Click here to load reader

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE - sudacka · PDF filetrafostanica ograda: ostalo: odlično struja: plin: telefon: Đakovo, P.Preradovida asfaliranom gradskom cestom-preko susjedne

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE - sudacka · PDF filetrafostanica ograda: ostalo: odlično...

 • home: Zveevska 20

  31000 Osijek

  tel: 031/303-188

  mob: 098/476-283

  OIB: 72003385933 e-mail: [email protected]

  m p

  9.290,00 PROCJENJENA VRIJEDNOST:

  ADRESA:

  NARUITELJ: EFEZ d.o.o. u steaju, akovo, Trg N. . Zrinskog 23

  akovo, P.Preradovida

  17. oujka 2012.U Osijeku,

  STALNI SUDSKI VJETAK

  GRAEVINSKE STRUKE

  DRAEN SLUNJSKI mag.ing.aedif.

  PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

  69.767,90 kn

  TRAFOSTANICA

  1

  mailto:[email protected]

 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

  REKAPITULACIJA POVRINA

  TEHNIKI OPIS

  PODACI O VLASNITVU I LOKACIJI NEKRETNINA

  NALAZ I ZAKLJUAK

  UVOD

  SADRAJ

  2.

  3.

  4.

  5.

  1.

  7. PRILOZI

  6.

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 2

 • Na zahtjev tvrtke EFEZ d.o.o. u steaju iz akova, Trg N. . Zrinskog 23

  izaena je procjena trine vrijednosti nekretnine na lokaciji:

  akovo, P.Preradovida

  Predmetna nekretnina pregledana je i fotografirana od strane procjenitelja dana15. oujka 2012.

  a u naravi je trafostanica.

  Srednji teaj na dan godine osnova je za preraunavanje vrijednosti i

  iznosi 1,00 = 7,51 kn

  Predmet ove procjene nije imovinsko pravna provjera niti provjera s upravno pravnog naslova.

  Procjenjena vrijednost iz ovog elaborata slui iskljuivo radi utvrivanja trenutne prometne

  vrijednosti.

  Prometna vrijednost graevine predstavlja stvarnu, trinu vrijednost graevine, mijenja se te ovisi

  o nizu faktora.

  Procjena je izvrena na osnovi kvalitete, kvantitete (vrijednosti 1,00m) odravanja, starosti i

  tronosti graevine, sukladno pravilniku o utvrivanju graevinske i prometne vrijednosti

  graevinskih objekata (NN 52/84), uredbi o nainu utvrivanja cijene stanova (NN 35/92, 72/92,

  82/93 i 110/93), te procjenjenoj vrijednosti ulaganja.

  17. oujka 2012.

  1. UVOD

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 3

 • DOKUMENTACIJA DOSTAVLJENA NA UVID:

  ima

  -

  ima

  arkod

  VLASNITVO:

  akovo

  650

  6282

  trafostanica i dvorite

  LOKACIJA:

  29,00

  grafiki prikaz lokacije nekretnine:

  adresa nekretnine: akovo, P.Preradovida

  katastarska opdina:

  povrina (m2) :

  Izvadak iz zemljine knjige:

  Kopija katastarskog plana:

  Posjedovni list:

  zk uloak broj:

  opis nekretnine:

  Ostalo:

  2. PODACI O VLASNITVU I LOKACIJI NEKRETNINA

  katastarska estica:

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 4

 • trafostanica

  ograda:

  ostalo:

  odlino

  struja:

  plin:

  telefon:

  akovo, P.Preradovida

  asfaliranom gradskom cestom

  -

  preko susjedne estice

  NAMJENA NEKRETNINE:

  LOKACIJA I INFRASTRUKTURA:

  pristup:

  adresa:

  3. TEHNIKI OPIS

  prikljuak

  nema vidljivih

  nema vidljivih

  nema vidljivih

  javni prijevoz:

  kolni ulaz:

  ODRAVANJE:

  vodovod:

  kanalizacija:

  ograeno

  -

  prometna povezanost:

  nema vidljivih

  nema vidljivih

  instalacija

  nema

  nema

  nema

  INSTALACIJE I PRIKLJUCI:

  VANJSKO UREENJE:

  nema

  nema

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 5

 • 1. REKAPITULACIJA POVRINA

  Ukupna povrina zemljita: P = 29,00 m

  Zemljite se sastoji od:

  dvorita 20,00 m

  trafostanice 9,00 m

  ukupna povrina: 29,00 m

  4. REKAPITULACIJA POVRINA

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 6

 • 5.1. PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEMLJITA

  jed.cijena

  zemljite P= 29,00 m 60,00 /m

  sveukupna cijena zemljita:

  5.2. PROCJENA VRIJEDNOSTI PRIKLJUAKANa osnovu vaedih cijena prikljuaka iznosi:

  vodovod

  kanalizacija

  elektroenergija

  plin

  telefon

  sveukupna cijena prikljuaka:

  5.3. PROCJENA VANJSKOG UREENJANa osnovu vaedih cijena i na temelju trokova iznosi:

  jed.cijena

  trafostanica 9,00 m 750,00 /m

  ***oprema trafostanice nije predmet procjene

  poploenje 20,00 m 40,00 /m

  sveukupna cijena vanjskog ureenja:

  5.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST NEKRETNINE

  5.1. ZEMLJITE

  5.2. PRIKLJUCI

  5.3. VANJSKO UREENJE

  sveukupna vrijednost nekretnine:

  5.5. PROCJENA PROMETNE VRIJEDNOSTI

  PROMETNA VRIJEDNOST NEKRETNINE IZNOSI: (SVGV x koef.)

  ukupno:

  1.740,00

  0,00

  7.550,00

  9.290,00

  0,00

  0,00

  Uvaavajudi poloaj i opde stanje objekta te odnos trenutne ponude i potranje

  na tritu nekretninama ukupan prometni koeficijent iznosi:1,00

  9.290,00

  5. PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

  Na osnovu vaedih cijena graevinskog zemljita za odreenu zonu i na temelju trokova

  komunalnog i vodnog doprinosa iznosi:

  0,00

  1.740,00

  ukupno:

  ukupno:

  7.550,00

  1.740,00

  ukupno:

  6.750,00

  800,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 7

 • Predmet ove procjene nije imovinsko - pravna provjera niti provjera s upravno pravnog naslova.

  5.1. ZEMLJITE

  5.2. PRIKLJUCI

  5.3. VANJSKO UREENJE

  5.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST NEKRETNINE

  5.5. PROMETNA VRIJEDNOST

  U Osijeku, 17. oujka 2012.

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif.

  1.740,00

  0,00

  7.550,00

  9.290,00

  9.290,00

  Procjenjena vrijednost iz ovaog elaborata slui iskljuivo radi utvrivanja vrijednosti nekretnine

  prilikom zakljuivanja kupoprodajnog ugovora.

  6. NALAZ I ZAKLJUAK

  69.767,90 kn

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 8

 • 7. PRILOZI

  1. PRESLIK DOKAZA VLASNITVA

  2. RJEENJE SUDA

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 9

 • 7.1. PRESLIK DOKAZA VLASNITVA

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 10

 • Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 11

 • Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 12

 • Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 13

 • Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 14

 • 7.2. RJEENJE SUDA

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 15

 • U Osijeku, 17. oujka 2012.

  Kontrolirao i ovjerava:

  Tomislav Slunjski, mag.ing.aedif.

  Stalni sudski vjetak graevinske struke

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif.

  Izradio:

  Struni suradnik za procjene

  Draen Slunjski, mag.ing.aedif. 16