priručnik iz

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of priručnik iz

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  1/67

  Sveuilite u RijeciFakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvuSTRUNI PREDDIPLOMSKI STUDIJMalo i srednje poduzetnitvo u turizmu i hotelijerstvu

  Prirunik iz predmeta

  POSLOVNA STATISTIKA

  ifra kolegija: SST0103ECTS bodovi: 6,5

  Nositelj predmeta:Dr. sc. SUZANA MARKOVI, docent

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  2/67

  2

  GRAFIKO PRIKAZIVANJE STATISTIKIH NIZOVA

  PRIMJER 1.

  Uvoz u Primorsko goranskoj upanijiGodina Uvoz (u mil. USD)2000. 449

  2001. 532

  2002. 478

  2003. 638

  2004. 739

  Izvor: Statistiki ljetopis Primorsko-goranske upanije 2005, str.249.

  Podatke iz tabele prikaite grafikilinijskim grafikonom. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake.to se zakljuuje na temelju grafikog prikaza?

  RJEENJE:

  Grafikon:Uvoz u Primorsko goranskoj upaniji

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

  Godina

  Uvoz(umil.USD)

  Uvoz (u mil. USD)

  Izvor: Statistiki ljetopis Primorsko-goranske upanije 2005, str.249.

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  3/67

  3

  PRIMJER 2.

  Broj registriranih domena pri Carnetu od sijenja do lipnja 2006. godineMjesec Broj domenaSijeanj 717

  Veljaa 731

  Oujak 1 061

  Travanj 777Svibanj 812

  Lipanj 596

  Izvor: www.dns.hr, 28.7.2006.

  Podatke iz tabele prikaite grafikijednostavnim stupcima. Uz grafikon navedite sve potrebneoznake. to se zakljuuje na temelju grafikog prikaza?

  RJEENJE:

  Grafikon: Broj registriranih domena pri Carnetu od sijenja do lipnja 2006. godine

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Sijea

  nj

  Velja

  a

  Ou

  jak

  Travanj

  Sviba

  nj

  Lip

  anj

  Mjesec

  Brojdomena

  Broj domena

  Izvor: www.dns.hr, 28.7.2006.

  PRIMJER 3.

  Robna razmjena Republike Hrvatske od sijenja do lipnja 2006. godine:Zemlja Izvoz (u mil. kn) Uvoz (u mil. kn)Austrija 1 865 3 253

  Italija 7 100 9 932Njemaka 3 066 8 935

  Slovenija 2 335 3 915

  Izvor: www.dzs.hr, 20.8.2006

  Podatke iz tabele prikaite grafikidvostrukimirazdijeljenim stupcima. Uz grafikon navedite svepotrebne oznake. to se zakljuuje na temelju grafikog prikaza?

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  4/67

  4

  RJEENJE:

  Grafikon: Robna razmjena Republike Hrvatske od sijenja do svibnja 2006. godine

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  Aust rija Italija Njemaka Slovenija

  Zemlja

  Izvoz/Uvo

  z

  Izvoz

  Uvoz

  Izvor: www.dzs.hr

  Grafikon: Robna razmjena Republike Hrvatske od sijenja do svibnja 2006. godine

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  14000

  16000

  18000

  Austrija Italija Njemaka S lovenija

  Zemlja

  Izvoz/Uvoz

  Uvoz

  Izvoz

  Izvor: www.dzs.hr

  PRIMJER 4.

  Dani krediti stanovnitvu u 2005. godini (u mil. kn)Banka Stambeni kredit Auto kredit Gotovinski kredit

  Erste Bank 3 191 365 -Slavonka banka 1 417 78 387

  Meimurska 117 43 46

  Volksbank 250 1 089 320

  Izvor: Privredni vjesnik, lipanj 2006., str. 50.

  Podatke iz tabele prikaite grafiki viestrukim i razdijeljenim stupcima (s apsolutnimfrekvencijama). Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. to se zakljuuje na temelju grafikog

  prikaza?

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  5/67

  5

  RJEENJE:

  Grafikon: Dani krediti stanovnitvu u 2005. godini (u mil. kn)

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  Erste bank Slavonska

  banka

  Meimurska

  banka

  Volksbank

  Banka

  Iznosk

  redita

  Stambeni kredit Auto kredit Gotovinski kredit

  Izvor: Privredni vjesnik, lipanj 2006., str. 50.

  Grafikon: Dani krediti stanovnitvu u 2005. godini (u mil. kn)

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  Erste bank Slavonska

  banka

  Meimurska

  banka

  Volksbank

  Banka

  Iznoskredita

  Stambeni kredit Auto kredit Gotovinski kredit

  Izvor: Privredni vjesnik, lipanj 2006., str. 50.

  PRIMJER 5.

  Robna razmjena Republike Hrvatske od sijenja do lipnja 2006. godine:Zemlja Izvoz (u mil. kn) Uvoz (u mil. kn)

  Austrija 1 865 3 253Italija 7 100 9 932

  Njemaka 3 066 8 935

  Slovenija 2 335 3 915

  Izvor: www.dzs.hr, 20.8.2006.

  Strukturu izvoza i uvoza usporedite strukturnim krugovima i proporcionalnim strukturnimkrugovima. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. to se zakljuuje na temelju grafikog

  prikaza?

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  6/67

  6

  RJEENJE:

  Zemlja Izvoz (u mil. kn) Uvoz (u mil. kn) Isjeak - izvoz Isjeak - uvozAustrija 1 865 3 253 46,74o 44,96o

  Italija 7 100 9 932 177,92o 137,28o

  Njemaka 3 066 8 935 76,83o 123,50o

  Slovenija 2 335 3 915 58,51o 54,25o

  Ukupno 14 366 26 045 360,00o

  360,00o

  x0

  = 0360cjelina

  dio

  Grafikon: Robna razmjena Republike Hrvatske od sijenja do lipnja 2006. godine

  Izvoz Uvoz

  Aus trija

  Italija

  Njemaka

  Slovenija

  Izvor: www.dzs.hr, 20.8.2006.

  PRIMJER 6.

  Dolasci turista u RHBr. turista (u tis.)Turisti

  2004. godina 2005. godinaDomai turisti 1 500 1 528

  Strani turisti 7 912 8 467

  Ukupno 9 412 9 995

  Izvor: Priopenje DZS, Zagreb, veljaa 2006., str.1.

  Podatke iz tabele prikaite grafiki strukturnim polukrugovima i proporcionalnim strukturnimpolukrugovima. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. to se zakljuuje na temelju grafikogprikaza?

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  7/67

  7

  RJEENJE:

  Br. turista (u tis.)Turisti2004. godina 2005. godina

  Isjeak 2004.g. Isjeak 2005.g.

  Domai turisti 1 500 1 528 28,69o 27,52o

  Strani turisti 7 912 8 467 151,31o 152,48o

  Ukupno 9 412 9 995 180,00o 180,00o

  00 180=cjelina

  diox

  Grafikon:Dolasci turista u RH

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  8/67

  8

  RELATIVNI BROJEVI

  PRIMJER 1.

  Fiziki obujam telekomunikacijskih usluga od sijenja do lipnja 2006. godine

  Broj usluga (u mil.)Vrsta usluge 2005. godina 2006. godinaUtroene minute u

  nepokretnoj mrei

  5 162 4 463

  Utroene minute u

  pokretnoj mrei

  1 215 1 831

  SMS poruke 1 153 1 235

  Izvor: www.dzs.hr, 8.8.2006.

  Izraunajtestrukturubroja telekomunikacijskih usluga u 2005. i 2006. godini.Strukturu prikaite grafikistrukturnim stupcima.to se moe zakljuiti na temelju grafikog prikaza?

  RJEENJE:

  Br. usluga (u mil.)Vrsta usluge2005. 2006.

  Struktura za2005. g. (%)

  Strukturaza 2006. g.

  (%)Utroene minute u

  nepokretnoj

  mrei

  5 162 4 463 68,55 59,28

  Utroene minute u

  pokretnoj mrei

  1 215 1 831 16,14 24,32

  SMS poruke 1 153 1 235 15,31 16,40

  Ukupno 7 530 7 529 100,00 100,00

  100=cjelina

  dioP

  Grafikon: Fiziki obujam telekomunikacijskih usluga od sijenja do lipnja 2006. godine

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  2005. 2006.

  Godina

  Struktura

  sms poruke

  utro.min. u pokret.

  mrei

  utro.min. u nepokret.

  mrei

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  9/67

  9

  PRIMJER 2.

  Stanovnitvo i povrina odabranih europskih zemalja:Zemlja Broj stanovnika u 000 Povrina u km 2

  Austrija 8 148 83 871

  Hrvatska 4 743 56 594

  Maarska 10 083 93 032Slovenija 1 933 20 273

  Izvor: SLJRH 2004., str. 783.

  Pomou navedenih podataka izraunajte broj stanovnika na km2, tj. izraunajte relativne brojevekoordinacije. Dobivene veliine prikaite grafikiVarzarovim znakom. to se zakljuuje na temelju

  grafikog prikaza?

  RJEENJE:Zemlja Broj stanovnika u 000 Povrina u km 2 RBK

  Austrija 8 148 83 871 97,15

  Hrvatska 4 743 56 594 83,81Maarska 10 083 93 032 108,38

  Slovenija 1 933 20 273 95,35

  Povrina

  ovnikasBr

  f

  fRBK

  tan.

  2

  1 ==

  Grafiki prikaz relativnih brojeva koordinacijejednostavnim stupcima:

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  Austrija Hrvatska Maarska Slovenija

  Zemlja

  RBK

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  10/67

  10

  Grafiki prikaz relativnih brojeva koordinacije Varzarovim znakom:

  Mjerilo (baza): 1cm=30 000km

  PRIMJER 3.

  Odobreni krediti po bankama u Hrvatskoj (stanje 31.12.2005.)Banka Odobreni krediti (u mil.kn)Zagrebaka banka 38 126

  Privredna banka 29 801

  Raiffeisenbank 16 587Hypo Alpe-Adria Bank 13 739

  Erste und Steiermrkische Bank 19 365

  Izvor: Privredni vjesnik, lipanj 2006., str.49.

  Izraunajteindekseodobrenih kredita u 2005. godini. Za osnovu uzmite iznos odobrenihkredita u Hypo Alpe-Adria banci. Indekse prikaite grafiki odgovarajuim grafikonom.to se moe zakljuiti na temelju izraunatih indeksa?

  RJEENJE:

  Banka Odobreni krediti (u mil.kn) IndeksiZagrebaka banka 38 126 277,50

  Privredna banka 29 801 216,91

  Raiffeisenbank 16 587 120,73

  Hypo Alpe-Adria Bank 13 739 100

  Erste und Steiermrkische Bank 19 365 140,95

  1002

  1 =f

  fI

  RBK

  110

  100

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  azaAustrija Hrvatska Maarska Slovenija

 • 7/28/2019 prirunik iz statistike.pdf

  11/67

  11

Search related