21
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ÎNCADRAREA, PROMOVAREA, DEFINITIVAREA, DETAŞAREA SAU ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI ADMINISTRATIV DIN CADRUL U.N.E.F.S. BUCUREŞTI COD P.O– SORUS – 01 Ediţia I Revizia 0

PROCEDURA_OPERAIONAL Managementul Resurselor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

procedura

Citation preview

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  1

  PROCEDURA OPERAIONAL

  PRIVIND

  NCADRAREA, PROMOVAREA, DEFINITIVAREA, DETAAREA

  SAU NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC

  AL PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR I ADMINISTRATIV DIN

  CADRUL U.N.E.F.S. BUCURETI

  COD P.O SORUS 01

  Ediia I

  Revizia 0

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  2

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale

  Operaiune Responsabil Funcia Data Semntura

  1 2 3 4 5

  Elaborat ec. Cristina Dumitru

  adm. financiar

  01.10.2012

  ec. Eliza Ana Cutieru

  adm. financiar

  Verificat lector univ.dr. tefan L. Mureanu

  ef Serviciu 01.10.2012

  Avizat dr.ing. Dumitru Porumb

  Director General

  Adminisrativ

  01.10.2012

  Aprobat prof.univ.dr. Viorel Cojocaru

  Rector 01.10.2012

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  3

  2. Situaia ediiilor i a reviziilor n

  cadrul ediiilor procedurii

  Ediia/Revizia n cadrul ediiei

  Componena revizuit Modalitatea reviziei Data de la care se aplic prevederile

  ediiei/reviziei ediiei

  1 2 3 4

  Ediia I 01.10.2012

  Revizia 1 -

  Revizia 2 -

  Ediia II

  Revizia 1

  Revizia 2

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  4

  3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz

  ediia/revizia din cadrul ediiei procedurii

  Scopul difuzrii

  Exemplar nr.

  Compartiment

  Funcia

  Nume i prenume

  Data primirii

  Semntura

  1 2 3 4 5 6 7

  Aplicare

  Serviciul Organizare , Resurse Umane Salarizare

  ef Serviciu

  lector univ.dr. tefan L. Mureanu

  01.10.2012

  Serviciul Organizare , Resurse Umane Salarizare

  adm. financiar

  ec. Cristina Dumitru

  01.10.2012

  Serviciul Organizare , Resurse Umane Salarizare

  adm. financiar

  ec. Eliza Ana Cutieru

  01.10.2012

  Informare

  Serviciul Organizare , Resurse Umane Salarizare

  ef Serviciu

  lector univ.dr. tefan L. Mureanu

  01.10.2012

  Eviden

  Serviciul Organizare , Resurse Umane Salarizare

  adm. financiar

  adm. financiar

  ec. Cristina Dumitru

  ec. Eliza Ana

  Cutieru

  01.10.2012

  Arhivare Compartimentul Arhiv

  adm. patrimoniu (arhivar)

  Stan Maria 01.10.2012

  Alte scopuri

  - - - - - -

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  5

  4. Scopul procedurii

  4.1. Procedura vizeaz stabilirea activitilor ce se desfoar n vederea ncadrrii, promovrii, definitivrii, detarii sau ncetrii contractului de munc al personalului didactic auxiliar i administrativ din cadrul U.N.E.F.S. Bucureti.

  4.2. Procedura asigur continuitatea activitii procedurabile, inclusiv n condiiile n care va exista o fluctuaie a personalului.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  6

  5. Domeniul de aplicare a procedurii

  5.1 Procedura se aplic de Serviciul Organizare, Resurse Umane, Salarizare n vederea realizrii activitiilor de:

  - ncadrare,

  - promovare,

  - definitivare,

  - detaare

  - sau ncetare

  a contractului individual de munc a personalului didactic

  auxiliar i administrativ.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  7

  6. Documente de referin aplicabile

  activitii procedurate

  6.1. Legislaia primar:

  - Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;

  - Legea 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice;

  - Legea nr.263/2010 Lege privind sistemul unitar de pensii publice;

  - Legea nr.63/2011 privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic I didactic auxiliar din nvmnt;

  - Legea nr.1/2011 legea educaiei naionale;

  - Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitI cu character ocazional desfurate de zilieri.

  6.2. Legislaia secundar:

  - Ordonana de Urgen a Guvernului nr.111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor;

  - Hotrrea Guvernului Romniei nr.711/2010 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condiiilor de organizare i a modului de desfurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunztoare funciilor contractuale i a criteriilorde evaluare a performanelor profesionale individuale;

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  8

  - Hotrrea Guvernului Romniei nr.286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice;

  - Hotrrea Guvernului Romniei nr.1225/2011 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat (700 lei lunar);

  - Hotrrea Guvernului Romniei nr.500/2011 privind registrul general de eviden a salariailor;

  - Ordin nr. 1832/2011 al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i al preedintelui Institutului Naional de Statistic privind aprobarea Clasificrii ocupaiilor din Romnia - nivel de ocupaie (ase caractere);

  - Ordin nr.3860/2011 al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului I sportului privind aprobarea criteriilor i metodologiei de evaluare a performanelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual;

  - Ordin nr.5559/2011 al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihn al personalului didactic din nvmnt;

  - Ordonana de Urgen a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea i completarea Legii educaiei naionale nr.1/2011;

  6.3. Alte documente (legislaia teriar):

  - Carta U.N.E.F.S., validat de Senatul U.N.E.F.S., la data de 23.07.2012;

  - Regulamentul Intern de Funcionare al U.N.E.F.S., validat de Senatul U.N.E.F.S., la data de 27.11.2012

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  9

  7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai

  n procedura operaional

  7.1. Definiii ale termenilor

  Nr.

  crt. Termenul Definiia/Actul care definete termenul

  1

  ncadrare Ansamblul proceselor i procedurilor aplicate de autoritile i instituiile publice, conform competenelor prevzute de lege n organizarea i desfurarea concursurilor, destinate identificrii i atragerii de candidai n vederea ocuprii posturilor vacante sau, dup caz, temporar vacante.

  2

  Promovare Modalitatea de dezvoltare a carierei angajailor ca urmare a ndeplinirii condiiilor prevzute de lege i a promovrii concursului sau examenului organizat n vederea promovrii.

  3 Definitivare Ansamblul proceselor i procedurilor aplicate n urma ncheierii

  perioadei de stagiu, n vederea ncadrrii definitive pe post.

  4

  Detaare Schimbarea temporar a locului de munc, din dispoziia angajatorului, n scopul executrii unor lucrri n interesul acestuia. n mod excepional, prin detaare se poate modifica i felul muncii, dar numai cu consimmantul scris al salariatului.

  5

  ncetare Ansamblul proceselor i procedurilor aplicate n vederea ncetrii, de comun acord sau la iniiativa uneia din prile semnatare, a contractului individual de munc.

  6 Procedur

  Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor care trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor care trebuie aplicate n vederea realizrii activitii. Totalitatea pailor ce trebuie urmai (algoritmul), metodelor de lucru stabilite i regulilor de aplicat, n vederea executrii activitii, atribuiei sau sarcinii.

  7 Ediia procedurii Forma iniial sau actualizat a unei proceduri aprobat i difuzat.

  8 Revizia n cadrul unei

  ediii

  Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele, a uneia sau mai multor componente ale unei ediii a procedurii, aciunii care au fost aprobate i difuzate.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  10

  9 Entitate public

  Autoritate public, instituie public, companie/societate national, regie autonom, societate comercial la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este acionar majoritar, cu personalitate juridic, care utilizeaz/administreaz fonduri publice i/sau patrimoniu public.

  10

  Managerul structurii

  Preedinte Senat, Rector (Preedintele Consiliului de Administraie), Prorector, Director General Administrativ, Decani, Directori Departamente, Contabil ef, efi Servicii, efi Birou, ef Atelier ai structurilor U.N.E.F.S. Bucureti. Managerul este persoana care exercit funciile managementului n virtutea obiectivelor, sarcinilor, competenelor i responsabilitilor specifice funciei pe care o ocup. Angajaii care realizeaz efectiv procesul de management sunt persoane nvestite cu autoritate i responsabilitate n luarea deciziilor i n realizarea funciilor susmenionate.

  14

  Activiti procedurabile

  Aciuni/evenimente semnificative pentru care vor fi elaborate documentaii/proceduri adecvate. Operaiunile sunt consemnate n documente, instituind astfel necesitatea ntocmirii unei proceduri (operaionale sau de sistem), care se constituie ntr-un instrument de lucru necesar ndeplinirii cu succes a obiectivelor asumate de ctre instituia universitar Procedurile trebuie s fie scrise i formalizate att pe suport de hrtie ct i/sau electronic, trebuie s fie actualizate permanent i aduse la cunotin tuturor factorilor interesai.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  11

  7.2. Abrevieri ale termenilor

  Nr. crt.

  Abrevierea Termen abreviat

  1. PO Procedur operaional 2. PS Procedur de sistem

  3. E Elaborare

  4. V Verificare 5. A Aprobare

  6. Ev. Eviden 7. Ap Aplicare

  8. Ah Arhivare

  9. SORUS Serviciul Organizare, Resurse Umane, Salarizare 10. R Rector

  11. PR Prorector 12. Mo Monitorizeaz 13. S Structurile universitii

  14. Av. Avizeaz 15. Ev Evaluare

  16. MFP Ministerul Finanelor Publice

  17. M.E.C.T.S Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului 18. UNEFS Universitatea Naional de Educaie Fizic i Sport

  19. SCIM Sistemul de control managerial intern 20. RIF Regulamentul Intern de Funcionare 21. ROI Regulamentul de Ordine Interioar

  22. CA Compartimentul Audit 23. SCIM Sistem de control intern managerial

  24. PD Program de dezvoltare SCIM

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  12

  8. Descrierea procedurii

  8.1. Procedura vizeaz recrutarea, selecia i ncadrarea pe post a salariailor, n cadrul U.N.E.F.S. Bucureti

  ncadrarea i promovarea personalului pltit din fonduri publice pe funcii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotrri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite (conform art.2, art.26 alin.7) i 8)) din Legea nr.285/2010; art.12 alin.1) i 2) din Legea nr.53/2003, republicat.

  n situaia n care promovarea personalului bugetar n funcie, grad sau treapt profesional nu este reglementat prin statute proprii, promovarea se face, de regul, pe un post vacant existent n Statul de funcii.

  n situaia n care nu exist un post vacant, promovarea personalului pltit din fonduri publice n funcii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcii n care acestea sunt ncadrate ntr-unul de nivel imediat superior.

  Promovarea n grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaz pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprob prin hotrre a Guvernului, dac nu este reglementat altfel prin statute sau alte acte normative specifice art.6 alin.1) din Legea nr.284/2010; art.6 alin.4), art.10 alin.5, art.11 alin 3, art.26 alin.2) i 3) din Legea nr.284/2010; H.G. nr.711/2010; OMECTS nr.3860/2011.

  Promovarea n grade sau trepte profesionale, imediat superioare, se face din 3 n 3 ani, n funcie de performanele profesionale individuale, apreciate cu calificativul foarte bine, cel puin de dou ori n ultimii 3 ani, de ctre comisia desemnat prin dispoziie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dup caz, reprezentanii salariailor, conform H.G. nr.711/2010.

  Activitatea profesional se apreciaz anual (conform H.G. nr.711/2010), ca urmare a evalurii performanelor profesionale individuale, de ctre

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  13

  conductorul instituiei publice, la propunerea efului ierarhic, prin acordare de calificative: foarte bine, bine, satisfctor i nesatisfctor.

  Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale i care se aprob prin hotrre a Guvernului sau alte acte normative specifice (conform art.30 alin1) din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat; art.1 i art.4 din H.G. nr.711/2010).

  Rectorul, n raport cu cerinele postului, stabilete criterii de selecie proprii n completarea celor prevzute la paragraful anterior.

  n baza art. 18 alin. (1) i (3) din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare, salarizarea absolvenilor ciclului I i/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenilor cu studii superioare de lung durat (S).

  U.N.E.F.S. Bucureti poate include n statele de funcii i unele funcii specifice altor domenii de activitate bugetar, prevzute n anexele la Legea 284/2010, care se dovedesc a fi necesare desfurrii activitii.

  Persoanele ncadrate n funcii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel pn la expirarea perioadei de cel puin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an i vor fi promovate, pe baz de examen, n funcia, gradul sau treapta profesional imediat superioar (conform art.30 alin.3), 4) i 5) din Legea nr.53/2003).

  Absolvenii nvmntului superior de lung i scurt durat, care la data trecerii pe funcia corespunztoare studiilor absolvite erau ncadrai pe funcii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului n care au absolvit studiile universitare, se ncadreaz la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai n msura n care atribuiile din fia postului au fost modificate n mod corespunztor, pstrndu-i gradaia avut la data promovrii.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  14

  8.2. Documente utilizate:

  - Statul de funcii (se prezint de SORUS al U.N.E.F.S. rectorului, pentru a fi aprobat de ctre Senatul U.N.E.F.S. Bucureti);

  - referatele, n vederea ocuprii unor posturi vacante sau a promovrii personalului din subordine sunt ntocmite de ctre efii compartimentelor respective i nregistrate la Secretariatul General dup avizare SORUS, urmnd a fi naintate i supuse aprobrii Consiliului de Admnistraie al U.N.E.F.S.;

  - dosarele de concurs se ntocmesc conform art.5 alin1) i 2) din H.G. nr.711/2010;

  - fiele de evaluare se elibereaz de SORUS tuturor compartimentelor i serviciilor aparatului administrativ al U.N.E.F.S., conform Legii nr.53/2003; Legii-cadru nr.284/2010; OMECTS nr.3860/2011;

  - actele administrative referitoare la ncadrare, promovare, definitivare pe post, detaare, ncetare contract individual de munc se ntocmesc n baza legilor n vigoare de ctre serviciul specializat al universitii, SORUS.

  8.3. Resurse necesare:

  8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, program de management al documentelor, imprimante, dosare, hrtie, suport informaional, rechizite.

  8.3.2. Resurse umane:

  - conductorii compartimentelor ntocmesc referate, n care exprim propunerea de a angaja pe posturile vacante, din cadrul compartimentului respectiv, sau propune spre promovare personalul din subordine, conform legilor n vigoare;

  - comisia de concurs/comisia de soluionare a contestaiilor este numit prin decizie de ctre Rectorul UNEFS i confirmat de Consiliul de Administraie al U.N.E.F.S. potrivit art.6,7 i 8 din H.G. nr.711/2010;

  - personalul desemnat din cadrul Serviciului Organizare, Resurse Umane, Salarizare ntocmete documentele necesare desfurrii activitilor;

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  15

  - Rectorul:

  - aprob referatele;

  - emite documentele administrative referitoare la ncadrarea, promovarea, definitivarea, detaarea sau ncetarea contractului individual de munc al personalului.

  8.4. Modul de lucru, conform art.30 alin.4 din Legea nr.53/2003 i a H.G. nr.711/2010:

  8.4.1. Concursul de recrutare const n 3 etape succesive:

  a) selecia dosarelor de nscriere (dosarul concurentului trebuie s conin: viza SORUS c solicitantul ndeplinete condiiile cerute pentru nscrierea la concurs, cerere tip de participare la concurs nregistrat la Secretariatul General al U.N.E.F.S. aprobat de rectorul universitii, copii dup diplmele de absolvire a instituiilor de nvmnt, copie CI/BI, copie certificat natere i cstorie, adeverin medical eliberat de medicul de familie (conform art.28 din Legea nr.53/2003), din care s rezulte c este apt nscrierii la concursul de ocupare a postului, cazierul judiciar, adeverine din care s reias vechimea n munc, recomandare de la ultimul loc de munc sau, dup caz, de la ultima instituie de nvmnt absolvit, conform art.9, 10, 11 i 12 din H.G. nr.711/2010;

  b) proba scris const n rezolvarea unor subiecte, n numr de 3 (trei), propuse de eful locului de munc la care urmeaz s susin concursul pentru ocuparea postului respectiv; biletele de concurs se ntocmesc cu o zi naintea concursului, se sigileaz i semenaz pe plic de ctre membrii comisiei i se depun la SORUS al U.N.E.F.S Bucureti; unul dintre plicuri se desigileaz n sala unde se suine concursul, de ctre preedintele comisiei de concurs i se nmneaz concurentului pentru rezolvare; din momentul n care concurentul a primit subiectele are la dispoziie 2 (dou) ore spre rezolvare (confrom art.15-27 din H.G. nr.711/2010.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  16

  c) interviul are loc dup corectarea lucrrii i numai dac persoana concurent a obinut nota minim 7 (apte), conform art.28-34 din H.G. NR.711/2010.

  d) proba practic conform 35-38 din H.G. nr.711/2010.

  Se aplic Hotrrea Guvernului Romniei nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice .

  8.4.2. Forme de promovare a angajailor pe baz de contract:

  a) promovare n grad sau treapt imediat superioare; b) promovare la terminarea perioadei de stagiu; c) promovare la absolvirea studiilor de nivel superior.

  Se aplic Hotrrea Guvernului Romniei nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri.

  Ca urmare a promovrii sau avansrii, fia postului salariatului va fi completat cu noi atribuii, n raport cu nivelul postului, prin grija superiorului ierarhic.

  Transformarea unei funcii vacante sau ocupat ntr-o funcie de nivel inferior ori superior, cu ncadrarea n numrul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituia public i n fondurile bugetare anuale alocate, se realizeaz ca urmare a promovrii examenului, cu modificarea corespunztoare a statului de funcii.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  17

  8.4.3. Detaarea:

  Locul muncii poate fi modificat unilateral de ctre angajator prin detaarea salariatului ntr-un alt loc de munc dect cel prevzut n contractul individual de munc.

  Pe durata detarii, salariatul i pstreaz funcia i toate celelalte drepturi prevzute n contractul individual de munc.

  Detaarea este actul prin care se dispune schimbarea temporar a locului de munc, din dispoziia angajatorului, la un alt angajator, n scopul executrii unor lucrri n interesul acestuia. n mod excepional, prin detaare se poate modifica i felul muncii, dar numai cu consimmntul scris al salariatului. Detaarea poate fi dispus pe o perioad de cel mult un an. n mod excepional, perioada detarii poate fi prelungit pentru motive obiective ce impun prezena salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaarea, cu acordul ambelor pri, din 6 n 6 luni, conform art.41-48 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat.

  Salariatul poate refuza detaarea dispus de angajatorul su numai n mod excepional i pentru motive personale temeinice conform art.46 alin.3 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat.

  Angajatorul poate modifica temporar locul i felul muncii, fr consimmntul salariatului, i n cazul unor situaii de for major, cu titlu de sanciune disciplinar sau ca msur de protecie a salariatului, conform art.48 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat.

  8.4.4. ncetarea contractului de munc:

  Contractul individual de munc poate nceta astfel (conform art. 55 lit.a-c din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat):

  a) de drept; b) ca urmare a acordului prilor, la data convenit de acestea; c) ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri, n cazurile i n

  condiiile limitativ prevzute de lege. Contractul individual de munc nceteaz de drept: a) la data decesului salariatului; b) la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de declarare a

  morii sau a punerii sub interdicie a salariatului;

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  18

  c) la data comunicrii deciziei de pensionare pentru limit de vrst, pensionare anticipat, pensionare anticipat parial sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;

  d) ca urmare a constatrii nulitii absolute a contractului individual de munc, de la data la care nulitatea a fost constatat prin acordul prilor sau prin hotrre judectoreasc definitiv;

  e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive nentemeiate, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de reintegrare;

  f) ca urmare a condamnrii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti;

  g) de la data retragerii de ctre autoritile sau organismele competente a avizelor, autorizaiilor ori atestrilor necesare pentru exercitarea profesiei;

  h) ca urmare a interzicerii exercitrii unei profesii sau a unei funcii, ca msur de siguran ori pedeaps complementar, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a dispus interdicia;

  i) la data expirrii termenului contractului individual de munc ncheiat pe durat determinat;

  j) retragerea acordului prinilor sau al reprezentanilor legali, n cazul salariailor cu vrsta cuprins ntre 15 i 16 ani.

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  19

  9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

  Nr. crt. Aciunea (operaiunea)

  Salariat SORUS

  efii de compartimente

  Comisia de concurs

  Rector

  1. ntocmete referate privind organizarea concursurilor

  E A

  2. ntocmete proiectele deciziilor de numire a comisiilor de concurs i a comisiei de soluionare a contestaiilor

  E A

  3. Afieaz la sediul i pe pagina de internet a U.N.E.F.S. anunul privind organizarea concursurilor

  Compatiment IT

  4. ntocmesc referate privind promovarea,definitivarea, detaarea salariailor

  E A

  5. ntocmesc, redacteaz i semneaz documentaia privind activitatea specific

  E

  6. Emite acte administrative referitoare la ncadrarea, promovarea, definitivarea, detaarea sau ncetarea contractului de munc al personalului

  A

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  20

  10. Anexe, nregistrri, arhivri

  Nr.

  anex

  Denumirea anexei

  Elaborator Aprob Nr. exemplare

  Difuzare Arhivare Loc/perioad

  Observaii

  1 2 3 4 5 6 7

  11. CUPRINS

  Nr. componentei

  Denumirea procedurii din cadrul procedurii operaionale

  Pagina

 • UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT BUCURETI

  SERVICIUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE

  21

  n cadrul procedurii

  operaionale

  1 Coperta 1

  2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii

  2

  3 Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii 3

  4 Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii

  4

  5 Scopul procedurii operaionale 5

  6 Domeniul de aplicare a procedurii 6

  7 Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate

  7

  8 Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura 9

  9 Descrierea procedurii 12

  10 Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii 19

  11 Anexe, nregistrri, arhivri 20

  12 Cuprins 21