18
FOAIA DE PARCURS FOAIA DE PARCURS pentru creşterea pentru creşterea competitivităţii competitivităţii Republicii Moldova Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

FOAIA DE PARCURS FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţiipentru creşterea competitivităţii

Republicii MoldovaRepublicii Moldova

Iulie, 2013

Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Page 2: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Necesitate Necesitate && Relevanţă Relevanţă Tranziţia, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la un nou

model de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă;

Identificarea unui set de politici economice care vor stimula competitivitatea economiei naţionale şi vor reduce vulnerabilitatea externă a ţării;

Valorificarea oportunităţilor și minimizarea provocărilor oferite de DCFTA și ZCL cu CSI;

Îmbunătăţirea poziţiei Republicii Moldova în clasamentele internaţionale:

- Global Competitiveness Index;

- Cost of Doing Business, Doing Business, etc.

Page 3: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

COMPETITIVITATEACOMPETITIVITATEA

Competitivitatea reprezintă capacitatea unei ţări, comparativ cu altele, de a forma şi a asigura un mediu economic, social, politic, care să susţină crearea accelerată de valoare adăugată.

Noțiune

Page 4: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Piramida competitivitățiiPiramida competitivității

Creșterea economică durabilă

 Creșterea venitului național

 

Stabilitatea economică,

socială, politică,

Sporirea calității vieții

 

Creșterea productivității

Dezvoltarea sectorului

real al economiei naționale

Reducerea costului de producție Asigurarea cu

forţă de muncă calificată

Condițiile de bază a creșterii economice

Resurse umane

  Ştiinţă Tehnologii

Inovaţii

 

Infrastructura

 

Facilitarea comerţului

 

Accesul la finanţe

 

MSTQ 

Administrare fiscală

 

Concurenţa 

Page 5: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

CompetitivitateaCompetitivitateaDeterminanții competitivității

Page 6: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Competitivitatea RM comparativ Competitivitatea RM comparativ cu UE şi la nivel global cu UE şi la nivel global

Page 7: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Competitivitatea RMCompetitivitatea RM comparativ cu Româniacomparativ cu România şişi UcrainaUcraina

Page 8: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Factorii problematici Factorii problematici estimaţestimaţi de GCI-i de GCI-20132013

Page 9: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Page 10: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

EvoluEvoluţţia eia exporturxporturiilloror în prim în primeleele 5 5 ţări - ţări - parteneri comerciali,parteneri comerciali,

mil. dolari SUA mil. dolari SUA

Page 11: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

11

EExporturilxporturilee pe grupe de ţări, pe grupe de ţări, mil. dolarimil. dolari SUA SUA

Page 12: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Principiile elaborării Principiile elaborării Foii de ParcursFoii de Parcurs Compatibilitatea cu obiectivele strategice ale Republicii Moldova:

- Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”;- Strategiile sectoriale, etc.

Corespunderea obiectivelor Agendei de Integrare Europeană: - Acordul de Asociere; - Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător; - Alte angajamente internaţionale. Identificarea politicilor direcţionate intervenţioniste şi proactive,

Stabilirea acţiunilor imediate şi pe termen mediu cu impact asupra competitivităţii.

Flexibilitatea Matricei de politici - actualizare periodică.

Îmbunătăţirea indicatorilor din clasamentele internaţionale: GCI, LPI, Doing Business, etc.

Posibilitatea de monitorizare a progresului/performanţei.

Page 13: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Etapele elaborEtapele elaborăării Foii de Parcursrii Foii de Parcurs

Page 14: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Conţinutul Foii de ParcursConţinutul Foii de Parcurs

1. Relevanţa şi necesitatea documentului

2. Probleme & Constrîngeri

3. Matricea de politici

4. Indicatorii de monitorizare

5. Lista directivelor UE pentru transpunere si

implementare

Page 15: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Matricea competitivitățiiMatricea competitivității

Page 16: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Precondiţiile pentru realizarea Precondiţiile pentru realizarea obiectivelor Foii de Parcursobiectivelor Foii de Parcurs

Voinţă politică şi viziune comună;

Sinergie între acţiunile tuturor actorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;

Capacităţi instituţionale şi fonduri suficiente pentru realizarea transformărilor structurale;

Suportul donatorilor;

Parteneriat cu mediul de afaceri şi societatea civilă în implementarea angajamentelor.

Page 17: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

FactoriiFactorii principali principali ce influenţează competitivitatea în anumite sectoarece influenţează competitivitatea în anumite sectoare

((CC-critic; -critic; II-important; -important; SS – de suport) – de suport)

#

Produse agricole primare

Produse agricole

procesate

Produse industriale

Servicii Financiar

IT Transport

& LogisticaÎnvăţămînt Superior

Servicii de Sănătate

Abilităţi ale forţei de muncă S I C C S I C I

Infrastructura C C C S S C S C

Impozitarea I I I S C I I S

Acces la finanţe C C C S C I I C

Facilitarea comerţului C C C I I C S S

Inovaţii şi cercetare S C C I I I S C

Managementul calităţii C C I S S C S S

Reglementări sectoriale C C C I I I S S

Calitatea serviciilor publice

I C C I I C C I

Page 18: FOAIA DE PARCURS pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova Iulie, 2013 Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Vă mulţumim!Vă mulţumim!

Proeictul Foii de parcurs poate fi Proeictul Foii de parcurs poate fi accesat pe site-ul MEaccesat pe site-ul ME

www.mec.gov.mdwww.mec.gov.md