prvi slučaj

 • Upload
  storm

 • View
  58

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prvi slučaj. Jednoga dana Isus je u sinagogi poučavao ljude. Odjednom se začuo krik čovjeka koji je imao nečista duha u sebi. Isus je mirno ali odlučno naredio duhu da izađe iz čovjeka. Čovjek je bio izliječen a svi koji su to promatrali čudili su se i pitali se kojom vlašću Isus to čini. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

 • Jednoga dana Isus je u sinagogi pouavao ljude. Odjednom se zauo krik ovjeka koji je imao neista duha u sebi.Isus je mirno ali odluno naredio duhu da izae iz ovjeka.ovjek je bio izlijeen a svi koji su to promatrali udili su se i pitali se kojom vlau Isus to ini.

 • U Isusovo vrijeme harala je teka zarazna bolest koja sezvala guba. Ljudi su bjeali od zaraenih.Isus je jednog gubavca sreo, pruio ruku i dotakao ga.ovjeku je odmah bilo bolje a Isus se nije zarazio boleu.Isus je zapovjedio ovjeku da nikome ne govori to se dogodilo nego da se pokae sveeniku.

 • Mnogi su ljudi sluali to Isus govori i eljeli mu doi blizu. U gradu Kafarnaumu etiri ovjeka nosili su nosiljku u kojojje bio njihov prijatelj koji nije mogao hodati. Do Isusa nisu mogli doi pa su se popeli na krov, otvorili krov i spustiliovjeka s nosiljkom u kuu. Isus je znao da imaju vrstu vjeru. Rekao je ovjeku: ovjee otputeni su ti grijesi, ustani uzmi nosiljku i idi kui.

 • Jedne subote Isus je nauavao u sinagogi. Tu je bio ovjek kojem je desna ruka usahla i ivot mu je zbog toga bio jadan. Farizeji i pismoznanci vrebali su da vide lijei li Isus subotom. Oni su mislili da se subotom ne smije ni lijeiti. Isus je pitao: Je li subotom doputeno initi dobro ili zlo? potom je kazao ovjeku da isprui ruku. On je to uinio i ruka mu zdrava. Bez operacije, zavoja, gipsa...

 • Rimski je satnik bio veoma dobar ovjek. Jedan mu se sluga razbolio. Satnik je Isusu poslao glasnike da ga mole da ozdravi slugu. Poruio mu je: Nisam dostojan da ue pod moj krov ali samo reci rije i ozdravit e sluga moj.Isusa je zadivila vjera rimskog satnika. Kad je satnik doao kui naao je slugu zdrava.

 • Jednoj je udovici iz grada Naina umro sin jedinac.Kad je dolo vrijeme za sprovod jadna je ena naricala u pogrebnoj povorci. Isus je krenuo prema povorci i rekao joj da ne plae. Pristupio je nosilima i rekao mladiu da ustane. Mlad koji je bio mrtav ustao je i progovorio. Nijedan lijenik to ne bi mogao uiniti, nekoga iz mrtvih vratiti u ivot, ali Isus je to uinio.

 • Ki Jaira predstojnika sinagoge, bila je teko bolesna i svi su mislili da e umrijeti. Jair je doao zamoliti Isusa da je doe izlijeiti. Dok je bio na putu glasnik je donio poruku da je djevojica umrla. No, Isus je rekao Jairu da se ne boji nego da vjeruje i ona e se spasiti. U kui je djevojicu uhvatio za ruku i rekao joj da ustane. Roditeljima je rekao da joj daju jesti i da nikome ne govore o tome to se dogodilo.

 • Isus se molio na gori. Kad je siao, silan svijet mu je pohitio u susret.Jedan ovjek je imao sina jedinca koji je bio teko bolestan; gubio je kontrolu nad sobom kao u napadaju padavice, vikao bi i pjenio se.Molio je apostole da mu pomognu ali nisu mogli.Isus je zapovijedio neistom duhu da napusti djeaka.

 • Jedna je ena 18 godina bila zgrbljena i nije se mogla uspraviti. Bilo joj je teko hodati a raditi gotovo nemogue. Isus je na nju poloio ruke i ona se odmah uspravila.

 • Dok je Isus objedovao u kui nekog prvaka farizejskog, priao mu je jedan ovjek. Ruke i noge bile su mu jako oteene. Imao je vodenu bolest. Veoma je neugodna.Isus ga je dotakao, izlijeio i otpustio.

 • Deset ljudi bolesnih od strane gube moralo je ivjeti izvan grada da ne bi druge zarazili. Nisu se smjeli pribliavati ljudima. Vidjeli su Isusa i izdaleka zavapili da im se smiluje. Isus im je rekao da se pokau sveenicima da ih pregledaju, nije spominjao nikakve lijekove. Na putu sveeniku otkrili su da su ozdravili. alosno je to se samo jedan vratio i zahvalio Isusu to ga je izlijeio.

 • U gradu Jerihonu neki je slijepac sjedio kraj puta i prosio. Rekli su mu da prolazi Isus Nazareanin. Na to je slijepac povikao: Isuse, sine Davidov, smiluj mi se! Ljudi su ga uutkivali ali Isus ree: to hoe da ti uinim? Slijepac odgovori da bi htio progledati. Isus ree: Progledaj! Vjera te tvoja spasila. I ovjek je progledao.

 • Isus se molio na Maslinskoj gori. Potom je razgovaro s uenicima. Dok je on jo govorio doao je Juda sa svijetinom. Juda se pribliio Isusu da ga poljubi. Jedan od apostola odsjekao je desno uho sluzi velikog sveenika. Isus se dotakao uha i zacijelio ga bez operacije ili kakvog medicinskog postupka.

 • Jednog popodneva Petar i Ivan ili su u Hram na molitvu. Pred hramskim vratima sjedio je ovjek hrom od roenja. Traio je milostinju. Petar i Ivan nisu imali srebra ni zlata. Petar ree hromom ovjeku: U ime Isusa Krista Nazareanina hodaj!, i ovjek je prohodao.

 • Petar je obilazio posvuda navjetajui Isusa. U mjestu Lida bio je ovjek Eneja koji je osam godina leao u postelji jer je bio uzet.Petar mu ree: Eneja, ozdravlja te Isus Krist! Ustani! Eneja je odmah ustao iz kreveta.Poslije uzaaa na nebo Isus je djelovao po svojim uenicima.

 • Razboljela se jedna veoma plemenita ena koja je uvijek pomagala siromasima, Tabita.Kad je umrla pozvali su Petra. Svih je istjerao van i pomolio se. Rekao je: Tabita, ustani! ena je otvorila oi i sjela.Mnogi su povjerovali u Gospodina Isusa nakon ovog dogaaja.

 • Isus je mogao ozdravljati i mnogi su u njega povjerovali zbog onoga to su vidjeli. Danas mi Isusa ne moemo vidjeti onako kako su ga vidjeli ljudi u biblijsko doba, ali on jo uvijek ima mo opratati grijehe i ozdravljati bolesne. Moe pomoi onima koji su bolesni molei Isusa da ih ozdravi. Ovi sluajevi samo su neka od udesa o kojima itamo u Bibliji. Ondje se spominju i mnoga druga udesa. Bio sam zadivljen time to Stari zavjet biljei neke udesne primjere izlijeenja.Malo sam istraivao i dodao te pojedinosti meu svoje spise. Oni nam govore o Bogu koji lijei bez medicinskih pripravaka.

 • Naaman je bio ugledan ovjek i vrstan ratnik ali se razbolio od gube. Doao je proroku Elizeju i od njega dobio udnu poruku: Idi i okupaj se sedam puta u Jordanu, i tijelo e ti opet biti isto. To je Naamana razljutilo, zato bi se trebao prati u toj blatnoj rijeci? No, njegove su ga sluge nagovorile da barem pokua. Oprao se 7 puta u Jordanu i tijelo mu se oistilo od uasne bolesti.

 • Izraelci su dugo lutali pustinjom. Postali su nestrpljivi i nezadovoljni pa su mrmljali protiv Boga. Gospodin je poslao u logor zmije otrovnice, one su ugrizle mnoge Izraelce. Kad je narod shvatio da je sagrijeio protiv Boga doli su Mojsiju i rekli: Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!Mojsije se pomolio za narod. Bog mu je rekao: Napravi zmiju i stavi je na stup: tko bude ugrizen pogleda li zmiju ozdravit e. I bi tako.

 • Ovo su samo neka udesna ozdravljenja koja je lijenik Luka zapisao u Evanelju.

  Za ozdravljenje je bila potrebna samo vjera.

  Zato vjeruj u Isusa i vjeruj Isusu i sve e biti dobro.Prema Sluajevi lijenika Luke, Hrvatsko ekumensko biblijsko drutvo

  *******************