25
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

  • Upload
    hathien

  • View
    233

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Page 2: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Naloge razvojne psihologije

2

Opis

Razlaga Optimaliziranje

razvoja

Page 3: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Značilnosti razvoja

3

Kontinuiranost

Celovitost

Plastičnost

Historična pogojenost

Page 4: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Razvojna obdobja 4

1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva

2. Obdobje novorojenčka – do 1.leta

3. Obdobje malčka – do 3.leta

4. Obdobje predšolskega otroka – do 5.leta

5. Šolsko obdobje – do 10. oz. 12.leta

6. Adolescenca / mladostništvo – do osamosvojitve

7. Zgodnje odraslo obdobje – do 40.leta

8. Srednje odraslo obdobje – od 40. do 65. leta

9. Obdobje starosti – od 65. leta naprej

Page 5: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Psihosocialni razvoj 5

SEMINAR

Page 6: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Področja razvojne psihologije 6

1. Motorični razvoj

2. Kognitivni razvoj

3. Socialno-čustveni razvoj

Page 7: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Kognitivni razvoj - Piaget 7

1. Senzomotorično obdobje – do 2.leta

2. Predoperativno obdobje – do 7.leta

3. Konkretne operacije – do 11/12.leta

4. Formalne operacije – od 11/12.leta

Page 8: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Značilnosti kognitivnega razvoja 8

Prilagajanje okolju

Tri vrste shem: vedenjske, simbolične, operativne

Organizacija, adaptacija (asimilacija in akomodacija)

Page 9: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Moralni razvoj - Kohlberg 9

1. Predkonvencionalna stopnja – do 6/7 leta

2. Konvencionalna stopnja – do 12.leta

3. Postkonvencionalna stopnja - po 12.letu

Page 10: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Pogoji moralnega razvoja

10

Ustrezna spoznavna sposobnost

Izkušnje

Postopnost prehoda – vmesno obdobje

Page 11: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Šolsko obdobje

11

Page 12: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Šolsko obdobje 12

Puberteta – od 10. do 12. leta

Zgodnja adolescenca od 11./12. leta

Page 13: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Značilnosti šolskega obdobja 13

Negativni in kljubovalni načini obnašanja

Notranja negotovost

Občutek nerazumevanja

Intenzivno spoznavanje samega sebe

Emocionalno doživljanje sveta

Kritičnost

Page 14: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

V šoli 14

Poslabšan odnos do učitelja

Nastajanje manjših skupin in parov (isti spol -interesi)

Kolektivno ravnanje

Več svobode in samostojnosti

Spodbujanje ustvarjalnosti

Poglobljeno zavedanje odgovornosti in dolžnosti znotraj razreda in šole

Page 15: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Vrstniki 15

Druženje vrstnikov tudi izven šole in nadzora staršev (pozitivne, negativne skupine – klape)

Zadovoljitev potrebe po osebni gotovosti in varnosti

Poglobljeno prijateljstvo

Primerjalno spoznavanje samega sebe

Zavedanje socialnih vlog

Page 16: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Pridobitve v šolskem obdobju 16

Izkušnje in socialne spretnosti, ki vplivajo na kasnejša obdobja

Zmanjševanje odvisnosti od staršev

Izkušenost (relativna) v presojanju ljudi in navezovanju socialnih stikov

Spoznavanje in ocenjevanje samega sebe

Page 17: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Obdobje mladostništva

17

Page 18: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Razlage mladostništva 18

1. Antropološki vidik mladostništva - diskontinuiteta v učenju socialnih vlog

2. Sodobne razlage mladostništva – zanikanje težavnosti obdobja

Page 19: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Razvojna kriza 19

Posameznik se pri oblikovanju identitete in samopodobe sooča z: dejavniki, ki pospešujejo in spodbujajo razvoj

dejavniki, ki ovirajo in motijo osebnostni razvoj.

Kriza je zaključena: občutek lastne identitete,

zgrajenimi vzorci življenjskega sloga,

zrela, avtonomna in neodvisna odrasla oseba.

Page 20: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Razvojne naloge mladostništva

20

SEMINAR

Page 21: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Obdobje odraslosti

21

Page 22: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Zgodnja odraslost – do 40.leta 22

Razvoj intimnih odnosov

Izolacija, če identiteta ni dovolj močna

Delna izolacija (intimni odnosi) ali celovita (površinski odnosi)

Page 23: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Srednja odraslost - od 40. do 65. leta 23

Družina in poklicni uspeh lahko pripeljejo do stanja stagnacije

Generativnost pomeni biti koristen sebi in širšemu socialnemu okolju: skrb za druge produktivnost zavedanje lastnih potreb

Page 24: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Kriza srednjih let 24

Ustaljeni vzorci vedenja

Spremenjena starševska vloga

Spremenjena poklicna vloga

Biološki znaki staranja

Sprememba življenjskega sloga

Page 25: Razvojna psihologija - studentski.netstudentski.net/get/ulj_fif_bi1_psi_sno_razvojna_psihologija_01.pdf · Razvojna obdobja 4 1. Prenatalno obdobje – od spočetja do rojstva 2

Pozna odraslost – po 65.letu

25

Integracija ega – sprejemanje svojega življenjskega

cikla Fizične in socialne izgube Rast in modrost Boljše poznavanje sebe in večje samospoštovanje