of 30 /30
Info- ja Info- ja kommunikatsioonitehnoloog kommunikatsioonitehnoloog ia kasutamine ia kasutamine täiskasvanute koolituses täiskasvanute koolituses Laine Aluoja

IKT kasutamine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of IKT kasutamine

Page 1: IKT kasutamine

Info- ja Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kommunikatsioonitehnoloogia

kasutamine täiskasvanute kasutamine täiskasvanute koolituseskoolituses

Laine Aluoja

Page 2: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

2

TutvustusTutvustus

Koolitajana - kogemusedKogemus tehnoloogia kasutamisel

– Õppijana– Koolitajana

Page 3: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

3

IKT kasutamise eesmärgidIKT kasutamise eesmärgid

tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsustparem juurdepääs informatsioonile ja

teenustele,paindlikumad õppeviisid, tõhusam koostöö õppijate vahel,uued õpetamismeetod.

Page 4: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

4

E-õppe võimalused koolitajaleE-õppe võimalused koolitajale

MitmekesistamineAktiivsuse tagamineTehnilised võimalusedMaterjalide kaitsmineSüsteemse suhtumise korraldamineOsalejate laialdasem kaasamine

Page 5: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

5

E-õpeE-õpe

õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast,

kus õppematerjalid ja suhtlemisvõimalused (nõu küsimine, selgituste andmine, kodutööde esitamine jms) on esitatud veebipõhiselt,

kus õppija võtab enesele täieliku vastutuse materjali läbimise ning tööde õigeaegse esitamise eest.

Page 6: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

6

E-õpeE-õpe

koondab enda alla nii veebipõhist õpetarvutipõhist õpet virtuaalseid õpperuumedigitaalset kommunikatsiooni

Page 7: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

7

E-õpe E-õpe

Täielikult veebipõhine õpeOsaliselt veebipõhine õpeAuditoorne õpe veebipõhise toega

Page 8: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

8

Täielikult veebipõhine õpeTäielikult veebipõhine õpe

Kogu kursuse õppeprotsess

(sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine, tagasiside)

toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.

Page 9: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

9

Osaliselt veebipõhine õpeOsaliselt veebipõhine õpe

kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid seminare või praktikume, kuid mitte rohkem kui 25 % kogu õppetöö mahust.

Page 10: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

10

Auditoorne Auditoorne õpe veebipõhise toegaõpe veebipõhise toega

kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt, regulaarselt toimuvad auditoorsed loengud, mis moodustavad üle 25 % kogu õppetöö mahust

kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm.

Page 11: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

11

E-õpet kasutatakseE-õpet kasutatakse kursuse õppematerjalide esitamiseks, kusjuures

materjalid võivad sisaldada teksti, fotosid, videot ja audiot;

õppijate ja õpetajate vaheliseks ning õppijate omavaheliseks suhtlemiseks foorumi, postkasti, jututoa või sotsiaalse tarkvara vahendusel;

õppimise hõlbustamiseks, kasutades otsingusüsteeme, sõnastikke, fotode andmebaase, viiteid veebis leiduvatele materjalidele;

õppijate hindamiseks (testid ja ülesanded); kursuse administreerimiseks (õppijate ning õpitulemuste

haldamine, statistika õppijate tegevuse kohta); tagasisideks (elektroonilised küsitlused, foorumid).

Page 12: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

12

Sotsiaalne tarkvaraSotsiaalne tarkvara

Mõiste „Sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ja defineeris seda kui tarkvara, mis võimaldab grupitööd, luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks.

Täpsemalt

http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/sotsiaalne-tarkvara Tagasi

Page 13: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

13

E-õppe rakendamine E-õppe rakendamine eeldabeeldab

vajalikku tehnilist baasi, internetiühendust;koolitajate ja koolitatavate valmisolekut;veebipõhiseid õppematerjale.

Page 14: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

14

E-õppe meetodidE-õppe meetodid

AktiivõpeProbleemipõhine õpeProjektõpeRollimängud ja simulatsioonidRühmatöö ja aruteludÕpikommuunid ja kogukonnadVirtuaalne portfoolio

Page 15: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

15

AktiivõpeAktiivõpe

Tegevuse sisu määratud osaleja pooltSotsiaalsete oskuste omandamine osaleja

aktiivsuse tulemProtsess ei ole ette planeeritudJuhendaja kui vaatleja ja suunaja

Page 16: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

16

Probleemipõhine õpeProbleemipõhine õpe

Osaleja on iseseisev ja aktiivneSituatsioon reaalelulineÕiged otsuseid mituÕppimine kui koostööÕpikeskkonna mitmekesisusJuhendaja kui vaatleja ja suunaja

Page 17: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

17

ProjektõpeProjektõpe

Pikaajaline õpiotstarbeline tegevusInterdistsiplinaarneMeeskonnatöö eeldusTegevused osalejatekesksedÜlesanded reaalelulisedJuhendaja kui vaatleja ja suunaja

Page 18: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

18

Rollimängud ja simulatsioonidRollimängud ja simulatsioonid

Väljamõeldu simuleerimineReaalelulise sündmuse modelleerimineVeebi- või programmipõhisena:

– võitlusele orienteeritud– suhtlusele orienteeritud

Page 19: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

19

Rühmatööd ja aruteludRühmatööd ja arutelud

Suurema ülesande jagamine väiksemateks alaülesanneteks

Osalejatevaheline koostööTegevuse kooskõlastatusÜhine töö vormistamine

Page 20: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

20

Õpikommuunid ja -kogukonnadÕpikommuunid ja -kogukonnad

Sama huvialaga õppijad Osalejad erineva taustagaAktiivne osalemine vajalikKultuuridevaheline suhtlemineSotsiaalne õppimine

Page 21: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

21

Virtuaalne portfoolioVirtuaalne portfoolio

Tööde kogumPortfoolio võib olla:

– töömapp– näidismapp– arengumapp– esindusmapp– temaatiline mapp

Page 22: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

22

Rollid e-õppesRollid e-õppes

Kursuse disainerÕpetajaTuutorHaridustehnoloog / administraatorÕppur

Page 23: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

23

Õpetaja rollidÕpetaja rollid

planeerimineprotsessi korraldamine ja läbi viiminematerjalide koostamineosalejatega suhtleminerühmatööde juhendamineosalejate motiveerimine, nõustaminehindamine ja tagasiside andminekorra valvamine ja kaebuste kuulamine

Page 24: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

24

Õpetaja vastutabÕpetaja vastutab

Meedia valimiku eestProtsessi planeerimise eestMaterjalide koostamise ja sisu eestKoolitusprotsessi juhtimise eest Õppijatega suhtlemise eest Õppijate motiveerimise eest Koolituse tulemuslikkuse eest

Page 25: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

25

Õpilane veebipõhisel kursuselÕpilane veebipõhisel kursusel

Omandatavad oskused:e-õppimisoskus sotsiaalsed oskused e-meeskonnatöö oskus enesejuhtimise oskus aja haldamise oskus e-vahendite kasutamise oskus

Page 26: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

26

E-õpe eeldab õppijalt E-õpe eeldab õppijalt

usku e-õppe efektiivsusesse

motivatsiooni olemasolu

oskust seada eesmärkeõppeks vajaliku aja

leidmistenesedistsipliini

vastutuse tundmistaktiivsust suhtlemisel julgust küsidakirjalikku

väljendusoskustarvutikasutamise

oskust tehnilise baasi

vastavust nõuetele

Page 27: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

27

RühmatööRühmatöö

Mis täiskasvanute koolitusel sobiks?

E-õppe plussid ja miinused

•Täielikult veebipõhine õpe•Osaliselt veebipõhine õpe•Auditoorne õpe veebipõhise toega

Page 28: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

28

E-õppe plussidE-õppe plussid

Õppimine sobival ajal ja sobivas kohasKodutööde tähtajad distsiplineerivadKoostööMaterjalid kättesaadavadKiire infovahetusSäästab aega ja rahaÕpe on paindlik (aeg ja tempo)Toetab suhtlemisraskustega õppijaidToetab puuetega õppijat

Page 29: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

29

E-õppe plussidE-õppe plussid

Õppematerjalid vaheldusrikkad (tekst, graafika, multimeedia jm.)

Lisainformatsiooni hankimine on lihtneAitab kaasa õppimisoskuste, sotsiaalsete

oskuste ja meeskonnatööoskuste arenguleSisaldab enesekontrolli võimalusiTeemade järjekorra valik vabaÕppematerjalides otsingu võimalusedSaab õppida teiste töödest

Page 30: IKT kasutamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolitusesLaine Aluoja

30

E-õppe miinusedE-õppe miinused

Arvuti kasutamise oskus on madal Tehnilised probleemid Esitatud tööd must-valgelt kirjas Puudub vahetu kontakt õppurite ja koolitajate vahel Materjalid on vaja iseseisvalt läbi töötada Probleemid tähtaegadega (enesedistsipliin) Raskused juurdepääsuga kursusele (arvuti, internet) Tervislikud probleemid (silmad) Vähene tagasiside Õppematerjalid nõrga kvaliteediga Ülesanded sarnased