of 13 /13
1 G E C onsum er& Industrial Multilin Nov 27, 2006 Familia 650 – IE D Multifunctional

Prezentare F650

Embed Size (px)

DESCRIPTION

releu digital multifunctional pentru integrare in SCADA

Text of Prezentare F650

 • 1GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Familia 650 IED Multifunctional

 • 2GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Aplicatii

  Protectie de fider si functii de controler de celula pentru orice nivel de tensiune Protectie de baza pentru m asini rotative

  Protectie de rezerva pentru transform atoare, generatoare,linii

  Controler de celula incluzand functii de sincronizare, RAR si DRRI

  Puncte tari

  Cos t eficienta protectie m utifunctionala de fider si controler celula

  Acces la informatii - integrare LAN si W AN , m edii m ultiple de com unicatii si protocoale incluzand M odbus RTU serial si

  TCP/IP, DNP 3.0 Level 2, IEC 60870-5-104, IEC 61850

  Reduce costurile de cablare com unicatie "peer-to-peer"

  Monitorizare completa m asura, inregistrator de datef

  Reduce analiza de defect s i timpul de intretinere raport de evenim ente, oscilo, sincronizate tim p IRIG -B

  Reduce numarul de echipamente functii com anda, ecran grafic, LED-uri program abile

  Flexibilitate - M ulte optiuni I/O , logica program abila

  O Protectie de Fider complexa s i eficienta Comamda & Monitorizare

  F650 Terminal multifunctional

  F35

  M IFII

  SR750

  F60

  Functionality

 • 3GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  S chema B loc coduri ANS I

 • 4GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Dezvoltari principale in F650Dezvoltari HMI Logica de configurare pentru LED-uri

  Acces la raportul de defect via ecran

  M onitorizarea fazorilor m asurati

  Dezvoltari Protocoale M odbus perm ite citirea evenim entelor in cod ASCII binar

  DNP 3.0 accepta 3 m asteri

  Cresterea memoriei m em oreaza pana la 20 inregistrari oscilo

  Inbunatatiri ale servarului de web Vizualizarea a raportului de evenim ente, com enzi

  evenim ente, alarm e, oscilo, m asuri, registru de date

  Noi functii de protectie Protectie la inversare de putere (32) si rotor blocat (48)

  Stam pila de tim p pentru com enzi si evenim ente celula

  CAN Bus Remote I/O Module

  Additional I/O for 650 fam ily of relays

  Rem ote m ounting from relay location (up to 1km )

  Operates connected to one F650, W 650, and G650 fam ily of relays

  Each m odule includes up to 32 inputs and 16 outputs

 • 5GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Inbunatatiri F650 aduse in 2006

  Acoperire anticoroziva pentru medii industriale corozive

  df/dt trei trepte independente pentru DAS f

  ANS I/IEC librarie grafica pentru scheme monofilare

  650 controler celula PLC industrial pna la 32 intrari s i 16 isesiri

  7 Customer Requests Approved for F650 Enhancement in 2006

  67N protectie directionata sensibila pentru neutru realizat prin bobine Peterson

 • 6GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Aplicatii

  Protectie de baza pentru generatoare eoliene

  Inlocuire protectii turbine eoliene in aplicatii cu necesitati extinse de com unicateie (Ethernet) si functii de autom at program abil (PLC)

  Inlocuire ieftina a RTU urilor si m oduleor I/O distribuite

  Com anda pe grupuri

  Puncte tari

  Cos t eficienta protectie m utifunctionala de fider si controler celula

  Acces la informatii - integrare LAN si W AN , m edii m ultiple de com unicatii si protocoale incluzand M odbus RTU serial si

  TCP/IP, DNP 3.0 Level 2, IEC 60870-5-104, IEC 61850

  Reduce costurile de cablare com unicatie "peer-to-peer"

  Monitorizare completa m asura, inregistrator de datef

  Reduce analiza de defect s i timpul de intretinere raport de evenim ente, oscilo, sincronizate tim p IRIG -B

  Reduce numarul de echipamente functii com anda, ecran grafic, LED-uri program abile

  Flexibilitate - M ulte optiuni I/O , logica program abila

  A Comprehens ive Wind Turbine Generator Protection, Control & Monitoring Device

  W650 Protectie Generatoare Eoliene

  G3

  0

  M IG II

  SR489

  G60

  Functionality

 • 7GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  G3

  0

  MIGII

  SR489

  G60G65

  0

  Functionality

  Economical Choice for Distributed Generation Protection

  G650 Generatoare de medie putere

  Aplicatii

  Protectie de baza pentru generatoare de m ica putere

  Inlocuire protectii generatoare in aplicatii cu necesitati extinse de com unicateie (Ethernet) si functii de autom at program abil (PLC)

  Inlocuire ieftina a RTU urilor si m oduleor I/O distribuite

  Com anda pe grupuri

  Puncte tari

  Cost eficienta protectie m utifunctionala de fider si controler celula

  Acces la informatii - integrare LAN si W AN , m edii m ultiple de com unicatii si protocoale incluzand M odbus RTU serial si

  TCP/IP, DNP 3.0 Level 2, IEC 60870-5-104, IEC 61850

  Reduce costurile de cablare com unicatie "peer-to-peer"

  Monitorizare completa m asura, inregistrator de datef

  Reduce analiza de defect s i timpul de intretinere raport de evenim ente, oscilo, sincronizate tim p IRIG-B

  Reduce numarul de echipamente functii com anda, ecran grafic, LED-uri program abile

  Flexibilitate - M ulte optiuni I/O , logica program abila

 • 8GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  M Family

 • 9GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Raport pret performata ridicat pentru fideri

  MIFII Releu digital de fideri

  AplicatiiProtectia principala a fiderilor de m edie si joasa tensiune

  Protectia principala a m otoarelor de putere m edie

  Protectia principala a transform atoarelor de putere m ica si m edie (sub 10 M VA).

  Protectia de rezerva pentru transform atoare de orice putere.

  Puncte tari:

  Protectie m axim ale de curent pe faze si hom opolare, im agine term ica

  Optiuni pret saczut raport evenim ente, oscilo, RAR, DRRIl

  Reduce analiza de defect si tim pul de intretinere

  raport de evenim ente, oscilo,

  Flexibuilitate Usor de setaT

  Acces la inform atii prin M odbus RTU via com unicatie seriaa prin harta comuna de memorie pe categorie de produs

  MIGII

  SR489

  G60

  G30Functionality

  Price

 • 10GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  S chema B loc coduri ANS I

 • 11GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Raport pret performata ridicat pentru masini de joasa s i medie tens iune

  MIGII Generatoare de mica putere

  AplicatiiProtectie de baza pentru generatoare m ici

  Protectie de baza pentru m otoare m ici

  Protectie de rezerva pentru generatoare, transform atoare si m otoare

  Inlocuire eficienta a protectiilor electrom agnetice

  Puncte tari:

  Protectie hom opolara diferentiala cu franare, im agine term ica de suprasarcina

  Optiuni pret saczut raport evenim ente, oscilo, RAR, DRRIll

  Reduce analiza de defect si tim pul de intretinere

  raport de evenim ente, oscilo,

  Flexibuilitate Usor de setaT

  Acces la inform atii prin M odbus RTU via com unicatie seriaa prin harta comuna de memorie pe categorie de produs

  MIGII

  SR489

  G60

  G30Functionality

  Price

 • 12GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  Familia de relee M - Inbunatatiri

  MIFII Releu digital fider Inbunatatiri M odbus

  o Conversie de la Intel la M otorola M odbus RTU protocol

  o Harta M em orie com una pentru m odelele M IF

  MIVII Releu digital de frecventa Inbunatatiri M odbus

  o Conversie de la Intel la M otorola M odbus RTU protocol

  o Harta M em orie com una pentru m odelele M IV

 • 13GE Consum er & Industrial

  MultilinNov 27, 2006

  2006 Noi inbunatatiri pentru fam ilia M

  4 CRCs approved for M Family enhancement in 2006

  M IVII

  2 trepte independente de m inim a tensiune

  2 trepte independente de tensiune inversa

  M IB

  UL listare norme de acceptare in America de Nord

  M IFII

  IEC60870-5-103 nou protocol

  Acoperire anticoroziva pentru medii industriale corozive