Redesign zpravodajskho portlu T24

  • Published on
    24-Jan-2017

  • View
    6

  • Download
    3

Transcript

Redesign zpravodajskho portlu T24Ppadov studieHelena imkovUX designrkaDvody redesignu Uspodn vpisu lnk nen pjemn pro skenovn textu a vbr lnku Web nen uzpsoben rznm zazenm (existuje jen neplnohodnotn mobiln verze) Sloit IA Zastaral vizuln designCle redesignu Spokojenost uivatel (sledujeme NPS, hodnocen webu uivateli) Loajalita - frekvence nvtv, nvrat Angaovanost - dlka nvtvy, sdlen(= Designov cle, jin bohuel nebyly stanoveny)Design tm Vedouc design tmu 2 UX designi - jeden z nich... :) 1 vizuln designr1. Analza datWeb T24 hodn lid navtvuje i nkolikrt denn, astji kvli ivmu vyslnNPS = -1 Analza dat z analytickch nstroj Tvorba a vyhodnocovn dotaznkMoje role pi analze dat2. Vzkum s redaktory Cle Poznat, jak vznik lnek a probh publikace Zjistit, jak redaktoi pracuj s redaknm systmem s clem navrhnout efektivn redakn systm Metoda Pozorovn a rozhovory 10 respondent Segmentovan dle typu lnk, kter maj na starosti (politika, kultura, fotolnky)3. Vzkum s uivateli Cle Poznat, jak lid pracuj se zpravodajstvm a jakou roli hraje v jejich ivot Zjistit, jak lid pouvaj zpravodajsk weby Zjistit, jak problmy maj lid s webem T24 Provit inovativn zahranin koncepty Metoda 2 fze hloubkovch rozhovor s relnmi uivateli (10 + 18 respondent) segmentovni primrn dle etnosti s jakou sleduj zpravodajstv a podle toho, kde sleduj zpravodajstv sociodemo struktura odpovdala struktue nvtvnk webu T24Lidi nezajmaj vechny zprvyTypick ten se zajm o domc zprvy a nkolik dalch rubrik, napklad domc, ekonomika. Oblben rubriky (obvykle 2 a 3) si na webu proklikv.Zprvy v TV nebo iv vysln na webu T24 lid asto sleduj bhem jin innostiT24.cz je lidmi vnmn jako web kanlu T24Nen vnman jako samostatn zpravodajsk server. Nkte lid vbec netu, e kanl T24 m svj web.Text lnku je dleitten textu je efektivnj ne sledovn videa lze snadno peskakovat nezajmav pase, rychle text skenovat oima. Pro sledovn videa mus bt tak vhodn prosted.Pokud lnek obsahuje text i video, lid dvaj pednost textu, zejmna pokud oekvaj, e video obsahuje stejn informace jako text. Pprava scn Moderovn sezen Pozorovn a zapisovn poznatk z rozhovor Analza zjitn Moje role pi vzkumuMichal: Zprvy m bav. Chci vdt o vem, co se dje Markta: Chci zstat v obraze, nemm te na sledovn zprv moc asHonza: Chci vdt jen to hlavn, abych nebyl mimo.Lada: Zprvy m moc nezajmaj, sleduji jen mimodn udlosti, kter mne zashnou4. Persony Analza dat pro tvorbu person Sestaven person Prezentace veden a redakci5. Informan architekturaHlavn principy: lnek je hlavn obsahovou jednotkou Rozdlen na rubriky je dleit, ale nen primrn (na HP jeden tok) Obsah tdme podle tmat (rubriky, ttky, udlosti), ne podle formy6. Prototypovn Destky skic Interaktivn prototyp Nkolik kol uivatelskch testovn Men problmy opravovny hned mezi jednotlivmi sezenmi, vt problmy mezi testovnmi Testovn rznch velikost rozlien na rznch zazench prototypy jsou responzivnAtomick design Udren jednotnosti designu Snaz sprva a zmny v designu i kdulnek Sestavuje se z obsahovch molekul (vytvoeno asi 25 druh) Nkter molekuly maj pevnou pozici (nadpis, perex), vtina z nich je ale variabiln (fotogalerie, citt) Kad molekula m tyi verze - pes celou ku strnky, na ku textu, na ku textu sbalen pod odkaz a postrann molekula (vyuit podle dleitosti obsahu)Vpis lnk Podporuje itelnost a skenovatelnost obrzk a nadpis lnk Jednotvrnost toku lnk naruuj vizuln odlien lnky - obsahujc zajmav fotografie, rozhovory apod. Pro uivatele, kte nechod na web nkolikrt denn, ale chtj mt pehled, zobrazujeme souhrn nejzajmavjch zprv za uplynul deniv vyslnOkno s ivm vyslnm TV kanlu T24 je dostupn na jakkoli strnce a zapnutm ivho vysln lovk netrat monost sledovat obsah webuVznamn udlostiVznamn udlosti maj vlastn rubriku obohacenou o obsahov prvky (mapa, video) Tvorba informan architektury Skicovn Prototypovn v Axure Uivatelsk testovn na prototypu Komunikace s vedenm a redakc7. Redakn systm(prava standardn administrace Drupalu cl efektivn tvorba a publikace lnk redaktory) Skicy a prototypovn redaknho systmu Prezentovn a diskuse s redakc8. Grafick design Dohled nad zachovnm hlavnch princip designu Diskuse s vizulnm designremMobiln aplikace Prototypovn mobiln aplikace pro Android a iOS Uivatelsk testovn Dohled nad grafickm designem a implementacAplikace HbbTV Prototypovn aplikace pro HbbTV Uivatelsk testovn Dohled nad grafickm designem a implementacNaplnn clWeb ct24.cz, erven 2016