Prehrana Po Krvnim Grupama

  • Upload
    mrak1

  • View
    74

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prehrana po krvnim grupama

Citation preview

Krvna grupa B blood-dropNAIN IVOTA PREMA KRVNOJ GRUPI TIPA B

Kada bismo znali koliko je va no hrano usklaivati prema svojoj krvnoj grupi uvidjel i bismo pozitivne promjene u svom organizmu. Kako mentalno-emotivne tako i fizike promjene.Na a krv je kao memorija na e ljudske povijesti i evolucije koju su prenos ile upravo krvne grupe. Ovakav nain prehrane znanstvenici su ispitali na vi e od 10 000 osoba sa medicinski potvrenim rezultatima. Dokazano je i utvreno da krvna gru pa odreuje veinu na eg zdravlja. Utjee na na u probavu, metabolizam, stres, mentalno i emotivno stanje, i snagu na eg imuniteta. Uz pomo prehrane prema krvnim grupama mo em o ivjeti kvalitetnije i zdravije. KRVNA GRUPA B

Za krvnu grupu B utvreno je da posjeduje veliku sposobnost prilagodbe mada kao i kr vna grupa A jako je sklona stresu zbog povi enog kortizona. Osobe ove krvne grupe imaju jako n euredan san te znaju patit od dnevnih omaglica. Osobe ove krve grupe djeluju mal o lijene jer uglavnom pate od kroninog umora i letargije. Za sindrom kroninog umora jako je dobro uzimati magnezij i to 2 puta dnevno po 500 mg. Ova krvna grupa je emotivno slo enija od osoba ostalih krvnih grupa. Za njih se mo e rei da su slobodoumni, subjektivni, originalni, samodostatni, otpor ni i jaki organizatori a ne nedostaje im ni kreativnosti. Sklonost bolestima krvne grupe B

Osobe ove krvne grupe sklone su autoimunim bolestima kao to je to reumatski artri tis i lupus. Podlo ni su infekcijama, sporom metabolizmu a imunitet im je najslabi ja karika. Mogu patiti i od gojaznosti , dijabetesa tipa I, visokog tlaka, sinus nih infekcija, hipotireoidizma. Imaju mali rizik od raka titnjae, plua i jajnika ,a najvei rizik za rak kostiju, gu te rae, jetre i unog mjehura te grlia maternice. Va no je napomenuti da krvna grupa B nema obranu protiv Escherichie coli jer mnogi oblici ove bakterije su imunolo ki slini a ntigenu B2. Neke bakterije izuzetno napadaju osobe krvne grupe B kao infekcije bub rega i urinarnog trakta kao to su to: * Klebsiella pneumoniae * Proteus sp. * Pseudomonas sp. Znaci toksinosti krvne grupe B * * * * * * * Osjetljivost na svijetlo i mirise dojke su pune cista nadutost nedostatak libida lo a cirkulacija, hladne ruke i noge hemoroidi , upale vena umor

Savjeti za krvnu grupu B * * * * * tehnika vizualizacije je jako korisna za ovu krvnu grupu kao i meditacija spavajte to vi e barem 8 sati trudite se biti to je mogue vi e spontani smanjite elju za uno enjem ugljikohidrata pri osjeaju pojaanog umora pojedine ne to bjelanevina B

Vje be za krvnu grupu

* Meditacija i vizualizacija * Tai Chi * Terapija glazbom Pravilna ishrana poma e na em zdravlju stoga u sljedeem tekstu mo ete pronai sto je za V as jako dobro konzumirati Meso i perad: * * * * Krvna grupa B dobro podnosi ivotinjske bjelanevine Jako dobre namirnice: janjetina, kozje meso, ovetina, divlja, kuni Neutralne namirnice : bizon, fazan, govedina, jetra, purica, teletina Izbjegavati: koko je meso, jarebica, piletina, patka, prepelica

Ribe i morski plodovi: Dobar izvor bjelanevina. Jako dobre namirnice : grdobina, kavala, srdela, karpina i srodnici, kavijar, lamp uga, listovi, losos sku e, tuke, palamida Neutralne namirnice : cipli, gavuni, lignje, haringe, lokarda, tun Izbjegavati: gof, dagnje, inuni, kamenice, lubin, meku ci, abe Mlijeni proizvodi i jaja Mo ete jesti veinu mlijenih proizvoda, ako ste osjetljivi na sinuse pripazite jer ml ijeni proizvodi potiu stvaranje sluzi. Jako dobre namirnice: farmer sir, kefir, kozji sir, mlijeko, mozzarella sir, ric otta sir, feta sir, jogurt, Neutralna hrana: edamer sir, ementaler sir, gauda sir, jaja koko ja, maslac, parme zan, quak sir, Grahorice i mahunarke Neki lektini iz ove vrste namirnica ne odgovaraju krvnog grupi B stoga treba pripa ziti Jako dobre namirnice : bubre asti grah, lima grah Neutralne namirnice : bijeli grah, bob, crveni grah Izbjegavati : lea, slanutak, sojine granule, sojine pahuljice, tofu, sojin sir, s ojino mlijeko Ko tunjavo voe i sjemenke Neutralne namirnice : bademi, lanene sjemenke, orah, kesten, Izbjegavati : pistacio, buine sjemenke, kikiriki, mak, pinjoli, suncokret, ine sjemenke itarice i krob afranik

Za krvnu grupu B itarice mogu biti problematine stoga treba biti pa ljiv kod konzumira nja Jako dobre namirnice: esenski kruh, ri a, ri ino bra no, zob, zobeno bra no, proso, koki ce Neutralne namirnice: jeam, kruh bez glutena, ri ino vrhnje, sojin, kruh Izbjegavati: p enica, ra eno bra no, artioke, glutensko bra no, p enina krupica i p enine Povre: Za povre znamo da je bogato antioksidantima i brani nas od kroninih bolesti, poseb

no luk koji je ovoj krvnoj grupi preporuen. Jako dobre namirnice: brokula, umbir, gljive itake, kelj, krumpir, mrkva, rabarbar a, repa, rotkvice kupus, paprike Neutralne namirnice: bamija, blitva, celer, chilli, gljive bukovae, kapare, komor a, krastava, kupus kiseli, kapula, poriluk, paroga, pinat, tikvice Izbjegavati: crne masline, aloja, artioka, bua, masline zelene Voe i voni sokovi: Jako dobre namirnice: ananas, papaja, lubenica, brusnica, ljiva Neutralne namirnice: borovnice, breskve, datulje, cata (dinja), dunje, jabuke, j agode, kivi, limun, smokve, ribiz, nektarine, ljive suhe, tre nje Izbjegavati: kokos, kaki, ipak, avokado Ulja: Mononezasiena ulja kao to je maslinovo najbolje odgovara ovoj krvnog grupi Jako dobre namirnice: maslinovo ulje Neutralne namirnice: bademovo ulje, laneno ulje , ulje od p eninih klica Izbjegavati : sunekrotovo ulje,sojino ulje Ljekovito bilje i zaini: Jako dobre namirnice :kari, melasa, slai Neutralne namirnice: feferoni, bosiljak, kim, klini, kumin, lovorov list, vlasac, kadulja, anis, okolada, chilli, majoneza, ma uran, med, metvica, ocat, sol, vanilija Izbjegavati : cimet, sojin umak, elatinu, kukuruzov krob, papar bijeli i crni Pia: Jako dobre namirnice : zeleni aj Neutralne namirnice : kava, pivo, crno i bijelo vino Izbjegavati: mineralnu vodu, slatka gazirana pia, pivo, estoka pia Savjet za zeleni aj: Nastojite nabaviti aj na kojem pi e prvo branje d 30 sekundi, i ne ga prokuhavati. Krvna grupa A blood-dropNAIN IVOTA PREMA KRVNOJ GRUPI TIPA A

i moite ga ne vi e

Kada bismo znali koliko je va no hrano usklaivati prema svojoj krvnoj grupi uvidjel i bismo pozitivne promjene u svom organizmu. Kako mentalno-emotivne tako i fizike promjene.Na a krv je kao memorija na e ljudske povijesti i evolucije koju su prenos ile upravo krvne grupe. Ovakav nain prehrane znanstvenici su ispitali na vi e od 10 000 osoba sa medicinski potvrenim rezultatima. Dokazano je i utvreno da krvna gru pa odreuje veinu na eg zdravlja. Utjee na na u probavu, metabolizam, stres, mentalno i emotivno stanje, i snagu na eg imuniteta. Uz pomo prehrane prema krvnim grupama mo em o ivjeti kvalitetnije i zdravije. KRVNA GRUPA A

Za krvnu grupu A utvreno je da je najstarija krvna grupa te da su prvi nosioci ove grupe bili ratari i poljoprivrednici. Ona je nastala u vrijeme kada je ovjek pres tao samo loviti te se okrenuo i drugom nainu ivota koji je poeo ukljuivati uzgajanje namirnica i gradnju prvih nastamba. Za ovu krvnu grupu je povezanost izmeu uma i tijela jako va na. Po svojoj osobnosti pripadnici ove krvne grupe su analitini tip

ovi ljudi s dobrim okom i osjeajem za detalje. Njihov karakter je jako kreativan te sve vole dovest do savr enstva. Zahtjevni su i veoma osjeajni , djeluju smireno i suzdr ano. Osobe s ovom krvnom grupom pojaano reagiraju na stres zbog vee koncentr acije adrenalina u organizmu. Oni moraju ulo iti jako mnogo truda da bi stres stav ili pod kontrolu, mnogo vi e nego ostale krvne grupe. Jako su osjetljive na potreb e drugih. Sklonost bolestima krvne grupe A

Osobe ove krvne grupe jako puno obolijevaju od raka dojke i imaju mali stupanj i zljeenja.Studije su pokazale i br em napredovanju raka. Uz rak dojke najvei rizik je za obolijevanje ginekolo kih tumora te od raka slijedi rak kostiju i eludca te leukemija. Ne to manji rizik je za obolijevanje od raka mjehura i melanoma. Znaci toksinosti krvne grupe A * * * * * * razni ekcemi po ko i, psorijaza, akne dojke su pune cista nadutost nizak eer uznemirenost , depresija, osjeaj slabosti visok kolesterol titnjae ,

Savjeti za krvnu grupu A * * * * * * * * obroke ne preskaite, jedite redovitije a po manje obroke hranu temeljito pre vaite radi male koliine eluane kiseline odredite radni ritam i pratite ga spavajte to vi e barem 8 sati oslobodite svoj kreativan duh redovito pregledavajte srce bjelanevine jedite vi e na poetku dana izbjegavajte jake parfeme i mirise A

Vje be za krvnu grupu * * * *

Yoga i to Hatha Yoga za savladavanje stresa Tai Chi ( meditacija laganim pokretima) Duboko disanje Aromaterapija

Krvna grupa A lako gubi samopouzdanje zbog lo e reakcije na stres te su zbog toga iz lo enije bolestima i openito osjetljiviji. Ova krvna grupa mo e uvelike smanjiti stre s vje bom, nadalje dugim i otvorenim razgovorima, izbjegavanjem svae, izbjegavanjem dijeta, izbjegavanjem velika mno tva ljudi i pretjeran rad. Kod pojave stresa sve krvne grupe reagiraju pojaanim izluivanjem kortizola . Jedino krvna grupa A ve sama od sebe ima povi enu razinu tog hormona. Referentne vrijednosti kortizola su : Mu karci i ene: 7-10 sati: 16-18 sati: 64 340 nmol/L 171 536 nmol/L

Samim time imaju i povi enu razinu adrenalina nego ostale krvne grupe. Sve zajedno znai samo jedno a to je da moraju ulo iti daleko puno vi e truda nego ostale grupe d a bi umirile svoj nervni sustav stavile ga pod kontrolu i izbjegli mnoge bolesti koje se javljaju kod povi enog kortizola kao to su visok krvni tlak, mo dani udar, s rani udar, Alserhajmer te razliiti tipovi depresija i opsesivno kompulzivnih porem

eaja. Pravilna ishrana poma e na em zdravlju stoga u sljedeem tekstu mo ete pronai sto je za V as jako dobro konzumirati , to bi trebali izbjegavati a to je neutralno. Meso i perad ivotinjske bjelanevine nisu dobre za krvnu grupu A te bi meso trebale izbjegavati ko liko je to mogue. Izbjegavati namirnice: bizon, divlja, govedina, janjetina, teletina, konjetina, p atka, kozje meso, ovetina, patka, fazan Neutralne namirnice: piletina, puretina, koko Ribe i morski plodovi Kao izvor bjelanevina ovo je najbolja prehrana za krvnu grupu A . Zbog rizika obolje nja od kardiovaskularnih bolesti kojima je sklona ova krvna grupa preporuena je p lava riba. Jako dobre namirnice : losos, sku e, srdele, bakalar, grdobina, pastrva Izbjegavati : kozice, listovi, inuni, koljka i, abe, morske pu eve, kamenice , jegulje lubin, hobotnica Neutralne namirnice: cipli, gavuni, karpina, tuna, zubatac Mlijeni proizvodi i jaja Ove proizvode konzumirati u to manjim koliinama Izbjegavat : edamer sir, ementaler, gauda, maslac, mlijeko kravlje obrano, chedd ar sir, parmezan, sladoled, frape. Neutralna hrana : feta sir, ikra od lososa, jogurt, kefir, koko ja jaja, kozje mli jeko, mozzarella sir, vrhnje nemasno. Grahorice i mahunarke Ovo su namirnice koje se preporuuju za ovu krvnu grupu. Jako dobre namirnice : bakreni grah, adzuki grah, bob, bubre asti grah, crni grah, lea neolju tena i olju tena, miso, sojine pahuljice, tofu, mahune zelene, sojino mlijeko, sojin grah, , sojin sir. Izbjegavati namirnice : slanutak, pinto, grah , tamarinda Neutralne namirnice : bijeli grah, mahune bez konca, grah ( klice) Ko tunjavo voe i sjemenke Jako dobre namirnice : kikiriki, lanene sjemenke, maslac od kikirikija, orah bij eli i crni Neutralne namirnice : badem, bademov maslac, kesten, lje njak, makove sjemenke, pi njoli, sezam, suncokretove sjemenke Izbjegavati : pistachio itarice i krob

Jako dobre namirnice : esenski kruh, heljda, heljdino bra no, p enini kruh, ra eno bra no , ri ino bra no, sojino bra no, zobeno bra no Neutralne namirnice : jeam, glutensko bra no, kokice, kukuruz, ra , ri a, zob Izbjegavati : p enine klice, p enine mekinje, integralnu p enicu

Povre Za povre znamo da je bogato antioksidantima i brani nas od kroninih bolesti, poseb no luk koji je ovoj krvnoj grupi preporuen. Jako dobre namirnice: artioka, bamija, blitva, brokula, bua, celer, e njak, umbir, hre n, juka, korabica, komora, luk, mrkva, poriluk, repa bijela, pinat, aloja,kelj Neutralne namirnice: celer, gljive, cvjetaa, krastavac, kupus, ljutika, masline z elene, radi, rotkvice, paroga, tikvice, kristal salata Izbjegavati: itaki gljive, kapare, chilli, krumpir, crne masline, paprike ute i ze lene, patlian, rajica ( plod i sok) Voe i voni sokovi Jako dobre namirnice : ananas, borovnice, brusnice, grejpfrut, kupine, limun, sm okve svje e i suhe ljive, tre nje, vi nje, marelice Neutralne namirnice: avokado, breskve, dinja, gro e, jabuke, jagode, kaki, kivi, kr u ke, kumkvat, kupine, lubenica, maline, murve, ribiz, ipak Izbjegavati: papaje, banane, narane, kokos , mandarine, mango Ulja Mononezasiena ulja kao to je maslinovo najbolje odgovara ovoj krvnog grupi Jako dobre namirnice : maslinovo ulje, orahovo ulje, laneno ulje Neutralne namirnice: bademovo ulje, suncokretovo ulje, riblje ulje, sojino ulje Izbjegavati: ricinusovo ulje, kukuruzno ulje, kikirikijevo ulje, kokosovo ulje Ljekovito bilje i zaini Jako dobre namirnice: senf, per in, jemeni slad, melasa, sojin umak Neutralne namirnice: bosiljak, cimet, okolada, feferoni, kadulja, kim, korijander , kumin, kvasac, lovor, ma uran, med, metvica, mu katni ora i, roga, ru marin, sol, vanilija Izbjegavati: guar, keap, ocat ( sve vrste), Worcestershire umak, elatina, chilli, papar Pia Kava i zeleni aj najbolja su pia za ovu krvnu grupu. Kava sadr i enzime koje jaaju im unitet ovoj grupi, jedna alica dnevno je dovoljna. Jako dobre namirnice : zeleni aj, kava, crno vino Neutralne namirnice : bijelo vino Izbjegavati: mineralnu vodu, slatka gazirana pia, pivo, estoka pia Savjet za zeleni aj: Nastojite nabaviti aj na kojem pi e prvo branje i moite ga ne vi e d 30 sekundi, i ne ga prokuhavati. Krvna grupa AB blood-dropNAIN IVOTA PREMA KRVNOJ GRUPI TIPA AB

Kada bismo znali koliko je va no hrano usklaivati prema svojoj krvnoj grupi uvidjel i bismo pozitivne promjene u svom organizmu. Kako mentalno-emotivne tako i fizike promjene.Na a krv je kao memorija na e ljudske povijesti i evolucije koju su prenos ile upravo krvne grupe. Ovakav nain prehrane znanstvenici su ispitali na vi e od 10 000 osoba sa medicinski potvrenim rezultatima. Dokazano je i utvreno da krvna gru

pa odreuje veinu na eg zdravlja. Utjee na na u probavu, metabolizam, stres, mentalno i emotivno stanje, i snagu na eg imuniteta. Uz pomo prehrane prema krvnim grupama mo em o ivjeti kvalitetnije i zdravije. KRVNA GRUPA AB

Za krvnu grupu AB utvreno poznato je prema istra ivanjima da je jako mlada grupa, nai me postoji samo 1000 godina i ima je oko 2-5 % ljudi. Jedina je mije ana krvna gru pa stoga i jedinstvena i prilagodljiva. Nosioci ove krvne grupe su distancirani, strastveni, otueni sa intuitivnim sposobnostima. Znaju biti jako odrje iti. Imaju s klonost poistovjeivanja s drugim ljudima. Sklonost bolestima krvne grupe AB ene su sklone obolijevanju od raka dojke i titnjae sa te im prognozama i br im napredov anjem bolesti. Ista prognoza je kod svih vrsta raka reproduktivnih organa osobit o jajnika.Velika smrtnost je i kod raka probavnog sustava to se za rak mjehura i rak plua ne mo e rei jer tu su rjei recidivi i smrtnost je manja. Za razliku od krvne grupe A ova krvna grupa bolje blokira kortizol pa malo bolje r eagira na stres i ima veu fiziku izdr ljivost. Znaci toksinosti krvne grupe AB * * * * * * * Osjetljivost na svijetlo i mirise dojke su pune cista nadutost nedostatak libida lo a cirkulacija, hladne ruke i noge hemoroidi , upale vena umor

Savjeti za krvnu grupu B * tehnika vizualizacije je jako korisna za ovu krvnu grupu kao i meditacija * spavajte to vi e barem 8 sati * izbjegavajte natjecateljske situacije * bavite se jednom vrstom sporta , Vama su potrebne i umirujue a opet fiziki z ahtjevnije aktivnosti. Vje be za krvnu grupu B

* Meditacija i vizualizacija * Hatha yoga * Pravilna ishrana poma e na em zdravlju stoga u sljedeem tekstu mo ete pronai sto j e za Vas jako dobro konzumirati. Osobe ove krvne grupe moraju izbjegavati veinu n amirnica kao i grupe A i B. Meso i perad: Jako dobre namirnice: purica, Neutralne namirnice : janjetina, kuni, ovetina Izbjegavati: bizon, divlja, govedina, teletina, koko , patka, prepelica Ribe i morski plodovi: Dobar izvor bjelanevina. Jako dobre namirnice : losos, lampurga, pu evi, sku e, srdela i srodnici, tuna, baka lar, grdobina, jesetra, Neutralne namirnice : cipli,dagnje, gavuni, kapice ( koljke), kavijar, l

ignje, lokarda, karpina i srodnici Izbjegavati: kozice i srodnici, morske rakove ( velike), kamenice, inuni, listovi , abe, hobotnica Mlijeni proizvodi i jaja: Mlijene proizvode jedite umjereno Jako dobre namirnice: bjelanjak od koko jeg jaja, jogurt, kefir, mozzarella sir, r ocotta sir, farmer i feta sir, kozje mlijeko, vrhnje nemasno Neutralna hrana: gauda sir, edamer sir, mlijeko kravlje obrano, menterey jack si r Izbjegavajte: brie sir, camebert sir, maslac, sladoled, mlijeko kravlje punomasn o Grahorice i mahunarke: Jako dobre namirnice : lea olju tena, miso, pinto grah, tofu Neutralne namirnice : bijeli grah, bob, crveni grah, sojin sir, lea naranasta, soj ino mlijeko Izbjegavati : bubre asti grah, slanutak Ko tunjavo voe i sjemenke: Jako dobre namirnice: kikiriki, kikirikijev maslac, orah, proso, ri a sve vrste Neutralne namirnice: badem, bademov sir, lanene sjemenke, pinjoli, pistacio, afra nikine sjemenke indijski kikiriki Izbjegavati: lje njak, mak, buine sjemenke, sezamov i suncokretov maslac itarice i krob:

Za krvnu grupu AB neke itarice mogu biti problematine stoga treba biti pa ljiv kod kon zumiranja jer sadr e lektine koje kod njih mogu poveati masno tkivo. Jako dobre namirnice: esenski kruh, indijski ora i, proso, ri a bijela/indijska/smea, r i ine mekinje ri ino mlijeko, zob i zobeno bra no , ra eni kruh, sojin kruh Neutralne namirnice: p enica, jeam, p enina krupica Izbjegavati: sijerak, teff, ganci, rafinirana p enica, Povre: Za povre znamo da je bogato antioksidantima i brani nas od kroninih bolesti, poseb no luk koji je ovoj krvnoj grupi preporuen.zbog velike koliine antioksidanta. Jako dobre namirnice: kelj, krumpir slatki, krastavac, maslaak, repa, jam, goru ica , kupus, mrkva, patlian. Neutralne namirnice: paroga, blitva, celer, borovica, bua, umbir, gljiva, hren, kel j pupar, komora, korabica, korijandar, ljutika, masline zelene, alge, poriluk, radi,tikvice . Izbjegavati: crvena paprika, zelena paprika, crne masline, kapare, kisele krasta vce Voe i voni sokovi: Prehrana u kojoj je ukljueno puno voa , pridonosi mr avljenju jer koi djelovanje inzu lina a neke namirnice kao to je ananas smanjuju upalna stanja pridonose boljem ra zmjeru tekuine u organizmu.

Jako dobre namirnice: ananas svje i, grejpfrut, kivi, lubenica, smokve, ljive, tre nj e, vi nje, brusnice Neutralne namirnice: borovnice, breskve, datulje, dinja, gro ice, jabuke, kru ka, kum kvat,jagoda limeta, murva, papaja, ribiz Izbjegavati: mango, narana, ipak, kaki, kupine Ulja: Mononezasiena ulja kao to je maslinovo najbolje odgovara ovoj krvnog grupi posebno svje a Jako dobre namirnice: maslinovo ulje, orahovo ulje Neutralne namirnice: bademovo ulje, laneno ulje , ulje od p eninih klica Izbjegavati : suncokretovo ulje, sojino ulje Ljekovito bilje i zaini: Za ovu krvnu grupu kvasac je jako dobar jer pridonosi ravnote i flore u probavnom traktu. Jako dobre namirnice : kari, per in, kvasac Neutralne namirnice: bosiljak, chilly, okolada, kadulja, ma uran, roga,med, kim, kli ni, majoneza, eer, sol, vanilija, tartar umak, timijan Izbjegavati : Worcestershire umak, keap, kukuruzni krob, elatina, fruktoza, ocat Pia: Jako dobre namirnice : zeleni aj Neutralne namirnice : pivo, crno i bijelo vino, mineralna voda Izbjegavati: crni aj, kava, slatka gazirana pia, estoka pia Savjet za zeleni aj: Nastojite nabavi aj na kojem pi e prvo branje 30 sekundi, i ne ga prokuhavati Krvna grupa 0 Kada bismo znali koliko je vano hranu uskla?ivati prema svojoj krvnoj grupi, uvid jeli bismo pozitivne promjene u svom organizmu. Kako mentalno-emotivne, tako i f izi?ke. Naa je krv kao memorija nae ljudske povijesti i evolucije koju su prenosil e upravo krvne grupe. Ovakav su na?in prehrane znanstvenici ispitali na vie od 10 000 osoba te imaju me dicinski potvr?ene rezultate. Dokazano je i utvr?eno da krvna grupa odre?uje ve? inu naeg zdravlja. Utje?e na nau probavu, metabolizam, stres, mentalno i emotivno stanje i snagu naeg imuniteta. Uz pomo? prehrane prema krvnim grupama moemo ivjeti kvalitetnije i zdravije. KRVNA GRUPA 0 Za krvnu grupu 0 moemo re?i da savreno reagira na stres. Ovo su u prolosti bili lov ci koji su se borili za poloaj na zemlji i opstajali u divljim uvjetima ivota. Jak o su dobre vo?e, vrlo iskreni i odlu?ni, ive stabilno u sadanjosti. Stres kod njih ne izaziva povu?enost, ve? agresiju i bijes. Stoga moraju uloit velik trud da bi pronali tehniku savladavanja problema i vlasti te ljutnje. Sklonost bolestima krvne grupe 0: Rak dojke kod ove krvne grupe ima manji stupanj smrtnosti nego kod ostalih grupa , kod reproduktivnih organa imaju dulji ivot. Kod svih vrsta raka ista je situaci ja, tako?er i s ostalim tumorima - jedino je kod raka mjehura ve?i rizik od rec idiva i napredovanja tumora. Melanom za ovu krvnu grupu predstavlja najve?u opa snost, imaju najkra?i ivotni vijek. Ova je krvna grupa sklona i ?irevima, gastrit isu i alergijama.

i moite ga ne vi e od

Znaci toksi?nosti krvne grupe 0: ? upale zglobova ? menstrualni problemi ? nadutost, gr?evi i zatvor ? umna hiperaktivnost ? umor i iscrpljenost ? visoki trigliceridi ? upale. Savjeti za krvnu grupu 0: ? vie fizi?ke aktivnosti ? hranu va?ite polako ? smanjite cigarete (ova je krvna grupa sklona porocima) ? vjebajte tehnike za savladavanje bijesa ? razgovarajte s dragim ljudima. Vjebe za krvnu grupu 0: ? aerobik ? dizanje utega ? vonja biciklom ? kontakt sportovi ? gimnastika. Pravilna ishrana pomae naem zdravlju, stoga u sljede?em tekstu moete prona?i to je z a Vas jako dobro konzumirati. Osobe ove krvne grupe moraju izbjegavati alkohol i kofein, osobito kad su u stresu, jer im on pove?ava adrenalin koji je i ovako k od njih visok. Meso i perad Ovo su glavne namirnice za krvnu grupu 0 kao izvor bjelan?evina. Jako dobre namirnice: govedina, janjetina, jetra tele?a, ov?etina, teletina, div lja?, srce. Neutralne namirnice : fazan, guska, koko, kozje meso, patka, piletina, purica. Izbjegavati: slaninu / unku / svinjetina, prepelice. Ribe i morski plodovi Dobar izvor bjelan?evina. Jako dobre namirnice: bakalar i srodnici, list, tuka. Neutralne namirnice: cipli,dagnje, gavuni, losos, kamenice, morski rakovi, skue, k arpina i srodnici, srdela i srodnici. Izbjegavati: hobotnicu i srodnike, lignje, abe, morske pueve. Mlije?ni proizvodi i jaja Mlije?ni proizvodi Vas debljaju i pogoravaju upale i poti?u stvaranje gastrina. Neutralna hrana: feta sir, kokoja jaja, kozji sir, maslac, mozzarella sir, pa?ja jaja. Izbjegavajte: kefir, mla?enicu, parmezan, sladoled, vrhnje, ikru od lososa, suru tku, edamer sir, frape, gauda sir, ementaler sir, edamer, jogurt, brie. Grahorice i mahunarke Ovo nije hrana koja se preporu?uje, s obzirom na to da je ovo grupa mesodera. Neutralne namirnice: bob, miso, slanutak, soja, tofu, bijeli grah, crveni grah. Izbjegavati: pinto, sve vrste le?e. Kotunjavo vo?e i sjemenke Jako dobre namirnice: orasi, lan, bu?ine sjemenke. Neutralne namirnice: bademi, ljenjak, pinjoli, sezam. Izbjegavati: maslac od kikirikija i suncokreta, mak, kikiriki, kesten, pistacio.

itarice i krob itarice nisu omiljenija namirnica za ovu krvnu grupu niti im je preporu?ljiva zbo g loeg podnoenja nekih namirnica koje poti?u stvaranje masno?a. Jako dobre namirnice: esenski kruh. Neutralne namirnice: heljdina kaa, pasta od arti?oka, proso, raeni kruh, ria, sojin o brano, zob. Izbjegavati: glutensko brano, je?am, kokice, penicu, peni?nu krupicu, sijerak. Povr?e Jako dobre namirnice: morske alge, cikorija, ?umbir, hren, kelj, luk, repa, pinat , arti?oka, blitva, brokula, bu?a, endivija, korabica, paprika, salata rimska, k rumpir. Neutralne namirnice: celer, ?enjak, gljive, komora?, kiseli kupus, masline, mrkva , repa, paroga, tikvice, rotkvice. Izbjegavati: shiitake gljive, crne masline, kisele krastavce, kapare, bijeli kru mpir. Vo?e i vo?ni sokovi Prehrana u kojoj je uklju?eno puno vo?a pridonosi mravljenju jer ko?i djelovanje inzulina, a neke namirnice kao to je ananas smanjuju upalna stanja i pridonose bo ljem razmjeru teku?ine u organizmu. Jako dobre namirnice: mango, ananas, smokve, trenje, vinje, ljive. Neutralne namirnice: brusnice, aloa vera, datulje, dinja, dunja, grejpfrut, gro?e , jabuke, jagode, limun, lubenica, maline, ribiz, papaja. Izbjegavati: avokado, kivi, kupine, kokos, mandarine, naran?e. Ulja Mononezasi?ena ulja kao to je maslinovo najbolje odgovaraju ovoj krvnog grupi, po sebno svjea. Jako dobre namirnice: maslinovo ulje. Neutralne namirnice: bademovo ulje, sezamovo ulje. Izbjegavati: suncokretovo ulje, sojino ulje, kukuruzno ulje. Ljekovito bilje i za?ini Jako dobre namirnice: kari, roga?, perin. Neutralne namirnice: anis, ?okolada, cimet, estragon, in?i?, kopar, korijandar, lovorov list, mauran, med, za. Izbjegavati: mukatni ora?i?, ke?ap, papar, sirup od , alge modrozelene, fruktozu. Kukuruz je definitivno namirnica koju ova krvna grupa

kadulja, bosiljak, kim, kl melasa, ocat jabu?ni, majone kukuruza, kukuruzni krob, papar treba izbjegavati.

Pi?a Jako dobre namirnice: mineralna voda i zeleni ?aj. Neutralne namirnice: crno vino. Izbjegavati: crni ?aj, kavu, slatka gazirana pi?a, estoka pi?a, bijelo vino. Savjet za zeleni ?aj: nastojte nabaviti ?aj na kojem pie "prvo branje" i mo?ite g a ne vie od 30 sekundi, i nemojte ga prokuhavati.