Imrich Fuhl Skúsenosti zakladateľa portálu Slovákov v Maďarsku

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Imrich Fuhl Skúsenosti zakladateľa portálu Slovákov v Maďarsku. Ohrozená národnosť - Odumieranie jazyka                  Právo na vlastné masovokomunikačné prostriedky                  Čaro internetu a skúsenosti z prvej ruky                  Vzájomné virtuálne prepojenie menšiny - PowerPoint PPT Presentation

Text of Imrich Fuhl Skúsenosti zakladateľa portálu Slovákov v Maďarsku

 • Imrich FuhlSksenosti zakladateaportlu Slovkov v Maarsku Ohrozen nrodnos - Odumieranie jazyka Prvo na vlastn masovokomunikan prostriedky aro internetu a sksenosti z prvej ruky Vzjomn virtulne prepojenie meniny Vierohodn zdroj nielen pre Slovkov v Maarsku Neastn truktra: zakladate-majite-vydavate Neuznan prva, diktatorick postup, politick istka

  luno.hu - oslovma.hu - imrich fuhl

 • 13 minort v Maarsku Meninov zkon Nrodnostn samosprvy Kvzi kultrna autonmia Vlastn intitcie na polovin vzok Neosveden recept pre okolit krajiny Teria, prax a financie Etnobiznis Prkladn odumieranie materinskho jazyka Zachraova a dokumentova

  luno.hu - oslovma.hu - imrich fuhl

 • Vznam nrodnostnch masmdi verejnoprvneho charakteru - tla, rozhlas, televzia, internetPrvo menn na masovokomunikan prostriedky v materinskom jazykuSpolon zujem, materilne zzemie, financovanie zo ttneho rozpotuRelatvna ochrana pred trhovmi vplyvmi - Nezneuva svoje postavenie

  luno.hu - oslovma.hu - imrich fuhl

 • 2004 - tart luno.hu Nov mdium: ojedinel, denne (viackrt) aktualizovan internetov portl Prnos z hadiska posilovania identity a jazyka Zviditenenie Slovkov v Maarsku doma a v zahrani N tdennk m iba tisc itateov - Portl tdenne okolo 30 tisc nvtev = minimlne 5-6 tisc vernch itateov luno.hu prekroil desamilinov nvtevu

  luno.hu - oslovma.hu - imrich fuhl

 • Zmenen (denn) periodicita, nov druh novinrstva a vzjomnho virtulneho prepojenia Aktuality, pohotov reakcie + neobmedzen rozsah (aj rozsiahlejie dokumenty) Archv, databza ako zdroj, vyhadvanie - prakticky vetko o Slovkoch v Maarsku Obsahov truktra, rubriky ako v tdennku Monitoring slovenskej a maarskej tlae alie monosti: moderovan diskusn fra, audio a videonahrvky + internetov rozhlas a televzia

  luno.hu - oslovma.hu - imrich fuhl

 • Jednoduch, priehadn dizajn Fotografiami bohato ilustrovan hlavn strnka Obsah iba sasti identick s obsahom tdennka Denn aktuality, predben sprvy Dlhie publicistick prspevky a dokumenty Bohat archv Odkazy (linky) na partnerov Nielen pre svojich, obas zdrojom aj pre TASR, SITA, mdi na Slovensku Napr. tzv. tabuov vojna alebo cel Kauza Mlynky

  luno.hu - oslovma.hu - imrich fuhl

 • Repektova pluralitu nzorov, zkladn princpy a pravidl demokracie 2009: Celottna slovensk samosprva u nielen zakladateom a majiteom, ale zrove aj vydavateom udovch novn Ohrozovanie nezvislosti a stability novn a portlu Natrvalo sa zabetnovala neastn, neelaten a nebezpen truktra Diktatorick postup predsedu CSS Jna Fuzika ohrozuj zkladn udsk prva, sloboda prejavu a tlae Politick istky, prenasledovanie nepohodlnch novinrov Rieenie: nov, nezvisl portl oslovma.hu, prpadne aj ako zrodok periodika Slovk v Maarsku

  luno.hu - oslovma.hu - imrich fuhl