PowerPoint-presentasjon ... IKT-samarbeid R£¥dmanns-grupper R£¥dmannsgruppen Regionplan Agder S£¸rlands-tinget

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PowerPoint-presentasjon ... IKT-samarbeid R£¥dmanns-grupper R£¥dmannsgruppen...

 • 2

  01.02. 2018

  RKG sekr v/ Kjetil Løyning

 • 3

  Nasjonalt velferdsteknologiprogram

  • Fase 1: 2013 - 2016 • Utprøving av bruk av velferdsteknologi i 34 kommuner

  • Lister og Østre Agder deltok

  • Gevinster:

  • Økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og helsepersonell

  • Spart tid

  • Unngåtte kostnader

  • Fase 2: 2017 – 2020

  • Implementere velferdsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenestene i de

  fleste kommunene i landet innen 2020

 • 4

  Fra utprøving til storskala drift

 • 5

  Bakgrunn

  • Hovedmål innenfor feltet e-helse og velferdsteknologi er at trygghets- og

  varslingsteknologi skal være en integrert del av helse- og

  omsorgstjenestene innen 2020.

  • Utprøvingsfase: Lister og Østre Agder med i velferdsteknologiprogrammet fase 1

  (utprøving).

  • Oppdrag fra Helsedirektoratet om etablering av kommunalt responssenter og

  felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer (analog-digital).

  • Utskiftning av varslingsanlegg på sykehjem og annen trygghetsskapende

  teknologi for hjemmeboende.

 • 6

  Regional koordineringsgruppe ehelse og velferdsteknologi Agder

  Etablert januar 2016, forankret i Rådmannsgruppen i Regionplan

  Agder

  Mål:

  • Regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge

  • Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen

  • Økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

 • 7

  • 5 rådgivere for e-helse- og velferdsteknologi

  som hver representerer egen region

  • Leder for KomUT Agder

  • Leder for «IKT referansegruppe Agder»

  • Utviklingssenter for sykehjem og

  hjemmetjenester Aust- og Vest-agder

  Fag-

  utvalg

  Helse-

  nettverk Helse-

  nettverk Helse-

  nettverk Helse-

  nettverk Helse-

  nettverk

  AU RKG

  Regional koordineringsgruppe

  e-helse og velferdsteknologi Agder

  IKT –avd /

  IKT-samarbeid IKT –avd /

  IKT-samarbeid IKT –avd /

  IKT-samarbeid IKT –avd /

  IKT-samarbeid IKT –avd /

  IKT-samarbeid

  Rådmanns

  -grupper

  Rådmannsgruppen

  Regionplan Agder Sørlands-

  tinget

  Sørlands-

  rådet

  «Politisk

  oppdaterings

  -tjeneste»

  IKT

  referansegruppe

  Agder

  • Kommunalsjef-repr fra de 5

  kommuneregioner, og Arendal og

  Kristiansand

  • KS- Agder

  • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

  Sekretariat RKG

  Referansegruppe

  brukermedvirkning

  Agder

  Rådmanns

  -grupper Rådmanns

  -grupper Rådmanns

  -grupper Rådmanns

  -grupper

  Fag-

  utvalg Fag-

  utvalg Fag-

  utvalg Fag-

  utvalg

 • 8

  Effekter av regional koordinering (så langt…)

  • Felles anskaffelse (21+9). Signert kontrakt.

  • Offentlig-offentlig samarbeid Kommunalt

  responssenter

  • Felles søknader til Helsedirektoratet og

  Fylkesmannen på vegne av 30 kommuner i Agder.

  • Felles prosjekter og prosjektorganisering

  Foto: Erling Hægeland

  Kilde: https://tinyurl.com/y7k3do57

 • 9

  Regional koordinering Agder

  Regional koordineringsgruppe e-helse og

  velferdsteknologi Agder

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  Agder Living

  Lab for VFT

  Prosjekt- gruppe

  Felles

  anskaffelse

  Prosjekt-gruppe

  Kommunalt

  responssent.

  (offentlig-

  offentlig sam.)

  Referanse-

  gruppe

  Kristiansand/

  Agder:

  ÉIÉJ

  Prosjekt- gruppe

  Kompetanse-

  løft vft Agder

  Prosjekt- gruppe

  Innføring

  velferds-

  teknologi Agder

  2020

  Nytt

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Referanse-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  TELMA/3P

 • 10

  Regional koordinering Agder

  Regional koordineringsgruppe e-helse og

  velferdsteknologi Agder

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  Agder Living

  Lab for VFT

  Prosjekt- gruppe

  Felles

  anskaffelse

  Prosjekt-gruppe

  Kommunalt

  responssent.

  (offentlig-

  offentlig sam.)

  Referanse-

  gruppe

  Kristiansand/

  Agder:

  ÉIÉJ

  Prosjekt- gruppe

  Kompetanse-

  løft vft Agder

  Prosjekt- gruppe

  Innføring

  velferds-

  teknologi Agder

  2020

  Nytt

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Referanse-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  TELMA/3P

 • Regional koordinering Agder

  Regional koordineringsgruppe e-helse og

  velferdsteknologi Agder

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  Agder Living

  Lab for VFT

  Prosjekt- gruppe

  Felles

  anskaffelse

  Prosjekt-gruppe

  Kommunalt

  responssent.

  (offentlig-

  offentlig sam.)

  Referanse-

  gruppe

  Kristiansand/

  Agder:

  ÉIÉJ

  Prosjekt- gruppe

  Kompetanse-

  løft vft Agder

  Prosjekt- gruppe

  Innføring

  velferds-

  teknologi Agder

  2020

  Nytt

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Referanse-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  TELMA/3P

 • Regional koordinering Agder

  Regional koordineringsgruppe e-helse og

  velferdsteknologi Agder

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  Agder Living

  Lab for VFT

  Prosjekt- gruppe

  Felles

  anskaffelse

  Prosjekt-gruppe

  Kommunalt

  responssent.

  (offentlig-

  offentlig sam.)

  Referanse-

  gruppe

  Kristiansand/

  Agder:

  ÉIÉJ

  Prosjekt- gruppe

  Kompetanse-

  løft vft Agder

  Prosjekt- gruppe

  Innføring

  velferds-

  teknologi Agder

  2020

  Nytt

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Referanse-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  TELMA/3P

 • 13

  Regional koordinering Agder

  Regional koordineringsgruppe e-helse og

  velferdsteknologi Agder

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  Agder Living

  Lab for VFT

  Prosjekt- gruppe

  Felles

  anskaffelse

  Prosjekt-gruppe

  Kommunalt

  responssent.

  (offentlig-

  offentlig sam.)

  Referanse-

  gruppe

  Kristiansand/

  Agder:

  ÉIÉJ

  Prosjekt- gruppe

  Kompetanse-

  løft vft Agder

  Prosjekt- gruppe

  Innføring

  velferds-

  teknologi Agder

  2020

  Nytt

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Referanse-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Styrings-

  gruppe

  Prosjekt-

  Gruppe

  TELMA/3P

 • 14

 • 15

  • Felles anskaffelse

  (Regional styringsgruppe)

  • Kommunal responssentertjeneste

  Felles søknadsprosess: På vegne av 30 kommuner

  • Innføring velferdsteknologi Agder

  • Kompetanseløft velferdsteknologi Agder (USHT)

  Innføring velferdsteknologi Agder

  2015 2017 2020

 • 16

  Ulike responsløsninger:

  1. Bemannet responssenter

  2. Teknisk responsløsning med back-up

  3. Teknisk responsløsning

  Foto: Erling Hægeland

  https://youtu.be/ey0M6WPcbVc

 • 17

  Innføring av velferdsteknologi Agder

  Styringsgruppe

  Regionalt sammensatt

  (30 kommuner)

  Implementering

  velferdsteknologi

  Tjeneste-

  innovasjon &

  forvaltning

  Innføring av velferdsteknologi

  Kompetanseløft

  velferdsteknologi USHT VA og

  AA Prosjektleder: Marit Svindland Prosjektleder G