of 18 /18
PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU Milan Ojsteršek Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko [email protected]

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU. Milan Ojsteršek Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko [email protected] Kje se plagiatorstvo začne?. Kje se plagiatorstvo začne? - Razpisane teme. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBIN V E-IZOBRAŽEVANJU

»Ali je nekaj plagiat ali ne, je stvar presoje.«Milan Ojsteršek
[email protected]
Kje se plagiatorstvo zane? -Pregled sorodnih del
Vrste plagiatov
Prikrit prepis vira:
Uporaba istih besednih zvez ali strukture vira. Delno je vir citiran delno ni.
Sprememba besednih zvez iz vira. Obdri se enak pomen vsebine.
Agregiranje vsebine iz mnoice virov, nekateri so lahko celo neobstojei. Ni v delu ni originalnega.
Uporaba drugih besednih zvez v vsebini (parafraziranje) brez navedbe vira.
Kraja ideje.
Povzeto po Plagiarism.org: http://plagiarism.org/plagiarism-101/types-of-plagiarism , obiskano 5. 3. 2013.
Izraun zgošenih vrednosti z uporabo tehnik procesiranja naravnega jezika.
Doloanje vree besed iz dokumenta in uporaba statistinih metod primerjanja podobnosti dokumentov ali odstavkov.
Ugotavljanje zaporedja citiranja.
Ugotavljanje stila avtorja.
Doloanje najdaljših skupnih podnizov med dvema dokumentoma.
Uporaba tehnik prevajanja programske kode.
Programi za preverjanje plagiatorstva
Programi, ki primerjajo besedila:
Plaljivi: Ithenticate, Turnitin, Attributor, Copyscape, PlagTracker, Plagiarismdetect, PlagScan, Veriguide, Safe Assign.
Programi, ki primerjajo programsko kodo: MOSS in Jplag.
Kako ravnati v primeru suma na plagiat?
V primeru suma na plagiat sledimo štirim korakom:
 
Ocena pomena plagiata;
Povzeto po: Polona Tominc, Vladimir Drozg, Milan Ojsteršek, Nataša Samec, Bernarda Korez, Doroteja Kardum, Rok Hri. Preverjanje plagiatorstva na UM (delovno gradivo), Univerza v Mariboru, avgust 2012.
Nacionalni portal odprte znanosti ( http://www.openscience.si )
ugotavljanje podobnosti dokumentov,
priporoilni sistem.
Repozitorij Univerze v Ljubljani
Repozitorij Univerze na Primorskem
ePrints.FRI
PeFprints
DRUGG
ADP
Open Science Slovenia
EPrints repozitoriji
Proces oddaja publikacije zaposlenega
Spoštovani, obvešamo vas, da je v DKUM pripravljeno poroilo detektorja podobnih vsebin za zakljuno delo:
Adam Stradovnik: PRIMERJAVA PRISTOPOV IN ORODIJ ZA TESTIRANJE SPLETNIH APLIKACIJ Poroilo je dosegljivo na povezavi: https://dk.um.si/porociloDpv.php?key=5s1k3iwx3bqdfx_avg21lsc91a2wrn
e se prenos poroila ne sproi, potem naveden naslov kopirajte in prilepite v spletni brskalnik.
Poroilo bo na navedenem naslovu dosegljivo do objave zakljunega dela, nakar bo poroilo izbrisano. e bo študent pred objavo zakljunega dela oddal novo datoteko v DKUM, se bo poroilo prav tako izbrisalo, obvestilo o izdelavi novega poroila pa boste prejeli ponovno.
To je samodejno generirano obvestilo, ki ste ga prejeli na zahtevo študenta. Prosimo, da skrbno preberete uvodno besedilo poroila. Na DKUM podporo se obrnite le, e naletite na tehnine teave v zvezi s poroilom. DKUM ne daje dodatnih razlag rezultatov, prav tako na DKUM ni potrebno pošiljati vaših razlag odkritih podobnosti.
Lep pozdrav, DKUM Splet: dkum.uni-mb.si Epošta: [email protected]
Vtinik Moodle
Geslo: Ucitelj1.
Geslo: Studentum1.
15
Zakljuki
Preverjanje plagiatorstva ne bo nikoli popolno, pa e izumimo še tako dober program.
Raunalniški programi za preverjanje podobnih del, so omejeni z bazo dokumentov, ki jih imajo na voljo.
Ali lahko ugotovimo, e je nekdo prevedel vsebino iz drugega jezika?
Odgovornost za preverjanje avtorske nespornosti je torej v prvi vrsti na strani mentorja.
Profesor bi moral moral oteiti plagiatorstvo in ga preprosto onemogoiti.
Viri
Polona Tominc, Vladimir Drozg, Milan Ojsteršek, Nataša Samec, Bernarda Korez, Doroteja Kardum, Rok Hri. Preverjanje plagiatorstva na UM (delovno gradivo), Univerza v Mariboru, avgust 2012.
Obvestilo študentom o avtorskih pravicah, Univerza v Mariboru: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti univerze v Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=15, obiskano 6. 3. 2013
Wikipedia: Plagiarism, http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism , obiskano 6. 3. 2013.
Plagiarism.org: http://plagiarism.org/ , obiskano 6. 3. 2013.
Stili citiranja: http://plagiarism.org/citing-sources/citation-styles , obiskano 6. 3. 2013.