30
 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN  Elaborat ANGELA DELIU 

REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 1/30

 

REDUCEREA COSTURILORŞI 

SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI 

LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN 

Elaborat ANGELA DELIU 

Page 2: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 2/30

2

REDUCEREA COSTURILORŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII

PRODUCŢIEI LA

 ÎNTREPRINDERILEINDUSTRIEI DE TUTUN

Page 3: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 3/30

Page 4: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 4/30

4

Maximizarea profiturilor poate fi obţinută 

prin minimizarea costului de producţie,  care

poate fi primit ca unul din indicatoriideterminanţi  ai activităţii  întreprinderii, ce

nemijlocit influenţează  rezultatele financiare,

deoarece anume de la nivelul cheltuielilor deproducţie,  depinde nivelul profitabilităţii 

 întreprinderii.

Page 5: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 5/30

5

IndicatoriiVolumul indicatorilor

1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industria, total, mil. lei 4265 10428 12624 15693 17591 20770 22371 26187

Industria alimentară, %  56,6 54,5 55,6 56,4 54,2 52,9 44,5 42,0

din care:

Industria alimentară şi a băuturilor, %  52,8 49,3 52,4 53,6 51,7 50,8 42,9 40,3

- Industria de prelucrare a cărnii  6,1 3,5 4,0 3,9 3,6 3,2 3,5 3,6

- Industria de prelucrare a fructelor şi legumelor  6,7 4,2 3,6 4,9 3,2 3,4 4,1 4,3

- Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi

animale 1,3 2,1 3,0 3,1 3,0 3,4 3,3 3,6

- Fabricarea produselor lactate 3,7 4,0 3,9 3,5 3,8 3,6 3,8 4,3

- Fabricarea produselor de morărit  4,3 1,6 1,4 1,2 0,6 0,4 0,8 0,3

- Fabricarea produselor de panificaţie  5,4 4,6 4,0 3,6 4,2 3,4 3,5 3,5

- Fabricarea zahărului  6,5 4,3 4,6 2,5 2,5 3,3 4,2 3,0

- Fabricarea vinului 10,8 19,7 21,9 21,2 20,6 20,0 10,3 7,5

- Fabricarea de produse zaharoase de cofetărie  - 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,8

- Fabricarea băuturilor alcoolice distilate  - 1,1 0,9 3,9 4,2 4,0 2,5 2,5

- Fabricarea berii - 1,6 2,0 2,1 2,4 2,4 2,6 2,8

- Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare  - 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 1,3

- Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale  - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Fabricarea produselor din tutun, % 3,8 5,2 3,2 2,8 2,5 2,1

1,6 1,7

Structura producţiei industriei alimentare a RM (producţia industrială – 100%)

Page 6: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 6/30

6

Indicatorii

Volumul indicatorilor

Anii

1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fabricarea produselor de

tutun, mil. lei (preţuri curente) 163,0 537,5 408,6 431,1 440,4 438,4 357,3 349,9

inclusiv: SA „CTC TUTUN”  428,8 331,8 388,2 396,0 401,6 319,3 328,5

Volumul vânzărilor nete,

mil. lei- 564,1 369,2 438,5 452,4 405,0 337,2 340,0

inclusiv: SA „CTC TUTUN”  408,5 283,4 363,8 390,3 362,0 296,7 335,8

Fabri carea tutunului

fermentat, mii tone23,0 19,3 12,3 8,4 7,6 8,2 3,6 3,42

Ţigări şi ţigarete, mild. buc.  7,1 9,42 6,31 7,126 7,05 6,195 5,031 4,912

Numărul de întreprinderi - 42 41 41 35 33 26 8

Export, mii dolari SUA - 24427,3 17368,9 9475,3 8921,3 11893,8 10169,6 15356,1

inclusiv: exportul ţigărilor - 146,1 2777,8 198,9 669,2 3110,3 3054,5 7161,5

Import, mii dolari SUA - 40288,8 11686,2 23173,7 27511,1 38910,4 47807,4 66078,9

inclusiv: importul ţigărilor 18642,4 33895,6 6802,3 15942,1 20359,9 32457,2 42619,2

58608,1

Evaluarea cantitativă a activităţii întreprinderilor  detutun pe anii 1995-2007 

Page 7: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 7/30

7

97,1 

80,3 

62,3 

69,3 77,5 68,6 

77,2 

4,2 4,4 10,1 8,1 9 13,2 24,6 

0

20

40

60

80

100

120

1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007   anii

%

gradul de utilizare a capacităţii de producţie a producerii ţigaretelorgradul de utilizare a capacităţii de producţie a tutunului fermentat

Gradul de utilizare a capacităţii deproducţie a industriei de tutun

pe anii 1995-2007 

Page 8: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 8/30

8

Indicatorii

Volumul indicatorilor

Anii

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rata cheltuielilor în funcţie de producţia

marfă, % 120,3 107,6 105,1 103,4 104,3 109,5 110,7

Rata costului vânzărilor în vânzările nete, %  82,9 81,5 80,0 80,8 79,6 79,7 75,51

Profit (+), pierderi (-) până la impozitare,

mil.lei25,9 13,9 30,1 40,2 -2,02 1,084 35,2

Profit net, mil. lei 14,7 7 ,7 21, 3 30,9 -4,6 -1,9 30,1

Rentabilitatea economică; %  4,29 2,28 5,17 6,95 -0,36 0,19 6,89

Marja profitului net, % 4,59 3,76 6,86 8,89 -0,50 0,32 8,84

Rentabilitatea vânzărilor; %  17,12 18,47 20,02 19,23 20,42 20,26 24,49

Indicii productivităţii muncii - în lanţ, % 93,2 76,2 129,2 116,6 98 91,1 133,9

Estimarea economic  a activit ţii întreprinderilor industriei de tutun a RMoldova

pe perioada 2001 - 2007

Page 9: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 9/30

9

Studierea şi   argumentarea

teoretică   şi   metodologică   a

transformărilor    sistemice dinindustria tutunului şi   a necesităţii  

efectuării  unor schimbări  de reducere

a costurilor de  producţie   şi  

de creştere   a competitivităţii  

întreprinderilor industriale de tutun

Page 10: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 10/30

10

sinteza teoriilor comportamentale

ale conceptului de cost, metodelor de

calculare a costului de producţie 

abordarea sistemică  a tipurilor de

cost şi a particularităţilor  acestora

studierea direcţiilor  de reducere a

costului de producţie  şi  adaptareaacestora la mediul economiei de piaţa 

Page 11: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 11/30

11

diagnoza situaţiei  tehnico-

economice şi  financiare a

 întreprinderilor industriale de tutun

şi  evaluarea posibilităţilor   de

soluţionare a problemelor depistate

Page 12: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 12/30

12

argumentarea necesităţii 

aplicării  sistemului de management

prin centre de responsabilitate lafabricile de fermentare a tutunului

reglementarea necesităţii 

motivării  managementului de vârf înactivitatea întreprinderilor industriale

de tutun 

Page 13: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 13/30

13

concretizarea noţiunilor   de cost de producţie, 

calculare a costului, de management al costurilor şi 

competitivitate

formularea unei noi clasificării a cheltuielilor

 întreprinderii

elaborarea unei noi metode de calculare a

costurilor şi determinare a rezultatelor financiare

Inovaţia ştiinţifică a

investigaţiilor constă în: 

Page 14: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 14/30

14

argumentarea ştiinţifică  a unui proiect argumentat

de măsuri  la nivelele macroeconomic şi 

microeconomic

delimitarea unui model de management al

costurilor pentru fabricile de fermentare a tutunului

bazat pe centre de cost;

 întemeierea ştiinţifică  a aplicării  sistemului de

motivare a managementului de vârf

Inovaţia ştiinţifică a

investigaţiilor constă în: 

Page 15: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 15/30

Page 16: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 16/30

16

reprezintă  valoarea

cheltuielilor pentru desfăşurarea 

activităţii  de producere şi  realizare

a producţiei  şi  fundamentareacărora  se exercită  în condiţiile 

concrete în care funcţionează 

întreprinderea 

COSTUL DE PRODUCŢIE 

Page 17: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 17/30

Page 18: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 18/30

18

stare de performanţă ce

caracterizează  desfăşurarea 

activităţii  economice sauproducerea unui bun economic prin

costuri mici şi  calitate înaltă

respectiv în comparaţie  cu

perioada precedentă; în comparaţie 

cu producătorul-lider din domeniul

dat. 

COMPETITIVITATEA

Page 19: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 19/30

19

tehnică  ştiinţifică 

de conducere care are la bază 

diverse procedee şi  sisteme deindicatori ce permit calcularea

planificarea şi  estimarea

economică  a cheltuielilor şi veniturilor.

MANAGEMENTUL

COSTURILOR

Page 20: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 20/30

20

formularea unei noiclasificări  a cheltuielilor

 întreprinderii

Inovaţia ştiinţifică a

investigaţiilor constă în: 

Page 21: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 21/30

21

Costul de producţie 

1. Cheltuieli operaţionale directe:

1.1. cheltuieli directe de materiale

1.2. cheltuieli directe de salarizare

2. Cheltuieli operaţionale indirecte 

2.1. cheltuieli indirecte de producţie 

2.2 cheltuieli generale şi administrative 

2.3 cheltuieli comerciale

Cheltuieli de perioadă, total:

1.cheltuieli din activitatea investiţională

2. cheltuieli din activitatea financiară 

3. cheltuieli excepţionale 

Clasificarea cheltuielilor întreprinderii În dependenţă de suportarea cheltuielilor în

funcţie de activitatea desfăşurată divizăm:cheltuieli operaţionale;cheltuieli de perioadă. 

Cheltu ie l i opera ţ ionale    –  reprezintă consumul factorilor de producţie pentru producereaşi  realizarea producţiei,  ca totalitatea cheltuielilor  directe şi  indirecte, considerate  cheltuieli aleactivităţii  operaţionale  şi  casarea cărora  are loc înmomentul comercializării producţiei. 

chel tu ie l i opera ţ ionale directe   –  totalitateacheltuielilor omogene, alocarea cărora  se exercită direct conform calcului specific al factorului deproducţie.

chel tu ie l i opera ţ ionale   ind i recte  –  totalitateacheltuielilor complexe, alocarea cărora  se exercită indirect conform calcului  specific al bazei de

alocare stabilite. Cheltuiel i de perioadă  –  cheltuielile apărute 

ulterior în procesul desfăşurării  activităţii operaţionale, sub influenţa diverşilor  factori externi(progresul tehnic, cantitatea de bani în circulaţie), casarea cărora  are loc în momentul determinării 

rezultatului financiar   şi  primite ca suma decheltuieli ale activităţii investiţionale şi financiare.

Page 22: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 22/30

22

elaborarea unei noi

metode de calculare acosturilor şi  determinare a

rezultatelor financiare

Inovaţia ştiinţifică a

investigaţiilor constă în: 

Calcularea costului şi rezultatelor f inanc iare

Page 23: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 23/30

23

Indicatorii

actuali propuşi 

1. Volumul vânzărilor nete  1. Veni tur i le nete , total: (1.1.+ 1.2.+ 1.3. + 1.4.) 2. Costul vânzărilor  1.1. Venitul din activitatea operaţională 

2.1. consumuri directe de materiale 1.2. Venitul din activitatea de investiţii 

2.2. consumuri directe de salarizare 1.3. Venitul din activitatea financiară 

2.3. consumuri indirecte de producţie  1.4. Venitul excepţional 

3. Profit brut (pierderi) 2. Costul producţiei vândute, total: (2.1.+ 2.2.)

4. Alte venituri operaţionale  2.1. cheltuieli operaţionale directe 

5. Cheltuielile de perioadă, total:  2.2. cheltuieli operaţionale indirecte 

5.1 cheltuieli generale şi administrative  3. Cheltuielile de perioadă, total:(3.1.+ 3.2.+ 3.3.)

5.2 cheltuieli comerciale 3.1. cheltuieli din activitatea investiţională 5.3. alte cheltuieli operaţionale  3.2. cheltuieli din activitatea financiară 

6. Rezultatul din activitatea operaţională, profit (pierderi)  3.3. cheltuieli excepţionale 7. Rezultatul din activitatea investiţională, profit (pierderi)  4. Profit brut  (pierderi),

Rezultatul din activitatea economică (1-2-3)

8. Rezultatul din activitatea financiară, profit (pierderi)  5. Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare (4) 9. Rezultatul din activitatea economico-financiară, profit (pierderi)  6. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

10. Rezultatul excepţional, profit (pierderi)  7. Profi t net  (5-6)

11. Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare 

12. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit13. Profit net

Calcularea costului şi rezultatelor f inanc iare

Page 24: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 24/30

24

argumentarea

ştiinţifică  a unui proiect

argumentat de măsuri  la

nivelele macroeconomic şi 

microeconomic 

Inovaţia ştiinţifică a

investigaţiilor constă în: 

Page 25: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 25/30

25

1. Pentru nivelul macroeconomic  Revederea termenului de timp necesar elaborării 

strategiei de dezvoltare a ramurii 

Perfecţionarea  cadrului legislativ şi  normativ, privind

protecţia producătorilor autohtoni  reconsiderarea regimului vamal al importurilor de produse din tutun

  modificarea taxei de licenţă 

  modificarea cotei accizei la articolele din tutun

  aplicarea măsurilor de salvgardare în domeniu

 stabilirea unor preţuri indicative

Crearea unui fond special, privind susţinerea financiară a

suportului ştiinţific al ramurii tutunului 

Integrarea pe verticală  a sectorului agrar şi  sectorului

industrial primar a tutunului

Page 26: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 26/30

26

2. La nivel microeconomic

Implementarea noilor tehnologii de producere şi prelucrarea

a tutunului

Reutilarea şi  dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru

producerea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului

Penetrarea unor noi pieţe  de desfacere a produselor de

tutun

Aplicarea managementului costurilor şi  sistemului demanagement prin centre de cost

Aplicarea sistemului de motivare a managementului de vârf

Page 27: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 27/30

27

delimitarea unui model de

management al costurilorpentru fabricile de

fermentare a tutunului bazat

pe centre de cost

Inovaţia ştiinţifică a

investigaţiilor constă în: 

Page 28: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 28/30

Page 29: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 29/30

29

 Aplicarea în  practică  a recomandărilor   propuse în teză va asigura realizarea scopului

final, creşterea  rezultatelor şi    performanţelor  

agenţilor  economici, va conduce la redresareaesenţială  a situaţiei   economice în ramură  şi  

la sporirea competitivităţii    producţiei   la

întreprinderile industriei de tutun

Reactualizările  ştiinţifice  privind conceptul

costului de  producţie pot fi aplicate în procesul

didactic, cât şi  în  practică 

Page 30: REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

8/13/2019 REDUCEREA COSTURILOR ŞI SPORIREA COMPETITIVITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE TUTUN - prezentare

http://slidepdf.com/reader/full/reducerea-costurilor-si-sporirea-competitivitatii-productiei-la-intreprinderile 30/30