Click here to load reader

Propisi u cestovnom prometu - Semafor Sinj Solinsemafor-sinj-solin.hr/Skripta_za_  · PDF fileprometni odgoj I prometna kultura međusobno uvažavanje partnerski odnos u prometu Prometna

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Propisi u cestovnom prometu - Semafor Sinj Solinsemafor-sinj-solin.hr/Skripta_za_  · PDF...

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  Propisi u cestovnom prometu

  Izrazi u cestovnom prometu

  Prometne povrine:

  Kolnik je dio cestovne povrine namijenjen u prvom redu za promet vozila.

  Kolnika traka je uzduni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom

  smjeru, s jednom prometnom trakom ili vie prometnih traka.

  Prometna traka je obiljeeni ili neobiljeeni uzduni dio kolnika ija je irina

  dovoljna za nesmetani promet jednog reda motornih vozila u jednom smjeru.

  Prometna traka za spora vozila - obiljeeni uzduni dio kolnika namijenjen

  za vozila koja sporom vonjom (npr. na uzbrdici) smanjuju protonost

  prometa.

  Prometna traka za ubrzavanje - dio kolnika namijenjen za ukljuivanje vozila

  u prometni tok sa sporedne ceste.

  Prometna traka za usporavanje - dio kolnika namijenjen za iskljuivanje

  vozila iz prometnog toka na cesti.

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  Zaustavna traka - najee je nalazimo na autocesti. Slui za zaustavljanje

  iskljuivo u sluaju kvara ili neke sline nude, tako da je na autocesti

  zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.

  Biciklistika traka - dio kolnika namijenjen za promet bicikla koji se prostire

  uzdu kolnika i koji je obiljeen utom uzdunom crtom na kolniku i propisanim

  prometnim znakom.

  Biciklistika staza - razlikuje se od biciklistike trake po tome to je fiziki

  odvojena od kolnika.

  Obiljeeni pjeaki prijelaz - dio kolnike povrine namijenjen za prelaenje

  pjeaka preko kolnika, obiljeen oznakama na kolniku i prometnim znakovima

  obavijesti.

  Nogostup (plonik) - posebno ureena prometna povrina namijenjena za

  kretanje pjeaka, koja je odvojena od kolnika najee na nain da je

  uzdignuta u odnosu na njega ili na neki drugi nain.

  Pjeaki otok - uzdignuti ili na drugi nain oznaena prometna povrina koja

  se najee nalazi na sredini kolnika, te ima viestruku funkciju: fiziko

  odvajanje kolnikih traka, mjesto gdje se mogu privremeno zaustaviti pjeaci ili

  stanica za ukrcaj i iskrcaj putnika iz tramvaja.

  Ostali izrazi:

  Sudionik u prometu - je osoba koja na bilo koji nain sudjeluje u prometu na cesti,

  Voza - je osoba koja na cesti upravlja vozilom,

  Pjeak - sudionik u prometu koji se ne upravlja vozilom, niti se nalazi u vozilu

  ili na vozilu.

  Smanjena vidljivost - ne vidimo ono to je bitno vidjeti u prometu na nekoj

  odreenoj udaljenosti: druge sudionike prometa, prometne znakove, oznake

  na kolniku i sl. zbog atmosferskih neprilika (magla, kia, snijeg, praina, dim...)

  u naselju na vie od 100 metara, van naselja na vie od 200 metara).

  Preglednost - konkretan prostor kojeg sudionik u prometu moe vidjeti s

  mjesta gdje se nalazi (koliko ceste vidimo u daljinu).

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  Smanjena preglednost - kad ne vidimo dovoljno ceste u daljinu. Nastaje zbog

  nepovoljne konstrukcije ceste (otri, nepregledni zavoji, prijevoji), cestovnih

  objekata (mostovi, vijadukti, nadvonjaci...), nepravilno parkiranih vozila (na

  krianjima, pjeakim prijelazima, nogostupima...) i minimalne vidljivosti (gusta

  magla).

  Zimski uvjeti - kada je kolnik prekriven snijegom ili je poledica.

  Najvea doputena masa = masa vozila + nosivost

  Masa vozila - masa praznog vozila s punim spremnikom goriva te obaveznim

  priborom i opremom za vozilo.

  Nosivost - doputena masa tereta do koje se vozilo smije opteretiti prema

  deklaraciji proizvoaa vozila, s obzirom na doputena optereenja nosivih

  sklopova.

  Kolona - niz od najmanje tri vozila, osim bicikla, traktora, radnog stroja i

  zaprenog vozila, koja su zaustavljena na cesti ili se kreu istom prometnom

  trakom u istom smjeru, pri emu su brzina kretanja vozila i postupci vozaa

  meusobno uvjetovani i izmeu kojih ne moe bez ometanja ui drugo vozilo.

  Ometanje prometa - radnja u prometu kojom se nekoga suprotno prometnim

  propisima prisiljava na promjenu dotadanjeg naina sudjelovanja u prometu.

  Ugroavanje prometa - takav nain sudjelovanja u prometu zbog kojeg je

  nastupila neposredna opasnostnastanka prometne nesree.

  Prometna nesrea:

  o dogaaj na cesti u kojemu je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu

  o dogaaj na cesti u kojemu je najmanje jedna osoba ozlijeena ili

  poginula

  o dogaaj na cesti u kojemu je izazvana materijalna teta.

  Vidno polje - prostor kojeg voza vidi bez pomicanja oiju.

  Otrina vida - uoavanje malih razlika u obliku i veliini predmeta.

  Mladi voza - voza u dobi do 24 godine.

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  Izrazi o radnjama s vozilom u prometu:

  Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri

  minute, osim prekida koji se ini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se

  upravlja prometom.

  Parkiranje vozila je prekid kretanja vozila u trajanju duem od tri minute, osim

  prekida koji se ini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja

  prometom.

  Mimoilaenje je prolaenje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom

  kolniku kree iz suprotnog smjera.

  Pretjecanje je prolaenje vozilom pokraj drugog vozila koje se kree u istom smjeru.

  Obilaenje je prolaenje vozilom pokraj zaustavljenoga ili parkiranog vozila ili

  drugog objekta koji se nalazi na prometnoj traci kojom se vozilo kree.

  Polukruno okretanje je okretanje vozila za 180 stupnjeva iz dotadanjeg

  smjera kretanja radi ukljuivanja u suprotni prometni tok (promjena kolnike

  trake).

  Prestrojavanje je zauzimanje takvog poloaja s vozilom na prometnoj traci i

  na takvoj udaljenosti od raskrija, ili drugog mjesta na cesti, iz kojeg se na

  siguran nain moe izvesti naredna radnja s vozilom (skretanje, okretanje,

  zaustavljanje i sl.).

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  Kategorizacija vozila

  Vozaka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su svrstana u A1, A2, A, B, B + E, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D, D + E, F, G, H i AM kategorije.

  Kategorija Vozila koja pripadaju

  kategoriji

  Minimalna dob

  (godine) Vozilo

  A1 motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW

  16

  A2 spadaju motocikli ija snaga ne

  prelazi 35 kW i iji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg,

  18

  A motocikli sa ili bez bone prikolice (20) 24

  B

  motorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije ija najvea doputena masa ne prelazi 3.500

  kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne vie od 8 putnika, ne raunajui sjedalo za

  vozaa; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s

  prikljunim vozilom ija najvea doputena masa ne prelazi 750 kg

  18

  B+E

  kombinacije vozila koje se sastoje od vunog vozila B kategorije i

  prikljunog vozila, pri emu najvea doputena masa prikljunog vozila

  ne prelazi 3.500 kg

  19

  C1 motorna vozila do 7.500 kg najvee

  doputene mase 18

  C1+E

  vuna vozila kategorije C1 i prikljuna vozila ija najvea

  doputena masa iznosi vie od 750 kg, s time da najvea doputena masa tako nastale kombinacije

  vunog i prikljunog vozila ne smije prelaziti 12.000 kg

  19

  C motorna vozila ija je najvea

  doputena masa iznad 7.500 kg 19

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  C+E

  skupine vozila koje se sastoje od vunoga motornog vozila C

  kategorije i prikljunog vozila ija najvea doputena masa iznosi

  vie od 750 kg

  20

  D1

  motorna vozila projektirana i izraena za prijevoz najvie 16

  putnika uz vozaa i ija maksimalna duljina nije vea od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s prikolicom ija najvea doputena masa nije

  vea od 750 kg

  21

  D1+E

  kombinacije vozila kada vuno vozilo kategorije D1 i njegova

  prikolica ima najveu doputenu masu veu od 750 kg, ne dovodei u pitanje odredbe propisa o tipnom

  odobrenju za dotina vozila

  21

  D motorna vozila za prijevoz osoba

  koja osim sjedala za vozaa imaju vie od osam sjedala

  21

  D+E

  vuna motorna vozila D kategorije i prikljuno vozilo ija najvea

  doputena masa iznosi vie od 750 kg

  21

  F traktori sa ili bez prikolice 16

  G radni strojevi 16

  H pruna vozila - tramvaji 21

  AM mopedi i motokultivatori (max 4kw,

  50ccm3, 50 km/h) 15

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim djejih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreu brzinom veom od brzine ovjejeg hoda.

  Podjela vozila: motorna vozila bez motora

  MOTORNA VOZILA (Svako vozilo koje se pokree snagom vlastitoga motora, osim vozila po tranicama).

  SPORIJA BRA

  Mopedi (AM kat.)

  Motocikli (A kat,)

  Traktori (F kat.)

  Osobna vozila (B kat.)

  Radni strojevi (G kat.)

  Teretna vozila (C kat.)

  Autobusi (D kat.)

  Samo bra motorna vozila se smiju kretati cestama vieg reda autocestom, brzom

  cestom i cestom za motorna vozila (motorna su i mogu razviti brzinu veu od 60

  km/h).

  BEZ MOTORA Bicikle

  Runa kolica

  Zaprena vozila

  Prikljuna vozila

 • AUTOKOLA SEMAFOR SINJ-SOLIN

  UVJETI ZA UPRAVLJANJE VOZILOM OSOBA SA VOZAKOM DOZVOLOM B KATEGORIJE SMIJE UPRAVLJATI :

  mot