Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

 • View
  466

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  1/91

  PRELOMI KOSTIJU DONJIH

  EKSTREMITETA

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  2/91

  Pacijent pokretan uz pomoc taka ilinepokretan neko vreme. Opasnost odnastanka komplikacija dugog lezanja(hipostatska pneumonija, dubokavenska tromboza, pluna embolija)

  DONJI EKSTREMITETI

  GORNJI EKSTREMITETI

  Pacijent pokretan. Ukoliko nema

  drugih trauma, nema opasnosti odnastanka komplikacija dugogleanja.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  3/91

  PRELOMI BUTNE KOSTI

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  4/91

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  5/91

  PRELOM KUKA

  Pod prelomimakukapodrazumevajuse lomovi ugornjoj femura.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  6/91

  Javljaju se prilikom pada na kuk ilikod direktnog udarca u predeokuka. Kod osoba saosteoporozom prelom mogu da

  nastanu i kada se tokom stajanjarotira telo.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  7/91

  Prelomi kuka dele se na: Prelome glave butne kosti, Prelome vrata butne kosti,

  bez dislokacije,

  sa dislokacijom. Prelome u nivou trohantera (intertrohanterni,

  transtrohanterni). Subtrohanterne prelome.

  U odnosu na zglob kuka, prelomi se dele na: Intrakapsularne (unutar zglobne aure), u koje spadaju

  prelomi glave i vrata butne kosti, i Ekstrakapsularne (van zglobne aure), u koje spadaju

  prelomi u nivou trohantera i subtrohanterni prelomi.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  8/91

  Dext.

  Sin.

  Kliniki postoji jak bol u predeluprepone i spoljne stranenatkolenice. Pacijent ne moe da

  stane na nogu. Noga je skraena akoleno i stopalo su rotirani upolje.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  9/91

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  10/91

  Subkapitalni prelom glave butne kosti

  (intrakapsularni)

  Subkapitalni (sub- ispod, caput-

  glava). Moze se hiruski resitifiksacijom.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  11/91

  Prelom vrata butne kosti (intrakapsularni)

  Transcervikalni prelom.

  Moze se hiruski resiti

  fiksacijom kao subkapitalni

  prelom.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  12/91

  Razliciti nacini fiksacije kod

  intrakapsularnih preloma.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  13/91

  Prelomi samih trohantera

  malogvelikog

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  14/91

  Postoji vise klasifikacija preloma na nivou trohantera. One sebaziraju na visini (nivou preloma), broju I poziciji fragmenata.

  Prelomi u nivou trohantera

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  15/91

  I ovaj tip preloma se moze resiti

  ugradnjom osteosintetskog

  materijala.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  16/91

  Subtrohantericni prelom butne kosti

  Frakturna linija je ispod

  nivoa velikog I malog

  trohantera.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  17/91

  Komplikacije usled dugog lezanja

  -Dekubitusi,

  -Tromboza dubokih vena saplucnom embolijom,

  -Hipostatska pneumonija,

  -Urinarne infekcije

  Posle preloma kuka mnoge osobe

  ostaju polupokretne ilinepokretne I trajno zavisne od

  tudje nege I pomoci.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  18/91

  umre tokom prve

  godine

  vrati se na istinivo aktivnosti

  invaliditet25%

  25%

  50%

  Statistiki podaci za prelom kuka

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  19/91

  Prelomi kuka se cesto

  resavaju hiruski-

  ugradnjom endoprotezekuka (vestackog zgloba

  kuka).

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  20/91

  Kada je ishrana kostiju

  ugrozena, nastaje

  asepticka nekroza.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  21/91

  Prelomi koji se najee reavaju ugradnjom endoprotezasu prelomi vrata butne kosti. Samo 10% krvotoka gornjegokrajka femura obezbeuje grana a.obturatoria-e, koja ulaziu glavu butne kosti kroz ligamentum teres i vaskularizujedeo glave butne kosti. Ostalih 90% obezbeuje grana

  femoralne arterije (a.femoralis), koja se naziva duboka butnaarterija (a.profunda femoris).

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  22/91

  Krvotok glave i vrata butne kosti ide odozdo nagore. A.profunda femoris se grana u dve cirkumfleksne arterije:medijalnu i lateralnu, ije grane stvaraju arterijski prsten na

  bazi vrata femura. Ovaj prsten se nalazi van zglobne aure.Od tog arterijskog prstena idu ushodne grane, koje sespajaju sa intramedularnom arterijom, i grade jo jedanarterijski prsten, ovaj put unutar zglobne aure. Od njega,opet ushodnim putem, idu granice za ishranu glave femura

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  23/91

  Prelomi vrata

  butne kosti

  kidaju krvne

  sudove. Ishrana

  tkiva Izarastanje

  otezani.

  Prelomi u nivou

  trohantera

  postede

  vaskularizaciju

  glave butnekosti.

  Glava I vrat

  femura su

  bogato

  vaskularizovani

  Izbor nacina operativnog zbrinjavanja zavisno od ocekivanog

  oporavka.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  24/91

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  25/91

  Endoproteze kuka mogu biti:

  Cementne (fiksiranje pomou cementnog materijala).Odmah omoguavaju delimini oslonac na povreenunogu. Pogodne za stare osobe.

  Bescementne (obloene slojem poroznog materijalakroz koji tokom vremena proraste kotano tkivo i takoih fiksira). Pogodnija za mlae pacijente sa veom

  regenerativnom sposobnou tkiva. Oslonac nijedozvoljen dok god kost ne uraste u porozni materijal(obino 6 nedelja).

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  26/91

  - Dislokacija (iscasenje). Najcesca

  komplikacija u prvim mesecima posle

  operacije. Mera prevencije da se noge

  ne drze prekrstene.

  Komplikacije posle ugradnje endoproteze

  kuka

  - Duboka venska tromboza I plucna

  embolija (moguc smrtni ishod).

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  27/91

  - Toksicno dejstvo metalaposebno kobalta koji je

  sastojak legure od koje se

  prave endoproteze.

  - Osteoliza (razgradnja kostiju)kao

  reakcija na plasticne delove proteze kojiizazivaju asepticno zapaljenje.

  - Osetljivost na metal.

  Razvija se zapaljenjska

  reakcija I bujanje tkiva

  slicno granulomima oko

  stranog tela (hiruskogkonca.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  28/91

  - Propadanje ili lom same proteze

  - labavljenje I ispadanje iz

  lezista.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  29/91

  Lezija N.femoralisa

  Potie iz korenova L2-L4. Inerviem.quadriceps femoris, opruapotkolenice.

  Kod oteenja ovog nerva pacijent ima

  hipotrofiju miia natkolenice, i nestabilnostkolena naroito izraenu pri hodu niz

  stepenice.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  30/91

  - Nejednaka duzina ekstremiteta (resiti sto pre).

  - Hronicni bol

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  31/91

  Rehabilitacija pacijenata posle ugradnje vetakog kukasastoji se od:

  Mera za spreavanje komplikacija dugog leanja. Dubokavenska tromboza se javlja kod ak 70% pacijenata saprelomom kuka, i to tokom prve nedelje posle preloma, a16% njih dobije plunu emboliju. Vano to pre podiipacijenta iz kreveta.

  Obuke transfera i hoda

  Obuke aktivnosti svakodnevnog ivota. Veliki brojpacijenata se ne oporavi dovoljno da bi samostalno

  funkcionisao.

  PROTOKOL REHABILITACIJE POSLE UGRADNJE ENDOPROTEZE

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  32/91

  PROTOKOL REHABILITACIJE POSLE UGRADNJE ENDOPROTEZEKUKAPrvi postoperativni dan (poluintenzivna nega)

  Pozicioniranje sa kukom u abdukciji. Izmeu natkolenicapostavljen jastuk (odrava korektnu poziciju ugraeneendoproteze).

  Vebe disanja za prevenciju plunih komplikacija.

  Poetak vebi u krevetu: aktivni pokreti u skonim zglobovima usvim pravcima (dorzalna i plantarna fleksija, inverzija i everzija).Cilj je prevencija duboke venske tromboze.

  Statike kontrakcije (jaanje) m.quadriceps femoris-a i glutealnemuskulature. Cilj je jaanje miia vanih za stabilnost u stojeem

  poloaju i hod.

  Pacijent se obuava kako da promeni poloaj u krevetu, ustane isedne a da pri tom dri zglob kuka u pravilnom poloaju.

  Poetak obuke transfera iz kreveta u kolica.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  33/91

  Pozicioniranje u abdukciji sa jastukom koji

  odrava korektnu poziciju ugraeneendoproteze

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  34/91

  Drugi postoperativni dan (poluintenzivna nega ilibolesnika soba)

  Isti program kao i prvog dana,

  Uvebava ustajanje i sedanje i odravanje balansa ustojeem poloaju.

  Poetak obuke stajanja i hoda najpre u razboju

  (pacijent se vodi na odeljenje rehabilitacije), potomsa hodalicom i na kraju sa takama.

 • 8/9/2019 Prelomi Kostiju Donjih Ekstremiteta

  35/91

  3- 5 dan (prebacivanje na odeljenje rehabilitacije)

  Vebe za poveanje obima pokreta i vebe za jaanjemuskulature donjih ekstremiteta koje se poveavajudo granice tolerancije pacijen

Search related