of 9 /9
PREZENTARE PROIECT „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC IRUM REGHIN SRL PRIN OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICARE A STRUCTURILOR DE PROTECŢE A OPERATORULUI TRACTOARELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERECod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0306 Perioada implementare: 01/10/2016 - 31/05/2018

„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC IRUM REGHIN SRL PRIN ... · prezentare proiect „creŞterea competitivitĂŢii sc irum reghin srl prin optimizarea tehnologiei de fabricare a

Embed Size (px)

Citation preview

PREZENTARE PROIECT

„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC IRUM REGHIN SRL PRIN OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICARE A STRUCTURILOR DE

PROTECŢE A OPERATORULUI TRACTOARELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE”

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0306

Perioada implementare: 01/10/2016 - 31/05/2018

2

OBIECTIVELE GENERALE SI REZULTATELE ESTIMATE OBTINUTE. Obivul genral al proiectului a constat in creşterea competitivităţii SC IRUM REGHIN SRL prin optimizarea tehnologiei de fabricare a structurilor de protecţe a operatorului tractoarelor agricole forestiere. Atingerea obiectivului principal a fost realizata prin indeplinirea urmatoarelor obiective specifice: Obiective specifice: o Realizarea unui studiu complex cu scopul de a identifica solutiile constructive optime utilizate pe plan mondial pentru fabricarea structuriilor de protecţie a operatorului;

o Proiectare si efectuarea unei analize structurale (MEF) a structurii de protecţie a operatorului ȋn vederea optimizării procesului de fabricare.

o Experimentarea unei structuri de protecţie a operatorului obtinute ulterior implementarii solutiilor de oprimizare a procesului tehnologic de fabricare.

o Validarea rezultatelor teoretice ȋn laborator, ȋn regim simulat si accelerat, static si dinamic, prin testarea structurii de protecţie a operatorului obţinută ȋn urma optimizării procusului de fabricare.

o Definitivarea tehnologiei de fabricare a structurii de protecţie a operatorului;

o Organizarea unor stagii de practică pentru studenţii masteranzi şi doctoranzi;

o Diseminare pe scara larga a rezultatelor (simpozioane, conferinte, reviste de specialitate, etc).

Gradul de atingere a rezultatelor estimate: Etapa 1 - Studiul prospectiv si identificarea solutiei constructive

Activitatea 1.1. – Studiul prospectiv asupra soluţiilor constructive moderne utilizate pe plan mondial pentru fabricarea structurilor de protecţie a operatorului

Structurile de protecţie a operatorului utilajelor mobile (cabina sau cadru de protecţie), impreuna cu centura de sigranta, au scopul esențial de a evita sau de a limita riscurile la care se expune operatorul în cazul accidentelor care pot apare in timpul exploatarii utilajelor. Utilajele care necesita echiparea cu astfel de structuri de protecţie sunt cel mai frecvent folosite in exploatarile agricole, exploatarile forestiere dar şi in constructii şi minerit. Riscuri majore pot apărea în transportul pe drumurile publice (la răsturnare, ciocnire), în timpul executării diferitelor operaţii în construcţii (loviri accidentale, răsturnări) sau în timpul lucrului în zonele forestiere accidentate (răsturnare, căderi sau loviri accidentale). Astfel se pot delimita doua tipuri de structuri de protecţie in functie de accidentele la care sunt expuse utilajele pe care sunt echipate, şi anume:

structura de protecţie a operatorului in caz de rostogolire/rasturnare, caz in care este utilizata structura de protecţie este de tip ROPS;

structura de protecţie a operatorului atat in caz de rasturnare/rostogolire cat şi in cazul caderii de obiecte, acest tip de structuri de protecţie fiind de tip ROPS/FOPS

In exploatarile agricole rasturnarea/rostogolirea tractoarelor reprezinta principala cauza a accidentelor cu urmari grave. Acesta este motivul pentru care echiparea utilajelor agricule cu o structura de protecţie a operatorului in caz de rasturnare este obligatorie. O structură de protecţie pentru răsturnări(ROPS) este un cadru conceput pentru a proteja conducătorul tractorului dacă acesta se răstoarnă. ROPS acţionează prin limitarea rostogolirii la 90 de grade. În cazul unei rostogoliri complete, ROPS protejează conducătorul împotriva strivirii de către tractor. Structurile de protecţie a operatorului in caz de rasturnare(ROPS) se impart in trei categorii:

structuri de protecţie cu 2 stalpi de sustinere; structuri de protecţie cu 4 stalpi de sustinere;

3

cabine de protecţie.

Activitatea 1.2. – Identificarea solutiei constructive care se pretează optimizării procesului tehnologic de fabricare a structurilor de protecţie a operatorului.

Productia este un domeniu economic solicitant care necesita automatizari si sustinerea unui sistem informatic integrat. Daca pe partea de vanzare si distributie, procesele nu difera foarte mult de la o firma la alta, in cazul firmelor de productie, chiar si din aceeasi ramura, procesele de productie pot fi extrem de specifice si necesita, de obicei,abordari personalizate

Exista trei tipuri de productie des intalnite si care dicteaza metodele de productie ce vor fi adoptate: productia unicat, productia de serie si productia de masa. In toate cazurile, managerii acorda o importanta deosebita reducerii costurilor de productie si respectarii termenelor de livrare stabilite prin contract

Etapa 2 - Realizarea documentaţiei de execuţie; Implementarea acesteia ȋn optimizarea tehnologiei de fabricare; Validarea rezultatelor teoretice ȋn laborator.

Activitatea 2.1. – Realizarea documentaţiei de execuţie pentru o structura de protecţie a operatorului;

O structura de protectie(cabina de protectie) a operatorului echipamentelor tehnice agricole/forestiere autopropulsate este formata din doua elemente de protectie principale, dupa cum urmeaza:

- structura de protectie in caz de rasturnare/rostogolire - ROPS;

- structura de protectie in cazul caderii de obiecte - FOPS;

Documentatia de executie ROPS a fost realizata avand ca obiectiv proiectarea unei structuri de protectie in caz de rostogolire a echipamentelor destinate exploatarilor forestiere cu o masa de maxim 5000kg.

Fig.1 Structura de protectie a operatorului in caz de rasturnare/rostogolire.

Caracteristicile dimensionale ale structurii de protectie a operatorului in caz de rasturnare/rostogolire prezentate in fig.1:

Lungime: - 1445mm;

Latime: - 1610mm;

Inaltime: - 1505mm;

Masa totala 220Kg.[4]

Documentatia de executie FOPS a fost relizata avand ca obiectiv proiectarea unei structuri de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte compusa din trei straturi de protectie superior, median respectiv inferior.

Partea superioara a FOPS - Fig.2 - este ralizata din ABS cu o grosime de 4mm si are un rol sulimentar de protectie impotriva UV precum si de realizare a etanseizarii cabinei.

4

Fig.2 Partea superioara a structurii de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte;

Partea median a FOPS - Fig.3 - are ca rol principal protectia operatorului in cazul caderii de obiecte. De asemenea aceasta are rolul de sustinere a partii superioare FOPS.

Fig.3 Partea mediana a structurii de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte;[5]

Componenta montata in partea inferioara a FOPS are rolul de sustinere a echipamentelor audio(radio, boxe), precum si al gurilor de ventilare aferente aerului conditionat. - Fig. 4.

Fig.4 Partea inferioara a structurii de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte;

Activitatea 2.2. – Implementarea acesteia ȋn optimizarea tehnologiei de fabricare;

In vedera implementarii documentatiei de executie in procesul de fabricare, a fost realizata o analiza strucuturala a celor doua structuri de protectie (ROPS respectiv FOPS), astfel realizandu-se optimizarea tehnologiei de fabricare. In Fig. 5 sunt prezentate rezultatle obtinute in urma simularii virtuale a testelor necesare omologarii conforme cu normativele europene in vigoare pentru structura de protectie a operatorului in caz de rasturnare/rostogolire (ROPS).

5

Fig.5 Simularea virtuala a testarilor conforme normativelor europene de testare a structuriilor de

protectie a operatorului(incercare laterala, longitudinala,strivire)

De asemenea a fost realizata si o simulare virtuala a testelor necesare omologarii conforme cu normativele europene in vigoare pentru structura de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte FOPS, prezentata in Fig.6 respectiv Fig.7. Acesta simulare a fost relizata pentru doua structuri de protectie impotriva caderii de obiecte, primul model realizat nerealizand parametrii de siguranta minimi impusi.

Fig.6 Simulare virtuala a testelor necesare omologarii conforme cu normativele europene in vigoare pentru structura de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte FOPS, structura 1;

Fig.7 Simulare virtuala a testelor necesare omologarii conforme cu normativele europene in vigoare pentru structura de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte FOPS, structura 2;

Activitatea 2.3. – Validarea rezultatelor teoretice ȋn laborator, prin testarea ȋn regim simulat si accelerat, static si dinamic, a structurii de protecţie a operatorului obtinute ȋn urma optimizării procesului tehnologic de fabricare.

6

Pentru validarea rezultatelor teoretice ȋn laborator, prin testarea ȋn regim simulat si accelerat, static si dinamic, a structurii de protecţie a operatorului obtinute ȋn urma optimizării procesului tehnologic de fabricare a fost necesara realizarea a doua petodologii de testare ROPS respectiv FOPS. Metodologia aferenta ROPS se aplică la încercarea prin metoda statică, în conformitate cu OECD CODE 4 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (încercări statice). Parametri tehnici ai încercării de rezistenţă statică sunt: Metodologia aferenta FOPS se aplică la încercarea prin metoda dinamica, în conformitate cu ISO 8083:2006 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (încercări statice). Parametri tehnici ai încercării se refera la dimensiunile obiectului cazator cat si la energia absorbita de structura de protectie in momentul impactului, aceasta fiind de minimum 11600 J. In Fig. 8 este reprezentata grafic evolutia fortei in timpul incarcatii statice a cabinei in cazul probei de solicitare verticala. Valoarea de referint a fortei a fost calculata pentru un utilaj foresterier cu o masa totala de maximum 5000 Kg.

Fig.8 - evolutia fortei in timpul incarcatii statice a cabinei in cazul probei de solicitare verticala

Etapa 3- Definitivarea tehnologiei de fabricare; Stagii de pregatire/practică; Diseminarea rezultatelor.

Activitatea 3.1 Definitivarea tehnologiei de fabricare prin implementarea solutiilor optime identificate.

Pentru a satisface cerintele de rezistenta a structurii de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte, in urma analizei simulate computerizate s-a constatat ca stratul median (considerat stratul principal de rezistenta al FOPS) necesita o rezistenta superioara in cazul terstarilor efectuate in conformitate cu regulamentele/normativele in vigoare. avand in vedere aspectele mai sus enumerate, stratul median al structurii de protectie FOPS a fost optimizat prin modificarea materialului de fabricare.

In Fig. 9, respectiv fig. 10 sunt prezentate rezultatele obtinute in urma analizei simulate computerizate efectuate inainte respectiv dupa efectuarea optimizarii structurii de protectie a operatorului in cazul caderii de obiecte.

Fig. 9. Rezultatele obtinute in urma testarii simulate computerizate a structurii de protectie FOPS inaintea realizarii

procesului de optimiare.

0

50

100

150

0 50 100 150 200 250

Fort

a(kN

)

Timp(s)

ROPS incarcare verticala

ROPS incarcare …

7

Fig. 10. Rezultatele obtinute in urma testarii simulate computerizate a structurii de protectie FOPS dupa procesul de

optimiare.

Activitatea 3.2. – Stagii de pregatire practică pentru masteranzi şi doctoranzi.

In vederea atingerii indicatorilor de practica, in perioada 12 - 23 martie 2018 partenerii impicati in proiectul intitulat „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC IRUM REGHIN SRL PRIN OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICARE A STRUCTURILOR DE PROTECŢE A OPERATORULUI TRACTOARELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE” au fost organizate stagii de practica pentru instruirea studentilor masteranzi/doctoranzi, atat la sediul INMA Bucuresti, cat si la sediul S.C. IRUM S.A. Avand in vedere cele mentionate mai sus a fost realizat un acord de parteneriat intre : - Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, sect. 6, cod poştal 060042, telefon: 021 4029648, fax: 021 3181018, reprezentată prin Gheorghe VOICU în calitate de Decan, numită în continuare Organizator de practică; - INMA București, cu sediul în bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, sector 1, București, telefon: 021/269.32.55, fax: 021/269.32.73, email: [email protected], reprezentată prin Nicolae-Valentin VLĂDUȚ în calitate de Director General, numită în continuare Partener de practică; - S.C. IRUM REGHIN S.A, cu sediul în Reghin, Str. Axente Sever nr 6, cod poştal 545300, înregistrată la Registrul Comertului nr.J26/18/1991 cod fiscal Ro 1235170, reprezentat prin ADMINISTRATOR – ing.Oltean Mircea Eugen şi Responsabil proiect – ing.Fogaras Alexandru, nr. fax: 026-5511405, tel: 026-5512639, email: [email protected], reprezentată prin Mircea Eugen OLTEAN, în calitate de Administrator, numită în continuare partener de practică, avandca obiectiv organizarea şi desfăşurarea unui stagiu de practică are drept principal obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi cercetare pentru studenţii din învăţământul tehnic superior, în scopul creşterii nivelului de calificare şi a unei inserţii mai rapide pe piaţa muncii.

Astfel, in perioada 12 - 23 martie 2018 la sediul INMA Bcuresti, respectiv la sediul S.C. IRUM S.A. a fost desfasurata activitatea de instruire/prectica pentru un numar de 6 studenti mentionati in tabelul urmator:

Nr. Crt. Nume Prenume Teme instruire/practica

1. Diaconu Andrei - Studiul vibratiilor mecanice; - Metode dinamice de testare a structurilor de protectie; - Metode dinamice de testare a structurilor de protectie; - Achizitia si prelucrarea datelor experimentale; - Tehnici de achizitie de date in sistemele mecatronice; - Echipamete de testare simulata si accelerata.

2. Oprescu Marius - Remus

3. Cristescu Andreea Catalina

4. Stanciu Mihai

5. Stanciu Adrian Emanuel

6. Adam Crosman Raluca

Activitatea 3.3. – Diseminarea rezultatelor.

Articole publicate in cadrul unor reviste/conferinte ISI

8

1. GheorghE G, Persu C., Mihai M., Cujbescu D., Biriș S.St., Maican E., "Theoretical simulation for protective structure of operator cabin against falling object", PROCEEDINGS OF THE 46

th

INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Actual Tasks on Agricultural Engineering, 2018 Opatjia - Croatia, pag. 201 - 212, ISSN 1848-4425.

2. Maican E, Biriş S. St., Persu C., Duţu M, Matache M., Iordache S., Alfianu C., "Nonlinear

impact resistance simulation of a newly designed roof from anagricultural tractor cabin",

PROCEEDINGS OF THE 46th INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Actual Tasks on Agricultural

Engineering, 2018 Opatjia - Croatia, pag. 231 - 238, ISSN 1848-4425.

3. Nelus-Evelin GHEORGHIȚĂ, Sorin-Stefan BIRIȘ, Nicoleta UNGUREANU, Sorin IORDACHE,

Maria PRUNĂU, " Study on adapting the parameters of vibratory illage to the resonance

frequency of the agricultural soil" PROCEEDINGS OF THE 46th INTERNATIONAL

SYMPOSIUM, Actual Tasks on Agricultural Engineering, 2018 Opatjia - Croatia, pag. 181 - 188,

ISSN 1848-4425.

b. Articole cotate BDI: 1. Persu C., Ivancu B., Voicu Gh., Gheorghe G., Cujbescu D., Sorica E, Cristescu A., Grigore I.,

Mircea C.,Nitu M, "Determining the damping coefficient for the suspending elastic elements from a vibrating feeder", ISB - INMATEH , Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 26-28 October 2017, pag.315 - 321, ISSN 2344-4126.

2. Dumitru I.,Persu C., Oprescu M., Cujbescu D., Cristescu A.,,Nitu M., Gageanu I., Biris S.,

Maican E., Ungureanu N, "Complex testing of protective structures of operators in an overturning incident", ISB - INMATEH , Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 26-28 October 2017, pag.891 - 898, ISSN 2344-4126.

3. Biriș S.Șt., Maican E., Ungureanu N., Gheorghiță N.E., Persu C., Kovačev I "Research on the

implementation of using fem analysis to increase the testing efficiency for resistance structure of agricultural tractors cabins ", ISB - INMATEH , Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 26-28 October 2017, pag.473 - 480, ISSN 2344-4126.

c. Comunicări.

Au fost susținute urmatoarele lucrări știintifice: În cadrul conferinței internationale ISB - INMATEH , Agricultural and mechanical engineering,

Bucharest, 26-28 October 2017, au fost susținute urmatoarele lucrarari: 1. Biriș S.Șt., Maican E., Ungureanu N., Gheorghiță N.E., Persu C., Kovačev I "Research on the

implementation of using fem analysis to increase the testing efficiency for resistance structure of agricultural tractors cabins ", ISB - INMATEH , Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 26-28 October 2017, pag.473 - 480, ISSN 2344-4126.

2. Persu C., Ivancu B., Voicu Gh., Gheorghe G., Cujbescu D., Sorica E, Cristescu A., Grigore I.,

Mircea C.,Nitu M, "Determining the damping coefficient for the suspending elastic elements from a vibrating feeder", ISB - INMATEH , Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 26-28 October 2017, pag.315 - 321, ISSN 2344-4126.

În cadrul conferinței internationale PROCEEDINGS OF THE 46th INTERNATIONAL SYMPOSIUM,

Actual Tasks on Agricultural Engineering, 2018 Opatjia - Croatia, au fost susținute urmatoarele lucrarari: 1. GheorghE G, Persu C., Mihai M., Cujbescu D., Biriș S.St., Maican E., "Theoretical simulation

for protective structure of operator cabin against falling object", PROCEEDINGS OF THE 46th

INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Actual Tasks on Agricultural Engineering, 2018 Opatjia - Croatia, pag. 201 - 212, ISSN 1848-4425.

2. Maican E, Biriş S. St., Persu C., Duţu M, Matache M., Iordache S., Alfianu C., "Nonlinear

impact resistance simulation of a newly designed roof from anagricultural tractor cabin",

9

PROCEEDINGS OF THE 46th INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Actual Tasks on Agricultural

Engineering, 2018 Opatjia - Croatia, pag. 231 - 238, ISSN 1848-4425.

3. Nelus-Evelin GHEORGHIȚĂ, Sorin-Stefan BIRIȘ, Nicoleta UNGUREANU, Sorin IORDACHE,

Maria PRUNĂU, " Study on adapting the parameters of vibratory illage to the resonance

frequency of the agricultural soil" PROCEEDINGS OF THE 46th INTERNATIONAL

SYMPOSIUM, Actual Tasks on Agricultural Engineering, 2018 Opatjia - Croatia, pag. 181 - 188,

ISSN 1848-4425.

d. Postere - În cadrul conferinței internationale "7th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development", au fost sustinute urmatoarele postere:

1. Ph.D. Stud. Eng. Persu C. , Ph.D. Stud. Eng. Cujbescu D., Ph.D. Stud. Eng. Găgeanu I., Ph.D.

Eng.Voicea I., Ph.D.Stud. Eng.Gheorghe G., Ph.D.Stud.Eng.Vlăduţoiu L., Ph.D. Eng. Biris S.,

Ph.D. Eng.Maican E., "SIMULATED TESTING METHODOLOGY OF THE PROTECTION

STRUCTURES IN CASE OF ACCIDENTAL ROLLOVER" .

2. Ph.D. Stud. Eng. Persu C. , Ph.D. Stud. Eng. Cujbescu D., Ph.D. Stud. Eng. Găgeanu I., Ph.D.

Eng.Voicea I., Ph.D.Stud. Eng.Gheorghe G., Ph.D.Stud.Eng.Vlăduţoiu L., Ph.D. Eng. Biris S., Ph.D. Eng.Maican E., "SIMULATED TESTING METHODOLOGY OF FALLING OBJECT PROTECTIVE STRUCTURES"

De asemenea a fost realizată o cerere de brevet intitulată "METODĂ DE TESTARE A STRUCTURILOR DE PROTECȚIE A OPERATORULUI ECHIPAMENTELOR AGRICOLE AUTOPROPULSATE, PENTRU CAZURI EXCEPTIONALE DE RĂSTURNARE", înregistrată la OSIM cu numărul A 00331 / 11.05.2018. e. Crearea unei pagini web

În pagina web sunt prezentate date de recunoaştere, obiective, rezultate obţinute, prezentarea a rezultatelor obţinute în urma realizării proiectului. Pagina web a proiectului este următoarea: http://ccdsb.pub.ro/BG25.htm

Orice rezultate, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de prorietate intelecuală şi/sau industrială obţinute în executarea prezentului acord, sunt şi rămân în proprietatea partenerilor conform legislaţiei în vigoare.

IMPACTUL DERULĂRII CU SUCCES A PROIECTULUI In urma derulării cu succes a proiectului a fost optimizat procesul tehnologic de fabricare a structurilor de protecţie a operatorului destinate echipării utilajelor realizate de către agentul economic, realizandu-se o crestere a competitivitatii SC IRUM REGHIN pe piata interna si internationala, argumentata prin: - reducerea timpului destinat fabricarii odata cu optimizarea procesului tehnologic; - reducerea costurilor cu manopera ale agentului economic; - diminuarea cantitatii de materiale utilizate in procesul de fabricare al structurilor de protectie a operatorului; - perfectionarea personalului angajat al SC IRUM REGHIN SRL implicat in realizarea si implementarea proiectului; - Consolidarea relatiilor de colaborare dintre mediul de cercetare (reprezentat de echipa de cercetare şi de studenţii masteranzi/ doctoranzi ȋndrumaţi/instruiti) şi cel privat, ȋn vederea ȋnţelegerii şi optimizării tehnologiei moderne existentă la SC IRUM REGHIN SRL.