IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

  • View
    78

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413. Louise Mifsud Tonje H. Giæver. Kontekstuelle rammer for pedagogisk bruk av IKT. Digital kompetanse i skolen er mer enn kunnskapskomponenter og evner hos elever og lærere Endringer i pedagogisk praksis - PowerPoint PPT Presentation

Text of IKT i skoleutvikling IKT- tos 090413

Lringsteorier og IKT

IKT i skoleutviklingIKT-tos 090413Louise MifsudTonje H. Giver

Kontekstuelle rammer for pedagogisk bruk av IKTDigital kompetanse i skolen er mer enn kunnskapskomponenter og evner hos elever og lrereEndringer i pedagogisk praksisDigital kompetanse m tilpasses og inkluderes i skolens rammevilkrDigital kompetanse utfordrer den pedagogiske praksisen ved nye mter organisere lringsarbeidet pTeknologistttede lringsmiljer som endringsfaktorGir teknologi nye handlingsrom for lring og utvikling eller egner det seg best som en forbedring av tradisjonell praksis?Fleksibel lring/fleksible lringsmiljerVirtuelle lringsromFlipped classroomStimulere elevenes utforskning og bruk av lringsstrategierSkole med optimale muligheter. Hva skjer?eks: Nesodden videregende; trdlstnett og brbare maskiner til alle; utfordring f lrerne til endre pedagogisk praksis

Utviklingsforsk med IKTElevmedvirkning, elevsentrerte lringsmiljerUtforme lringsmiljer som sttter elevenes aktiviteter bedre enn det tradisjonelle klasserommetLringsaktivitetene forskyves fra lreren som sentreringspunkt til eleveneDifferensiert undervisningTeknologien sttter elevenes lringsbehov tilgang til ressurser og samarbeidsformerDigitale lringsressurserSiktemlFungere motiverende for lringGi en inngang til det faglige innholdetKombinere ulike modalitetsformerLringsressurser kan dekkeDokumentasjonSimuleringAnalytiske redskaperProsesskatalysatorerEvaluerings- og formidlingsverktyAnaloge og digitale videoprogrammerPedagogikken m ligge til grunn for bruk av digitale lringsressurserGrensels kommunikasjon og nye samarbeidsformerBruk av IKT endrer klasserommets fysiske rammerTilgang til informasjonKommunikasjon/samarbeidBring your own deviceAlternative former for timefordeling og fagoppdeling som bryter med fastlagte mnstre, gir muligheterF eks prosjektarbeid og problembasert lringHvordan kan man utnytte dette innovativt og kreativt til sttte lring?Skolen har stort spenn mellom tradisjon og fornyingNoen ideer?Den digitalt kompetente skolenIKT er en viktig bestanddel i generell skoleutviklingUlike tilnrminger:Omorganisering, fleksible arbeidsformer med digitale verktyInnfring av IKT som brekkstang for sette i gang pedagogisk utviklingsarbeidEt nasjonalt kunnskapslft krever skoler som er utviklingsorienterte og omstillingsdyktige

Drivkrefter for skoleutviklingReformer kommer og gr, klasserommet bestrMten skolen drives p har basis i en lang tradisjon sentrert rundt lreren og lrestoffet i sentrumIvaretar en kulturarv og opparbeidet kunnskap som innebrer stabilitet og fokus p hva som skal formidles

Tre faktorer som hindrer endring og reell skoleutvikling:

Faktorer som hindrer at forandringer kommer inn i skolenKulturelt hegemoni, skolen som motkultur til fritidskulturen, teknologiskepsisFaktorer som hindrer at forandringer oppstr i skolenMotstridende ml, forandring belnnes ikke, lrernes kontrollfunksjon i klasserommetFaktorer som hindrer at forandringer sprer seg i skolenDrlige kommunikasjonskanaler, et hierarkisk system, profesjonskamp og ulik tilgang til ndvendig utstyrReproduksjon av kunnskapProduksjon av kunnskapLrerens rollePresentere strukturert informasjonVeileder, kritisk dialogpartner, foreleser, stttespiller osvElevens rolleMotta informasjonAnsvar p individ- og gruppeniv for lring og deling av kunnskap. Mottaker, navigatr, kommunikator, kritisk vurderer, medhjelper, utfordrer, kreativ produsentKunnskapssynAkkumulering av kunnskap strukturert i ulike disiplinerKunnskap lagret i fellesskap, kognitivt og sosialt organisert. Noe som skapesMetodeHukommelse og stimulus-responsProblemlsning underskelser, dialogEvalueringTester for gjenkalling av informasjon, psykometriske testerPorteflje, prosjekt presentasjon osvEn innovasjon er en planlagt endring som har til hensikt forbedre praksisInnovasjon kan bety ulike ting for ulike personer og ulike konteksterNiver i et pedagogisk utviklingsarbeidNasjonale strategier; tildeling av midler, utvikling av lreplanerRegionale eller kommunale satsinger; regionale planer for kompetanseutvikling, spredning av erfaringer mellom skolerSkoletrinn; mlrettede satsninger mot spesielle niver i skolenSkoleniver; Eventuelle koblinger mellom skole og nrmiljKlasser; spesielle prosjekter og aktiviteter i enkelte klasserAktrer (rektor, lrer, elev, ikt-ansvarlig); nyskaping hos individet eller gruppen

Helhetlig planleggingStrategiarbeid med IKT m ta hensyn til mange forhold ved skolens driftBehov for oppskalering - ikke bare for enkeltpersoner, enkeltklasserModellen under framstiller de ulike dimensjonene som inngr i denne sammenhengen

Digital kompetanse i skolen dreier seg primrt om pedagogisk bruk av IKTEn rekke faktorer p ulike niver m sees i sammenhengDynamisk sammenheng mellom faktorene, ikke enkle rsak-virkning-forholdLenger ut i modellen, fjernere fra den pedagogiske praksisenSkolers endringsberedskapNorske skoler er svrt forskjellige i mten IKT er integrert i skolekulturenEt problem og en utfordringSkiller mellom skolene, ulike muligheter for eleveneKulturen ved den enkelte skole vil vre utslagsgivende for hvordan skolen takler utviklingHverdagslivet; samarbeid, pedagogiske diskusjoner, elevenes roller etcDe skolene som lykkes best med integrere IKT i utviklingsforlp har en god endringsberedskap og strategi for utviklingsarbeidetTo dimensjonerUtviklingsorientert motstand mot endringSkolen er hele tiden pen for reflektere over planlegge sin egen utviklingJobbe systematisk med utviklingsarbeid til det arbeide mer tilfeldigLedelsen har ikke klare retningslinjer eller strategier for pedagogisk bruk av IKT

Skolers endringspraksisType 1: PendelskolenType 2: KonfliktskolenType 3: Den tradisjonstro skolenType 4: Skolen med nye handlingsromSkolers ulike mter forholde seg til endringerPendelskolen: Er utviklingsorientert, prver nye ting, men usystematisk kommer sjeldent langt i utviklingsprosesser. Ofte svak ledelse og uklare ml.Konfliktskolen: Preget av motstand mot endringer og er usystematiskDen tradisjonstro skolen: ogs preget av motstand, sterk ledelse og systematikk, men sterke argumenter mot endringSkoler med nye handlingsrom: bde utviklingsorientert, systematisk og mlrettetDiskusjonsoppgaveSe p modellen og bruk Erstads beskrivelser av de ulike skoleneHvor vil dere plassere deres praksisskole eller en skole dere kjenner i denne modellen?Diskutere hvorfor.

Betingelser for en digitalt kompetent skole