32
Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea proceselor de fabricaţie cu iradieri gamma tehnologice Simpozionul “Cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, orientari ale activitatii IFIN-HH” , 10 noiembrie 2016, Biblioteca Nationala de Fizica, IFIN-HH POC-A1-A1.2.3-G-2015 Valentin Moise - [email protected], Dan Enache - [email protected]

Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

proceselor de fabricaţie cu iradieri gamma tehnologice

Simpozionul “Cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, orientari ale activitatii IFIN-HH” , 10 noiembrie 2016, Biblioteca Nationala de Fizica, IFIN-HH

POC-A1-A1.2.3-G-2015

Valentin Moise - [email protected], Dan Enache - [email protected]

Page 2: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

1. Premise

2. Competitia POC-A1-A1.2.3-G-2015

3. Proiectul GAMMA+

Simpozionul “Cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, orientari ale activitatii IFIN-HH” , 10 noiembrie 2016, Biblioteca Nationala de Fizica, IFIN-HH

Page 3: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

TC Project Counterpart: Dr. Corneliu Ponta

Simpozionul “Cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, orientari ale activitatii IFIN-HH” , 10 noiembrie 2016, Biblioteca Nationala de Fizica, IFIN-HH

Page 4: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

2000 – Instalarea iradiatorului SVST Co-60/B

2002 – Certificare ISO 9001, ISO 13485

2004 –Laborator de control al calitatii Medicamentului

2007 – Detectia a alimentelor iradiate

2008 - Acreditare ISO 17025 ( microbiologie)

2011 – Iradiator GC -5000

2013 – SVST Co-60/B up-grade (sistem de comanda si securitate)

2014 - Laborator de Calificare la Iradiere

+ 100kCi

+ 200 kCi

+ 200kCi

+ 200kCi

100kCi

Simpozionul “Cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, orientari ale activitatii IFIN-HH” , 10 noiembrie 2016, Biblioteca Nationala de Fizica, IFIN-HH

Page 5: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

14 proiecte nationale si 7 internationale.

7 proiecte cu intreprinderi (3 conduse de intreprinderi) pentru: dezvoltarea de

produse noi si/sau imbunatatite pentru domeniul medico-farmaceutic.

Nr.proiect /an Titlul proiectului Coordonator/ Parteneri

PN-II-PCCA 265/2014

PELL AMAR - Un nume in cautarea renumelui ratacit PELL AMAR SAIFIN-HH, INCDCF, IVB

PNCDI 2-INOVARE202 / 2008

Pansamente impregnate cu trigliceride si nanoparticule de ZnO dopat cu Ag pentru tratamentul plăgilor cu risc de suprainfecţie

VELFINA SAINMR, IFIN-HH

RELANSIN1905 / 2004

Utilizarea tratamentului cu radiatii ionizante pentruimbunatatirea tehnologiei de fabricatie si introducereain fabricatie a unor produse noi la producatoriautohtoni din domeniul medical si farmaceutic

IFIN-HH (IRASM)/INCDCF, Velfina SRL

Hyperion SA Gelcap SRL

RELANSIN676/2000

Modernizarea tehnologiei de prelucrare a plantelor medicinale şi aromatice în conformitate cu RBPF (GMP) şi introducerea serviciului de decontaminare microbiologica cu radiaţii ionizante

IFIN-HH (IRASM)/ SINPREST SA, HOFIGAL SA

15 ani de colaborare cu intreprinderi: 53 de agenti economici in

ultimii 5 ani

Page 6: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE

(CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII

AFACERILOR

ACŢIUNEA 1.2.3

Tip proiect

PARTENRIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

STIMULARE

ACCES LA INFRASTRUCTURA

TRANSFER

COLABORARE

STIMULARE

ACCES LA INFRASTRUCTURA

TRANSFER

STIMULARE

ACCES LA INFRASTRUCTURA

D. COLABORARE

C. TRANSFER

A. STIMULARE

B. ACCES LA INFRASTRUCTURA

Page 7: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activitati tip A

- Incheierea de contracte de colaborare (in oricemoment peperioada de implementare)

Faza de pregatire

Nu mai mult de jumatate din perioada de

implementare

Activitati de tip B, C si D

Min. 80% dinvaloarea eligibila aproiectului

- Parteneriat de colaborare

- Contract

Implementareacontractelor de

colaborare

Page 8: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

A. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe

A.1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză șirezultate a OC

A.2. Asistență directa, pentru identificarea: elementelor din oferta deexpertiza a OC, care se potrivesc cu nevoile si cerintele afacerii; posibilitatilor concretede sprijin

A.3. Intalniri: Intalniri individuale , Evenimente tematice regulate pentru a furniza

subiecte de inspiratie si a da idei

A.4. instruirea personalului OC in materie de transfer decunostinte

A.5. Identificarea de noi potential beneficiari, inclusiv prinsolicitarea unor servicii ale unor centre de transfertehnologic

Page 9: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

B. Acces la infrastructura CD

Accesul intreprinderii la facilitatile, instalatiile si

echipamentele OC realizarea de analize, teste

experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare

B.1. Acces la infrastructura / laboratoare / echipamente deCD, inclusiv instruire

B.2. Accesare banci de date si biblioteci tehnico-stiintifice

B.3. Inchiriere de spatii de lucru pentru activitatileintreprinderii

Page 10: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

C. Transfer

Activitati de transfer de abilitati, competente de CD si

sprijinire a inovarii realizate de OC pentru intreprindere

C.1. Activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltareexperimentala CONTRACTUALE, executate PENTRU SI INNUMELE INTREPRINDERII

C.2. Detasare de personal cu inalta calificare, careefectueaza activitati de CDI, intr-o functie nou-creata incadrul intreprinderii, fara sa inlocuiasca alti mebri aipersonalului

C.3. Cercetari de piata

C.4. Servicii de etichetare de calitate, testarea sicertificarea calitatii

Page 11: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

D. Colaborare

Activitati de Cercetare industriala si/sau Dezvoltareexperimentala realizate in colaborare efectiva cu ointreprindere

Partenerii au in comun / impart:

- Domeniul de aplicare- Conceperea si realizarea activitatilor

- Riscurile: financiare, tehnologice, stiintifice si de alta natura- Rezultatele / diseminarea

(~ PCCA)

Termenii si conditiile de colaborare trebuie stabilite inaintede inceperea activitatilor (“Acord de colaborare”)

Page 12: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Tipuri de contracte

- contract tip ”de minimis” demax. 800.000 lei valoareeligibilă, pentru careîntreprinderea trebuie săasigure o co-finanțare dinfonduri proprii de minimum20% din costurile eligibile aleorganizației de cercetare șiprin care întreprindereaprimește sprijin public pe bazaunei scheme de acordare deajutoare ”de minimis”dedicată acestei acțiuni;

- contract tip ”ajutor de stat” demax. 1.800.000 lei valoareeligibilă, pentru careîntreprinderea trebuie să co-finanțeze din fonduri propriiactivitățile eligibile realizate deorganizația de cercetare înconformitate cu tabelul de mai josși prin care întreprindereaprimește sprijin public pe bazaschemei de acordare de ajutoarede stat „Finanţarea activităților decercetare-dezvoltare şi inovare(CDI) și a investițiilor în CDI prinProgramul OperaţionalCompetitivitate (POC)”.

Activitati de tip B si C

Page 13: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Minimul de co-finanțare(procent din costurile eligibile ale OC)

*Finanțarea activităților neeligibile se va asigura integral de către partenerul întreprindere.

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere

ca procent din costurile eligibile ale organizației de cercetare

Activitate eligibilă (prestată de organizația de

cercetare)

Mare Mijlocie Mică

B.1 Acces la infrastructura / laboratoare /

echipamente

Neeligibil50% 50%

B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci

B.3 Închiriere spații de lucru

C.1 Cercetare industrială 50% 40% 30%

Dezvoltare experimentală 75% 65% 55%

C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare

Neeligibil50% 50%

C.3 Cercetări de piață

C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea și

certificarea calității

Page 14: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activități tip D: contract subsidiarcu Organismul Intermediar pentruCDI, tip ”ajutor de stat” de max.1.800.000 lei valoare eligibilă.

Valoarea activităților CD prestatede organizația de cercetare încolaborare trebuie să fie de celpuțin 10% și cel mult 50% dinvaloarea totală a activităților CDrealizate în colaborare cuîntreprinderea. Organizația decercetare are dreptul de a publicarezultatele cercetărilor proprii.

Cotele maxime de finanţare publică

nerambursabilă ca procent din costurile

eligibile

Partener în

colaborare

Cercetare

industrială Dezvoltare

experimentala

Întreprindere mare 65% 40%

Întreprindere

mijlocie

75% 50%

Întreprindere mică 80% 60%

Finanțarea publica nerambursabila către întreprinderea parteneră, ca procent

din costurile eligibile pe contractele de colaborare CD (activități tip D), pe tip

de activitate CD și pe tip de partener, în baza schemei de acordare de ajutoare

de stat „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a

investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”

Page 15: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Cresterea competitivitatii prin inovare si imbunatatirea proceselor de fabricatie

cu iradieri gamma tehnologice “GAMMA-PLUS”

“ Proiectul GAMMA PLUS isi propune sa sprijine intreprinderile din domeniul medico-farmaceutic sa utilizeze infrastructura si competentele departamentului de Iradieri cu ScopuriMultiple (IRASM) din IFIN-HH in procesele lor de productie si in dezvoltarea de produse sau serviciiinovatoare. Pentru aceasta au fost stabilite 3 obiective principale:

• Transferul de cunostinte pentru introducerea iradierilor tehnologice cu radiatii gamma influxul de fabricatie al produselor medico-farmaceutice.

• Dezvoltarea unor produse noi sau imbunatite prin utilizarea iradierii cu radiatii gamma.• Cresterea competitivitatii economice prin introducerea noului procedeu de fabricatie si/sau

optimizarea proceselor existente.IFIN-HH pune la dispozitia producatorilor romani de toate taliile atat tehnologia de iradiere cu

radiatii ionizante gama cat si o gama larga de teste si incercari fizice, chimice si biologice pentruinvestigarea efectelor iradierii si/sau certificarea produsului. Pe langa infrastructura de iradiere sitestare (laboratoare), IFIN-HH pune la dispozitie personal competent, cu o vasta experienta indomeniul serviciilor oferite si cu vechime de peste 10 ani in colaborarea cu intreprinderi. “

Page 16: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activitati de tip “A”: Stimularea transferului de cunostinte privind imbunatatirea

produselor prin includerea iradierilor tehnologice in procesul de fabricatie,

optimizarea proceselor si oportunitatile de dezvoltare a unor produse noi

A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate

Actiunea 1: Oferte dedicate fiecarei game de aplicatii potentiale

si produse: Tratament cu radiatii ionizante; Studii microbiologice

(+biocompatibilitate); Incercari fizico-chimice (“calificarea produsului”)

Actiunea 2: Website „GAMMA+” • Informatii pentru client; Informatii din literatura de specialitate; Informatii

privind cerintele de reglementare; Acces la activitatile proiectului.

Actiunea 3: Publicatie electronica „GAMMA+” •noutati tehnologice ; informari privind prevederi si modificari ale

reglementarilor legislative; promovarea ofertei IRASM si feedback de la

agentii economici.

Actiunea 4: Identificarea de spatii de lucru/laborator care pot fi

puse la dispozitia clientilor

Page 17: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

A2: “Asistență”Actiunea 1: Analiza potentialului de imbunatatire si introducere in fabricatie a produselor noi la intreprinderilor partenereActiunea 2: Demonstratii si teste preliminare

A3: “Intâlniri” - individuale si evenimente tematiceActiunea 1: Prezentarea si analiza ofertei din cadrul proiectuluiTematici: inactivare prin iradiere (vaccinuri); produse noi pe baza de resurse naturale(namol sapropelic); imbunatatirea calitatii produselor cosmetice; produse noi de tipdispozitive biomedicale (colagen); iradieri in conditii speciale/substante activefarmaceutice; optimizarea procesului de fabricatie/(validarea sterilizarii, calificareaprodusului) pentru dispozitive medicale (tratamentul plagii/arsurilor, chirurgie,diagnostic in vitro, implantabile, rasini schimbatoare de ioni).

Actiunea 2: Seminarii, workshop-uri, mese rotunde:

• Aplicatii ale iradierilor gamma tehnologice; Iradieri in conditii speciale; Teste

calitative si cantitative (calificarea produsului); Cerinte de reglementare

A4: “Instruire”Actiunea 1: Publicatii: pliante, brosuri, alte materiale publicitareActiunea 2: Prezentarea si promovarea ofertei GAMMA+la targuri/expozitii, intalniri organizate de asociatiile profesionale sau camerele de comert.

Page 18: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activitati de tip “B”: Accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile siechipamentele IRASM

B.1 Acces la infrastructura/laboratoare/echipamente CDActiunea 1: Accesul la laboratorul de microbiologie IRASM in scopul evaluarii conditiilor microbiologice ale produsului si procesului de fabricatieActiunea 2: Accesul la laboratorul de calificare la iradiere IRASM (incercari fizico-chimice)Actiunea 3: Accesul la laboratorul de dozimetrie IRASM Actiunea 4: Accesul la laboratorul de biocompatibilitate BIOEVAL (DFVM)

(acces cu cofinantare…)

B.2 Acces la publicatii stiintifice: Biblioteca Nationala de Fizica si sectiunea protejata de site-ului „GAMMA+”

B.3 Spatii de lucru la Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM

Page 19: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activitati de tip “C”: Transfer de abilitati/competente CD si de strijinire a inovariiprin introducerea iradierilor tehnologice in procesele de fabricatie ale produselor deinteres”

C.1.1 Cercetare industriala – comandata de intreprindereActiunea 1: Optimizarea proceselor de fabricatie cu sterilizare finala cu radiatii

ionizante: Selectarea metodei de validare a sterilizarii care conduce la avantaje

tehnico-economice pentru fabricatia produselor si demonstrarea eficacitatii

continue a procesului de fabricatie a dispozitivelor medicale sterile.

(cofinantare…)

Actiunea 2: Studii de stabilire a biocompatibilitatii Actiunea 3: Teste preliminare pentru dezvoltarea de vaccinuri inactivate si alte biotehnologii Actiunea 4: Studii privind iradierea in conditii speciale de debit de doza mare, temperatura scazuta si atmosfera controlata pentru materiale bio-medicale, substante active si ingrediente farmaceutice Stabilitatea microbiologica si/sau stabilitatea fizico-chimica

Page 20: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activitati de tip “C”: Transfer de abilitati/competente CD si de strijinire a inovariiprin introducerea iradierilor tehnologice in procesele de fabricatie ale produselor deinteres”

C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale- specificatii de procesare pentru produsele noi sau imbunatatite (-categoria de produse, - materialele utilizate la fabricatia produsului; -parametrii de procesare; - modul de ambalare individuala si colectiva, -etichetare, etc.)Parametrii de procesare prin iradiere vor fi analizati prin prisma posibilitatii de control si a modului de corelare a acestora: doza absorbita/debitul dozei absorbite, temperatura si atmosfera controlata.

(cofinantare…)

Page 21: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activitati de tip “C”: “Transfer de abilitati/competente CD si de sprijinire a inovarii”

C.2 Detasarea personalului IFIN-HH la intreprinderi(biologi, chimisti, ingineri – doctoranzi, masteranzi)

C.3 Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi“… externalizare anumitor servicii de colectare a datelor primare (de exemplu cercetare documentara de brevete) si/sau achizitia de rapoarte de piata realizate de firme specializate“

(cofinantare …)

C.4 “Testarea produselor pentru certificarea calitatii conform reglementarilor de punere piata a acestora” Validarea sterilizarii; Teste de microbiologie pentru produse farmaceutice si

dispozitive medicale - ISO 17025• Contaminare microbiana – cantitativ si calitativ: E. coli, Salmonella sp., Ps.

aeruginosa, St. aureus;Bacterii gram-negative rezistente la mediu cu bila: prezent/absent si semicantitativ

• Teste de sterilitate: metoda filtrarii sau a insamantarii directe• Teste de contaminare cantitativa a aerului si suprafetele de lucru din mediul de

productie, precum si a manusilor / mainilor operatorilor• Contaminarea apei din productie (purificata, de racire etc) Teste de biocompatibilitate

Page 22: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Activitati de tip “D”: CD în colaborare efectivă

D.1 Cercetare industrială

D.2 Dezvoltare experimentală

(cofinantare + finantare de la buget pentru intreprinderi)

•vaccinuri inactivate cu radiatii ionizante•produse noi cu functionalitate sporita, •eficientizarea tehnologiei de fabricare si optimizarea procesului de sterilizare finala cu radiatii ionizante pentru produse de tip „dispozitiv medical de diagnostic in vitro”•studii privind re-sterilizarea dispozitivelor medicale si stabilirea duratei de valabilitate a produsului•studii de evaluare si comparative privind eficacitatea si eficienta sterilizarii cu oxid de etilena si radiatii gamma pentru dispozitive medicale•configurarea desolutii tehnologice dedicate de iradiere gamma

Page 23: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Expresii de interes:• Dispozitive medicale

Page 24: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Expresii de interes:• Dispozitive medicale

Page 25: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Expresii de interes:• Dispozitive bio-medicale

Page 26: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Produse farmaceutice

A doua Masa rotunda cu partenerii IRASM, IFIN-HH, Magurele, 24 – 25 noiembrie 2015

Page 27: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

+ idei noi (2016)

• “pulbere cochiliara”, “antibiotic” (ROMVAC)• “placi Petri cu mediu de cultura pentru controlul

fluxului de fabricatie” (ZENTIVA)• ”metoda nedistructiva non-contact de verificare a

materiilor prime”, “testare ICP-MS pentru ambalajedin sticla” (ROMPHARM)

• “dispozitiv medical de uz stomatologic pe baza de collagen”

....

Page 28: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Indicatori de realizare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităților

proiectului

Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi* 25

Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici şimijlocii*

22

Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitatsprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă*

6

Număr de contracte de colaborare CD încheiate cuîntreprinderi*

5

Număr de licenţe acordate întreprinderilor* 0

Valoarea totală a cheltuielilor private atrase princontractele cu întreprinderi*

1.875.000

Număr de publicaţii științifice împreună cuîntreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea

6

Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători createla solicitant ca urmare a proiectului

3

Cereri de brevete rezultate din proiect 2

Indicatori de rezultat Valoare la sfârșitul perioadei de durabilitate

Număr de întreprinderi mici şi mijlocii (entităţi legaledistincte) cu care solicitantul a cooperat 90

Page 29: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Cresterea competitivitatii prin inovare

si imbunatatirea proceselor de fabricatie cu iradieri gamma tehnologice

“GAMMA-PLUS”

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 9.317.500

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI 92.250

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI 9.225.000

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

SOLICITATĂ

7.350.000

CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A ÎNTREPRINDERILOR

PARTENERE ÎN COLABORARE

1.875.000

Page 30: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

g+Bugetul proiectului:

Cod Denumire cheltuială

Valoare

cheltuială

(lei)

Valoare

eligibilă

(lei)*

Valoarea asistenţei

financiare

nerambursabile

(lei)

1 2 3 4 7

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE ALE ORGANIZAŢIEI DE CERCETARE***

A.

Cheltuieli pentru activităţi de tip

A (max 20% din valoarea eligibilă a

proiectului)

1.500.000 1.500.000 1.500.000

B.Cheltuieli pentru activităţi de tip

B100.000 100.000 50.000

C.Cheltuieli pentru activităţi de tip

C750.000 750.000 500.000

Contracte directe (etapa 2-a):

Page 31: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

g+Bugetul proiectului:

Cod Denumire cheltuială

Valoare

cheltuială

(lei)

Valoare

eligibilă

(lei)*

Valoarea asistenţei

financiare

nerambursabile

(lei)

1 2 3 4 7

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE ALE ORGANIZAŢIEI DE CERCETARE***

D.

Cheltuieli pentru activităţi de tip

D (cercetare industrială şi/sau

dezvoltare experimentală în

colaborare cu câte o

întreprindere)

2.000.000 2.000.000 2.000.000

E.

Cheltuieli pentru management

de proiect (10% din valoarea

eligibilă a proiectului)

750.000 750.000 750.000

Page 32: Creşterea competitivităţii prin inovare şi imbunătăţirea

Va multumesc pentru atentie!