33
Proiect la Exploatari Forestiere Tema proiect: - sa se intocmeasca documentatia tehnico-economica pentru exploatarea (parchetului) masei lemnoase din cadrul parchetului Tarcaita, partida numarul 116, din cadrul Directiei Silvice Oradea, O.S. Codru Moma- Beius, unitatea de productie 353f52d VI, unitatea amenajistica 73I. CUPRINS Titlu capitol (subcapitol) pagina Cap. 1 Structura biomasei lemnoase de exploatat.................3 1.1. Prevederi ale APV ........................3 Tabelul 1- Structura biomasei lemnoase de exploatat..............3 Cap. 2 Date generale.............................4 Cap. 3 Pregatirea tehnico-organizatorica a santierului de exploatare.........5 Cap. 4 Intocmirea schitei parchetului......................5 Cap. 5 Calculul marimii sectiunilor......................6 Tabelul 2 - Calculul marimii sectiunilor..................6 Cap. 6 Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni.................6

Proiect La Exploatari Forestiere

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect La Exploatari Forestiere

Proiect la Exploatari Forestiere

Tema proiect:

- sa se intocmeasca documentatia tehnico-economica pentru exploatarea (parchetului) masei lemnoase din cadrul parchetului Tarcaita, partida numarul 116, din cadrul

Directiei Silvice Oradea, O.S. Codru Moma- Beius, unitatea de productie 353f52d VI, unitatea amenajistica 73I.

CUPRINS

Titlu capitol (subcapitol) pagina

Cap. 1 Structura biomasei lemnoase de exploatat.................3

1.1. Prevederi ale APV ........................3

Tabelul 1- Structura biomasei lemnoase de exploatat..............3

Cap. 2 Date generale.............................4

Cap. 3 Pregatirea tehnico-organizatorica a santierului de exploatare.........5

Cap. 4 Intocmirea schitei parchetului......................5

Cap. 5 Calculul marimii sectiunilor......................6

Tabelul 2 - Calculul marimii sectiunilor..................6

Cap. 6 Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni.................6

Tabelul 3 - Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni/sortimente..........7

Cap. 7 Solutia optima de exploatare........................7

Tabelul 4 -Structura procesului de colectare.................7

Cap. 8 Calculul distantelor medii de colectare..................8

Tabelul 5 -Calculul distantei de adunat lemn gros prin corhanire.........8

Tabelul 6 -Calculul distantei de adunat lemn subtire manual..........8

Tabelul 7 -Calculul distantei de adunat cu atelaje................9

Tabelul 8 -Calculul distantelor de tras cu cablul de sarcina al tractorului......9

Page 2: Proiect La Exploatari Forestiere

Tabelul 9 -Calculul distantelor de apropiat cu tractorul TAF -650........9

Cap. 9 Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice.................10

Tabelul 10 -Salarii tarifare oare pentru muncitorii di domeniul exploatarilor

Forestiere.................................10

Tabelul 11 - Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la recoltare........11

Tabelul 12 -Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la colectare........12

Tabelul 13 - Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice din platforma primara...13

Tabelul 14 -Curatire parchetului de resturi de exploatare............14

Tabelul 15 - Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice (cheltuieli directe, manopere).14

Cap. 10 Necesarul de carburanti si lubrifianti....................15

Tabelul 16 - Necesarul de carburanti si lubrifianti................15

Cap. 11 Necesarul de muncitori si utilaje.....................16

Tabelul 17 - Necesarul de muncitori si utilaje.................16

Cap. 12 Cheltuieli indirecte datorate altor activitati di cadrul procesului de exploatare....17

Cap. 13 Deviz si antemasuratoare pentru constructia drumului de tractor..........18

Tabelul 18 -Antemasuratoare si deviz pentru executarea drumului de tractor....19

Cap. 14 Graficul de executie a lucrarilor de exploatare................20

Tabelul 19 - Graficul de executie a lucrarilor de exploatare............20

Cap. 15 Evaluarea cheltuielilor totale.......................20

Tabelul 20 - Evaluarea cheltuielilor totale...................20

Cap. 16 Eficienta economica si concluzii.......................21

Page 3: Proiect La Exploatari Forestiere

Cap. 1 Structura biomasei lemnoase de exploatat

1.1. Prevederi ale APV

Pentru evaluarea massei lemnoase din cadrul acestui parchet a fost intocmit Actul de Punere in Valoare numarul 116.

Procedeul folosit la inventarierea masei lemnoase a fost <fir cu fir >.

Folosind datele cuprinse in acest APV s-a obtinut stuctura masei lemnoase de exploatat din tabelul de mai jos:

Tabelul 1

Nr.crt.

Specificatii U.M. Total Grupa de speciiFa Go

1. Volum brut cu coaja mc 694 657 372. Coaja lemnului de lucru mc 27 24 33. Volum brut fara coaja mc 667 633 34

a. Lemn lucru gros mc 448 423 25b. Lemn lucru subtire mc 25 25 0

c. Lemn de foc (d > 5 cm) mc 155 147 8d. Craci (d < 5 cm) mc 39 38 1

4. Volum brut la ha mc/ha 223.87 211.93 11.935. Numar arbori : - total buc 542 524 18

- la ha buc/ha 174 169 56. Volumul arborelui mediu mc 1.26 2.06 1.257. Taxa forestiera -8. Consumuri tehnologice si pierderi % - 2 2

mc 14 13 1

9. Volum brut cu coaja pentru productie 353f52d

mc 680 644 36

10. Volumul lemnului marunt % 15 16 11

mc 106 102 411. Volum brut cu coaja, gros +

subtiremc 574 542 32

a. Lemn gros mc 544 512 32b. Lemn subtire mc 30 30 0

12. Volum net (comerciabil) mc 653 620 33a. Lemn gros mc 518 489 29

b. Lemn subtire mc 29 29 0c. Lemn de setri mc 67 64 3

d. Lemn din craci mc 39 38 1

Valorile din acest tabel au fost calculate cu ajutorul formulelor :

Page 4: Proiect La Exploatari Forestiere

V1, V2, V4, V5, V6 se preiau din APV ;

V3 =V1- V2 ;

V3a = G1+G1+G2+G3+M1+M2 ;

V3b = M3+S ;

V3d = Craci ;

V8 = 2%V1 ;

V9 = V1 - V8 ;

V10 = 2V3d + 0.04V1 ;

V10(%) = V10(mc) / V1 x 100 ;

V11= V9 - V10 ;

V11a=V11 x V3a / V3a+V3b ;

V11b=V11 x V3b / V3a+V3b;

V12= V3 - V8;

V12a=V11a - V11a x V2 / V11;

V12b=V11b - V11b x V2 / V11;

V12c=V10 - V3d;

V12d=V3d;

Durata de exploatare este prevazuta in Autorizatia de Exploatare si s-a stabilita conform Ordinului 635 / 2003 : 15.09 - 15.04. Pentru acest proiect s-a adoptat o

perioada de 3 luni (cu 21 de zile lucratoare).

In cazul procesului de recoltare se va lucra cu un volum total de 680 mc , din care la colectare se va scadea lemnul marunt, obtinut la punctul 12d din tabelul 1 ; cracile vor

ramane in parchet sub forma de gramezi, colectarea lor fiind nerentabila. Lemnul marunt 9inclusiv cracile0 se valorifica pentru nevoi gospodaresti.

Cap. 2 Date generale

Page 5: Proiect La Exploatari Forestiere

Amplasament :

Parchetul luat in studiu face parte din cadrul Directiei Silvice Oradea, O.S. Codru Moma, U.P. IV Tarcaia, u.a. 73I.

Volumul din APV : 694 mc, din care pe specii : Fa - 657 mc;

Go - 37 mc.

Natura produselor : principale codru;

Tratament: progresive - racordare

Acest tratament face parte din grupa tratamentelor repetate ; regenerarea are loc sub masiv in ochiuri de regenerare;

- se recomanda pentru regenerarea bradetelor, amestecuri brad-molid, fag-rasinoase, fag-gorun, fagete, sleauri de campie, cvercinee;

- pante maxime admise: 25 -30 G;

- volumul arborelui mediu > 9,7 mc / fir;

- perioada de aplicare : 15-25 ani ;

Masuri speciale de protectie :

- se vor lua masuri speciale pentru reducerea prejudiciilor (a semintisului) ;

- doborarea se va face astfel incat sa se evite suprafetele cu semintis, iar capatul gros sa fie in sensul colectarii ;

- In cazul de fata, fiind ultima taiere-de racordare, metoda de exploatare adoptata va fi in trunchiuri si catarge.

Suprafata : 3,10 ha.

Cap. 3 Pregatirea tehnico-organizatorica a santierul de exploatare

Organizarea santierului de exploatare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

obtinerea documentelor necesare inceperii exploatare (APV, autorizatia de exploatare, schita parchetului) si verificarea corectitudinii punerii in valoare.

Scopul verificarii APV-ului este de a stabilii corectitudinea datelor inscrise in acest

Page 6: Proiect La Exploatari Forestiere

document. Verificarea consta intr-o reevaluare a unui numar de arbori marcati, alesi aleator din cuprinsul parchetului, uniform distribuiti pe suprafata acestuia ; la verificare

inaltimilor se masoara 10-15 exemplare cu diametrul apropiat de diametrul central stabilit la inventariere ; pentru fiecare arbore verificat se noteaza si numarul de ordine al

acestuia de la inventariere (numarul inscris pe arbore).

delimitarea si marcarea sectiunilor si postatelor ;

intocmirea documentatiei tehnico-economice ;

proiectarea si executia cailor de colectare ;

amenajarea platformelor primare ;

asigurarea conditiilor de cazare a muncitorilor si de depozitare a materialelor, combustibililor, piese de schimb ;

pregatirea santierului de exploatare in ce priveste normele de protectia muncii si P.S.I..

Cap. 4 Intocmirea schitei parchetului

- schita a fost preluata de harta U.P.-ului la scara 1 :20000, marita de 10 ori, rezulta o scara de 1 :2000 ;

- suprafata parchetului a fost impartita in 5 sectiuni ;

- pentru usurarea alegerii solutiei optime de colectare au fost schitate elementele geomorfologice, vai, culmi, etc.

- a fost reprezentata pozitia platformei primare langa drumul existent ;

- au fost calculate distantele medii de colectare, declivitatile pe care se deplaseaza masa lemnoasa, volumul, curbele de nivel cu culoare rosie, cu echdistanata de 50

m.

Cap. 5 Calculul marimii sectiunilor

Parchetul a fost compartimentat in sectiuni. Suprafetele s-au asemanat cu figuri geometrice simple cu arii cunoscute.

Corectiile aplicate marimii suprafetelor masurate sunt date in tabelul de mai jos :

Calculul marimii sectiunilor

Tabel 2

Page 7: Proiect La Exploatari Forestiere

Nrcrt.

Marimea sectiuniimasurata Sm (ha)

Marimea sectiuniicorectata Sc (ha)

1. 0,28 0,282. 1,30 1,303. 0,27 0,274. 0,92 0,925. 0,33 0,33

Total Sm=3,10 S=3,10

Sci = Smi x S / Sm tot

Cap. 6 Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni

L-a repartizarea masei lemnoase pe sectiuni s-a considerat ca volumul exploatat este uniform raspandit pe intreaga suprafata a parchetului.

Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni/sortimente

Tabelul 3

Nr.sect

Marimeasectiunilor, Sc (ha)

Foioase (Fa, Go)Total Sortimente

G S M1 0,28 62 49 3 102 1,30 285 228 13 443 0,27 59 47 3 94 0,92 202 162 8 325 0,33 72 58 3 11

Total S = 3,10 680 544 30 106

Cap. 7 Solutia optima de exploatare

Structura procesului de colectare

Tabelul 4

Operatia Categoria de masa lemnoasa

Traseul Solutia de colectare

Adunat Lemn gros - - atelaje pe sectiunea 5

- corhanire pe sectiunea 1

Page 8: Proiect La Exploatari Forestiere

- tras cu troliu pe sect. 2,3,4

Lemn subtire - - adunat manual pe sectiunea 1

Apropiat Lemn gros + subtire

A - BC - D

TAF - 650U - 650

-pe sectiunea numarul 5, pentru ca volumul arborelui mediu nu este foarte mare (1,26 mc), masa lemnoasa va fi adunata cu atelajepana in punctul din care va putea fi preluta

de troliul tractorului.

- lemnul gros din sectiunea 1 va fi adunat prin corhanire (panta > 40%), iar lemnul subtire va fi adunat manual, urmand a fi luat mai departe de catre troliul tractorului.

- dat fiind faptul ca drumul de tractor trece printre sectiunile 2 si 3, masa lemnoasa de pe cuprinsul acestora va fi tras cu troliul ;

- apropiatul se va face pe cele 2 trasee cu TAF-ul 650.

Cap. 8 Calculul distantelor medii de colectare

Distantele medii se calculeaza separat pentru fiecare operatie sau faza in care se face deplasarea lemnului, considerandu-se, teoretic, ca intrega cantitate de material lemnos de pe o suprafata omogena se gaseste in centrul de greutate al acesteia. La

calcularea distantele medii pentru corhanire, atelaje si stabilesc cu relatia generala :

Dm =

Dm este distanta medie de amplasare medie de deplasare a lemnului cu un mijloc de colectare, in m ;

d0i - distanta orizontala, masurata pe harta sau stabilita pe cale analitica, pe care sa se deplaseze lemnul, de pe fiecare suprafata omogena sau traseu. Acesta distanta se

masoara, pentru corhanire , dupa directia liniei de cea mai mare panta din fiecare suprafata prin care trebuie sa treaca materialul lemnos ;

ca - coeficient de alungire a traseului care se aplica numai la adunat cu atelajele pe suprafete omogene cu inclinarea mai mare de 30% ;

- cs - coeficient de sinuozitate a traseului ;

- Vi - volumele corespunzatoare ficarei suprafete omogene sau traseu de pe care se

colecteaza masa lemnoasa ;

- di - distanta de colectare a lemnului de pe suprafata omogena sau traseul .. , in m.

Page 9: Proiect La Exploatari Forestiere

Calculul distantei medii de adunat lemn gros prin corhanire (p > 40%)

Tabelul 5

Nr.sect.

Inclinarea Volumul Vi in m3

Distanta medie, in mα (o) (%) Orizontala doi Reala di

1. 38 78 49 24 34Total - - 49 - dm = 34

di = doi cs / cos α

cs = 1,11

Calculul distantei de adunat lemn subtire manual (p >40%)

Tabelul 6

Nr.sect.

Inclinarea Volumul, Vi in m3 Distanata, in m(o) (%) subtire (F) Orizontala doi Reala di

1 38 78 3 24 46Total 3 - dm = 46

di = doi cs / cos α

cs = 1,5

Calculul distantei de adunat cu atelaje (p <40%)

Tabelul 7

Nr.sect.

Inclinarea Volumul total, m3 Distanat, in m(o) (%) F Orizontala doi Reala di

5 19 35 61 14 34Total 61 - dm = 34

di = doi cs ca / cos α

Page 10: Proiect La Exploatari Forestiere

cs = 1,63

ca =1,0

Calculul distantelor de tras cu cablul de sarcina al tractorulu

Tabelul 8

Nr.sect.

Tasonul Volumul, in m3 Distanta, in mF

1 2 241 15 - 502 3 50 15 - 503 1 52 > 504 4 170 15 - 505 5 61 > 50

Total 574 -

Calculul distantelor de apropiat cu tractorul TAF - 650

Tabelul 9

Traseul Inclinarea Tasonul Volumul Vi, in m3 Distanta, in m(o) (%) F Orizontala doi Reala di

A - B 16 28 2 241 300 4034 170 260 3495 61 290 389

C - D 15 26 1 52 420 5613 50 420 561

Total - - - 574 - dm = 414

di = doi cs / cos α

cs = 1,29

dm = Vi di

Vt

Cap. 9 Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice

Page 11: Proiect La Exploatari Forestiere

Salarii tarifare orare pentru muncitorii din domeniul exploatarilor forestiere

Tabelul 10

Nivelul de calificare

Categoria de incadrare

Salariu tarifar orar(lei / ora)

Necalificati Munci usoare 16 279Munci grele 16 839

Munci foarte grele 17 678Calificati 1 17 952

2 18 5073 19 4324 20 3595 21 7596 23 1617 24 560 8 26 630

Page 12: Proiect La Exploatari Forestiere

Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la RECOLTARE

Tabelul 11

Procesultehnologic

Operatii si faze Grupa de

specii

U.M Volum Distanta medie, dm (m)

Norma de

timp NT

(ore/UM)

Fond de

timp, FT

(ore)

Salariu orar mediu al

formtiei de lucru (lei/ora)

Manopera :

totala, lei umitara inlei/UM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.

Recoltat1.1.Doborit cu

ferastraul mecanicF mc 680 - 0,17 116 23031 2671596 3929

1.2.Curatat de cracicu ferasraul

mecanic

F mc 680 - 0,19 129 23031 2975605 4376

1.3.Sectionat cuferastraul mecanic

F mc 544 - 0,16 87 23031 2003697 3683

TOTAL - - - - - - - 7650898 -

In parchet, cu ferastraul mecanic se va ssectiona 80% din volumul total , pentru platforma primara ramanand restul de 20%.

Fondul de timp (FT) reprezinta produsul dintre norma de timp (NT) si volumul cu care se lucreaza la categoria respectiva de lucrari.

Salariul orar inmultit cu fondul de timp ne da manopera totala.

Manopera unitara se calculeaza prin inpartirea manoperei totale la volumul categoriei respective.

Page 13: Proiect La Exploatari Forestiere

Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la COLECTARE

Tabelul 12

Procesultehnologic

Operatii si faze Grupa de

specii

U.M. Volum Distanta

medie

dm(m)

Norma de

timp

(ore/UM)

Fond de

timp FT

(ore)

Salariu orar mediu al formatiei

de lucru (lei/ora)

ManoperaTotal in lei Unitara

iei/UM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102.

Colectat2.1.Corhanit lemn

grosF mc 49 34 0.76 37 20359 753283 15373

2.2.Adunat manual lemn

subtire

F mc 3 34 1.77 5 19432 97160 32387

2.3. Pregatit si dat dupa vite

F mc 61 34 0.32 20 20359 407180 6675

2.4. Adunat cu atelaje proprii - cai

F mc 61 34 0.49 30 20359 610770 10013

2.5.Tras cu troliulmontat pe tractor

F mc 461 16-50 0.17 78 21760 1697280 3465113 > 50 0.21 24 21760 522240 4622

2.4.Formarea silegarea sarcini

F mc 574 - 0.064 37 20359 753283 1312

2.5.Apropiat cutractorul TAF 650

F mc 574 414 0.17 98 23161 2269778 3954

Total - - - - - - - - 7110974

Fondul de timp (FT) reprezinta produsul dintre norma de timp (NT) si volumul cu care se lucreaza la categoria respectiva de lucrari.

Page 14: Proiect La Exploatari Forestiere

Salariul orar inmultit cu fondul de timp ne da manopera totala.

Manopera unitara se calculeaza prin inpartirea manoperei totale la volumul categoriei respective.

Evaluarea costurilor tehnologice in PLATFORMA PRIMARA

Tabelul 13

Ppocesul

tehnolo-

gic

Operatii si faze Grupa de

specii

U.M. Volum Distanta

medie

dm (m)

Norma de

timp NT

(ore/UM)

Fond de

timp FT

(ore)

Salariu orar mediu

al formatiei de

lucru (lei/ora)

ManoperaTotal in

leiUnitarain lei UM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.

Sortare

si

fasonare

primara

in

platforma

primara

3.1.Sectionat cuferastraul mechanic

F mc 136 - 0.04 5 23031 115155 847

3.2.Manipulat lemnrotund cu tractorul

F mc 574 <150 0.17 98 21760 2132480 3715

3.3.Stivuit manuallemn rotund

F>16 mc 544 10 0.55 299 20359 6087341 11190F<16 30 10 0.82 25 20359 508975 16966

3.4.Expeditia lemnului rotund

F>16 mc 544 - 0.08 44 21759 957396 1760F<16 30 - 0.38 11 21759 239349 7978

3.5.Fasonat mecanic-manual lemn steri

despicat

F mst 108 - 0.85 92 21254 1955368 18105

3.6.Stivuit manuallemn de steri

F mst 108 2 - 10 0.4 43 16838 724034 6704

3.7.Expediatlemn de steri

R mst 108 - 0.02 2 20359 40718 377

4. 4.1.Incarcat lemn F>16 mc 544 - 0.13 71 20359 1445489 2657

Page 15: Proiect La Exploatari Forestiere

Incarcat rotund cu trolii F<16 30 - 0.15 5 20359 101795 33934.2.Incarcat lemn

rotund de steriF mst 108 - 0.21 23 16838 387274 3586

TOTAL - - - - - - - - 14695374 -

Page 16: Proiect La Exploatari Forestiere

Fondul de timp (FT) reprezinta produsul dintre norma de timp (NT) si volumul cu care se lucreaza la categoria respectiva de lucrari.

Salariul orar inmultit cu fondul de timp ne da manopera totala.

Manopera unitara se calculeaza prin inpartirea manoperei totale la volumul categoriei respective.

Curatirea parchetului de resturi de exploatare

Tabelul 14

Suprafata parchet(ha)

Norma de timpNT (ore/ha)

Fond de timp(ore)

Salariul mediu(lei/ora)

Manopera totala(lei)

3.10 25.81 80 16839 1347120

Suprafata parchetului x NT(ore/ha) = FT (ore)

FT x salar mediu(lei/ora) = Manopera totala

Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice (cheltuieli directe, manopera)

Tabelul 15

Procesul sau operatia Valoarea, leiCosturi recoltare 7650898Costuri colectare 7110974

Costuri operatii in PP 14695374Curatarea parchetului de

resturi de exploatare1347120

Total I 29604366Cas + Fond sanatate + somaj+

+Acc(35.5% din Total I )10509548

Total general 40 113 915

Cap. 10. Necesarul de carburanti si lubrifianti

Calculul necesarului de carburanti si lubrifianti

Tabelul 16

Felul combustibilului,

tipul

Prestatiaefectuata

Norma

de

Cantitatea Valoarea in lei :Unitara Totala

UM Totala

Page 17: Proiect La Exploatari Forestiere

utilajelor si lucrarilor

executate

consum

(l/UM)

necesara

(l / UM)

Benzina - ferastraie mecanice HUSQVARNA- doborire mc 680 0.0305 21 30000 630000

- curatare de craci mc 680 0.0888 60 1800000- sectionare

- in parchet mc 544 0.0217 12 30000 360000- in PP mc 136 0.0179 3 90000

Fasonat lemn de steri- foioase mc 67 0.1215 8 30000 240000TOTAL 104/115* 3 450 000

MotorinaTractor TAF 650

- tras cu cablu mc 574 0.176 101 27000 2727000- apropiat tkm 263.7 0.950 251 6777000TOTAL 9 504 000

UleiFerastraie mecanice

- amestec 2% mc 680 2% 2 80000 160000- ungere 40% mc 680 40% 46 27500 1265000

Tractor 24 20000 480000TOTAL 1 905 000

TOTAL GENERAL 14 859 000

* S-a aplicat coeficientul k= 1.108 ( pt. sezon rece)

Cap 12 Necesarul de muncitori si utilaje

Necesarul de muncitori si atelaje s-a calculat prin gruparea activitatilor din procesul tehnologic dupa caracteristici comune (utilaj, formatii de lucru, nivelul de calificare prevazut in normele de timp, etc), respectiv activitati care se desfassoara in conditii

asemanatoare.

Calculul necesarului de muncitori si utilaje

Tabelul 17

Activitatea Fond de timp

Numar Formatia de lucru

Nr. de utilaje

Nr. adoptat

Page 18: Proiect La Exploatari Forestiere

calculat

(FT)

muncitori

calculat

(m)

necesara pt. un

utilaj sau atelaj

sau atelaje

calculatutilaje,atelaje

muncitori

1.Doborit, curatat de

craci si sectionat cu

ferastraul mecanic

332 0.76 2

0.28

1

1

1

2

4

2

2

2

4

2.Fasonat manual-mecanic lenm steri

92 0.21 40.05

3.Corhanit 37 0.08 - -4.Adunat manual 5 0.01 - -

5. Adunat si scos cu atelaje

`30 0.06 10.06

6.Colectat si manipulat

cu tractorul

298 0.68 20.34

7.Stivuit si voltat manual lemn rotund

324 0.75 --

8.Fasonat si stivuitlemn de steri

135 0.31 --

9.Expediat materiallemnos

57 0.13 --

10.Incarcat materiallemnos

99 0.22 --

10.Curatarea parchetului

80 0.18 --

Na = 3 x30 x 0.62 = 56 (nr. de zile active )

m = FT / 8 x Na

Total- 16 muncitori

Utilaje : - 1 ferastrau mecanic husqvarna

-1 tractor TAF (care lucreaza 34% din timpul disponibil)

- 1 atelaje

Cap. 12 Cheltuieli indirecte datorate altor activitati di

cadrul procesului de exploatare

Page 19: Proiect La Exploatari Forestiere

A. Lucrari de protectia muncii

.Amenajarea potecilor - FT = 40 ore

- SM = 16838

- MT = FT x SM=40 x 16838 = 673 520 lei

.Montarea placutelor avertizoare MT = FT x SM = 8 x 16838= 134 704 lei

TOTAL A = 808 224 lei

B. Lucrari de PSI

.Amenajarea depozitelor de carburanti - MT = FT x SM

MT = 808224 lei

.Amenajarea locului de munca : 4ore x 16838

-MT = 67352

TOTAL B = 875 576 lei

C. Intretinerea mijloacelor de munca

- Ferastraie mecanice FT = 2 ore/saptamana x nr. saptamani = 24 ore

-SM = 26630

-MT = FT x SM = 639 120 lei

- Tractoare -FT = 4ore/saptamana x nr. saptamani = 48 ore

-SM = 23161

-MT = FT x SM = 1 111 728 lei

TOTAL C = 1 750 848 lei

D. Personal indirect productiv :

-maistru parchet: 6000000/luna x 3 luni = 18 000 000 lei

-cabanist : 3500000 x 3 luni = 10 500 000 lei

Page 20: Proiect La Exploatari Forestiere

-fierar : Na = 1 atelaj x 0.45 + 0.195 x 1 TAF + 0.03 x 2 topoare + 0.01 x 4 tapine= 2.865 ore

SM = 19432 lei

MT = FT x SM = 55 673 lei

- ingrijitor vite: 0.07 x 2 animale MT = 2 357 lei

TOTAL D. = 28 558 030 lei

CAS + Asig. Somaj = 35.5 %

A + B + C + D = 31 992 678 x 1.355 = 43 350 079 lei

- cablu pentru tractor 0.06m/mc x Vt(mc) x 60000lei/m = 2 066 000 lei

-acumulatori :0.2buc/1000 mc x V(apropiat + tras cu troliul) x 3000000 lei/buc=688 8000 lei

- anvelope : 0.3 buc/1000 mc x 10000000 lei buc x Vt x 4 buc = 8328 000 lei

- hrana animale : 3 luni x 1 5000 00 = 4 500 000 lei

TOTAL =15 582 000 lei

Cap. 13 Deviz si antemasuratore pentru consstructia drumului de tractor

Consideram masa lemnoasa uniform distribuita pe suprafata parchetului . S-a determinat

suprafata culoarului de defrisat, nr. de cioate de scos (pe specii si categorii dediametre ), volumul de sapatura, respectiv costurile ce rezulta pentru executia acestor operatii.

Cerintele ecologice si tehnico-economice care se respecta la executarea unui drum de tractor sunt :

- se vor evita pe cat posibil zonele cu semintis utilizabil

- drumurile forestiere vor fi utilizate pe timp rece sau uscat

- se vor proteja arbori de pe margine cu mansoane de cauciuc sau popi de lemn

- costurile sa fie minime

Page 21: Proiect La Exploatari Forestiere

- sa fie cat mai scurte

- se vor evita zonele mlastinoase

- inclinarea transversala va fi de 4-6% spre versant

- platforma va avea o lungime de 3-4 metri

- in curbele periculoase se va dispune de marginare

- se vor acorda supra largiri in curbe sau se capre de lemn

- inclinarea longitudinala Il = 40% pentru tractor articulat forestier si 25% pentru tractor universal.

S-a lucrat cu categoria de teren mijlociu.

Suprafata ocupata de drum :

Sdr = ldr x Ldr = 3.50 x 404 = 1414 m2

Unde : Sdr - reprezinta suprafata de drum m2

ldr - latimea culoarului de defrisat 3.5 m

Ldr - lungimea drumului

Nr. arbori / ha : - Fa = 169, d=50 cm

- Go= 6 , d=49 cm

Nr. cioate /ha de scos : Fa : 24 , d= 50 cm

Go : 1 , d=49

Nr. cioate de scos / parchet : Fa : 74 , d= 50 cm

Go : 3 , d=49

Page 22: Proiect La Exploatari Forestiere

Antemasuratoare si deviz pentru executarea drumului de tractor

Tabelul 18

Nr.crt.

Simbol si denumire

articolului dedeviz

UM Cantitate Manopera Salariumediu

Valoarea manoperei(lei)Meseria NT

(h/UM)FT ore

0 1 2 3 4 5 6 7 81. TSG 0.7-Go

Scoaterea manuala a cioatelor de

gorun cu

d =49 cm

buc. 3 III 1.04 3 19432 58296

M.G. 4.74 14 16838 235732

2. TSA 07 C1 buc. 74 III 215 159 19432 3089688

MG 9.58 168383. TSA 01-C1

Volum de sapatura manual in

pamant pe spatii intinse cu

aruncare laterala

mc 796 MG 1.45 1314 16838 13403048

Total 28 724 906

Cap 14 Graficul de executie a lucrarilor de exploatare

Graficul de executie

Tabelul 19

Activitati Fond de timp Perioada de exploataretotal FT/nr utilaje 1 - 28 febr. 1 -30 martie 1 -31 aprilie

1. Doborare, curatare de craci

si sectionare

424 424/1

2. Corhanire 42 42/13. Adunat si scos

cu atelaje30 30/1

4. Scos si apropiat cu TAF,

manipulat in PP

298

5. Expediat material lemnos

57

6. Curatirea parchetului

80

Se va incerca ca dorarea arborilor sa inceapa in sectiunea 1 mai intai pentru a se putea executa corhanirea in luna februarie cand este zapada. Lemnul va aluneca mult mai usor si se va reduce o serie de

intrega prejudicii .

Page 23: Proiect La Exploatari Forestiere

Cap. 15 Evaluarea cheltuielilor totale

Tabelul 20

Specificatii Valoarea (lei)1. Salariu pentru lucrarile tehnologice

din santierul de exploatare40 113 915

2. Cheltuieli carburanti si lubrifianti 14 859 0003. Cheltuieli indirecte 58 932 079

4. Cheltuieli privind amenajarea drumului de tractor

28 724 906

TOTAL I 142 629 9005. Cheltuieli reparatii utilaje proprii (5%) 7 131 495

TOTAL II 149 761 3957. Cheltuieli desfacere (2,5%) 3 744 035

8. Beneficiu 10(%) 14 976 140TOTAL GENERAL (lei) 168 481 570

Total / mc (lei/mc) 242 769

Cap. 16 Eficienta economica si concluzii

Cheltuieli : A + B = 514 032 359

A - valoare APV : 345 550 789 lei

B - total cheltuieli exploatare : 168 481 570 lei

Valoare sortimente fasonate la drum auto, C :

V11a -lemn gros x 1 200 000 / mc (Fa) : 512 x 1 200 000 = 614 400 000 lei

1 500 000 / mc (Go) : 32 x 1 500 000 = 48 000 000 lei

V11b -lemn subtire x 800 000 lei / mc : 30 x 800 000 = 24 000 000 lei

Lemn foc ( V12c + V12d) x 400 000 lei / mc : 106 x 400 000 = 42 400 000 lei

TOTAL C = 728 800 000 lei

Eficienta economica = C - A - B = 294 464 680 lei

294 618 lei / mc

Concluzii :

- dupa cum se poate observa pe schita parchetului cu solutia de exploatare (Anexa 1), solutia de exploatare adoptata este relative ecologica ;

- drumurile de tractor amenajate au o lungime destul de mica (404 m) in raport cu suprafata parchetului ( 3,10 ha) ;

- deoarece corhanirea se poate face in perioda cu zapada, prejudicial asupra semintisului este minim. Aceeasi situatie se intalneste si in cazul adunatului cu atelajele;

Page 24: Proiect La Exploatari Forestiere

- in celelalte 3 sectiuni masa lemnoasa se va aduna cu ajutorul troliului tractorului , care va putea fi pozitionat pe drum, fara a tasa si distruge semintisul , care se gaseste in proportie de 80% ;

- tratamentul aplicat este cel de progresive racordare, deci volumul de masa lemnoasa de exploatat nu este prea mare. Datorita acestui fapt pentru operatiile de doborare, sectionare si curatare de craci este necesar un singur ferastrau mecanic, 16 muncitori si un singur TAF - 650 care va lucra doar

35% din timpul disponibil ;

- pretul de ponrire a licitatiei a fost de cca 345 milioane. Valoarea cheltuielilor de exploatare a ajuns la cca 168 milioane, deci s-a ajuns in total la aprox 514 milioane lei ;

- din vanzarea masei lemnoase la drumul auto s-a obtinut 728 de milioane lei ;

In final, eficienta economica este de 294 618 lei /mc ( cca 295 milioane lei / total), suma care se pare a fi multumitoare, mai ales in raport in raport cu varinta relativ ecologica care s-a adoptat.