Redesign zpravodajského portálu ČT24

  • Published on
    24-Jan-2017

  • View
    6

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Redesign zpravodajskho portlu T24</p><p>Ppadov studie</p><p>Helena imkovUX designrka</p></li><li><p>Dvody redesignu</p><p> Uspodn vpisu lnk nen pjemn pro skenovn textu a vbr lnku Web nen uzpsoben rznm zazenm (existuje jen neplnohodnotn </p><p>mobiln verze) Sloit IA Zastaral vizuln design</p></li><li><p>Cle redesignu</p><p> Spokojenost uivatel (sledujeme NPS, hodnocen webu uivateli) Loajalita - frekvence nvtv, nvrat Angaovanost - dlka nvtvy, sdlen</p><p>(= Designov cle, jin bohuel nebyly stanoveny)</p></li><li><p>Design tm</p><p> Vedouc design tmu 2 UX designi - jeden z nich... :) 1 vizuln designr</p></li><li><p>1. Analza dat</p></li><li><p>Web T24 hodn lid navtvuje i nkolikrt denn, astji kvli ivmu vysln</p></li><li><p>NPS = -1</p></li><li><p> Analza dat z analytickch nstroj Tvorba a vyhodnocovn dotaznk</p><p>Moje role pi analze dat</p></li><li><p>2. Vzkum s redaktory</p><p> Cle Poznat, jak vznik lnek a probh publikace Zjistit, jak redaktoi pracuj s redaknm systmem s clem navrhnout efektivn redakn </p><p>systm</p><p> Metoda Pozorovn a rozhovory 10 respondent</p><p> Segmentovan dle typu lnk, kter maj na starosti (politika, kultura, fotolnky)</p></li><li><p>3. Vzkum s uivateli</p><p> Cle Poznat, jak lid pracuj se zpravodajstvm a jakou roli hraje v jejich ivot Zjistit, jak lid pouvaj zpravodajsk weby Zjistit, jak problmy maj lid s webem T24 Provit inovativn zahranin koncepty</p><p> Metoda 2 fze hloubkovch rozhovor s relnmi uivateli (10 + 18 respondent)</p><p> segmentovni primrn dle etnosti s jakou sleduj zpravodajstv a podle toho, kde sleduj zpravodajstv</p><p> sociodemo struktura odpovdala struktue nvtvnk webu T24</p></li><li><p>Lidi nezajmaj vechny zprvy</p><p>Typick ten se zajm o domc zprvy a nkolik dalch rubrik, napklad domc, ekonomika. Oblben rubriky (obvykle 2 a 3) si na webu proklikv.</p></li><li><p>Zprvy v TV nebo iv vysln na webu T24 lid asto sleduj bhem jin innosti</p></li><li><p>T24.cz je lidmi vnmn jako web kanlu T24</p><p>Nen vnman jako samostatn zpravodajsk server. Nkte lid vbec netu, e kanl T24 m svj web.</p></li><li><p>Text lnku je dleit</p><p>ten textu je efektivnj ne sledovn videa lze snadno peskakovat nezajmav pase, rychle text skenovat oima. Pro sledovn videa mus bt tak vhodn prosted.</p><p>Pokud lnek obsahuje text i video, lid dvaj pednost textu, zejmna pokud oekvaj, e video obsahuje stejn informace jako text.</p></li><li><p> Pprava scn Moderovn sezen Pozorovn a zapisovn poznatk z rozhovor Analza zjitn </p><p>Moje role pi vzkumu</p></li><li><p>Michal: Zprvy m bav. Chci vdt o vem, co se dje </p><p>Markta: Chci zstat v obraze, nemm te na sledovn zprv moc as</p><p>Honza: Chci vdt jen to hlavn, abych nebyl mimo.</p><p>Lada: Zprvy m moc nezajmaj, sleduji jen mimodn udlosti, kter mne zashnou</p><p>4. Persony</p></li><li><p> Analza dat pro tvorbu person Sestaven person Prezentace veden a redakci</p></li><li><p>5. Informan architektura</p><p>Hlavn principy: </p><p> lnek je hlavn obsahovou jednotkou Rozdlen na rubriky je dleit, ale nen primrn (na HP jeden tok) Obsah tdme podle tmat (rubriky, ttky, udlosti), ne podle formy</p></li><li><p>6. Prototypovn</p><p> Destky skic Interaktivn prototyp Nkolik kol uivatelskch testovn</p><p> Men problmy opravovny hned mezi jednotlivmi sezenmi, vt problmy mezi testovnmi</p><p> Testovn rznch velikost rozlien na rznch zazench prototypy jsou responzivn</p></li><li><p>Atomick design</p><p> Udren jednotnosti designu Snaz sprva a zmny v designu i kdu</p></li><li><p>lnek</p><p> Sestavuje se z obsahovch molekul (vytvoeno asi 25 druh) Nkter molekuly maj pevnou pozici (nadpis, perex), vtina z nich je ale variabiln (fotogalerie, citt) Kad molekula m tyi verze - pes celou ku strnky, na ku textu, na ku textu sbalen pod </p><p>odkaz a postrann molekula (vyuit podle dleitosti obsahu)</p></li><li><p>Vpis lnk</p><p> Podporuje itelnost a skenovatelnost obrzk a nadpis lnk Jednotvrnost toku lnk naruuj vizuln odlien lnky - obsahujc zajmav fotografie, rozhovory </p><p>apod. Pro uivatele, kte nechod na web nkolikrt denn, ale chtj mt pehled, zobrazujeme souhrn </p><p>nejzajmavjch zprv za uplynul den</p></li><li><p>iv vysln</p><p>Okno s ivm vyslnm TV kanlu T24 je dostupn na jakkoli strnce a zapnutm ivho vysln lovk netrat monost sledovat obsah webu</p></li><li><p>Vznamn udlosti</p><p>Vznamn udlosti maj vlastn rubriku obohacenou o obsahov prvky (mapa, video) </p></li><li><p> Tvorba informan architektury Skicovn Prototypovn v Axure Uivatelsk testovn na prototypu Komunikace s vedenm a redakc</p></li><li><p>7. Redakn systm(prava standardn administrace Drupalu cl efektivn tvorba a publikace lnk redaktory)</p></li><li><p> Skicy a prototypovn redaknho systmu Prezentovn a diskuse s redakc</p></li><li><p>8. Grafick design</p></li><li><p> Dohled nad zachovnm hlavnch princip designu</p><p> Diskuse s vizulnm designrem</p></li><li><p>Mobiln aplikace</p></li><li><p> Prototypovn mobiln aplikace pro Android a iOS</p><p> Uivatelsk testovn Dohled nad grafickm designem a </p><p>implementac</p></li><li><p>Aplikace HbbTV</p></li><li><p> Prototypovn aplikace pro HbbTV Uivatelsk testovn Dohled nad grafickm designem a </p><p>implementac</p></li><li><p>Naplnn clWeb ct24.cz, erven 2016</p></li></ul>

Recommended

View more >