Principper på sabro korsvejskolen

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Principper på sabro korsvejskolen

 • Sabro Sko levej 4 | 8471 Sabro | Te le fon 8713 9720 | Fax 8713 9724 | sab@mbu.aarhus.dk | www.sabro -korsvejsko len.dk

  Sidst revideret den 20. august 2014

  PRINCIPPER

  P Sabro-Korsvejskolen

 • Side 2 af 36

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  GOD STIL .................................................................................................................................................................................................. 3

  SKOLEBESTYRELSENS AFST .................................................................................................................................................................. 5

  VRDIGRUNDLAG ................................................................................................................................................................................. 6

  PRINCIP FOR FORLDRES DELTAGELSE I DERES BARNS LRING OG TRIVSEL ................................................................................ 8

  PRINCIP FOR KONTAKTFORLDRE ..................................................................................................................................................... 11

  SAMARBEJDE MED LOKALSAMFUNDET .............................................................................................................................................. 14

  FORML OG PRINCIPPER FOR EKSKURSIONER OG FLLESARRAGEMENTER ............................................................................... 16

  FAGFORDELING/TEAMDANNELSESPRINCIPPER ................................................................................................................................ 19

  INDSKOLING .......................................................................................................................................................................................... 20

  INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE .......................................................................................................................................................... 22

  FORLDRE-LAGERET ............................................................................................................................................................................ 24

  KLASSEDANNELSESPRINCIPPER ........................................................................................................................................................... 25

  KLASSESAMMENLGNING/-DELING .................................................................................................................................................. 27

  SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE ................................................................................................................................................................. 28

  PRINCIPPER FOR FORLDRESAMTALER OG STANDPUNKTSMEDDELESER ..................................................................................... 29

  ResurseHuset ......................................................................................................................................................................................... 31

  PRINCIPPER FOR UDDELING AF MATERIALE FRA POLITISKE PARTIER OG RELIGISE TROSSAMFUND ......................................... 34

  SKOLENS ORDENSREGLER ................................................................................................................................................................... 35

  BRUG AF MOBILTELEFON P SKOLEN ................................................................................................................................................. 36

 • Sabro Sko levej 4 | 8471 Sabro | Te le fon 8713 9720 | Fax 8713 9724 | sab@mbu.aarhus.dk | www.sabro -korsvejsko len.dk Side 3 af 36

  Sidst revideret den 20. august 2014

  GOD STIL Som vrdi og metode tnker vi isr p God Stil.

  God stil er udarbejdet i et samarbejde mellem skolens bestyrelse, SFOs forldrerd og skolens personale. Efterflgende er God stil spredt ud til elever og vrige aktrer p Sabro-Korsvejskolen. God stil har to retninger. Dels en vrdiorienteret retning og dels en handlingsorienteret retning. Dvs. at God stil bde fungerer som en mlstning og samtidig udgr konkrete handlingsanvisninger i forhold til at opn ml omkring trivsel og samarbejde p Sabro-Korsvejskolen.

  God stil er:

  At g i dialog

  (at tale sammen med respekt for hinandens synspunkter og personlige grnser)

  At vre tydelig

  (at melde ud eller kommunikere om oplevelser, tanker og meninger)

  At tnke i kontekster

  (at vre opmrksom p, at en konkret situation er afhngig af omgivelserne, hvilket betyder, at en hver situation m forsts og behandles

  som enkeltstende og unik)

  At tnke i relationer

  (at vre opmrksom p, at vi agerer, handler og udvikler os i samspil med hinanden)

  At tage afst i positive forventninger

  (at tro p at eventuelle tiltag vil skabe positive forandringer)

  At tro p at alle har gode intentioner

  (at have tillid og tro p, at vi som udgangspunkt vil hinanden det bedste)

 • Side 4 af 36

  At respektere hinandens roller og perspektiver

  (at acceptere, at en sag kan have forskellige udlgninger alt efter roller og perspektiv)

  At reagere nr man oplever noget, der ikke er god stil

  (at gre opmrksom p, at man oplever brud p den gode stil)

  At reagere nr man oplever noget, der ikke er god stil

  (at gre opmrksom p, at man oplever brud p den gode stil)

  God stil er forbundet med en vis subjektivitet, hvilket betyder, at vi som enkelt individer kan have forskellige forstelser af, hvad det betyder at g i dialog, vre tydelig mv. Vi er opmrksomme p denne problematik, og derfor er det vigtigt at enhver oplevelse af manglende God stil behandles med respekt for den enkelte og den konkrete situation.

 • Sabro Sko levej 4 | 8471 Sabro | Te le fon 8713 9720 | Fax 8713 9724 | sab@mbu.aarhus.dk | www.sabro -korsvejsko len.dk Side 5 af 36

  Sidst revideret den 20. august 2014

  SKOLEBESTYRELSENS AFST (19. januar 2014)

  Forstelsesrammen er, at skolelederen jf. folkeskoleloven leder og fordeler samtlige skolens ansatte, sledes at den bedst muligt matcher skolens

  konkrete behov. Skolebestyrelsen tilser derfor, at ledelsesstrukturen som princip understtter de principper, som skolebestyrelsen faststter for

  indretning og organisering.

  Pr. 1. august 2014 ved skolereformens start bestr ledelsesteamet af n skoleleder, n pdagogisk leder med vicefunktion, en indskolingsleder,

  en inklusionsleder og en administrativ leder. Sidstnvnte i et samarbejde med Sabro Dagtilbud under flles administration.

 • Side 6 af 36

  VRDIGRUNDLAG Skolen lgger sig i vrigt vrdimssigt op af kommunens tre vrdier om Trovrdighed, Respekt og Engagement:

  Trovrdighed

  Det er vrdifuldt, at Sabro-Korsvejskolens brn og unge

  udviser og oplever: tillid, rlighed/benhed, loyalitet, tryghed, nrvr, ansvarlighed

  oplever sammenhng mellem ord og handling den rde trd og mder professionelle, autentiske/tydelige, trovrdige, vrdige, kompetente, konsekvente voksne der er loyale over for den flles linie med indre moral og etik

  udvikler gode relationer til andre mennesker, de fler sig trygge i

  Respekt

  Det er vrdifuldt, at Sabro-Korsvejskolens brn og unge

  mder og udviser anerkendelse og rummelighed og oplever gensidighed og ligevrd

  oplever sig selv som en del af et forpligtende fllesskab og lrer de demokratiske rettigheder og spilleregler

  tager vare p skolens fysiske rammer

  Engagement

  Det er vrdifuldt, at Sabro-Korsvejskolens brn og unge

 • Sabro Sko levej 4 | 8471 Sabro | Te le fon 8713 9720 | Fax 8713 9724 | sab@mbu.aarhus.dk | www.sabro -korsvejsko len.dk Side 7 af 36

  Sidst revideret den 20. august 2014

  mder engagerede voksne i forhold til undervisning og udvikling; fagligt, socialt og personligt, der vil noget og som stter sig selv i spil og som brnder for sit fag og for at ville dem det bedste.

  bliver smittet med arbejdsglde

  fr lyst til at lre ved at f stillet nogle krav, som de kan imdekomme og derved opnr succesoplevelser, anerkendelse og ros og bibeholder glden ved og lysten til at lre samtidig med at de udvikler selvvrd

  oplever at engagement giver glde og glde giver engagement og fremmer/bibeholder nysgerrighed og fantasi og dermed udvikler kreative/innovative evner. Fordyber sig i lrerige aktiviteter

 • Side 8 af 36

  PRINCIP FOR FORLDRES DELTAGELSE I DERES BARNS LRING OG TRIVSEL (af 18. juni 2014)

  Forml:

  Princippet for forldrenes deltagelse i deres barns lring og trivsel skal sikre, at skolen og forldrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte

  barns faglige, sociale og dannelsesmssige udvikling, samt at alle tager ansvar for fllesskabets trivsel.

  Ml:

  Alle forldres ressourcer udnyttes s godt som muligt til gavn for elevernes lring og trivsel.

  Alle forldre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er afgrende for barnets lring og trivsel.

  Sociale og faglige arrangementer p skolen giver forldrene et indblik i deres barns hverdag i skolen.

  Sociale og faglige arrangementer p skolen medvirker til at fremme svel elev- som forldrefllesskabet i klassen.

  Skolens ansvar:

  Skolen planlgger undervisningen, aktiviteter og understttende forlb, s der skabes strst mulig involvering af forldre i deres brns lring

  svel p skolen som i hjemmet.

  Skolen sikrer, at forldrene