15
P P rogramul Operaţional Sectorial rogramul Operaţional Sectorial Creşterea Creşterea Competitivităţii Economice Competitivităţii Economice Ins Ins t t rument rument în sprijinul competitivităţii în sprijinul competitivităţii întreprinderilor” întreprinderilor” Seminar Seminar interactiv interactiv - - iunie iunie – iulie 2014 - – iulie 2014 - PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 2007 – 2013

P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

 • Upload
  beth

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instrument e Structural e 2007 – 2013. UNIUNEA EUROPEANĂ. GUVERNUL ROMÂNIEI. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “ CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ” - co - finanţat pri n Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră ”. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

PProgramul Operaţional Sectorial rogramul Operaţional Sectorial ““Creşterea Competitivităţii EconomiceCreşterea Competitivităţii Economice””

““InsInsttrument rument în sprijinul competitivităţii întreprinderilor”în sprijinul competitivităţii întreprinderilor”

SeminarSeminar interactiv interactiv

- - iunieiunie – iulie 2014 - – iulie 2014 -

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

Page 2: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

100%

363.00%

129.60%106.63%

41.81%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

Alocare Proiecte depuse Proiecte selectate Proiecte contractate Plati

Stadiul implementării proiectelor POS CCE - 16 mai 2014(raportat la alocare)

Page 3: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Stadiul implementarii POS CCE – 16 mai 2014Stadiul implementarii POS CCE – 16 mai 2014

Axe prioritareAxe prioritare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

0%

100%

200%

300%

400%

500%

Alocare 100% 100% 100% 100% 100%

Proiecte depuse 342.00% 387.00% 388.00% 380.00% 103.00%

Proiecte aprobate 125.05% 147.59% 131.72% 117.29% 95.24%

Proiecte contractate 88.74% 133.92% 107.43% 107.44% 90.97%

Plati 46.70% 54.19% 28.16% 31.95% 19.59%

AP 1 AP2 AP3 AP4 AP5

Page 4: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Stadiul implementarii POS CCE – 16 mai 2014Stadiul implementarii POS CCE – 16 mai 2014

Axe prioritare – nr proiecte Axe prioritare – nr proiecte

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

1

10

100

1000

10000

Proiecte depuse 8654 1567 5207 606 128

Proiecte aprobate 3654 732 2341 245 120

Proiecte contractate 2594 575 1696 161 65

AP 1 AP2 AP3 AP4 AP5

Page 5: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

0

50

100

150

200

250

300

350

mil. Euro

Plăţi către beneficiari şi plăţi rambursate de CE

Valoare plati 26,11 146,996 190,18 154,16 496,31

Sume rambursate de CE 87,09 22,58 43,14 20,1 274,09

2009 2010 2011 2012 2013

Page 6: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Axa prioritară Axa prioritară 11“Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient ”

Operatiuni dedicate IMMOperatiuni dedicate IMM

Intreprinderi MariIntreprinderi Mari

Poli de CompetivitatePoli de Competivitate ClustereClustere

Initiativa JeremieInitiativa Jeremie

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

Page 7: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

Axa prioritară Axa prioritară 11“Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient ”

Operatiuni dedicate IMMOperatiuni dedicate IMM16 mai 201416 mai 2014

1

10

100

1000

10000

Proiecte depuse 1941 3689 769 281 1144

Proiecte aprobate 358 2416 420 91 114

Proiecte contractate 209 1897 230 56 69

Investitii Mari Investitii Mici Standardizare Internationalizare Consultanta

Page 8: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Stadiul implementarii POS CCE Stadiul implementarii POS CCE

Contractare AXA 1 – IMMContractare AXA 1 – IMM

16 mai 201416 mai 2014

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

1.00

10.00

100.00

1 000.00

10 000.00

Valoare Contributie UE a proiectelor contractate(mil. Lei)

789.46 1 369.85 14.38 10.42 2.04

Investitii Mari Investitii Mici Standardizare Internationalizare Consultanta

Page 9: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

Axa prioritară Axa prioritară 11“Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient ”

Operaţiunea “Investiţii pentru ÎOperaţiunea “Investiţii pentru Întreprinderi Marintreprinderi Mari”16 mai 201416 mai 2014

1

10

100

1000

Proiecte depuse 123 194 165

Proiecte aprobate 26 50 81

Proiecte contractate 20 44 62

APEL 1 APEL 2 APEL 3

Page 10: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Stadiul implementarii POS CCE Stadiul implementarii POS CCE

Contractare Operatiunea “Intreprinderi Mari”Contractare Operatiunea “Intreprinderi Mari”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

1,00

10,00

100,00

1.000,00

Valoare Contributie UE a proiectelor contractate(mil. Lei)

145,63 397,89 477,25

APEL 1 APEL 2 APEL 3

Page 11: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

POLI DE COMPETITIVITATE

Etapa 1 (mai 2012 – ianuarie 2013):

Depunere strategii de dezvoltare şi fişe de proiecte

Număr total de poli deponenţi: 27

Număr total de poli selectaţiNumăr total de poli selectaţi: 22

Etapa 2 (mai 2013):

Depunere cereri de finanţare

Număr total de poli deponenţi: 16

Număr total de poli selectaţi:Număr total de poli selectaţi: 10

Etapa 3 (2014):

Contractare proiecte

Număr contracte de finanţare: 81 (valoare totală: 307,5 mil lei)

Număr total poli finanţaţi: 8Număr total poli finanţaţi: 8

Page 12: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

CLUSTERE

Perioadă apel de propuneri de proiecte: 02.08 – 16.10. 2013

Număr proiecte depuse: 35

Numar proiecte contractate: 27

Valoare Totala (fonduri nerambursabile): 37,1 mil lei

Page 13: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Initiativa JEREMIEInitiativa JEREMIE

AAlocarea Fondului de Participare JEREMIE :locarea Fondului de Participare JEREMIE :

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

Instrument Banca

Alocare 31 decembrie 2012

(MEuro)

Buget suplimentar

(MEuro)

Alocare 31 decembrie 2013

(MEuro) Garantare Raiffeisen 34.5 34.5

BCR 10.0 10.0

UniCredit 17.5 17.5

Capital de risc Catalyst 17.5 17.5

Finantare cu preluarea partiala a riscului

20.0 +50 70.0

Rezerva 0.5 0.5

TOTAL 100 150

Page 14: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Masuri pentru accelerarea absorbtiei si evitarea dezangajarii Masuri pentru accelerarea absorbtiei si evitarea dezangajarii fondurilor alocate POS CCEfondurilor alocate POS CCE

• Introducerea mecanismului de decontare a cererilor de plataIntroducerea mecanismului de decontare a cererilor de plata

• Simplificarea procedurilor de derulare a achizitiilor beneficiarilor privatiSimplificarea procedurilor de derulare a achizitiilor beneficiarilor privati

• Instructiunea Instructiunea AM POS CCEAM POS CCE privind plata CR finale aferente privind plata CR finale aferente Intreprinderilor Mari si Intreprinderilor Mari si IMM-urilor din Regiunea Bucuresti-IlfovIMM-urilor din Regiunea Bucuresti-Ilfov

• Instructiunea Instructiunea AM POS CCEAM POS CCE privind transmiterea catre AM POS CCE a privind transmiterea catre AM POS CCE a Centralizatoarelor Cererilor de Rambursare Centralizatoarelor Cererilor de Rambursare (valabila pentru AP 3)(valabila pentru AP 3)

• Accesul la expertiza externaAccesul la expertiza externa pentru diverse activitati, precum: evaluarea cererilor pentru diverse activitati, precum: evaluarea cererilor de finantare, verificarea cererilor de rambursare, verificari la fata locului, contractare de finantare, verificarea cererilor de rambursare, verificari la fata locului, contractare etc.etc.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007 – 2013

Page 15: P rogramul Operaţional Sectorial “ Creşterea Competitivităţii Economice ”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Ministerul Ministerul Fondurilor EuropeneFondurilor Europene

Str. Dr. Ernest Juvara nr. 3-7, 060104,Sector 6, Bucureşti

Telefon: 031 413 27 61

Fax: 031 413 27 67

Web: http://www.fonduri-ue.ro/

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

UNIUNEA EUROPEANĂGUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale 2007 – 2013