Click here to load reader

POSLOVNE STUDIJE BUSINESS STUDIES · PDF file informatičari (informatička ekonomija i elektronske finansije), koji simultano poznaju i poslovnu informatiku, i poslovnu ekonomiju,

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE STUDIJE BUSINESS STUDIES · PDF file informatičari (informatička ekonomija i...

 • Univerzitet za poslovne studije Banja Luka University of Business Studies Banja Luka

  POSLOVNE STUDIJE BUSINESS STUDIES

  ČASOPIS ZA POSLOVNU TEORIJU I PRAKSU

  Godina I, Broj 1-2

  ISSN: 2232-8157 UDK: 005.96

  Banja Luka, 2009.

 • POSLOVNE STUDIJE ČASOPIS ZA POSLOVNU TEORIJU I PRAKSU

  Osnivač i izdavač:

  Univerzitet za poslovne studije Banja Luka Jovana Dučića 23a, 78 000 Banja Luka

  Tel.: +387 51 248 300

  Za osnivača i izdavača:

  Doc. dr Radovan Klincov

  Glavni i odgovorni urednik:

  Prof. dr Milorad Živanović

  Urednik:

  Prof. dr Žarko Ristić

  Sekretar:

  Mr Valentina Duvnjak

  Redakcioni odbor:

  Prof. dr Žarko Ristić, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka Prof. dr Slavko Vukša, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

  Prof. dr Milorad Balaban, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka Prof. dr Branislav Nedović, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

  Prof. dr Danilo Ž. Marković, redovan profesor Fakulteta političkih nauka Beograd Prof. emeritus Bogdan Ilić, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Beograd

  Doc. dr Radovan Klincov, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka Doc. dr Radenko Đurica, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

  Prof. dr Milorad Živanović, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka Prof. dr Radoja Radić, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

  Doc. dr Dobrosav Radovanović, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka Doc. dr Ilija Šušić, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

  Prof. emeritus Slobodan Babić, redovan profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Prof. emeritus Vujo Vukmirica, Ekonomski fakultet Banja Luka

  Prof. dr Sokol Sokolović, akademik Prof. dr Dragomir Đorđević, redovan profesor Univerziteta privredne akademije Novi Sad

  Doc. dr Ljubiša Vladušić, Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo Prof. dr Mehmed Alijagić, redovan profesor Fakulteta pravnih nauka Univerziteta u Bihaću

  Prof. dr Zdravko Todorović, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Prof. dr Pajo Panić, redovan profesor Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta Ist. Sarajevo

  Prof. dr Marko Carić, redovan profesor Univerziteta privredne akademije Novi Sad Prof. dr Pero Petrović, Institut za međunarodnu politiku i privredu Novi Sad

  Prof. dr Aleksandar Živković, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Prof. dr Duško Vejnović

  Lektor:

  Sandra Stanić, profesor srpskog jezika i književnosti

  Grafički dizajn i priprema:

  Nemanja Mijatović

  Štampa:

  Print & Design Studio MARKOS, Banja Luka

  Tiraž:

  300

  Časopis „Poslovne studije“ izlazi najmanje jednom godišnje. Svi radovi podliježu recenziji.

  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske rješenjem broj 07.030-611-01-6/09 od 13.08.2009 godine izvršio je upis časopisa „Poslovne studije“ u Registar javnih glasila pod rednim brojem 578.

 • Sadržaj

  SADRŽAJ

  IZVORNI ČLANCI

  Prof. dr Žarko Ristić

  PREDUZETNIČKA I MENADŽERSKA EDUKACIJA: EKSPERTSKA ZNANJA ....................................................................................................... 7

  Doc. dr Radovan Klincov Prof. dr Žarko Ristić

  MEGADRŽAVA, GLOBALNI KAPITALIZAM I MAKROEKONOMSKI MENADŽMENT ........................................................................ 39

  Prof. dr Slobodan Babić

  STRATEGIJA RAZVOJA PROIZVODA PREMA SAVREMENOJ KONCEPCIJI MARKETINGA ............................................................... 73

  Prof. dr Radoja Radić

  UČENJE NA DALJINU (DISTANCE LEARNING) UČENJE NA DALJINU I VIRTUELNI STUDIJ (DISTANCE LEARNING AND VIRTUAL STUDY) ....................................................... 85

  Doc. dr Manojla Zrnić

  ZNAČAJ UMJETNOSTI, KULTURE I SLOBODNOG VREMENA U ODNOSU NA DOGAĐAJE (THE IMPORTANCE OF ART, CULTURE AND LEISURE TIME IN RELATION TO EVENTS) ................................................................................ 131

  Doc. dr Adnan Duraković

  NOVI POGLEDI NA LIDERA I LIDERŠIP U POLICIJSKIM ORGANIZACIJAMA (NEW VIEWS ON THE LIDER AND LIDERSHIP IN THE POLICE ORGANIZATION) .............................................................................. 149

 • POSLOVNE STUDIJE

  Doc. dr Zdravko Skakavac

  POMORSKA PIRATERIJA, RASPROSTRANJENOST POJAVE I NAČINI SUPROTSTAVLJANJA ................................................................................... 157

  Mr Valentina Duvnjak

  BANKROT PREDUZEĆA (BANKRUPTCY ENTERPRISES) ................................................................................... 185

  STRUČNI ČLANCI

  Doc. dr Brana Komljenović

  HUMANITARNE INTERVENCIJE I MEĐUNARODNO PRAVO ............................ 211

  PREGLEDNI ČLANCI

  Mr Biljana T. Baraković

  ALTERNATIVNI PRISTUPI SLOBODNOJ TRGOVINI ............................................. 227

  IZ ŽIVOTA I RADA UNIVERZITETA ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA

  Istorijat univerziteta .......................................................................................... 239 Naučnoistraživački rad univerziteta ........................................................... 241 Bibliotečki resursi ............................................................................................... 246

 • Iz života i rada Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

  1

  IZVORNI ČLANCI

 • POSLOVNE STUDIJE

  2

 • prof. dr Žarko Ristić: Preduzetnička i menadžerska edukacija...

  7

  UDK: 338.2:005-051

  prof.dr Žarko Ristić1

  Znanje je tek onda znanje kada je stečeno naporom vlastite misli, a ne pamćenjem.

  L. Tolstoj

  PREDUZETNIČKA I MENADŽERSKA EDUKACIJA: EKSPERTSKA ZNANJA

  Abstract

  Došlo je vreme veoma brzih naučnih i tehnoloških promena. Računari i telekomunikacione tehnologije postaju nezaobilazna sredstva u bilo kojoj ljudskoj delatnosti, a naročito u svetu globalnog biznisa i elektronskih finansija. Danas je gotovo nemoguće uspešno obavljati posao bez primene računarskih tehnologija, interneta i ekstraneta. Većina elemenata mikro i makro poslovnog okruženja ili okruženja poslovanja se svakodnevno menja i prilagođava, a za svet biznisa je neophodno da se raspolaže pravim i pravovremenim informacijama da bi se donela adekvatna i pravovaljana poslovna odluka. Takvu logistiku mogu da daju samo poslovno-finansijski informatičari (informatička ekonomija i elektronske finansije), koji simultano poznaju i poslovnu informatiku, i poslovnu ekonomiju, i poslovne finansije.

  1 Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

 • POSLOVNE STUDIJE

  8

  ZNANJE ZNANJU ZNANJEM

  Ko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je, izbegavaj ga. Ko ne zna, a zna da ne zna, mlad je, nauči ga.

  Ko zna, a ne zna da zna, "spava ", probudi ga. Ko zna, a zna da zna, mudar je, sledi ga.

  Konfučije

  Međuzavisnost obrazovanja, tehničkog progresa i zapošljavanja ključan je trougao u usmeravanju privrednog razvoja, budući da obrazovanje predstavlja proces kreiranja "ljudskog kapitala". Usled toga se i obrazovanje afirmiše, kao društveno opravdana investicija, a ne kao trend i svojevrsni društveni trošak, koji opterećuje materijalnu proizvodnju. I, pošto je obrazovanje u funkciji tehničkog progresa sa sračunatim efektima za povećanje proizvodnosti rada, onda i ulaganja u primenjena i razvojna istraživanja valja tretirati kao nužan trošak reprodukcije. Zato je potrebno iznaći novi tip ekonomske politike, koja će se koncentrisati na istraživanje ljudskog kapitala i tehnološkog progresa u cilju programiranih strukturnih promena u privredi, pošto proces difuzije tehničkog progresa poprima različite oblike inovacija u komplementarnoj formi za obrazovanjem, koje unosi kvalitativne promene u inputima. S pravom se u savremenom svetu naglašava da mnoštvo robe nije samo vid društvenog bogatstva uopšte. I naučna istraživanja već postaju proizvodna snaga zahuktalog postindustrijskog društva sa vizijom treće tehnološke revolucije, u čijem epicentru stoji vrhunska nauka i vrhunsko obrazovanje. To je, pak, dovelo do čvrste koordinacije obrazovne, naučnoistraživačke, tehnološke i industrijske politike u savremenom svetu, ali i do internacionalizacije proizvodnje, koja je produkovala mondijalizaciju istraživanja i tehnološkog razvoja, kao nove propulzivne snage za oplodnju kapitala i akceleraciju privrednog rasta.

 • prof. dr Žarko Ristić: Preduzetnička i menadžerska edukacija...

  9

  Vrednost dodatnog ljudskog kapitala uglavnom zavisi od dodatnog blagostanja, koje ljudska bića iz njega izvlače tokom radnog i životnog veka, budući da ljudski kapital pridonosi proizvodnosti rada, preduzetničkoj sposobnosti, realnim zaradama i blagostanju, kao svestranom delu tekuće i buduće potrošnje. Novi pristup kvalitetu stanovništva sastoji se u tome da kvalitet tretira kao oskudni resurs. Takav kvalit

Search related