Click here to load reader

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE - sudacka · PDF fileDRAŽEN SLUNJSKI mag.ing.aedif. PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE 1. 7.3. pod rednim brojem 5. i 6. 1 II. STOLARIJA 8. Dvostruki

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE - sudacka · PDF fileDRAŽEN SLUNJSKI mag.ing.aedif. PROCJENA...

 • home: Zveevska 20

  31000 Osijek

  tel: 031/303-188

  mob: 098/476-283

  OIB: 72003385933 e-mail: [email protected]

  m p

  303.070,81 PROCJENJENA VRIJEDNOST:

  STANOVI 1, 4, 5, 9, 11

  2.245.754,71 kn

  ADRESA:

  NARUITELJ: Lakolit d.o.o. u steaju, Osijek, Vinkovaka 104

  Vinjevac, B.J.Jelaia 5, k..br. 2304

  26.rujna 2012.U Osijeku,

  STALNI SUDSKI VJETAK

  GRAEVINSKE STRUKE

  DRAEN SLUNJSKI mag.ing.aedif.

  PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

  1

  mailto:[email protected]

 • 7.3. pod rednim brojem 5. i 6. 1

  II. STOLARIJA

  8. Dvostruki i krilo na krilo prozori i balkonska

  vrata izraeni od hrastovoga drveta ili kovine

  8.1. ostakljeni termopan, izopan ili sl. staklom,

  odnosno trostruko ostakljen 14

  8.2. dvostruko ostakljeni staklom 12

  9. Dvostruki i krilo na krilo prozori i balkonska

  vrata izraeni prema normi od mekanoga

  drveta

  9.1. ostakljeni termopan, izopan ili slinim staklom,

  odnosno trostruko ostakljeni 9

  9.2. dvostruko ostakljeni staklom 5

  10. Jednostruki prozori izraeni od hrastovoga

  drveta ili kovine

  10.1. ostakljeni termopan, izopan ili slinim staklom,

  7. PRILOZI

  PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

  REKAPITULACIJA POVRINA

  TEHNIKI OPIS

  PODACI O VLASNITVU I LOKACIJI NEKRETNINA

  NALAZ I ZAKLJUAK

  UVOD

  SADRAJ

  2.

  6.

  3.

  4.

  5.

  1.

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 2

 • Na zahtjev tvrtke Lakolit d.o.o. u steaju iz Osijeka, Vinkovaka 104

  izaena je procjena trine vrijednosti nekretnine na lokaciji:

  Vinjevac, B.J.Jelaia 5, k..br. 2304

  Predmetna nekretnina pregledana je i fotografirana od strane procjenitelja dana26.rujna 2012.

  a u naravi je pet stanova.

  Srednji teaj na dan godine osnova je za preraunavanje vrijednosti i

  iznosi 1,00 =7,41 kn

  Predmet ove procjene nije imovinsko pravna provjera niti provjera s upravno pravnog naslova.

  Procjenjena vrijednost iz ovog elaborata slui iskljuivo radi utvrivanja trenutne prometne

  vrijednosti.

  Prometna vrijednost graevine predstavlja stvarnu, trinu vrijednost graevine, mijenja se te ovisi

  o nizu faktora.

  Graevinska vrijednost objekta je vrijednost koja bi se morala utroiti ako bi se takav isti objekat

  ponovo gradio u vrijeme procjene (po stvarnim cijenama materijala, radne snage, transporta, te

  prosjenim faktorom radne snage), umanjena za vrijednost koja ovisi o starosti zgrade, tipu zgrade i

  konstrukcije odnosno stanja u kojem se zgrada nalazi u trenutku procjene.

  U postupku procjene graevinske vrijednosti primjenjuje se metoda procjene vrijednosti novo

  izvedenih elemenata stanova i zgrade, ukupno za 1,00m neto graevinske povrine koja se

  umanjuje zbog utjecaja starenja i troenja od izvedbe do danas na sadanju vrijednost. Tako

  dobivena vrijednost za 1,00m neto graevinske povrine (NGP) mnoi se zbrojem povrine svih

  prostorija u ovoj procjeni.

  Procjena je izvrena na osnovi kvalitete, kvantitete (vrijednosti 1,00m) odravanja, starosti i

  tronosti graevine, sukladno pravilniku o utvrivanju graevinske i prometne vrijednosti

  graevinskih objekata (NN 52/84), uredbi o nainu utvrivanja cijene stanova (NN 35/92, 72/92,

  82/93 i 110/93), te procjenjenoj vrijednosti ulaganja.

  26.rujna 2012.

  1. UVOD

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 3

 • DOKUMENTACIJA DOSTAVLJENA NA UVID:

  ima

  -

  ima

  izvadak iz preglednika geoportal

  VLASNITVO:

  LOKACIJA:

  broj stanovnika: 7.146 izvor: Wikipedija

  adresa nekretnine: Vinjevac, B.J.Jelaia 5, k..br. 2304

  opis nekretnine:

  povrina (m) :

  2304

  733

  da

  -

  grafiki prikaz lokacije nekretnine:

  graevina se nalazi u Vinjevcu neposredno uz ulaz u Osijek,

  udaljena je cca 50 m od tramvajskog okretita, susjedni objekti

  su sline katnosti i namjene

  katastarska estica:

  etairano:

  Josipovac

  stanovi

  zk uloak broj:

  broj poduloka:

  Ostalo:

  2. PODACI O VLASNITVU I LOKACIJI NEKRETNINA

  katastarska opina:

  Izvadak iz zemljine knjige:

  Kopija katastarskog plana:

  Posjedovni list:

  1, 2, 3, 4, 9

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 4

 • stambena

  2011 -

  P+2 -

  adresa: Vinjevac, B.J.Jelaia 5, k..br. 2304

  stanovi plinsko centralno

  pomoni prostori:

  odlino

  asfaliranom gradskom prometnicom

  cca 50 m od tramvajske stanice

  vlastito

  izo staklo

  rolete

  spremita u potkrovlju

  instalacija

  unutarnja stolarija:

  vodovod:

  stanovi drvena

  pvc

  NAMJENA NEKRETNINE:

  GODINA IZGRADNJE:

  KATNOST:

  ima

  POLOAJ:

  INSTALACIJE I PRIKLJUCI: prikljuak

  kanalizacija:

  struja:

  3. TEHNIKI OPIS

  nosiva konstrukcija:

  meukatna konstrukcija:

  krovite i pokrov:

  prometna povezanost:

  javni prijevoz:

  parkiralite:

  kolni ulaz: ima

  ima

  ima

  gradski

  gradski

  trofazni

  zatita od sunca:

  obrada podova:

  obrada zidova:

  obrada stropova:

  LOKACIJA I INFRASTRUKTURA:

  pristup:

  proelje:

  gradski

  ima

  -

  VANJSKO UREENJE:

  ODRAVANJE:

  plin:

  telefon:

  grijanje:

  dodatne instalacije:

  KONSTRUKCIJA:

  ZAVRNI RADOVI:

  STOLARIJA:

  bukano, bojano, toplinska fasada

  ker.ploice, brodski pod

  bukani, bojani, ker. ploice

  bukani, bojani

  betonski trakasti

  armirano betonska

  armirano betonska

  koso, viestreno, pokrov lim

  stanovi imaju

  ima

  vanjska stolarija:

  ostakljenje:

  temelji:

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 5

 • 1. NRP (neto razvijena povrina)

  preuzeto iz ZK izvatka

  STAN 1 m koef. ukupno:

  korisna povrina 38,08 1,00 38,08

  terasa 2,94 0,75 2,21

  spremite u potkrovlju 17,74 0,75 13,31

  parkirno mjesto 13,35 0,25 3,34

  72,11 56,93

  UKUPNO NRP = 56,93 m

  STAN 2 m koef. ukupno:

  korisna povrina 35,19 1,00 35,19

  terasa 3,26 0,75 2,45

  spremite u potkrovlju 14,23 0,75 10,67

  parkirno mjesto 13,35 0,25 3,34

  66,03 51,65

  UKUPNO NRP = 51,65 m

  STAN 3 m koef. ukupno:

  korisna povrina 34,22 1,00 34,22

  terasa 2,94 0,75 2,21

  spremite u potkrovlju 17,15 0,75 12,86

  parkirno mjesto 13,35 0,25 3,34

  67,66 52,63

  UKUPNO NRP = 52,63 m

  STAN 4 m koef. ukupno:

  korisna povrina 38,14 1,00 38,14

  terasa 3,26 0,75 2,45

  spremite u potkrovlju 19,47 0,75 14,60

  parkirno mjesto 13,35 0,25 3,34

  74,22 58,53

  UKUPNO NRP = 58,53 m

  4. REKAPITULACIJA POVRINA

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 6

 • STAN 9 m koef. ukupno:

  korisna povrina 48,18 1,00 48,18

  terasa 4,68 0,75 3,51

  spremite u potkrovlju 17,15 0,75 12,86

  parkirno mjesto 13,35 0,25 3,34

  83,36 67,89

  UKUPNO NRP = 67,89 m

  2. REKAPITULACIJA POVRINA

  STAN 1 NRP = 56,93 m

  STAN 2 NRP = 51,65 m

  STAN 3 NRP = 52,63 m

  STAN 4 NRP = 58,53 m

  STAN 9 NRP = 67,89 m

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 7

 • 5.1. TABLICA BODOVANJA STAN 1

  1 adresa Vinjevac, B.J.Jelaia 5, k..br. 2304

  2 poloaj u zgradi P

  3 katnost zgrade P+2

  4 godina izgradnje 2011

  5 godina dogradnje -

  6 amortizacijski vijek 120

  7 stopa amortizacije 0,583

  redni broj br.bodova redni broj br.bodova

  1 - 6 55 36 0

  7 3 37 0

  8 - 11 14 38 0

  12 4 39 1

  13 3 40 0

  14 6 41 0

  15 3 42 0

  16 6 43 0

  17 1 44 1

  18 2 45 1

  19 1

  20 2

  21 1

  22 0

  24 0 46 0

  25 1 47 0

  26 0 48 0

  27 3 49 0

  28 2

  29 1

  30 1

  31 0

  32 0

  33 0

  34 0

  35 0

  UKUPAN BROJ BODOVA

  (redni broj 1 do 45 minus redni

  broj 46 do 49)

  UKUPNO (redni broj 1 do 45)

  suionica rublja

  prostorija za rad

  zajedniko spremite

  prostor za smee

  kanal za smee

  poloaj

  broj stanova

  pei za zagrijavanje

  bojler

  ugraeni ormar

  praonica rublja

  wc

  materijal i konstrukcija

  visina prostora

  prozori i balk. vrata

  vrata

  odvodna instalacija

  elektroinstalacija

  ostali podovi

  kada

  vodovodne instalacije

  UKUPNO (redni broj 46 do 49)

  naziv elementa naziv elementa

  bide

  instalacije i ureaji za

  pripremu tople vode8 UMANJENJE BROJA BODOVA

  vlanost

  visina prostora

  starost zgrade

  agregat

  dizalo

  zidovi obloeni ker.pl.

  zidovi obloeni lamper.

  zatita prozora

  120

  23

  zajednika antena

  govorni ureaj

  proelje - obrada

  stubite i ulaz - obrada

  podrum i slino

  poloaj

  podovi u sobama

  5. PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

  gromobranska instal.

  plinska instalacija

  telefonska instalacija

  0

  120

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 8

 • 5.2. IZRAUN GRAEVINSKE VRIJEDNOSTI

  P

  Ce

  B

  Be

  G

  Ks

  Kz

Search related