Click here to load reader

RASPORED NASTAVE ZA II CIKLUS PREDAVANJA I ...web.ckm.ba/.../2020/12/RASPORED-NASTAVE-2021-II- RASPORED NASTAVE ZA II CIKLUS PREDAVANJA I SEMESTAR AKADEMSKE 2020./21. GODINE 2 Contents

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RASPORED NASTAVE ZA II CIKLUS PREDAVANJA I ...web.ckm.ba/.../2020/12/RASPORED-NASTAVE-2021-II-...

 • 1

  UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, MOSTAR

  RASPORED NASTAVE ZA II CIKLUS PREDAVANJA

  I SEMESTAR AKADEMSKE 2020./21. GODINE

 • 2

  Contents FAKULTET POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA ...................................................................................................................................................... 9

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT ..................................................................................................................................................................... 10

  I GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) .......................................................................................................................................................................................... 10

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT ..................................................................................................................................................................... 11

  II GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ......................................................................................................................................................................................... 11

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT ..................................................................................................................................................................... 12

  III GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ....................................................................................................................................................................................... 12

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT ..................................................................................................................................................................... 13

  IV GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ........................................................................................................................................................................................ 13

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT ..................................................................................................................................................................... 14

  I GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ) ...................................................................................................................................................................................................... 14

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT ..................................................................................................................................................................... 15

  II GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ) .................................................................................................................................................................................................... 15

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT ..................................................................................................................................................................... 16

  I GODINA ((4+1) DIPLOMSKI STUDIJ) ......................................................................................................................................................................................... 16

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO .................................................................................................................................................................... 17

  I GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) .......................................................................................................................................................................................... 17

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVA .................................................................................................................................................................... 18

  II GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ......................................................................................................................................................................................... 18

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined.

  III GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO .................................................................................................................................................................... 20

  I GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ) ...................................................................................................................................................................................................... 20

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO .................................................................................................................................................................... 21

  II GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ) .................................................................................................................................................................................................... 21

 • 3

  POSLOVNA INFORMATIKA................................................................................................................................................................................................................... 22

  I GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) .......................................................................................................................................................................................... 22

  POSLOVNA INFORMATIKA................................................................................................................................................................................................................... 23

  II GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ......................................................................................................................................................................................... 23

  POSLOVNA INFORMATIKA................................................................................................................................................................................................................... 24

  III GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ....................................................................................................................................................................................... 24

  POSLOVNA INFORMATIKA................................................................................................................................................................................................................... 25

  I GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ) ...................................................................................................................................................................................................... 25

  POSLOVNA INFORMATIKA................................................................................................................................................................................................................... 26

  I GODINA (4+1) (DIPLOMSKI STUDIJ) ......................................................................................................................................................................................... 27

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA ............................................................................................................................................................................................................ 28

  I GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) .......................................................................................................................................................................................... 28

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA ............................................................................................................................................................................................................ 29

  II GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ......................................................................................................................................................................................... 29

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA ............................................................................................................................................................................................................ 30

  III GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ) ....................................................................................................................................................................................... 30

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA ............................................................................................................................................................................................................ 31

  I GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ) .............................................................................

Search related