1 [mm]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  5 2. JEDNOLIKO PRAVOCRTNO GIBANJE (1.22. - 1.40.) 1.22. Kolika je brzina molekule nekog plina koja bez sudara prevali put 6 m za jednu stotinku sekunde? s = 6 [m] t = 0,01 [s] v = ?

  =

  ==

  sm600v

  01,06v

  tsv

  1.23. Avion leti brzinom 800 km/h. Kolika je njegova brzina izraena u m/s? v = 800 [km/h] [ ]

  [ ][ ]

  [ ]

  ===sm222

  s3600m800000

  h1km800v

  1.24. Pjeak svake sekunde prevali put 1,3 m. Kolika je njegova brzina izraena u km/h? v = 1,3 [m/s]

  [ ][ ]

  [ ][ ]

  [ ][ ]

  ==

  ==h

  km7,4h

  km68,4h1000

  km4680h11000km36003,1

  h3600

  1

  km1000

  3,1

  v

  1.25. ovjek uje odjek svoga glasa od vertikalne stijene nakon 2 s. Kolika je udaljenost stijene od ovjeka ako je brzina zvuka 340 m/s? t = 2 [s] [ ]s1t =v = 340 [m/s] s = ?

  [ ]m340s

  1340stvs

  ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  6 1.26. Brod prevali put 3000 milja za 5 dana i 20 sati. Kolika je prosjena brzina broda? Izrazi brzinu u m/s i u vorovima. Jedan vor jest 1 milja na sat. Jedna morska milja jest 1852 m. s = 3000 milja = 5556000 [m] t = 5 dana i 20 sati = 140 [h] = 504000 [s] v = ?

  =

  ==

  sm11v

  5040005556000v

  tsv

  ili [ ]vora4,21v

  1403000v

  ==

  1.27. Za koje bi vrijeme tane stalne brzine v = 720 m/s prevalilo put jednak udaljenosti Zemlje od Mjeseca? Srednja je udaljenost Mjeseca od Zemlje 382400 km. v = 720 [m/s] s = 382400 [km] = 382400000 [m] t = ?

  [ ]s531111t 720382400000t

  vst

  ==

  =

  t ~ 6 dana i 4 sata 1.28. Za koliko sati se napuni spremnik obujma 400 m3 vodom koja utjee kroz cijev promjera 120 mm brzinom 2 m/s? V = 400 [m3] d = 120 [mm] =0,12 [m] v = 2 [m/s] t = ?

  [ ]22

  2

  m011,0S4

  12,0S

  4dS

  =

  =

  =

  [ ]s17683t2011,0

  400t

  vSVt

  ==

  =

  t ~ 4 [h] i 56 [min]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  7 1.29. Koliko je sekundi optereen most dugaak 80 m ako preko njega prelazi vlak dugaak 80 m brzinom 80 km/h? s = 80 + 80 = 160 [m]

  v = 80 [km/h] [ ][ ]

  ==sm22,22

  s3600m80000v

  t = ?

  [ ]s2,7t22,22

  160t

  vst

  ==

  =

  1.30. Koliko je optereen most dugaak 80 m ako preko njega prelazi kolona vojnika dugaka 100 m brzinom 2 m/s? s = 80 + 100 = 180 [m] v = 2 [m/s] t = ?

  [ ]s90t 2180t

  vst

  ==

  =

  1.31. Kolikom se srednjom brzinom giba Zemlja oko Sunca ako je srednja udaljenost od Zemlje od Sunca 1,507 108 km, a jedna godina ima 365,25 dana? r = 1,507 108 [km] t = 365,25 [dana] = 31557600 [s] v = ?

  =

  =

  ==

  skm30v

  3155760010507,12v

  tr2v

  tsv

  8

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  81.32. Pjeak za 2 minute uini 200 koraka. Odredi brzinu pjeaka u km/h i m/s ako je duljina koraka 70 cm. s = 200[koraka] 70 [cm] = 14000 [cm] = 140 [m] t = 2 [min] = 120 [s] v = ?

  [ ][ ]

  =

  =

  sm2,1v

  s120m140v

  tsv

  ili

  [ ][ ]

  =

  hkm2,4v

  h033,0km14,0v

  1.33. Kolika je brzina reaktivnog zrakoplova izraena u km/h ako je zrakoplov dostigao zvunu brzinu.

  (Brzina zvuka je 340 m/s.)

  [ ][ ]

  ==

  ==h

  km12241000

  122400011000

  3600340

  h3600

  1

  km1000340

  v

  1.34. Iz Zagreba prema Ljubljani kree svakih pola sata jedan autobus koji ima srednju brzinu 60 km/h. Udaljenost je od Zagreba do Ljubljane 135 km. a) Prikaite grafiki ovisnost puta o vremenu za nekoliko autobusa, b) Kolika bi morala biti brzina drugog autobusa da u Ljubljanu stigne istodobno s prvim? Nai rezultat raunski i grafiki. a)

  0 1 2 3 4

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  s [km]

  t [h]

  135

  1. a

  utob

  us2.

  aut

  obus

  3. a

  utob

  us4.

  aut

  obus

  ZAGREB

  LJUBLJANA

  b)

  [ ]h25,260

  135vst ===

  ==

  =h

  km7775,1

  1355,025,2

  135tsv

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  91.35. Auto se giba srednjom brzinom v = 75 km/h. a) Prikai grafiki put auta za 6 sati. b) Prikai isti put

  ako se auto giba brzinom v1 = 100 km/h i brzinom v2 =50 km/h.

  0 1 2 3 4

  s [km]

  t [h]5 6 7 8

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  v = 75

  [km/h]10

  0 [km

  /h]

  v = 50

  [km/h]

  2

  1.36. Kakvo gibanje predouje grafikon na slijedeoj slici? to moe rei o brzini tijela? Odredi put to ga je tijelo prelo za 3 s, 5 s i za 9 s.

  0 1 2 3 4

  s [m]

  t [s]5 6 7 8

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  9 10

  Grafikon predouje gibanje koje je jednoliko (gibanje stalnom brzinom) do pete sekunde, a nakon toga tijelo se prestalo gibati. Brzina tijela do pete sekunde: Brzina tijela nakon pete sekunde:

  ===

  sm10

  550

  tsv

  =

  sm0v

  Prijeeni put tijela nakon 3 sekunde: 30 [m] Prijeeni put tijela nakon 5 sekundi: 50 [m] Prijeeni put tijela nakon 9 sekundi: 50 [m]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  101.37. a) Kakva gibanja prikazuje grafikon na slijedeoj slici? b) Kolike su brzine? c) Koliko su tijela bila udaljena u asu kad se drugo tijelo pokrenulo? d) Za koliko se vremena drugo tijelo pokrenulo kasnije od prvoga? e) Moe li drugo tijelo stii prvo?

  0 1 2 3 4

  s [m]

  t [s]5 6 7 8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  9 10

  7

  a) Gibanja su jednolika. b) Brzine su jednake i iznose 1 [m/s]. c) Kad se drugo tijelo pokrenulo prvo je ve prolo put od 4 metra, pa je udaljenost izmeu tijela 4 m. d) Drugo tijelo pokrenulo se 4 sekunde nakon to je krenulo prvo tijelo. e) Drugo tijelo ne moe stii prvo tijelo jer se giba istom brzinom kao i prvo tijelo, a krenulo je kasnije 4s. 1.38. Na slijedeoj slici zadan je grafikon puta nekog gibanja. Nacrtaj grafikon brzine za to gibanje. Koliki je put to ga je tijelo prelo u prvih 0,5 h? Rjeenje:

  0 0,2 0,4

  s [m]

  t [h]0,6 0,8

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  1,0

  70

  0 0,2 0,4

  v[km/h]

  t [h]0,6 0,8

  20

  40

  60

  1,0

  80

  100

  s = 30 [m]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  11

  1.39. Pomou zadanoga grafikona na slijedeoj slici nacrtaj grafikon brzine. Koliki je put to ga je tijelo

  prelo za prva 3 h? Rjeenje:

  0

  s[km]

  t [h]1 2 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0

  v[km/h]

  t [h]1 2 3

  1

  2

  3

  Prijeeni put za 3 sata je 4 kilometra. [ ][ ]

  ===

  hkm33,1

  h3km4

  tsv

  1.40. Udaljenost od Zagreba do Bea je 400 km. Istodobno iz oba grada krene po jedan vlak, i to vlak iz

  Zagreba srednjom brzinom 100 km/h, a vlak iz Bea srednjom brzinom 120 km/h. a) Nacrtaj ovisnost puta o vremenu za svaki vlak. b) Odredi raunski i grafiki mjesto susreta vlakova. a)

  0 1 2 3 4

  200

  400

  100

  s [km]

  t [h]ZAGREB

  BE

  300

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  12 b) Vlakovi e se sresti u trenutku kada su im vremena gibanja jednaka, tj. kada je vrijeme gibanja vlaka iz Zagreba tZ jednako vremenu gibanja vlaka iz Bea tB. vZ = 100 [km/h] vB = 120 [km/h]

  Z

  ZZ

  Z

  ZZ

  sv

  t

  tv

  s

  =

  = tZ = tB

  B

  BB

  B

  BB

  sv

  t

  tv

  s

  =

  =

  B

  B

  Z

  Z

  sv

  sv =

  ZBBZ svsv = s = sB + sZ sB = s - sZ vZ (s sZ) = vB sZ vZ s vz sZ = vB sZ sZ (vZ + vB) = vZ s

  [ ]km182s 22040000s

  120100400100s

  vvsv

  s

  Z

  Z

  Z

  BZ

  ZZ

  =

  +=+=

  od Zagreba

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  133. JEDNOLIKO UBRZANO I JEDNOLIKO USPORENO PRAVOCRTNO GIBANJE (1.41. - 1.63.) 1.41. Tri minute nakon polaska sa stanice vlak je postigao brzinu 56,2 km/h. Izraunaj njegovo srednje ubrzanje u km/h2 i u m/s2 za te tri minute. t = 3 [min] = 0,05 [h] = 180 [s] v = 56,2 [km/h] = 15,61 [m/s] a = ?

  =

  ==

  2hkm1124a

  05,02,56a

  tva

  ili

  =

  =

  2sm087,0a

  18061,15a

  1.42. Vlak vozi uzbrdo jednoliko usporeno srednjom brzinom 14 m/s. Kolika mu je poetna brzina ako je konana 6 m/s? v = 14 [m/s] vK =6 [m/s] vP = ?

  ==

  =

  +=

  sm22v

  6142vvv2v

  2vv

  v

  P

  P

  KP

  KP

  1.43. Tijelo se poinje gibati jednoliko ubrzano i u 10 sekundi prevali 120 m. Koliki put prijee to tijelo u prve 4 sekunde? t = 10 [s] s = 120 [m] t = 4 [s] s = ?

  22

  ts2at

  2as ==

  =

  =

  2

  2

  sm4,2a

  101202a

  [ ]m2,19s4

  24,2s 2

  ==

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  141.44. U trenutku kad se odvojio od zemlje zrakoplov je imao brzinu 255 km/h. Prije toga se ubrzavao na betonskoj pisti prevalivi 850 m. Kako se dugo zrakoplov kretao po zemlji prije nego to je uzletio i kojom akceleracijom? Pretpostavimo da je gibanje bilo jednoliko ubrzano. v = 255 [km/h] = 70,8 [m/s] s = 850 [m] t = ?, a = ?

  s2vasa2v

  22

  == as2tt

  2as 2 ==

  ==

  2

  2

  sm95,2a

  85028,70a

  [ ]s24t

  95,28502t

  =

  =

  1.45. Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u osmoj sekundi prevali 30 m. Izraunaj: a) kolikom se akceleracijom tijelo giba, b) kolika mu je brzina na kraju osme sekunde, c) koliki put tijelo prevali u prvoj sekundi? s8 - s7 = 30 [m] a = ?, v = ?, s1 = ?

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  2

  22

  27

  2878

  sm4a

  15302a

  152a30

  )4964(2a30

  72a8

  2a30

  t2at

  2ass

  ===

  sm32v

  84vtav

  [ ]m2s1

  24s

  t2as

  1

  21

  211

  ==

  =

  1.46. Kolika je akceleracija tijela koje se giba jednoliko ubrzano, a za vrijeme osme i devete sekunde zajedno prevali put 40 m? s9 - s7 = 40 [m] a = ?

  =

  =

  =

  =

  =

  2

  22

  27

  2979

  sm5,2a

  32402a

  )4981(2a40

  )79(2a40

  )tt(2ass

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  151.47. Automobil za vrijeme koenja vozi jednoliko usporeno i pritom mu se brzina umanjuje za 2 m/s2. Deset sekundi nakon poetka koenja auto se zaustavio. Koliku je brzinu imao auto u asu kad je poeo koiti? Koliki je put prevalio za vrijeme koenja? a = 2 [m/s2] t = 10 [s] v = ?, s = ?

  ===

  sm20v

  102vtav

  [ ]m100s10

  22s

  t2as

  2

  2

  ==

  =

  1.48. Vlak koji ima brzinu 20 m/s poinje se usporavati akceleracijom -0,4 m/s2. Kad e se vlak zaustaviti i koliki e put prevaliti za to vrijeme? v = 20 [m/s] a = 0,4 [m/s2] t = ?, s = ?

  [ ]s50t4,0

  20t

  avt

  ==

  =

  [ ]m500s50

  24,0s

  t2as

  2

  2

  ==

  =

  1.49. Tijelo je za 12 s prevalilo put 540 cm. Pritom se prvih 6 sekundi gibalo jednoliko ubrzano, a posljednjih 6 sekundi jednoliko brzinom koju je imalo na kraju este sekunde. Odredite put prevaljen u prvoj sekundi i brzinu jednolikoga gibanja. t = 12 [s] s = 540 [cm] s1 = ?, v = ?

  =

  =

  +=

  +=

  +=

  +=

  22

  2

  2

  2

  62

  sm1,0

  scm10a

  662

  6540a

  t62t

  sa

  t6at2as

  tvt2as

  [ ] [m05.0cm5s1

  210s

  t2as

  1

  21

  211

  ===

  =

  ]

  =

  ==

  =

  sm6,0

  scm60v

  610vtav

  6

  6

  66

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  16 1.50. Koliko e dugo padati kamen s tornja visokoga 150 m? Otpor zraka moemo zanemariti. s = 150 [m] t = ?

  gs2ttg

  21s 2 ==

  [ ]s53,5t81,91502t

  =

  =

  1.51. Papirna vrpca giba se u horizontalnoj ravnini stalnom brzinom 90 cm/s. Na nju padaju istodobno dvije poaene kugle koje se nalaze na istoj vertikali 20 m, odnosno 30 m iznad vrpce. Odredi udaljenost mjesta gdje kugle padaju na vrpcu. v = 90 [cm/s] = 0,9 [m/s] h1 = 20 [m] h2 = 30 [m] s = ?

  [ ]s2t81,9202t

  gh2

  t

  1

  1

  11

  =

  =

  [ ]s5,2t81,9302t

  gh2

  t

  2

  2

  22

  =

  =

  [ ] [ ]cm45m45,0s)25,2(9,0s

  )tt(vstvs

  12

  ===

  ==

  1.52. S koje visine mora padati voda na kota vodenice da bi u asu kad udari o kota njezina brzina bila 15 m/s? v = 15 [m/s] h = ?

  g2vhhg2v

  22

  ==

  [ ]m47,11h81,92

  15h2

  =

  1.53. Kako dugo pada tijelo sa stropa sobe visoke 317 cm? Kojom e brzinom tijelo pasti na pod? Kolika mu je srednja brzina na putu od stropa do poda? h = 317 [cm] = 3,17 [m] t = ?, v = ?, v = ?

  [ ]s8,0t81,9

  17,32t

  gh2t

  =

  =

  =

  ==

  =

  sm8,7v

  17,381,92v

  hg2v

  =

  +=

  +=

  sm9,3v

  28,70v

  2vv

  v KP

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  17 1.54. Dva tijela koja padaju s razliitih visina, padnu na zemlju istog trenutka. Pri tome prvo tijelo pada1 s, a drugo 2 s. Na kojoj je udaljenosti od zemlje bilo drugo tijelo kad je prvo poelo padati? t1 = 1 [s] t2 = 2 [s] h2 - h1 = ?

  [ ]m905,4h181,9

  21h

  tg21h

  1

  21

  211

  ==

  =

  [ ]m62,19h281,9

  21h

  tg21h

  2

  22

  222

  ==

  =

  [ ]m715,14hh905,462,19hh

  12

  12

  ==

  1.55. Tijelo pada slobodno s tornja visokoga 150 m. Razdijelite tu visinu u takva dva dijela tako da za svaki dio tijelu treba jednako vrijeme. h = 150 [m] t1 = t2h1 = ?, h2 = ?

  [ ]s53,5t81,91502t

  gh2t

  =

  =

  =

  [ ]s765,2tt 253,5tt

  2ttt

  21

  21

  21

  ====

  ==

  [ ]m5,37h765,281,9

  21h

  tg21h

  1

  21

  211

  ==

  =

  [ ]m5,112h

  5,37150hhhh

  2

  2

  12

  ==

  =

  1.56. Sa lijeba na krovu kue svakih 0,2 s padne kap vode. Koliko e meusobno biti udaljene prve etiri kapi 2 s poto je poela padati prva kap? t = 2 [s] t = 0,2 [s] s1 = ?, s2 = ?, s3 = ?, s4 = ?

  [ ]m62,19s281,9

  21s

  tg21s

  1

  21

  211

  ==

  =

  [ ]m89,15s)2,02(81,9

  21s

  )tt(g21s

  2

  22

  22

  ==

  =

  [ ]m56,12s)2,022(81,9

  21s

  )t2t(g21s

  3

  23

  23

  ==

  =

  [ ]m61,9s)2,032(81,9

  21s

  )t3t(g21s

  4

  24

  24

  ==

  =

  [ ][ ]

  [ ]m95,261,956,12ssm33,356,1289,15ssm73,389,1562,19ss

  43

  32

  21

  ======

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  18 1.57. Vlak se giba jednoliko ubrzano akceleracijom a = 10 km/h2. Nacrtaj grafikon prevaljenog puta u ovisnosti o vremenu za tri sata. a = 10 [km/h2] t = 3 [h] s - t, grafikon = ?

  t = 1 [h] t = 2 [h] t = 3 [h]

  [ ]m905,4s181,9

  21s

  tg21s

  2

  2

  ==

  =

  [ ]m62,19s281,9

  21s

  tg21s

  2

  2

  ==

  =

  [ ]m145,44s381,9

  21s

  tg21s

  2

  2

  ==

  =

  2 3 40

  10

  20

  30

  40

  t [h]

  s [km]

  1.58. Iz zadanoga grafikona brzine gibanja nekog tijela na slijedeoj slici nacrtaj grafikon akceleracije. Iz zadanoga grafikona odredi put to ga je tijelo prevalilo za prva 3 sata te za prvih 5 sati. Rjeenje:

  t [h]

  v [km/h]

  1 2 3 4 50

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  t [h]

  a [km/h ]2

  1 2 3 4 50

  10

  20

  30

  40

  [ ][ ]km25,211209025,101

  2220245ss

  km25,1015,6775,335,1452

  5,145s

  35

  3

  =++=++=

  =+=+=

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  19 1.59. Na slijedeoj slici zadana su dva grafikona. Kakva gibanja oni predouju? Nacrtaj grafikone brzina za oba smjera. Koliki su putovi za oba primjera nakon 8 s gibanja?

  a [m/s ]2

  t [s]0-10

  -20

  -30

  10

  20

  30

  2 4 6 8 10

  a [m/s ]2

  t [s]0-10

  -20

  -30

  10

  20

  30

  2 4 6 8 10

  Rjeenja:

  0 2 64 t [s]8

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  v [m/s]

  0 2 64 t [s]8

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  v [m/s]

  [ ]m64021608ss 21 ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  20 1.60. Dizalo se u prve dvije sekunde podie jednoliko ubrzano i postigne brzinu 2 m/s kojom nastavlja gibanje u idue 4 sekunde. Posljednje dvije sekunde dizalo se podie jednoliko usporeno jednakom akceleracijom koju je imalo u prve dvije sekunde, ali suprotnog predznaka. Nacrtaj grafikon brzine gibanja dizala te raunski i grafiki nai visinu do koje se dizalo podiglo. t1 = 2 [s] v2 = 2 [m/s] t2 = 4 [s] t3 = 2 [s] h = ? Raunski:

  =

  ==

  2sm1a

  22a

  tva

  [ ]m2s21

  21s

  ta21s

  1

  21

  211

  ==

  =

  [ ]m8s

  42stvs

  2

  2

  222

  ==

  =

  [ ]m2s21

  21s

  ta21s

  3

  23

  233

  ==

  =

  s = s1 + s2 + s3 s = 2 + 8 +2 s = 12 [m] Grafiki:

  0 1 2 3 4

  v [m/s]

  t [s]5 6 7 8

  1

  2

  [ ]m122

  22242

  22s =++=

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  211.61. Automobil A zapoeo je vonju iz mirovanja. U istom ga asu pretjee auto B koji vozi stalnom brzinom. Na slijedeoj slici prikazan je grafikon njihovih brzina. Odgovori pomou grafikona na ova pitanja: a) Kada e oba auta imati jednake brzine? b) Koliko e u tom asu auto B biti ispred auta A? c) Kada e auto A dostii auto B i koliko je to mjesto daleko od poetka gibanja auta A? d) Kolika je njihova meusobna udaljenost nakon 2 minute vonje?

  0 20 40

  v [km/h]

  t [s]60 80

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  100

  70

  120 140

  A

  B

  a) Oba auta imati e jednake brzine nakon 30 sekundi. b)

  [ ]m250303600

  30000tvs BB ===

  2A ta21s =

  =

  =

  =

  2sm28,0a

  60360060000

  a

  tva

  [ ]m126s3028,0

  21s

  A

  2A

  ==

  sB - sA = 250 - 126 = 124 [m] c) Auto A sustie auto B nakon 60 s, jer su tada njihovi prijeeni putovi jednaki (povrine ispod grafa su jednake).

  [ ]m500s6027,0

  21s

  ta21s

  A

  2A

  2A

  ==

  =

  [ ]m500s60

  360030000s

  tvs

  B

  B

  BB

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  22

  d)

  [ ]m1500s1000500s

  603600600006027,0

  21s

  tvta21s

  A

  A

  A

  2A

  =+=

  +=

  +=

  [ ]m1000s120

  360030000s

  tvs

  B

  B

  BB

  ==

  =

  sA - sB = 1500 - 1000 = 500 [m] B

  1.62. Nacrtaj grafikon brzina - vrijeme za auto koji se giba stalnom brzinom 50 km/h. U istome koordinatnom sustavu nacrtaj grafikon brzina - vrijeme za auto koji se poeo gibati iz stanja mirovanja i jednoliko poveava brzinu do najvee brzine 50 km/h. Zakljui iz grafikona kakva veza postoji izmeu udaljenosti koju su oba auta prevalila za vrijeme dok se drugi auto ubrzavao. Vrijedi li ta veza za svaku akceleraciju? Udaljenost koju prelazi auto A u svakom je trenutku dvostruko vea od udaljenosti koju je preao auto B (to se vidi pomou povrina nastalih likova ispod grafa). To bi vrijedilo za svaku akceleraciju.

  0 2 4

  v [m/s]

  t [h]

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  1 3 5 6

  A

  B

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  231.63. Voza auta koji vozi brzinom 60 km/h, poinje koiti, jednoliko usporavati vonju i zaustavlja se za 6 sekundi. Drugi voza, koji vozi brzinom 40 km/h, slabije pritie konice i zaustavi se za 10 sekundi. a) Prikai grafiki u istome koordinatnom sustavu vezu izmeu brzine i vremena za oba auta. b) Odredi grafikonom koji e auto prijei vei put za vrijeme usporavanja. c) Dodaj grafikonu pravac koji prikazuje kako drugi automobil usporava vonju jednakom akceleracijom kao i prvi. Koliko e dugo trajati to usporavanje? a)

  0 2 4

  v [km/h]

  t [s]

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  6 8 10

  b) [ ]m5062

  360060000

  s1 == [ ]m5,55102360040000

  s 2 == s2 > s1

  c) Da b automobili usporavali jednakom akceleracijom, pravci u v - t, dijagramu moraju biti usporedni. Iz slike slijedi da bi u tom sluaju vrijeme usporavanja drugog automobila iznosilo t = 4 [s].

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  275. OSNOVNI ZAKONI GIBANJA (1.74 - 1.101.) 1.74. Na tijelo mase 5 kg djeluje sila 500 N. Koliku akceleraciju uzrokuje ta sila? m = 5 [kg] F = 500 [N] a = ?

  =

  =

  =

  2sm100a

  5500a

  mFa

  1.75. Kolika sila daje tijelu mase 1 t akceleraciju 5 m/s2? m = 1000 [kg] a = 5 [m/s2]

  [ ]N5000F

  51000FamF

  ==

  =

  1.76. Kolika je masa tijela koje zbog sile 15000 N dobiva akceleraciju 10 m/s2? F = 15000 [N] a = 10 [m/s2] m = ?

  [ ]kg1500m 1015000m

  aFm

  ==

  =

  1.77. Kolika je teina tijela mase 5 kg? m = 5 [kg] G = ? G = m g G = 5 9,81 G = 49,05 [N] 1.78. Kolika je teina tijela mase 600 g? m = 600 [g] = 0,6 [kg] G = ? G = m g G = 0,6 9,81 G = 5,886 [N]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  28 1.79. Kupac kupuje u Stockholmu i Rimu po 1 kg brana. Hoe li u oba grada dobiti jednaku koliinu brana: a) ako brano vau u oba grada vagom s polugom, b) ako vau vagom na pero koja je badarena u Mnchenu? a) Dobit e jednaku koliinu brana. b) U Rimu e dobiti vie, a u Stockholmu manje nego u Mnchenu (Rim je junije, pa je tamo g manje!) 1.80. Kolika je gustoa tijela mase 300 g i obujma 0,5 dm3? Izrazite rezultat jedinicama g/cm3 i kg/m3. m = 300 [g] = 0,3 [kg] V = 0,5 [dm3] = 500 [cm3] =0,0005 [m3] = ?

  [ ][ ]

  =

  =

  =

  3

  3

  cmg6,0

  cm500g300

  Vm

  ili [ ][ ]

  =

  =

  =

  3

  3

  mkg600

  m0005,0kg3,0

  Vm

  1.81. Koliki obujam ima komad pluta mase 1 kg? m = 1 [kg] = 250 [kg/m3] V = ?

  [ ]3m004,0V 2501V

  mV

  ==

  =

  1.82. Koliko je teak 1 dm3 leda pri 00 C? V = 1 [dm3] = 0,001 [m3] t = 00 C = 1000 [kg/m3] G = ?

  [ ]kg1m

  001,01000mVm

  ==

  =

  [ ]N81,9G81,91GgmG

  ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  29 1.83. Koliko je teka kapljica ive obujma 0,25 cm3? V = 0,25 [cm3] =0,00000025 [m3] = 13600 [kg/m3] G = ?

  [ ]kg0034,0m00000025,013600m

  Vm

  ==

  =

  [ ]N033,0G81,90034,0G

  gmG

  ==

  =

  1.84. Koliko je puta manji obujam to ga zauzima iva od obujma to ga zauzima jednaka masa petroleja? m =mP = 13600 [kg/m3] P = 800 [kg/m3]

  ?VV

  Z

  P =

  17VV

  80013600

  VVVV

  mm

  VV

  m

  m

  VV

  P

  Z

  P

  Z

  P

  Z

  Z

  P

  PZ

  ZP

  Z

  P

  Z

  Z

  P

  P

  Z

  P

  =

  ==

  =

  =

  1.85. Koja e sila kolicima mase 2 kg dati akceleraciju 1 m/s2 ako su ona optereena teretom teine 20 N? Trenje zanemarimo. m = 2 [kg] Gt = 20 [N] [ ]kg2a = 1 [m/s2] muk = 4 [kg] F = ? F = muk a F = 4 1 F = 4 [N]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  30 1.86. Lokomotiva vunom silom 8 104 N daje vlaku akceleraciju 0,1 m/s2. Kojim e se ubrzanjem gibati vlak ako se vuna sila smanji na 6 104 N, a ostali uvjeti ostanu nepromijenjeni? F = 8 104 [N] a = 0,1 [m/s2] F1 = 6 104 [N] a1 = ?

  [ ]kg800000m1,0

  108m

  aFm

  4

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  21

  4

  1

  11

  sm075,0a

  800000106a

  mF

  a

  1.87. Neka sila daje tijelu mase 3 kg akceleraciju 4 m/s2. Koju e akceleraciju dati ista sila tijelu mase 5 kg? m = 3 [kg] a = 4 [m/s2] m1 = 5 [kg] a1 = ?

  [ ]N12F43FamF

  ===

  =

  =

  =

  21

  1

  11

  sm4,2a

  512a

  mFa

  1.88. Padobranac mase 78 kg sputa se otvorenim padobranom stalnom brzinom. Koliki je otpor to ga prua zrak? m = 78 [kg] Fotp. = ?

  Fotp. = G Fotp. = m g Fotp. = 78 9,81 Fotp. = 7730,28 [N]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  31 1.89. Tijelo mase 20 g pod djelovanjem stalne sile prevali u prvoj sekundi put od 20 cm. Kolika je sila koja djeluje na tijelo? m = 20 [g] = 0,02 [kg] s = 20 [cm] = 0,2 [m] t = 1 [s] F = ?

  22

  ts2ata

  21s ==

  =

  =

  2

  2

  sm4,0a

  12,02a

  F = m a F = 0,02 0,4 F = 0,008 [N]

  1.90. Granata mase 5 kg izleti iz topovske cijevi brzinom 700 m/s. Kolikom su srednjom silom plinovi u cijevi djelovali na granatu ako se ona kroz cijev gibala 0,008 s? m = 5 [kg] v = 700 [m/s] t = 0,008 [s] F = ?

  =

  ==

  2sm87500a

  008,0700a

  tva

  [ ]N437500F

  875005FamF

  ===

  1.91. Na mirno tijelo mase 10 kg poinje djelovati neka sila. Djelovanjem te sile 10 sekundi tijelo je dobilo brzinu 20 m/s. Kolika je ta sila? m = 10 [kg] t = 10 [s] v = 20 [m/s] F = ?

  =

  ==

  2sm2a

  1020a

  tva

  [ ]N20F

  210FamF

  ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  32 1.92. Automobil ima masu 1 t. Za vrijeme gibanja na automobil djeluje trenje koje iznosi 1/10 njegove teine. Kolika je vuna sila motora auta ako se giba: a) jednoliko, b) stalnom akceleracijom 2 m/s2? m = 1 [t] = 1000 [kg] Ftr = 1/10 G a = 2 [m/s2] F = ? G = m g G = 1000 9,81 G = 9810 [N] a) b) F = Ftr F = Ftr + m a F = 0,1 G F = 0,1 G + 1000 2 F = 0,1 9810 F = 981 + 2000 F = 981 [N] F = 2981 [N] 1.93. Kolika sila mora djelovati na vagon koji stoji na pruzi da bi se on poeo kretati jednoliko ubrzano te za 20 s preao put 16 m? Masa je vagona 20 tona. Za vrijeme gibanja na njega zbog trenja djeluje sila koja iznosi 0,05 teine vagona te ima smjer suprotan gibanju. t = 20 [s] s = 16 [m] m = 20 [t] = 20000 [kg] Ftr = 0,05 G G = m g G = 20000 9,81 G = 196200 [N]

  22

  ts2ata

  21s ==

  =

  =

  2

  2

  sm08,0a

  20162a

  F = Ftr + m a F = 0,05 G + m a F = 0,05 196200 + 20000 0,08 F = 11410 [N]

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  33 1.94. Pod utjecajem stalne sile 150 N tijelo za 10 sekundi prijee put 50 m. Kolika je teina tog tijela? F = 150 [N] t = 10 [s] s = 50 [m] G = ?

  =

  =

  =

  2

  2

  2

  sm1a

  10502a

  ts2a

  [ ]kg150m 1150m

  aFm

  ==

  =

  [ ]N5,1471G81,9150G

  gmG

  ==

  =

  1.95. Vagon mase 15 tona giba se poetnom brzinom 10 m/s i usporenjem 0,2 m/s2. Odredi: a) Kolika je sila koenja? b) Za koje e se vrijeme vagon zaustaviti? c) Na koliku e se putu vagon zaustavljati? m = 15 [t] = 15000 [kg] v = 10 [m/s] a = 0,2 [m/s2] F = ?, t = ?, s = ?

  [ ]N3000F2,015000F

  amF

  ==

  =

  [ ]s50t2,0

  10t

  avt

  ==

  =

  [ ]m250s502,0

  21s

  ta21s

  2

  2

  ==

  =

  1.96. Koliki put prevali tijelo mase 15 kg za 10 sekundi ako na njega djeluje sila 200 N? Kolika je njegova brzina na kraju tog puta? m = 15 [kg] t = 10 [s] F = 200 [N] s = ?, v = ?

  =

  =

  =

  2sm33,13a

  15200a

  mFa

  [ ]m67,666s1033,13

  21s

  ta21s

  2

  2

  ==

  =

  ==

  ==

  sm31,133v

  33,17773v

  67,66633,132v

  sa2v

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  34 1.97. Sila 200 N djeluje na neko tijelo 20 sekundi te ga pomakne za 800 m. Kolika je masa tog tijela? F = 200 [N] t = 20 [s] s = 800 [m] m = ?

  =

  =

  =

  2

  2

  2

  sm4a

  208002a

  ts2a

  [ ]kg50m 4200m

  aFm

  ==

  =

  1.98. Vlak mase 50 tona giba se brzinom 50 km/h. Vlak se mora zaustaviti na putu dugome 20 m. Kolika mora biti sila koenja? m = 50 [t] = 50000 [kg] v = 50 [km/h] = 13,89 [m/s] s = 20 [m] F = ?

  s2

  vasa2v2

  2

  ==

  ==

  2

  2

  sm83,4a

  20289,13a

  [ ]N241126F

  83,450000FamF

  ==

  =

  1.99. Auto mase 1 tone giba se po horizontalnom putu brzinom 6 m/s. Kolika mora biti sila koenja da se auto zaustavi na udaljenosti 10 m? m = 1 [t] = 1000 [kg] v = 6 [m/s] s = 10 [m] F = ?

  ===

  2

  2

  2

  sm8,1a

  1026a

  s2va

  [ ]N1800F

  8,11000FamF

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  351.100. Preko nepomine koloture objeena je nit. Na jednom kraju niti visi tijelo mase 4 kg, a na drugome tijelo mase 3 kg. Kolika je akceleracija gibanja koje e nastati pod utjecajem sile tee? Trenje i masu koloture zanemarimo. m1 = 4 [kg] m2 = 3 [kg] a = ?

  [ ]N81,9F81,9)34(F

  g)mm(F 21

  ==

  =

  2121 mm

  Faa)mm(F +=+=

  =+=

  2sm

  4,1a

  3481,9

  a

  1.101. Dva utega razliitih masa vise na krajevima niti koja je prebaena preko nepomine koloture. Masu koloture i niti moemo zanemariti. Laki uteg visi 2 m nie od teega. Ako pustimo da se utezi kreu pod utjecajem sile tee, oni e za 2 sekunde biti na jednakoj visini. Koliki je omjer njihovih masa? d = 2 [m] t = 2 [s] m1/m2 = ?

  d

  22

  2121

  21

  21

  tdata

  21

  2d

  a)mm(g)mm(a)mm(Fg)mm(F

  ==+=

  +==

  1,1mm

  31,931,10

  mm

  m31,10m31,95,0m81,9m5,0m81,9m

  amgmamgmamamgmgm

  2

  1

  2

  1

  21

  2211

  2211

  2121

  =

  ==

  +=+=+=

  =

  =

  2

  2

  sm5,0a

  22a

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  366. IMPULS SILE I KOLIINA GIBANJA (1.102. - 1.130.) 1.102. Koliki impuls daje sila 40 N u jednoj minuti? F = 40 [N] t = 1 [min] = 60 [s] F t = 40 60 =2400 [Ns] 1.103. Koliki je impuls sile koji tijelu mase 4 kg promijeni brzinu za 5 m/s? m = 4 [kg] v = 5 [m/s] F t = m v F t = 4 5 F t = 20 [kgs] 1.104. Odredi silu koja djeluje na tijelo mase 200 g te nakon 10 sekundi djelovanja dade tijelu brzinu 6 m/s? m = 200 [g] = 0,2 [kg] t = 10 [s] v = 6 [m/s] F = ?

  t

  vmFvmtF ==

  [ ]N12,0F 10

  62,0F

  =

  =

  1.105. Na tijelo mase 3 kg koje miruje pone djelovati stalna sila. Koliki je impuls sile nakon 5 sekundi ako se tijelo za to vrijeme pomaknulo za 25 m? m = 3 [kg] t = 5 [s] s = 25 [m] F t = ?

  22 2

  21

  tsatas ==

  =

  =

  2

  2

  2

  5252

  sma

  a

  ===

  smv

  vtav

  10

  52 [ ]NstF

  tFvmtF

  30103

  ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  37 1.106. Za koliko se promijeni brzina tijela mase 4 kg na koje djeluje impuls sile 4 [Ns]? m = 4 [kg] F t = 4 [Ns] v = ? F t = m v

  =

  =

  =

  sm1v

  44v

  mtFv

  1.107. Skija mase 60 kg udari brzinom 8 m/s u snjeni nanos. Zbog toga se zaustavi za 1,5 sekundi. Koliki je bio impuls sile i kolika je srednja sila koja ga je zaustavila? m = 60 [kg] v = 8 [m/s] t = 1,5 [s] F t = ?, F = ?

  [ ]Ns480tF860tFvmtF

  ===

  [ ]N320F5,1

  8600F

  tvmF

  =

  =

  =

  1.108. Kojom sveukupnom silom pritie pukomitraljez na rame vojnika za vrijeme pucanja ako je masa taneta 10 g, njegova brzina pri izlijetanju 800 m/s i ako u minuti izleti 600 metaka? m = 10 [g] = 0,01 [kg] v = 800 [m/s] t = 1 [min] = 60 [s] n = 600 [metaka / min] F = ?

  [ ]N80F 6080001,0600F

  tvmnF

  vmntF

  =

  =

  ==

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  38 1.109. Koja sila promijeni u 2 sekunde tijelu mase 2 kg brzinu 11 m/s na 5 m/s? t = 2 [s] m = 2 [kg] v = 5 - 11 = -6 [m/s] F = ?

  [ ]N6F 2)6(2F

  vmtF

  =

  ==

  1.110. Odredi silu otpora koja pri djelovanju na tijelo mase 5 kg u 0,2 sekunde smanji njegovu brzinu od 80 cm/s na 55 cm/s. m = 5 [kg] t = 0,2 [s] v = 55 - 80 = -25 [cm/s] = - 0,25 [m/s] F = ?

  [ ]N25,6F2,0

  )25.0(5F

  vmtF

  =

  ==

  1.111. Molekula mase 4,65 10-26 kg leti brzinom 600 m/s, udari okomito na stijenu posude i odbije se elastino. Treba nai impuls sile koji je stijena posude dala molekuli. m = 4,65 10-26[kg] v = 600 [m/s] F t = ? F t = m v F t = 4,65 10-26 600 F t = 2,79 10-23 [Ns] 1.112. U stroj lokomotive vlaka prekinemo dovod pare. Vlak mase 5 105 kg zaustavi se pod utjecajem sile trenja 105 N za 0,5 minute. Kolika je bila brzina vlaka? m = 5 105 [kg] F = 105 [N] t = 0,5 [min] = 30 [s] v = ?

  =

  =

  ==

  sm6v

  1053010v

  mtFv

  vmtF

  5

  5

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  39 1.113. Tijelo mase 5 kg giba se jednoliko brzinom 20 m/s. Odjednom poinje na tijelo djelovati neka stalna sila koja uzrokuje da tijelo nakon 5 sekundi ima brzinu 5 m/s u suprotnom smjeru od poetne brzine. Izraunaj impuls sile te veliinu i smjer sile. m = 5 [kg] v1 = 20 [m/s] t = 5 [s] v2 = -5 [m/s] F t = ?, F = ?

  [ ]Ns125tF)205(5tF)vv(mtF

  vmtF

  12

  ===

  =

  [ ]N25F 5)25(5F

  tvmF

  =

  =

  =

  1.114. Lopta mase 0,4 kg baena je vertikalno u vis brzinom 2 m/s. Kolika je poetna koliina gibanja lopte, a kolika na najvioj toki putanje? Koliki je impuls sile koji je zaustavio loptu i koliko dugo je sila djelovala? [ ] [N4Fkg4,0m = ] v1 = 2 [m/s] v2 = 0 [m/s] p1 = ?, p2 = ?, F t = ?, t = ?

  ==

  =

  skg8,0p

  24,0pvmp

  1

  1

  11

  ==

  =

  skg0p

  04,0pvmp

  2

  2

  22

  [ ]Ns8,0tF

  )2(4,0tFvmtF

  ==

  =

  [ ]s2,0t 424,0t

  Fvmt

  =

  =

  =

  1.115. Svemirski brod srednjeg presjeka 50 m2 uleti u oblak mikrometeora te ima relativnu brzinu 10 km/s. U svakome kubinom metru prostora nalazi se prosjeno jedan mikrometeor mase 0,02 g. Koliko se mora poveati pogonska sila broda da bi brzina ostala ista? Pretpostavljamo da je sudar broda i mikrometeora neelastian. S = 50 [m2] v = 10 [km/s] = 10000 [m/s] m1 = 0,02 [g] = 0,00002 [kg] F = ? Broj meteora koji se sudare s brodom za 1 sekundu: S v = 50 10000 = 500000 meteora Ukupna masa tih meteora: m = 500000 m1 = 500000 0,00002 = 10 [kg]

  [ ]N100000F 11000010F

  tvmF

  vmtF

  =

  =

  ==

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  40 1.116. Koju brzinu postie raketa mase 1 kg ako iz nje izae produkt izgaranja mase 20 g brzinom 1200 m/s? mR = 1 [kg] mG =20 [g] = 0,02 [kg] vG = -1200 [m/s] vR = ? pR = pG mR vR = mG vG

  =

  =

  =

  sm24v

  1)1200(02,0v

  mvm

  v

  R

  R

  R

  GGR

  1.117. ovjek tri brzinom 8 km/h i stigne kolica mase 80 kg koja se gibaju brzinom 2,9 km/h te skoi u njih. Masa je ovjeka 60 kg. a) Kolikom e se brzinom sada gibati kolica? b) Kolikom bi se brzinom gibala kolica da je ovjek trao u susret kolicima i skoio u njih? v1 = 8 [km/h] m1 = 60 [kg] v2 = 2,9 [km/h] m2 = 80 [kg] v = ? a) b)

  =+

  +=+

  +=+=+

  sm1,5v

  80609,280860v

  mmvmvm

  v

  v)mm(vmvm

  21

  2211

  212211

  =+

  =+

  =+=

  sm8,1v

  80609,280860v

  mmvmvm

  v

  v)mm(vmvm

  21

  2211

  212211

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  41 1.118. U asu kad dvostupanjska raketa mase 1,00 tone ima brzinu 171 m/s, od nje se odijeli njezin drugi stupanj mase 0,40 tona. Pritom se brzina drugog stupnja povea na 185 m/s. Kolika je sada brzina prvog stupnja rakete? m = 1 [t] == 1000 [kg] v = 171 [m/s] m2 = 0,4 [t] = 400 [kg] v2 = 185 [m/s] m1 = 0,6 [t] = 600 [kg] v1 = ?

  =

  =

  =+=

  sm67,161v

  6001854001711000v

  mvmvm

  v

  vmvmvm

  1

  1

  1

  221

  2211

  1.119. Ledolomac mase 5000 tona kree se ugaenog motora brzinom 10 m/s i nalijee na nepominu santu leda koju gura dalje ispred sebe brzinom 2 m/s. Kolika je masa sante ako zanemarimo otpor vode? m = 5000 [t] v = 10 [m/s] v1 = 2 [m/s] m1 = ?

  [ ]t20000m 225000105000m

  vvmvm

  m

  vmvmvmv)mm(vm

  1

  1

  1

  11

  111

  11

  =

  =

  =+=

  +=

  1.120. Iz oruja mase 450 kg izleti tane mase 5 kg u horizontalnom smjeru brzinom 450 m/s. Pri trzaju natrag oruje se pomaknulo 0,45 m. Kolika je srednja sila otpora koji je zaustavio oruje? m1 = 450 [kg] m2 = 5 [kg] v2 = 450 [m/s] s = 0,45 [m] F = ?

  =

  =

  ==

  sm5v

  4504505v

  mvm

  v

  vmvm

  1

  1

  1

  221

  2211

  ===

  =

  2

  2

  2

  2

  sm78,27a

  45,025a

  s2va

  sa2v

  [ ]N12500F

  78,27450FamF

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  42 1.121. Granata leti brzinom 10 m/s. Pri eksploziji razleti se u dva podjednako velika dijela. Vei dio ima 60 % cijele mase i nastavlja gibanje u istom smjeru brzinom 25 m/s. Kolika je brzina manjeg dijela? v = 10 [m/s] m1 = 60 %(m) = 0,6 m v1 = 25 [m/s] v2 = ?

  =

  =

  =

  =+=

  sm5,12v

  4,0256,010v

  m4,025m6,010mv

  mvmvm

  v

  vmvmvm

  2

  2

  2

  2

  112

  2211

  1.122. Raketa mase 250 g sadri 350 g goriva. Pri ispaljivanju rakete gorivo je izilo iz rakete brzinom 0,30 km/s vertikalno dolje. Do koje e visine stii raketa ako joj otpor zraka smanji domet 6 puta? m1 = 250 [g] = 0,25 [kg] m2 = 350 [g] = 0,35 [kg] v2 = 0,30 [km/s] = 300 [m/s] d = 1/6 (s) d = ?

  =

  =

  ==

  sm420v

  25,030035,0v

  mvm

  v

  vmvm

  1

  1

  1

  221

  2211

  [ ]m8,8990s81,92

  420s

  g2v

  s

  sg2v

  2

  21

  21

  ===

  =

  [ ]m5,1498d8,8990

  61d

  s61d

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  43 1.123. Djeak mase 35 kg vozi se na kolicima mase 5 kg brzinom 1 m/s. Kolika e biti brzina kolica ako djeak sie s kolica i pritom: a) ima brzinu jednaku kolicima prije nego to je iskoio, b) nema brzine s obzirom na tlo, c) ima brzinu dvostruku prema prvobitnoj brzini kolica? m1 = 35 [kg] m2 =5 [kg] v = 1 [m/s] v2 = ? a) b) v1 = v v1 = 0

  =

  =

  +=

  +=+=+

  sm1v

  55v

  51351)535(v

  mvmv)mm(

  v

  vmvmv)mm(

  2

  2

  2

  2

  11212

  221121

  =

  =

  +=

  +=+=+

  sm8v

  540v

  50351)535(v

  mvmv)mm(

  v

  vmvmv)mm(

  2

  2

  2

  2

  11212

  221121

  c) v1 = 2 v

  =

  =

  +=

  +=+=+

  sm6v

  530v

  52351)535(v

  mvmv)mm(

  v

  vmvmv)mm(

  2

  2

  2

  2

  11212

  221121

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  44 1.124. Dva tijela masa m1 = 4 kg i m2 = 1 kg povezana su tankim koncem i lee na glatkome horizontalnom stolu. Oba tijela pokrenemo istodobno impulsom od 20 Ns. Pritom konac pukne, tijelo mase m2 odleti velikom brzinom, a tijelo mase m1 kree se brzinom 50 cm/s u istom smjeru. Trenje moemo zanemariti. Koliki je impuls primilo tijelo mase m1, a koliki tijelo mase m2 te kolika je brzina tijela mase m2?

  m1 m2 F

  m1 = 4 [kg] m2 = 1 [kg] F t = 20 [Ns] v1 = 50 [cm/s] =0,5 [m/s] (F t)1 = ?, (F t)2 = ?, v2 = ?

  [ ]Ns2)tF(5,04)tF(

  vm)tF(

  1

  1

  111

  ==

  =

  [ ]Ns18)tF(220)tF(

  )tF()tF()tF()tF()tF()tF(

  2

  2

  12

  21

  ==

  =+=

  =

  =

  ==

  sm18v

  118v

  m)tF(

  v

  vm)tF(

  2

  2

  2

  22

  222

  1.125. Vagon mase 10 tona giba se brzinom 2 m/s. Njega sustie vagon mase 15 tona brzinom 3 m/s. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo da je sudar neelastian? m1 = 10 [t] v1 = 2 [m/s] m2 = 15 [t] v2 = 3 [m/s] v = ?

  =+

  +=+

  +=+=+

  sm6,2v

  1510315210v

  mmvmvm

  v

  v)mm(vmvm

  21

  2211

  212211

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  45 1.126. U kamion mase 20 tona, koji stoji na mjestu, udari i zabije se drugi natovareni kamion mase 30 tona. Natovareni je kamion imao prije sudara brzinu 1 m/s. Kolika je brzina nakon sudara ako se oba vozila nakon sudara gibaju zajedno? m1 = 20 [t] v1 = 0 [m/s] m2 = 30 [t] v2 = 1 [m/s] v = ?

  =+

  +=+

  +=+=+

  sm6,0v

  3020130020v

  mmvmvm

  v

  v)mm(vmvm

  21

  2211

  212211

  1.127. Kada se proton sudari s neutronom, te se dvije estice mogu sjediniti u novu esticu - deuteron. Kojom e se brzinom kretati deuteron ako se proton kretao brzinom 7,0 106 m/s udesno, a neutron brzinom 3,0 106 m/s ulijevo, uz pretpostavku da zanemarimo defekt mase. v1 = 7 106 [m/s] m1 = 1,6726 10-27 [kg] v2 = -3 106 [m/s] m2 = 1,675 10-27 [kg] v = ?

  =+

  +=+

  +=+=+

  sm1099,1v

  10675,1106726,1)103(10675,1107106726,1v

  mmvmvm

  v

  v)mm(vmvm

  6

  2727

  62762721

  2211

  212211

  1.128. Neelastina kugla mase 38 g ima brzinu 3,5 m/s. Kojom brzinom mora kugla mase 12 g udariti o prvu da bi obje nakon sudara imale brzinu 5 m/s? Obje se kugle prije sudara gibaju u istom smjeru i sudar je sredinji. m1 = 38 [g] v1 = 3,5 [m/s] m2 = 12 [g] v = 5 [m/s] v2 = ?

  =

  +=

  +=+=+

  sm75,9v

  125,3385)1238(v

  mvmv)mm(

  v

  v)mm(vmvm

  2

  11212

  212211

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  46 1.129. Na povrini jezera nalazi se amac. On lei okomito na smjer obale i okrenut je prema njoj pramcem. amac miruje, a pramac mu je udaljen od obale 0,75 m. U amcu se nalazi ovjek koji prelazi cijelu duljinu amca od pramca do krme. Masa amca je 140 kg, a ovjeka 60 kg. a) Koliki je omjer brzina kretanja ovjeka i amca u odnosu prema obali? b) Je li pri tom kretanju amac pristao uz obalu ako je dugaak 2 m? Otpor vode zanemarimo. m1 = 140 [kg] m2 = 60 [kg] l = 0,75 [m] v1 / v2 = ?, l1 = ? a) b)

  3,0v

  6014060

  vv

  mmm

  vv

  v)mm(vm

  1

  2

  1

  21

  2

  2

  1

  12122

  =+=+=

  +=

  v 2

  [ ]m6,0l23,0ll3,0l

  3,0ll

  mmm

  vv

  ll

  1

  1

  21

  2

  1

  21

  2

  2

  1

  2

  1

  ===

  =+==

  amac nije pristao uz obalu.

  1.130. Dva tijela mase m1 i m2 lee na glatkoj horizontalnoj povrini i svezana su meusobno nitima koja mogu podnijeti najveu napetost FN. Odredite najveu horizontalnu silu F, kojom moete djelujui na tijelo mase m1 djelovati na sustav a da pritom nit ne pukne. Mijenja li se sila ako ima suprotan smjer i djeluje na tijelo mase m2? Trenje zanemarimo.

  m1 m2 F

  a)mm(F 21 +=

  najvea napetost za gibanje udesno: FN = m2 a 2

  N

  mF

  a =

  najvea napetost za gibanje ulijevo: FN = m1 a 1

  N

  mF

  a =

  najvea sila za gibanje udesno: N2

  21 Fm

  mmF +=

  najvea sila za gibanje ulijevo: N1

  21 Fm

  mmF +=

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  477. SLOENA GIBANJA (1.131. - 1.180.) 1.131. Na rijeci koja tee brzinom 4 km/h plovi brod uzvodno brzinom 8 km/h sa stajalita opaaa na obali. Koju brzinu bi imao brod kad bi istom snagom plovio niz rijeku? v1 = 4 [km/h] v2 = -8 [km/h] v = ? vB = v1 - (-v2) v = vB + v1 vB = 4 - (-8) v = 12 + 4 vB = 12 [m/s] v = 16 [m/s] 1.132. Brzina zrakoplova prema zraku iznosi 500 km/h. Kolika je brzina zrakoplova s obzirom na tlo ako vjetar brzine 30 km/h pue: a) u susret zrakoplovu, b) u lea zrakoplovu? v1 = 500 [km/h] v2 = 30 [km/h] v = ? a) b) v = v1 - v2 v = v1 + v2 v = 500 - 30 v = 500 + 30 v = 470 [km/h] v = 530 [km/h] 1.133. Parobrod plovi niz rijeku brzinom 19 km/h s obzirom na obalu, a u suprotnom smjeru brzinom 11 km/h. a) Kolika je brzina toka rijeke ako stroj radi uvijek istom snagom? b) Kolika je brzina broda s obzirom na vodu? v1 = 19 [km/h] v2 = 11 [km/h] vR = ?, vB = ? a) b) v1 = vB + vR B1R vvv = vB = v2 + vR v2 = vB - vR R2B vvv += vB = 11 + 4 vB = 15 [m/s] vR = v1 - (v2 + vR) 2 vR = v1 - v2

  =

  =

  =

  hkm4v

  21119v

  2vv

  v

  R

  R

  21R

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  48 1.134. Automobil se giba niz brijeg i u jednom trenutku ima brzinu 17 m/s. Kolika je horizontalna i vertikalna komponenta njegove brzine u tom trenutku ako brijeg ima nagib 300? v = 17 [m/s] = 300v1, v2 = ?

  1vG

  2vGvG

  300

  300

  300

  1v

  2vv

  =

  =

  =

  sm5,14v

  1723v

  v23v

  1

  1

  1

  =

  =

  =

  sm5,8v

  217v

  2vv

  2

  2

  2

  1.135. Saonice klize niz brijeg koji ima nagib 300. Koliku brzinu imaju saonice poto su se spustile niz brijeg za 16 m ako pretpostavimo da su se poele gibati iz stanja mirovanja i bez trenja? = 300s = 16 [m] v = ?

  aG

  gG

  a

  300300

  g

  2ga =

  ==

  ==

  =

  sm53,12v

  1681,9v

  sgv

  sgvsa2v

  2

  2

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  49

  1.136. Kolika je brzina amca s obzirom na obalu ako se amac kree: a) niz rijeku, b) uz tok rijeke, c) okomito na tok rijeke? Brzina je toka rijeke v1 = 2 m/s, a brzina amca s obzirom na rijeku v2 = 4 m/s. v1 = 2 [m/s] v2 = 4 [m/s] v = ?

  a) b)

  v = v1 + v2 v = v2 - v1

  v = 2 + 4 v = 4 - 2 v = 6 [m/s] v = 2 [m/s] c)

  v1

  v2 v smjer toka rijeke

  =+=+=+=

  sm47,4v

  42v

  vvv

  vvv

  22

  22

  21

  22

  21

  2

  1.137. Voza motorkotaa vozi prema sjeveru brzinom 50 km/h, a vjetar pue prema zapadu brzinom 30 km/h. Nai prividnu brzinu vjetra to je osjea voza. v1 = 50 [km/h] v2 = 30 [km/h] v = ?

  =+=

  +=+=

  hkm3,58v

  3050v

  vvv

  vvv

  22

  22

  21

  22

  21

  2

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  50 1.138. Molekula mase 4,65 10-26 kg udari brzinom 600 m/s o stijenu pod kutom 300 prema normali na stijenu. Molekula se elastino odbije pod istim kutom bez gubitaka na brzini. Koliki je impuls sile na stijenu za vrijeme udarca molekule? m = 4,65 10-26 [kg] v = 600 [m/s] = 300F t = ?

  v v1 -v1 300300

  =

  =

  =

  sm61,519v

  60023v

  v23v

  1

  1

  1

  [ ][ ]

  [ ]Ns10832,4tF)61,519(61,5191065,4tF

  )v(vmtF

  23

  2611

  ==

  =

  1.139. Zrakoplov leti brzinom 720 km/h s obzirom na zrak. S istoka pue vjetar brzinom 20 m/s. U kojem e smjeru morati letjeti zrakoplov i koju e brzinu s obzirom na Zemlju morati imati ako eli letjeti prema: a) jugu, b) sjeveru, c) istoku, d) zapadu? v1 = 720 [km/h] = 200 [m/s] v2 = 20 [m/s] = ?, v = ? a) b)

  ==

  =

  sm199v

  20200v

  vvv22

  22

  21

  ==

  =

  sm199v

  20200v

  vvv22

  22

  21

  0

  0

  0

  1

  2

  73,590

  26,841,0cos

  20020cos

  vv

  cos

  ==

  ===

  =

  0

  0

  0

  1

  2

  73,590

  26,841,0cos

  20020cos

  vv

  cos

  ==

  ===

  =

  v1

  v2

  v

  c) d) v = v1 - v2 v = v1 + v2

  v = 200 - 20 v = 200 + 20 v = 180 [m/s] v = 220 [m/s]

 • www.inet.hr/~dmaltar

  51

  1.140. Zrakoplov leti brzinom 400 km/h s obzirom na zrak. Pilot eli stii u grad udaljen 800 km prema jugu. S istoka pue vjetar brzine 50 km/h. Odredi grafiki kojim smjerom mora letjeti zrakoplov. Koliko e mu trebati da stigne u grad? v1 = 400 [km/h] s = 800 [km] v2 = 50 [km/h] crtati na milimetarskom papiru!!!

  v1

  v2

  v

  (raunski:)

  0

  1

  2

  125,7125,0tg

  40050tg

  vv

  tg

  ===

  =

  =+=

  +=

  hkm11,403v

  50400v

  vvv22

  22

  21

  [ ]h98,1t11,403

  800t

  vst

  ==

  =

  1.141. Zrakoplov leti prema odreditu koje je 300 km zapadno od njegova polazita. Vjetar pue sa sjeveroistoka brzinom 40 km/h. Pilot eli stii na odredite za 30 minuta. Odredi grafiki kojim smjerom i kojom brzinom mora letjeti. s = 300 [km] vV = 40 [km/h] t = 30 [min] crtati na milimetarskom papiru!!!

  Darko Maltar - osobne stranice

  S

  Z450

  vV

  vt

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  521.142. ovjek poe u etnju i prevali 50 m prema istoku, 30 m prema jugu, 20 m prema zapadu i 10 m prema sjeveru. Odredi njegovu udaljenost od mjesta s kojega je poao u etnju.

  d

  30 m20 m

  10 m

  30 m 20 m

  20 m

  [ ]m1,36d1300d

  400900d

  2030d 22

  ==

  +=+=

  1.143. S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0,8 m/s. Nai visinu mosta i brzinu kojom kamen padne u vodu ako pada 3 sekunde. v = 0,8 [m/s] t = 3 [s] s = ?, v = ?

  [ ]m145,44s381,9

  21s

  tg21s

  2

  2

  ==

  =

  ==

  =

  sm43,29v

  145,4481,92v

  sg2v

  1.144. Kad ne bi bilo vjetra, malo krilato sjeme palo bi s vrha drveta vertikalno stalnom brzinom 35 cm/s. Koliko e daleko od podnoja drveta pasti sjemenka ako je padala s visine 50 m, a puhao je vjetar brzinom 36 km/h u horizontalnom smjeru? v = 0,35 [m/s] s = 50 [m] vV =36 [km/h] = 10 [m/s] sH = ?

  [ ]s85,142t35,0

  50t

  vst

  ==

  =

  [ ]m5,1428s

  85,14210stvs

  H

  H

  VH

  ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  53 1.145. amac prelazi rijeku okomito na njezin tok brzinom 7,2 km/h. Kad je stigao na suprotnu obalu, tok ga je rijeke odnio 150 m nizvodno. Treba nai brzinu toka rijeke ako je ona iroka 500 m. Koliko je vremena trebalo da amac prijee rijeku? v = 7,2 [km/h] = 2 [m/s] s = 500 [m] s1 =150 [m] vR = ?

  [ ]s250t 2500t

  vst

  ==

  =

  =

  =

  =

  sm6,0v

  250150v

  ts

  v

  R

  R

  1R

  1.146. ovjek u amcu koji uvijek ima smjer okomit na tok rijeke vesla preko rijeke brzinom 5 km/h. Rijeka tee brzinom 8 km/h, a irina joj je 200 m. a) U kojem smjeru i kojom se brzinom amac giba s obzirom na obalu? b) Koliko mu treba vremena da prijee rijeku? c) Koliko bi trebalo da nema struje? d) Koliko je udaljena toka pristajanja nizvodno od polazne toke? v1 = 5 [km/h] = 1,4 [m/s] v2 = 8 [km/h] = 2,2 [m/s] s = 200 [m] = ?, v0 = ?, t = ?, t1 = ?, sN = ? a) b)

  =+=

  +=

  sm61,2v

  2,24,1v

  vvv

  0

  220

  22

  210

  0

  2

  1

  47,3264,0tg2,24,1tg

  vv

  tg

  ===

  =

  [ ]s86,142t4,1

  200t

  vst1

  ==

  =

  c) d)

  [ ]s86,142t4,1

  200t

  vst1

  ==

  =

  [ ]m315s

  86,1422,2stvs

  N

  N

  2N

  ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  54

  1.147. Zrakoplov leti iz toke A u toku B koja se nalazi 400 km zapadno od A. Odredi kako je dugo morao letjeti: a) ako nema vjetra, b) ako pue vjetar s istoka, c) ako pue vjetar s juga? Brzina je vjetra 20 m/s, a brzina zrakoplova s obzirom na zrak 800 km/h. s = 400 [km] = 400000 [m] vV = 20 [m/s] vZ = 800 [km/h] = 222,22 [m/s] t = ? a) b) c)

  [ ] [ ]min30s1800t 22.222400000t

  vstZ

  ===

  =

  [ ] [ ] [ ]s31min27s4,1651t22,22220

  400000t

  vvst

  ZV

  ==+=+=

  [ ] [ ] [ ]s52min29s77,1792t11,223

  400000t

  vst

  sm11,223v

  2022,222v

  vvv22

  2V

  2Z

  ===

  =

  =+=

  +=

  1.148. Automobil vozi brzinom 50 km/h. Poto je 5 sekundi koio, brzina mu se smanjila na 20 km/h. Nai: a) akceleraciju ako je gibanje bilo jednoliko usporeno, b) put prevaljen u petoj sekundi. v1 = 50 [km/h] = 13,89 [m/s] v2 = 20 [km/h] = 5,56 [m/s] t = 5 [s] a = ?, s5-4 = ? a) b)

  =

  ==

  2sm66,1a

  556,589,13a

  tva

  [ ]m825,20s566,1

  21s

  ta21s

  5

  25

  255

  ==

  =

  [ ]m28,13s466,1

  21s

  ta21s

  4

  24

  244

  ==

  =

  [ ]m545,7s

  28,13825,20ssss

  45

  45

  4545

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  55 1.149. Automobil vozi 10 sekundi jednoliko na horizontalnom putu brzinom 40 km/h. Nakon toga doe do nizbrdice gdje dobiva akceleraciju 1 m/s2. a) Koliku e brzinu imati auto 30 sekundi nakon poetka gibanja? b) Koliki e put prevaliti za to vrijeme? c) Nacrtaj grafiki prikaz brzine za to gibanje i iz grafikona nai ukupni put to ga je tijelo prevalilo. t1 = 10 [s] v0 = 40 [km/h] = 11,11 [m/s] a = 1 [m/s2] t2 = 30 [s] v = ?, s = ?

  a) b)

  =+=

  +=

  sm11,31v

  20111,11vtavv 0

  [ ]m3,533s201

  213011,11s

  ta21tvs

  2

  20

  =+=

  +=

  20 30 400

  10

  20

  30

  40

  t [s]

  v [m/s]

  10

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  56 1.150. Koliki priklon ima ravnina prema horizontalnoj ravnini ako kuglici koja se kotrlja niz nju treba pet puta vie vremena nego kad bi padala niz visinu te kosine?

  ag

  s1s2

  t2 = 5 t1 a = g sin s1 = s2 sin

  0

  2

  22

  21

  22

  11

  54,112,0sin251sin

  sin251sin

  sing25s2

  gsins2

  a25s2

  gs2

  as2

  t

  gs2

  t

  ==

  ==

  =

  =

  =

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  57 1.151. Koliki kut nagiba mora imati krov baze b da bi voda s njega otjecala za najkrae vrijeme?

  b/2

  s=(b/

  2)co

  s

  =

  =

  =

  ==

  2singb2

  singcosbt

  cos2bs

  sintg21ta

  21s 22

  Vrijeme e biti najkrae kad je sin2 najvee, tj. 2 = 900, = 450.

  1.152. Du kosine kojoj je nagib 320 tijelo se uspinje poetnom brzinom 30 m/s. a) Koliki put prevali tijelo gibajui se prema gore i koliko dugo to traje? b) Koliko treba tijelu da iz najvie toke na kosini stigne opet dolje? = 320v0 = 30 [m/s] s = ?, t = ?, t1 = ? a) b)

  [ ]s77,5t32sin81,9

  30t

  32singv

  t

  av

  t

  32singa0v

  tavv

  0

  00

  0

  0

  0

  ==

  =

  ==

  ==

  [ ]m54,86s77,532sin81,9

  21s

  ta21s

  20

  2

  ==

  =

  [ ]s77,5tt1 ==

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  58

  1.153. Strelica izbaena lukom vertikalno u vis vraa se nakon 20 sekundi. Kolika je bila poetna brzina? t = 20 [s] v0 = ?

  [ ]

  ==

  ==

  ====

  sm1,98v

  1081,9vtgv

  0v

  s10220

  2tt

  tgvv

  0

  0

  00

  0

  00

  1.154. Do koje se visine digne tijelo koje se , vertikalno baeno u vis, nakon 20 sekundi vrati na zemlju?

  t = 20 [s] s = ?

  [ ]s10220

  2tt

  0v

  t2gtvs

  0

  0

  2000

  ====

  =

  [ ]m5,490s100905,4s

  10281,9s

  t2gs

  2

  2

  ==

  =

  =

  1.155. Tijelo baeno vertikalno u vis palo je natrag na tlo za 6 sekundi. Koju je visinu tijelo postiglo i koliku brzinu je imalo kad je palo? Otpor zraka zanemarimo. t = 6 [s] s = ?, v = ?

  [ ]m145,44s3

  281,9s

  t2gs

  2

  20

  ==

  =

  ==

  =

  sm43,29v

  381,9vtgv 0

  1.156. Kamen smo bacili vertikalno do visine 10 m. Za koje e on vrijeme pasti na tlo? Otpor zraka zanemarimo. s = 10 [m] t = ?

  [ ]s43,1t81,9102t

  gs2t

  t2gs 2

  =

  =

  =

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  59

  1.157. Iz aerostata koji se nalazi na visini 400 m ispadne kamen. Za koje e vrijeme kamen pasti na zemlju: a) ako se aerostat vertikalno die brzinom 10 m/s, b) ako se aerostat vertikalno sputa brzinom 10 m/s, c) ako aerostat miruje u zraku, d) ako se aerostat kree horizontalnom brzinom 10 m/s? s = 400 [m] v0 = 10 [m/s] v = ? a) b) c) d)

  [ ]s04,10t01,103,9t

  81,910

  81,94002t

  gv

  gs2t 0

  =+=

  +=

  +=

  [ ]s02,8t01,103,9t

  81,910

  81,94002t

  gv

  gs2t 0

  ==

  =

  =

  [ ]s03,9t81,94002t

  gs2t

  =

  =

  =

  [ ]s03,9t81,94002t

  gs2t

  =

  =

  =

  1.158. Tijelo bacimo vertikalno u vis poetnom brzinom v0 = 50 m/s. Za koje vrijeme e stii u najviu toku i kolika je ta visina (g = 10 m/s2)? b) Za koje e vrijeme tijelo postii prvi put visinu 15 m, a za koje c) drugi put visinu 15 m? v0 = 50 [m/s] s= 15 [m] t1 = ?, s1 = ?, t2 = ?, t3 = ?

  a) b) i c)

  [ ]

  [ ]m125s 10250s

  g2v

  s

  s5t1050t

  gv

  t

  1

  2

  1

  20

  1

  1

  1

  01

  ===

  ==

  =

  [ ][ ]s7,9ts3,0t

  1094,4650t

  5215545050t

  015t50t5

  0stvt2g

  t2gtvs

  3

  2

  3,2

  2

  3,2

  2

  02

  20

  ==

  =

  +==

  =

  =

  1.159. Prikai grafiki ovisnost puta s o vremenu t i ovisnost brzine v o vremenu t za tijelo koje je baeno vertikalno u vis poetnom brzinom 10 m/s. Treba obuhvatiti vrijeme prve dvije sekunde u intervalima 0,2 sekunde. Otpor sredstva moemo zanemariti, a za g uzeti 10 m/s2. crtati na milimetarskom papiru!!!

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  60 1.160. Dvije teke kugle bacimo vertikalno uvis jednakim poetnim brzinama, jednu za drugom u vremenskom razmaku 2 s. Kugle se sastanu dvije sekunde poto je baena druga kugla. Odredi poetnu brzinu kugala. Otpor zraka zanemarimo. t = 2 [s] t = 2 [s] v0 = ?

  [ ][ ]s2tt

  s422tttss

  t2gtvs

  t2gtvs

  2

  1

  21

  22202

  21101

  ===+=+=

  ==

  =

  ==

  ==

  sm43,29v

  68,58v22905,4v24905,4v4

  t2gtvt

  2gtv

  0

  0

  20

  20

  2220

  2110

  1.161. Elastina kugla padne na zemlju s visine 49 m. Poto je udarila o zemlju, odbija se vertikalno u vis brzinom koja je jednaka 3/5 brzine kojom je pala. Nai visinu na koju se digla kugla poto se odbila. s = 49 [m] v1 = (3/5) v0s1 = ?

  =

  =

  =

  ==

  =

  sm6,18v

  3153v

  v53v

  sm31v

  4981,92v

  sg2v

  1

  1

  01

  0

  0

  0

  [ ]m64,17s81,92

  6,18s

  g2v

  s

  1

  2

  1

  21

  1

  ===

  1.162. Tane i zvuk koji je pritom nastao dopru istodobno do visine 510 m. Kolikom je brzinom izalo tane iz cijevi ako je brzina zvuka 340 m/s? Otpor zraka zanemarimo. s = 510 [m] v1 = 340 [m/s] v0 = ?

  [ ]s5,1340510t

  vst

  tsv

  11

  ==

  ==

  =

  +=

  +==

  sm36,347v

  5,15,1905,4510v

  t

  t2gs

  vt2gtvs

  0

  2

  0

  2

  02

  0

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  61

  1.163. Tijelo A baeno je vertikalno uvis poetnom brzinom v0. Tijelo B pada po istom pravcu s visine d poetnom brzinom 0. Nai funkciju koja prikazuje ovisnost udaljenosti y izmeu tijela A i B u ovisnosti o vremenu t ako pretpostavimo da su se tijela poela gibati istodobno.

  Put to prijee tijelo A pri vertikalnom hicu: 201 t2gtvs =

  Put to prijee tijelo B u slobodnom padu: 22 t2gs =

  Udaljenost izmeu oba tijela pri gibanju:

  tvdy

  )t2gt

  2gtv(dy

  )ss(dy

  0

  220

  21

  =+=

  +=

  1.164. Tane izleti iz puke u horizontalnom smjeru brzinom 275 m/s. Na kojoj e udaljenosti od mjesta gdje je ispaljeno tane pasti ako je puka smjetena 2,5 m iznad povrine zemlje? v0 = 275 [m/s] y = 2,5 [m] x = ?

  g

  y2tt2gy

  tvx

  2

  0

  ===

  [ ][ ]m2,140x

  51,0275xs51,0t81,9

  5,22t

  ==

  =

  =

  1.165. Iz horizontalne cijevi tee voda poetnom brzinom v0 = 15 m/s. Za koliko se mlaz vode spustio na udaljenosti 40 m od izlazne toke (g = 10 m/s2)? v0 = 15 [m/s] x = 40 [m] y = ?

  [ ]s67,2t 1540t

  vxt

  0

  ==

  =

  [ ]m65,35y67,2

  210y

  t2gy

  2

  2

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  62 1.166. Loptu bacimo horizontalno. Ona udari o vertikalni zid koji se nalazi 10 m daleko od poetnog poloaja lopte. Visina mjesta gdje je lopta udarila o zid manja je 2 m od visine mjesta iz kojeg je lopta izbaena. Kojom je poetnom brzinom lopta bila izbaena i pod kojim je priklonim kutom udarila o zid? x = 10 [m] y = 2 [m] v0 = ?, = ?

  10 m

  2 mv = v0 x

  vxvy v

  x

  y

  [ ]

  0

  Y

  X

  YY

  Y2Y

  XX0

  17,68496,226,663,15

  vv

  tg

  sm26,6281,92sg2v

  s64,081,9

  22gs2

  tt2gs

  sm63,15

  64,010

  ts

  vv

  ====

  ===

  ====

  ====

  1.167. Iz zrakoplova koji leti horizontalno na visini 1200 m izbaen je sanduk s hranom. Kojom je brzinom letio zrakoplov u asu kad je izbacio sanduk ako je pao 500 m daleko od mjesta na tlu koje se nalazilo vertikalno ispod poloaja zrakoplova u asu kad je izbacio sanduk? y = 1200 [m] x = 500 [m] v0 = ?

  =

  =

  =

  sm2,100v

  99,4500v

  txv

  0

  0

  0

  [ ]s99,4t81,9

  12002t

  gy2t

  =

  =

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  63

  1.168. S tornja visokog 50 m bacimo horizontalno kamen poetnom brzinom 30 m/s. a) Koliko dugo e kamen padati? b) Na kojoj e udaljenosti od tornja pasti na zemlju? Rijei zadatak grafiki i raunski. y = 50 [m] v0 = 30 [m/s] t = ?, x = ?

  [ ]s19,3t81,9502t

  gy2t

  =

  =

  =

  [ ]m78,95x19,330x

  tvx 0

  ===

  1.169. S tornja visokoga 30 m bacimo kamen poetnom brzinom 10 m/s u horizontalnom smjeru. Treba odrediti kako dugo e se kamen gibati, koliki mu je domet i kojom e brzinom pasti na zemlju. Otpor zraka zanemarimo. y = 30 [m] v0 = 10 [m/s] t = ?, x = ?, v = ?

  [ ]s47,2t81,9302t

  gy2t

  =

  =

  =

  [ ]m7,24x

  47,210xtvx 0

  === [ ]

  0

  X

  Y

  222Y

  2X

  Y

  0X

  57,67423,210

  23,24vv

  tg

  sm21,2623,2410vvv

  s23,2447,281,9tgvsm10vv

  ====

  =+=+====

  ==

  1.170. Odredi funkcionalnu vezu izmeu putova komponentnih gibanja horizontalnog hica.

  2

  00

  t2gy

  vxttvx

  =

  ==

  parabolaxv2

  gy

  vx

  2gy

  220

  2

  0

  =

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  64 1.171. S vrha brijega bacimo kamen u horizontalnom smjeru. Padina brijega nagnuta je prema horizontalnoj ravnini za kut = 300. Kojom je brzinom baen kamen ako je na padinu brijega pao 200 m daleko od mjesta gdje je izbaen? = 300l = 200 [m] v = ?

  l

  l1

  l2

  ==

  =

  =

  ====

  sm36,38

  30sin230cos20081,9v

  sin2coslgv

  vcosl

  2gsinl

  sinlt2gl

  cosltvl

  0

  02

  22

  2

  22

  22

  1

  1.172. Mlaz vode istjee iz cijevi koja ima kut elevacije: a) 300, b) 400, c) 600. Nacrtaj krivulje koje prikazuju oblik mlaza vode ako je poetna brzina mlaza 15 m/s. crtati na milimetarskom papiru!!! domet: a) b) c)

  [ ]m86,19X81,9

  60sin15X

  g2sinv

  X

  02

  20

  =

  =

  =

  [ ]m59,22X81,9

  80sin15X

  g2sinv

  X

  02

  20

  =

  =

  =

  [ ]m86,19X81,9

  120sin15X

  g2sinv

  X

  02

  20

  =

  =

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  65 1.173. Tijelo smo bacili poetnom brzinom v0 pod kutom prema horizontalnoj ravnini. Tijelo se vratilo na tlo za 3 sekunde. Koju je najveu visinu postiglo? 2t = 3 [s] s = ?

  [ ]m04,11s5,1

  281,9s

  t2gs

  2

  2

  ==

  =

  1.174. Iz luka izbacimo strelicu pod kutom 600, poetnom brzinom 100 m/s. a) Kolike su vertikalna i horizontalna komponenta poetne brzine? Koji je put strelica prela u horizontalnom i vertikalnom smjeru poslije prve i tree sekunde? c) Do koje se visine penje strelica? d) Za koje vrijeme postie strelica tu visinu? e) Na kojoj udaljenosti pada strelica opet na zemlju? f) Nakon koliko vremena pada strelica opet na zemlju? g) Nacrtaj stazu strelice u omjeru 1 : 10000. h) Pod kojim kutom treba izbaciti strelicu da padne na tlo na udaljenosti 500 m (g = 10 m/s2)? = 600v0 = 100 [m/s] vX = ?, vY = ?, x1 = ?, y1 = ?, x3 = ?, y3 = ?, Y = ?, t = ?, X = ?, 2t = ? X = 500 [m] = ? a) b)

  ==

  =

  ==

  =

  sm6,86v

  60sin100v

  sinvvsm50v

  60cos100v

  cosvv

  Y

  0Y

  0Y

  X

  0X

  0X

  [ ]

  [ ]m150x60cos3100x

  costvxm50x

  60cos1100x

  costvx

  3

  03

  303

  1

  01

  101

  ==

  ==

  ==

  [ ]

  [ ]m67,215y9905,460sin3100y

  t2gsintvy

  m7.81y1905,460sin1100y

  t2gsintvy

  3

  03

  2303

  1

  01

  2101

  ==

  ==

  ==

  c) d) e)

  [ ]m26,382Y81,92

  60sin100Y

  g2sinv

  Y

  022

  220

  ==

  =

  [ ]s83,8t81,9

  60sin100t

  gsinv

  t

  0

  0

  =

  =

  =

  [ ]m8,882X81,9

  120sin100X

  g2sinv

  X

  02

  20

  =

  =

  =

  f) h)

  [ ]s66,17t283,82t2

  ==

  2

  20

  10081,95002sin

  vgX2sin

  =

  =

  0

  0

  69,1437,292

  4905,02sin

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  66 1.175. a) Odredi jednadbu krivulje koju tijelo opisuje prilikom kosog hica. b) Izvedi izraz za najveu visinu koju tijelo postigne pri kosom hicu. c) Izvedi izraz za domet hica. d) Izvedi izraz za vrijeme potrebno da se taj domet postigne. a) b)

  222

  0

  220

  2

  00

  20

  00

  xcosv2gxtany

  cosvx

  2gsin

  cosvxvy

  t2gsintvy

  cosvxtcostvx

  ==

  ===

  g2sinv

  Y

  gsinv

  2gsin

  gsinv

  vy

  gsinv

  tgtsinv0v

  t2gsintvy

  220

  2

  2200

  0

  00Y

  20

  =

  =

  ===

  =

  c) d)

  gcosv2

  X

  cosgv2

  vx

  costvxgv2

  tt2gsintv

  t2gsintv0y

  20

  00

  0

  020

  20

  =

  ==

  ==

  ==

  gsinv2

  t2

  gsinv

  t

  0

  0

  =

  =

  1.176. Kamen bacimo brzinom 10 m/s pod kutom elevacije 400. On padne na zemlju na udaljenosti d od poetnog poloaja. S koje visine sY treba baciti kamen u horizontalnom smjeru da bi uz jednaku poetnu brzinu pao na isto mjesto? Otpor zraka zanemarimo. v0 = 10 [m/s] = 400sY = ?

  [ ]m10d

  81,980sin10d

  g2sinv

  d

  02

  20

  ==

  =

  [ ]m905,4s 1010

  281,9s

  vd

  2gst

  2gs

  vdt

  Y

  2

  2

  Y

  20

  2

  Y2

  Y

  0

  ==

  ==

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  67 1.177. Kamen bacimo s tornja visine 30 m poetnom brzinom 10 m/s pod kutom 350 prema horizontali. Treba odrediti koliko dugo e se tijelo gibati i na kojoj e udaljenosti od podnoja tornja pasti. Otpor zraka zanemarimo. h0 = 30 [m] v0 = 10 [m/s] = 350t = ?, D = ?

  [ ]

  [ ]m67,1h81,9235sin10h

  g2sinv

  h

  s51,0t81,9

  30sin10t

  gsinv

  t

  022

  220

  1

  0

  1

  01

  ==

  ==

  =

  =

  [ ]

  [ ][ ]

  [ ]m6,258,208,4D35cos54,210

  81,9270sin10D

  costvg2

  2sinvddD

  s05,354,251,0ttt

  s54,281,9

  67,312t

  gH2tt

  2gH

  m67,313067,1hhH

  002

  20

  20

  0

  21

  2

  222

  0

  =+=+=

  +=+==+=+=

  ==

  ===+=+=

  1.178. Djeak baci loptu brzinom 8 m/s pod kutom 450 prema horizontali. Lopta udari o vertikalni zid koji se nalazi 5 m daleko od djeaka. Odredi kad e lopta udariti o zid i na kojoj visini h raunajui od visine s koje je lopta baena. Otpor zraka zanemarimo. v0 = 8 [m/s] = 450 d + d1 = 5 [m] t = ?, h = ?

  [ ]

  [ ][ ]

  [ ]s3,045cos8

  t 02 ==72,1

  cosvd

  tcostvd

  m72,1d28,35d

  m28,3d58,045cos8d

  tcosvtvds58,0t81,9

  45sin8t

  gsinv

  t

  0

  12201

  1

  1

  010X

  1

  0

  1

  01

  ===

  ==

  ===

  =

  =

  =

  [ ]

  [ ]

  [ ][ ]s88,03,058,0t

  tttm19,1h

  44,063,1hyYhm63,1Y

  81,9245sin8Y

  g2sinv

  Y

  m44,0y

  3,0281,9y

  t2gy

  21

  022

  220

  2

  22

  =+=+=

  ==

  ==

  =

  ==

  =

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  68

  1.179. Kuglica slobodno pada s visine 2m, padne na kosinu i od nje se elastino odbije. Na kojoj e udaljenosti od mjesta gdje je prvi put pala kuglica opet pasti na kosinu? Kut nagiba kosine jest = 300. h = 2 [m] = 300l = ?

  y

  x

  x1

  y1

  300

  300300

  l

  S (x ,y )1 1

  O

  )tgtg(g

  tgcosv2y

  gtgcosv2

  gtgtgcosv2y

  gtgcosv2

  gtgcosv2

  tgtgy

  tgy

  cosv2g

  tgtg1

  tgy

  cosv2gtg

  tgyy

  xcosv2

  gtgxy

  cosvx

  2gsin

  cosvxvy

  t2gsintvy

  cosvxtcostvx

  tgyx

  xytg

  22

  1

  22222

  1

  222222

  1

  21

  22

  2

  21

  221

  1

  222

  22

  2

  2

  11

  1

  1

  =

  =

  =

  =

  =

  ==

  ===

  ==

  [ ]m464,3y1 =577,075,08y

  30tg30cos222yg

  tgcoshg22y

  hg2v0tgtg

  tgtg

  1

  0021

  2

  1

  2

  ==

  ===

  ==

  [ ]m92,6l 30sin464,3l

  siny

  ll

  ysin

  0

  11

  =

  ===

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  69 1.180. Granata mase m ispaljena je koso u zrak. Kad je postigla svoj najvii poloaj h = 19,6 m, raspala se na dva jednaka dijela. Jedan je pao vertikalno dolje i za 2 sekunde stigao na zemlju 1000 m daleko od mjesta gdje je granata ispaljena. Koliko je daleko pao drugi dio? Otpor zraka zanemarimo. h = 19,6 [m] t = 2 [s] l = 1000 [m] l2 = ?

  l1

  hm

  m/2m/2

  [ ][ ]m300020001000ll

  m2000l21000l

  tvlsm1000v

  5002vsm500v

  21000v

  tlv

  v2vv2mmv

  2

  2

  2

  22

  2

  2

  22

  =+=+=

  ==

  ==

  =

  =

  =

  ==

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  70 8. SASTAVLAJNJE I RASTAVLJANJE SILA I TRENJE 1.181. Ma tijelo mase 4 kg djeluju dvije sile svaka 2 N. Kakvi e biti smjer i veliina ubrzanja: a) ako sile djeluju pod kutom 900, b) ako sile imaju isti smjer, c) ako sile imaju suprotan smjer? m = 4 [kg] F1 = F2 = 2 [N] FR = ?, a = ? a) b) c)

  [ ]

  01

  2

  2

  R

  R

  22R

  22

  21R

  45FF

  tg

  sm7,0a

  4828,2a

  mF

  a

  N828,2F22F

  FFF

  ==

  =

  =

  ==

  +=+=

  [ ]

  =

  =

  ==

  +=+=

  2

  R

  R

  R

  21R

  sm1a

  44a

  mF

  a

  N4F22FFFF

  =

  =

  ==

  ==

  2

  R

  R

  R

  21R

  sm0a

  40a

  mF

  a

  0F22FFFF

  1.182. Na kruto tijelo djeluju tri jednake sile koje meusobno zatvaraju kut 1200. Hoe li se tijelo pod utjecajem tih sila gibati? F1 = F2 = F3 = 1200 FR = 0 Tijelo se nee gibati.

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  71 1.183. Na tijelo mase 5 kg djeluju sila od 3 N i sila od 4 N, a smjerovi su im pod kutom 600. a) Koliku e brzinu imati tijelo nakon 2 sekunde? b) U kojem e se smjeru tijelo gibati? m = 5 [kg] F1 = 4 [N] F2 = 3 [N] = 600t = 2 [s] v = ?, 1 = ?

  m

  F2FR

  1300

  600F2 e

  f

  6,2e

  323e

  F23e 2

  ==

  =

  5,1f23f

  2F

  f 2

  ==

  =

  [ ]N08,6F76,625,30F

  6,2)5,14(F

  e)fF(F

  R

  22R

  221R

  =+=

  ++=++=

  R

  =

  =

  =

  2sm22,1a

  508,6a

  mFa

  ==

  =

  sm44,2v

  222,1vtav

  01

  1

  1

  11

  21,28

  4727,0sin5,14

  6,2sin

  fFesin

  ==

  +=+=

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  72 1.184. icu na kojoj visi uteg mase 16 kg dovedemo u novi poloaj djelovanjem sile 120 N u horizontalnom smjeru. a) Kolika je napetost ice? b) Koliki je kut otklona pri tom poloaju? Rijei zadatak grafiki i raunski. m = 16 [kg] F = 120 [N] N = ?, = ?

  NF

  G R

  [ ]N58,197R44,2463614400R

  )81,916(120R

  GFR

  RN

  22

  22

  =+=

  +=+=

  =

  039,37a76452.0tg

  81,916120tg

  GFtg

  ==

  =

  =

  1.185. Pod djelovanjem sile vjetra koji pue u horizontalnom smjeru kapljica kie mase 0,03 g padne na tlo pod kutom 450. Kojom silom djeluje vjetar na kapljicu? Rijei zadatak grafiki i raunski. m = 0,03 [g] = 3 10-5 [kg] = 450F = ?

  450

  Fvj

  GF

  [ ]N103G10103G

  gmG

  GF

  4

  5

  vj

  ==

  ==

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  73

  1.186. Silu 90 N, koja djeluje vertikalno gore, treba rastaviti na dvije komponente od kojih je jedna horizontalna 20 N. Odredi drugu komponentu raunski i grafiki. F = 90 [N] F1 = 20 [N] F2 = ?, = ?

  F

  F1

  F2

  [ ]N2,92F

  2090F

  FFF

  2

  222

  21

  22

  =+=

  +=

  0

  2

  54,1297613,0cos

  2,9290cos

  FFcos

  ===

  =

  1.187. O nit je objeena kuglica mase 50 g. Kolikom je silom nategnuta nit kad je otklonjena od poloaja ravnotee za 300. m = 50 [g] = 5 10-2 [kg] = 300N = ?

  NF

  G R

  [ ]N566,0R866,04905,0R

  30cos81,9105R

  cosmg

  cosGR

  RGcos

  RN

  0

  2

  ==

  ====

  =

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  74 1.188. Svjetiljka mase 15 kg objeena je na sredini ice dugake 20 m. Sredina ice udaljena je od stropa 0,8 m. Odredi silu kojom je ica napeta. m = 15 [kg] l = 20 [m] h = 0,8 [m] F = ?

  A B

  C

  D E

  10 m

  [ ]N75,919F8,0

  1058,73F

  ACBCCDF

  BC:ACF:CD

  58,732

  81,9152

  mgCD

  CDEACB

  ==

  ==

  ==

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  75 1.189. Predmet mase 6 kg objeen je u toki A dviju potpornih ipaka koje su dugake a = 4 dm i b = 5 dm. Kolikom silom djeluje uteg du oba tapa? m = 6 [kg] a = 4 [dm] b = 5 [dm] Ga = ?, Gb = ?

  Aa

  b

  Aa

  b

  Gb G

  B

  C

  D

  E

  c

  [ ]dm3c45c

  abc

  ACBDEA

  22

  22

  ===

  [ ]N48,78G81,96

  34G

  gm34G

  GcaG

  G:Gc:a

  a

  a

  a

  a

  a

  ==

  =

  ==

  [ ]N1,98G 3581,96G

  35gmG

  cbGG

  G:Gb:c

  b

  b

  b

  b

  b

  ==

  =

  ==

  1.190. Kolika sila mora djelovati na tijelo mase 4 kg da bi se ono gibalo vertikalno gore akceleracijom 2 m/s2. m = 4 [kg] a = 2 [m/s2] F = ?

  [ ]N24,47F)281,9(4F

  )ag(mFamGF

  =+=

  +=+=

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  76 1.191. Tijelo mase 3 kg giba se vertikalno dolje ubrzanjem 12 m/s2. Kolika je sila koja osim sile tee djeluje na tijelo? m = 3 [kg] a = 12 [m/s2] F = ?

  [ ]N57,6F)81,912(3F

  )ga(mFgmamF

  GFFFGFamF

  RR

  R

  ===

  ==+=

  =

  1.192. Na glatkoj podlozi lee dva utega meusobno povezani tankom niti. Masa m1 utega A iznosi 300 g, a masa m2 utega B 500 g. Na uteg B djeluje sila 2 N, a na uteg A sila 1,5 N. Kojom se akceleracijom kreu utezi? m1 = 300 [g] m2 = 500 [g] FA = 1,5 [N] FB = 2 [N] a = ?

  m1m2

  A B1,5 N

  [ ]N5,0F5,12FFFF

  R

  R

  ABR

  ==

  =

  =+=+=

  +=

  2

  21

  R

  21R

  sm625,0a

  5,03,05,0a

  mmFa

  a)mm(F

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  77 1.193. Preko nepomine koloture prebaeno je ue. Na jednom kraju ueta visi uteg mase 25 kg. Na drugom kraju ueta visi majmun koji se penje po uetu. Kojom se akceleracijom die majmun po uetu ako se uteg nalazi uvijek na istoj visini? Masa je majmuna 20 kg. Za koje e vrijeme majmun stii do koloture ako je na poetku bio 20 m udaljen od nje? m1 = 25 [kg] m2 = 20 [kg] s = 20 [m] t = ?

  s

  =

  =

  =+=

  2

  2

  21

  221

  sm45,2a

  81,920

  2025a

  gm

  mma

  amgmgm

  [ ]s04,4t45,2202t

  as2tt

  2as 2

  =

  =

  ==

  1.194. Kamen mase 0,5 kg pada s vrha nebodera visoka 67 m. U asu pada kamen ima brzinu 19 m/s. Kolika je srednja sila otpora zraka? m = 0,5 [kg] s = 67 [m] v = 19 [m/s] Fo = ?

  [ ]N52,3F)77,281,9(5,0F

  )ag(mFFGam

  o

  o

  o

  o

  ==

  ==

  ==

  ==

  2

  2

  22

  sm7,2a

  67219a

  s2vasa2v

 • Darko Maltar - osobne stranice

  www.inet.hr/~dmaltar

  78 1.195. Na horizontalnoj pruzi lokomotiva vue vlak vunom silom 180000 N. Na dijelu puta dugaku 500 m brzina je vlaka porasla od 36 km/h na 72 km/h. Koliko je trenje ako je masa vlaka 500 tona? F = 180000 [N] s = 500 [m] v0 = 36 [km/h] = 10 [m/s] v = 72 [km/h] = 20 [m/s]