of 53 /53
Curs: Inspector Resurse Umane Coordonator: 0

Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

Citation preview

Page 1: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

Curs: Inspector Resurse UmaneCoordonator:

Cursant:

0

Page 2: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

Cuprins

1. Prezentarea firmei ...........................................................................2

2. Organigrama firmei .........................................................................5

3. Pontaj .....................................................................................................6

4. Stat de plată .........................................................................................7

5. Dosar de personal .............................................................................8

5.1 Opis ................................................................................................8

5.2 Acte necesare la angajare ...............................................................9

5.3 Oferta de angajare ........................................................................13

5.4 Contractul individual de muncă ...................................................16

5.5 Fișa postului .................................................................................19

5.6 Fișă de evaluare............................................................................22

6. Tema : Modalități de recrutare a resursei umane.......................26

6.1 Teorie..................................................................................................26

6.2 Procedura de recrutare pentru stivuitorist.........................................30

1

Page 3: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

1. Prezentarea firmei

SC UNIPLAST SA – categorie: INDUSTRIA CHIMICĂ

CUI 477647

J23/1298/1991

Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi, cod poştal: 700265

Telefon : 0332 / 213800

Fax : 0332 / 234789

E- mail: [email protected]

Firma UNIPLAST S.A. se situează în rândul celor mai importanţi producători de mase

plastice din România, având o experienţă de 35 ani în acest domeniu. Compania este specializată în

fabricarea materialelor plastice în forme primare şi are un capital social de 28,14 milioane lei (8,31

milioane euro), divizat în 11,25 milioane acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei. Titlurile

societăţii sunt listate la categoria de bază a pieţei Rasdaq, sub simbolul MLPL.

UNIPLAST produce şi comercializează:

- sacoşe, saci, pungi şi folii PE (imprimate sau natur)

- folii pentru solarii şi folii termocontractibile

- corpuri suflate injectate-canistre (5 si 20L), găleţi,

borcane, butoaie (30, 45, 60, 70, 100 si 200L), navete

- rezervoare 300L

- ţevi din PVC - uşor, mediu, greu şi adeziv pentru PVC

- tuburi din PVC pentru instalaţii electrice

- furtune cu armatură rigidă din PVC, tuburi şi furtune plastifiate

- tuburi termocontractibile

- granule din PVC pentru încălţăminte, izolaţii cable, fitinguri etc.

- plăci plane şi ondulate din PVC

- plăci din PE pentru tranşarea cărnii

- folii hidroizolaţii, folii plastifiate şi semirigide din PVC

- plăci plane din ABS si PS

- tapet din PVC lavabil

UNIPLAST S.A. se numără printre primii producători de:

- tuburi din PVC cu perete profilat;

2

Page 4: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

- plăci din PVC ondulate;

- profile termocontractibile;

- tuburi cu armatură rigida, spiralată;

- furtune de înaltă presiune armate cu fir poliesteric;

- repere auto din tehnopolmeri;

Sub motto-ul: „DIVERSITATE, FLEXIBILITATE, COMPETITIVITATE”, UNIPLAST

Iaşi, fostă societate de stat, doreşte să revină pe profit după 10 ani, preconizându-se că până la finele

anului 2016 se va ajunge la o cifră de afaceri de 12 milioane de lei (aprox. 3,6 mil. Euro) în urma

unei retehnologizări. După aproape 10 ani de pierderi financiare, UNIPLAST-ul speră ca anul acesta

să fie primul cu profit. Compania a înregistrat anul trecut venituri de circa 1,6 mil. euro dar şi

pierderi de 2,5 milioane lei (aprox. 700.000 euro), la jumătate faţă de cele din 2014. Deasemenea s-

au vândut o parte din ultilajele vechi şi neperformante precum şi o mare parte din produsele aflate pe

stoc, obţinându-se în total 1,7 milioane de lei (aproape 500.000 euro).

UNIPLAST a încheiat anul 2015 cu datorii totale de aproximativ 14 milioane lei (aprox. 3,8

mil. euro). Firma are drept acţionar majoritar compania International Import Export Comp., ce deţine

96,36% din capitalul social al societăţii. International Import Export Comp. este controlată de omul

de afaceri sirian Nasym Al. Saidat.

Prin politica internă aplicată de către societate şi prin cunoştinţele de tehnologie avansate ale

angajaţilor, SC UNIPLAST SA Iaşi urmărește obţinerea unor produse de calitate, pentru satisfacerea

deplină a tuturor beneficiarilor.

În privinţa angajaţilor întreprinderii există o uşoară discordanţă între ponderea personalului

de conducere şi ponderea personalului executiv. Numărul personalului productiv este perfect ajustat

cerinţelor unei producţii sănătoase, însă numărul persoanelor cu funcţii de control şi de conducere

este uşor exagerat faţă de nevoile reale ale întreprinderii, un defect care s-a prelungit din perioada

comunistă şi până în zilele noastre. Până în prezent nu s-au organizat stagii de perfecţionare sau de

pregătire a personalului productiv, decât în perioada dinainte de 1989; Cunoştinţele practice şi

însuşirea temeinică a experienţei în domeniul maselor plastice ale vechilor angajaţi şi-au spus însă

cuvântul în numeroasele perioade de criză cu care întreprinderea s-a confruntat.

Disponibilizările sau impunerea ordonanţelor au fost mai numeroase decât angajările de

personal de-a lungul timpului. Pe viitor, odată cu revigorarea activităţii firmei, se au în vedere

recrutări de specialişti.

3

Page 5: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

Câţiva dintre clienţii reprezentativi pe piaţa internă sunt :

SC Iproeb SA Bistriţa, SC Oltchim SA Rm. Vâlcea, SC Arpechim Piteşti, SC Pirelli România SA

Slatina, SC Roman SA Braşov, Van Gulik Tulcea, Relee Mediaş, SC Bega Tehnomet Timişoara, SC

Rombas Galaţi.

Reguli de salarizare:

Forma de salarizare aleasă de firmă este în regie, la salariul de bază fiind adăugate anumite

sporuri: de vechime, de noapte, pentru toxicitate, etc.

Regula general valabilă pentru această firmă: Compensarea orelor suplimentare se face prin

plata unui spor la salariu de 75%.

Muncitorii lucrază în ture: o săptămână de zi- o săptămână de noapte. Ore de noapte = 8, spor

pentru munca prestată în timpul nopții = 25% din salariul de bază.

4

Page 6: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

PATRON (Unic acționar)

Director general

Contabil Şef Inginer-şef producţie Inginer- şef vânzări

Compartiment financiar-contabil

Compartiment aprovizionare

Compartiment energetic

Compartiment electromecanic

Compartiment import- export

Microproducţie

Secţie producţie

Reparaţii electro-mecanice

Compartiment CTC

Depozite, magazii

Şef compartiment resurse umane

Personal angajat: 160 persoaneConducere: 20 persoane

Compartiment desfacere

C. Resurse Umane

Legenda:Legături de subordonareLegături între departamente

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

2. Organigrama firmei

5

Page 7: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

6

Page 8: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

Unitatea: S.C UNIPLAST S.A 3. Foaie colectivă de prezenţă

pe luna ianuarie 2016

Co – concedii de odihnă I – învoiri şi concedii fără salariu

Departamentul/Serviciul: Depozite și Magazii

Bo – boală obişnuită O – obligaţii cetăţeneşti

Bp – boală profesională N – absenţe nemotivateAm – accidente de muncă Prm – program redus maternitateM – maternitate Prb – program redus boală

Nr.

crt.

Num

aăr

mat

ricol

Numeleşi prenumele

Num

ărde

mar

căM

eser

iasa

ufu

ncţia

ORE ZILNIC

Tota

lor

e lu

crat

e

din care

Tota

l ore

nelu

crat

eO

re d

eîn

treru

pere

din care

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tota

l1

- 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ore

sup

l.75

%

Ore

de

Noa

pte

25%

Co

Bo

Bp

Am

M I O N Prm

Prb

1 xx Marinescu Ion N1 Gest. -   -  - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 80 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 xv

Vasile Petru N2 Stiv. -  -  - 8 8 9 9 9 - - 9 9 9 9 9 87 - - 9 9 9 9 9 - - 8 8 8 I I - - 156 13 0 4 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0

3 xn Zunea Mihai N3 Munc. -   -  - I 9 9 8 9 - - 8 8 8 8 8 75 - - 9 9 9 8 9 - - 8 8 8 8 8 - - 159 7 80 1 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0

n nn Etc. Etc. etc. .... ....

Responsabil,Ec. Nuțu Cămătaru

Director Departament,Ing. Ion Țiriac

............................... ... . ..............................

Model de calcul:Salariul tarifar orar pentru Angajatul Nr. 2- stivuitorist: 1800: 160= 11.25 RONSpor ore suplimentare lucrate = 11.25 x 75% x 13= 110 RONSalariul pentru luna ianuarie = 156h x 11.25 RON + 73.125 RON= 1865 RON

Salariul tarifar orar pentru Agajatul Nr.3- muncitor necalificat: 1200:160=7.5 RONSpor ore de noapte lucrate = 7.5 x 25% x 80=150 RON; Spor ore suplimentare lucrate = 7.5 x 75% x 7= 39 RONSalariul pentru luna ianuarie= 159h x 7.5 + 150 + 39 = 1382 RON

7

Page 9: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

4. Stat de platăS.C UNIPLAST S.A Aprobat,

Director Nicolae IorgaSemnatura, stampila

Nr. Crt. Nume,

prenume CNP FunctiaSalariul

brutore

lucratezile CO

Spor ore suplimentar

e (75%)

Spor ore de noapte (25%)

Spor de vechime (5%)

Spor de toxicitate

(5%)CASS

(5,5%)Somaj (0,5%)

CAS (10.5%) Rețineri

Venit net

Impozit salariu (16%)

Salariu net Semnaturi

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1Marinescu Ion 177xxxxxxxx Gestionar

depozit 1700 160 0 0 0 85 0 94 9 179 14 1505 241 1264

2 Vasile Petru 167xxxxxxxx Stivuitorist 1800 156 0 110 0 90 0 110 10 210 14 1656 265 1391

3Zunea Mihai 178xxxxxxxx Muncitor

necalificat 1200 159 0 39 150 0 60 80 7 152 0 1210 194 1016

Inspector Resurse Umane Contabil,Marius Țeicu Adrian Despot

........................... ..................... ..........................................

8

Page 10: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

5. DOSARUL DE PERSONAL

5.1Dosarul personal al angajatului - Opis documenteNr. Document Obligatoriu

1 Copie de pe actul de identitate: buletin/cartea de identitate/paşaport sau dovada de rezidenţă

Da

2 Curriculum vitae, semnat şi datat de către angajat Da3 Contractul individual de munca impreună cu oferta de angajare,

ambele semnate, datate şi cu număr de înregistrareDa

4 Certificatul de naştere (copie) Da5 Adeverinţa medicală eliberată de către medicul de familie al

angajatului, care să ateste că este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivă a activităţii, avizul medicului de medicina muncii

Da

6 Permis de conducere (copie) Da7 Copie de pe livretul militar, dacă este cazul Nu8 Certificat de căsătorie (copie) / Hotărâre de divorţ (copie) - (dacă este

cazul)Da

9 Certificatele de naştere ale copiilor (copie) - (dacă este cazul) Da

10 Diplomă de absolvire a ultimei instituţii de învăţământ (copie) + alte diplome/documente de specializare / calificare / autorizare

Da

11 Declaraţie pentru completarea declaraţiilor fiscale (205) privind veniturile din salarii (funcţia de bază; persoanele în întreţinere (şi documente justificative: Copie certificat naştere pentru minori, adeverinţă de la celălalt părinte că nu beneficiază de deducere, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri), pensionar - da sau nu (ataşează copia deciziei de pensionare), beneficiază sau nu de şomaj, casa de sănătate, cont bancar

Da

12 Decizie pensionare (acolo unde este cazul) Nu13 Fişa postului Da14 Copia autorizaţiei de muncă, a vizei de muncă şi a permisului de

şedere (pentru angajaţii străini cetăţeni ai ţărilor non UE) – copie Nu

15 Acte adiţionale prin care a fost modificat/ completat unul dintre elementele raportului juridic de muncă

Da

16 Cererile de suspendare a raportului juridic de muncă, actul juridic de aprobare/constatare a suspendării, actul juridic prin care se dispune reluarea activităţii

Da

17 Actele juridice care atestă modificăile salariale Da18 Actul de încetare a raportului juridic de muncă, când este cazul Da19 Rapoartele de evaluare Da

9

Page 11: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

5.2 Actele necesare angajării

Carte de identitate + Certificat de naștere

Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Diplomă de studii/ certificări

10

Page 12: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

Permis de conducere

Cazier judiciar

Certificatul medical

Adeverință de la angajatorul precedentAceasta adeverinta este eliberata de catre angajatorul precedent pe baza inregistrarilor facute in Registrul de evidenta a salariatilor. Refuzul acestuia de a-i elibera salariatului (respectiv fostului salariat) copii ale documentelor existente in dosarul personal sau ale paginilor din registrul electronic constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1.000 lei, potrivit art. 260 alin. (1) lit. b) Codul muncii si art. 9 lit. h) din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 27 mai 2011.Recomandări de la ultimul loc de muncă (......)

11

Page 13: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

Curriculum Vitae

VASILE PETRU Telefon: 0757395093Email: [email protected]: Str. Sf. Andrei Nr. 34, IasiData nasterii: 1.04.1978

I. EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

1. STIVUITORISTSC FRIAL SA

09/2004 - prezent | IASI, ROMANIADomeniul: Aprovizionare / Achizitii

Responsabilitati: -lucrez pe orice tip de stivuitor:MOTO/ELECTRO

-verificarea functionari stivuitorului inaintea inceperi activitati

-manevrarea corecta a marfii in depozit

-transportul paletilor cu marfa de la nava/container la depozit

-stivuirea/destivuirea paletilor cu marfa in depozite frigorifice

-incarcarea/descarcarea din auto a paletilor cu marfa

-evidenta asezari paletilor in depozit

2. EXCAVATORISTS.C EXPERT CONSTRUCT SA

05/1999 - 09/2004 | IASI, ROMANIA

Domeniul: Arhitectura / Constructii / Amenajari

Responsabilitati: -in primul rand verificarea si intretinerea utilajului,pentru o buna functionare

-indeplinirea sarcinilor date de beneficiar

-intra in atributiunile mele de a multumi beneficiarul pentru serviciile oferite

-in functie de lucrare schimbam utilajele(bulldozer, excavator, incarcator frontal)

-80% din perioada am lucrat pe excavatoare de diferite capacitati si modele.

12

Page 14: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

II. EDUCAȚIALiceul Industrial Nr.3, Iași (1993-1996)Scoala profesionala

Specializare: mecanici masini si utilaje

III. CERTIFICĂRI/CURSURI

• diploma de calificare ”mecanici masini si utilaje”Descriere:deservent utilaje grele,,diferite tipuri de utilaje: excavatoare,,buldozere,,incarcator

frontal.

• calificare:deservent stivuitoareDescriere:posibilitatea de a lucra pe diferite tipuri de stivuitoare

IV. ABILITĂȚILimba Engleza: Nivel mediu

Limba Franceza: Incepator

Alte abilitati: cunostinte si aptitudini de mecanica auto si utilaje

13

Page 15: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

5.3 Oferta de angajareS.C. UNIPLAST S.R.L. str. Calea Chisinaului. nr. 23Localitate Iasi judeţ/sector IasiCod unic: 477647Tel.: 0332 / 213800; Fax: 0332 / 213800 nr. 140 data 27.03.2014

OFERTĂ DE ANGAJARE

Stimate Domnule

VASILE PETRUfiul lui Gigel şi al Elisabetei, născut la data de 1.04.1978 în localitatea Iasi . judeţ/sector . Iasi, cod numeric personal 1780401226767 domiciliat) în localitatea .Iasi str. Sf. Andrei nr. 23. bl. - sc. - et. - ap. -judeţ/sector Iasi, posesor al actului de identitate CI serie MZ nr. .135669, eliberat de SPCLEP Iasi la data de 2.04.2012.

Avem plăcerea să vă oferim postul de stivuitorist.. în cadrul Societăţii noastre, dacă veţi fi declarat apt din punct de vedere medical, în condiţiile următoare:

Durata contractului individual de muncă: Durata contractului dumneavoastră individual de muncă este nedeterminatăData de începere a contractului este1.04.104

Postul: Veţi fi încadrat pe postul de stivuitorist în cadrul Compartimentului DEPOZITE ȘI MAGAZII a S.C. UNIPLAST S.R.L. (S.A.), amplasată în localitatea Iași str. Calea Chișinăului nr. 23, judeţ/sector .Iași, post care prezintă un grad acceptabil a l riscurilor specifice.Veţi fi subordonat Inginerului șef de producție Descrierea detaliată a îndatoririlor dumneavoastră este prezentată în fișa postului, anexată la prezenta informare.

Condiţiile de angajare: Veţi fi angajat cu normă întreagă. Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi (40 ore/săptămână), cu excepţia sărbătorilor legale. Societatea poate, în anumite circumstanţe definite, să vă solicite prezenţa în afara orelor normale de lucru şi/sau pentru un număr de ore suplimentare în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Concediul de odihnă anual: Veţi avea dreptul la un număr de 21 zile lucrătoare de concediu de odihnă anual. Pentru anul 2014, numărul de zile de concediu e determinat în funcţie de data angajării. În cazul dumneavoastră, vor fi 14 zile lucrătoare. Veţi respecta programarea stabilită de Societate, cu menţiunea ca una din fracţiuni, dacă va fi cazul, să aibă cel puţin 10 zile lucrătoare. Cazurile speciale sunt tratate de Regulamentul intern.

Salarizarea: Salariul dumneavoastră de bază lunar brut va fi de 1800 lei. Salariul va fi plătit la data de 10 a fiecărei luni următoare lunii pentru care se face plata sau în ziua lucrătoare anterioară acestei date, în cazul în care această dată este zi liberă legală, cu posibilitatea acordării unui avans la data

14

Page 16: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

de 30/31 ale lunii pentru care se face plata. Avansul este stabilit în proporţie de cel mult 40% din salariul dumneavoastră de bază lunar brut.Este de competenţa Societăţii să diversifice pachetul salarial, în funcţie de performanţele financiare realizate, urmând ca elementele respective să facă obiectul unor acte adiţionale ulterioare angajării.

Perioada de probă: Societatea stabileşte o perioadă de probă de 30 de zile calendaristice pentru postul pe care urmează să-l ocupaţi, începând cu prima zi de lucru. Perioada de probă constituie vechime în muncă. La sfârșitul perioadei de probă se face o evaluare a performanţelor realizate de dumneavoastră.

Încetarea contractului individual de muncă: Prezentul contract individual de muncă poate înceta din iniţiativa părţilor semnatare, cu acordarea unui preaviz scris, excepţie făcând constatarea necorespunderii profesionale la sfârșitul perioadei de probă. Societatea acordă un preaviz scris de 20 de zile lucrătoare, iar dumneavoastră veţi acorda un preaviz de 30 zile calendaristice.

Drepturile și obligaţiile părţilor semnatare: Societatea are, în principal, următoarele drepturi: - să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.Societăţii îi revin, în principal, următoarele obligaţii:- să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul său individual de muncă, din contractulcolectiv de muncă aplicabil şi din lege;- să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor demuncă şi condiţii corespunzătoare de muncă;- să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarearelaţiilor de muncă;- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:- dreptul la salarizare pentru munca depusă;- dreptul la repaus zilnic si săptămânal;- dreptul la concediu de odihnă anual;- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; - dreptul la securitate şi sănătate în muncă;- dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; - obligaţia de a respecta disciplina muncii;- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

15

Page 17: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

- obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Clauze: Societatea stabilește clauze de neconcurenţă și/sau de confidenţialitate și/sau de formare profesională, care fac obiectul unor acte adiţionale distincte la contractul individual de muncă și care respectă termenii Codului Muncii.

Elemente suplimentare de legislaţia muncii: Contractul individual de muncă ce urmează să fie încheiat între prezentele părţi semnatare este supus legislaţiei române. Părţile declară aplicabil contractul colectiv de muncă la nivelul Societăţii, iar în lipsa acestuia, din motive independente părţilor semnatare, aplicabil este contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.

Condiţiile contractului individual de muncă: Contractul individual de muncă devine aplicabil în următoarele condiţii:- salariatul să prezinte un certificat medical eliberat de medicul de medicina muncii agreat de Societate, din care să rezulte o stare de sănătate corespunzătoare;- salariatul să prezinte documente de atestare a pregătirii profesionale;- salariatul să fie disponibil de a se prezenta la post la data începerii activităţii, dată convenită cu Societatea.Salariatul confirmă că a luat la cunoștinţă de clauzele care vor fi înscrise în contractul său individual de muncă și de prevederile Regulamentului intern al Societăţii.Societatea confirmă că prevederile contractului individual de muncă propus candidatului sunt conforme cu clauzele, drepturile și obligaţiile părţilor stabilite prin Contractul colectiv de muncă aplicabil, Regulamentul intern și prevederile legale în vigoare și că acesta va fi încheiat cel târziu până la data începerii activităţii.

Pentru confirmarea acordului dumneavoastră cu termenii prezentei informări, redactate în temeiul prevederilor Art. 17 din Codul Muncii, vă rugăm să semnaţi contractul individual de muncă propus de Societate și să înapoiaţi cele trei exemplare la Departamentul Resurse Umane. După înregistrarea contractului individual de muncă la Registrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al jud./mun IAȘI, vi se va înmâna propriul dumneavoastră exemplar. Datele prezentate în această informare prealabilă sunt confidenţiale; divulgarea acestora poate determina obligarea dumneavoastră la plata de daune-interese către Compania noastră.

Angajator, Salariat, S.C. UNIPLAST S.R.L.

...........................................Director GeneralEc. Nicolae Iorga………………………………………….. PETRU VASILE

16

Page 18: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

5.4 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Incheiat si inregistrat sub nr. 55 / 29.03.2014 in registrul general de evidenta a salariatilor*)

A. Partile contractului:

Angajator, persoana juridica, S.C UNIPLAST S.R.L cu sediul in IASI, str. CALEA CHISINAULUI nr. 23, judetul/sectorul IASI, cod fiscal 477647, telefon 0332 / 213800, reprezentata legal prin Nicolae Iorga in calitate de Director general.

siSalariatul– dl Vasile Petru domiciliat in localitatea Iasi, str. Sf. Andrei, nr. 34, judetul Iasi posesor al cartii de identitate MZ, nr. 135669, eliberata de POLITIA IASI, la data de 2.04.2012, CNP 1780401226767, permis de munca seria XYZ, nr. 6689 din data 1.10.2000

Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: desfășurarea, pentru angajator si sub autoriatea angajatorului, a activitatilor stabilite conform prezentului contract si fişei postului, in conditiile stabilite conform prezentului contract individual de munca si a regulamentului de ordine interioara

C. Durata contractului:nedeterminata, salariatul Vasile Petru urmand sa inceapa activitatea la data de

1.04.2014;

D. Locul de munca:1. Activitatea se desfasoara la sediul S.C UNIPLAST S.R.L

E. Felul muncii:Functia: stivuitorist, Cod: 833403 conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului:Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca *)

17

Page 19: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

F1. Criterii de evaluare a activită ii profesionale a salariatuluițLa evaluare se va urmări: capacitatea de a identifica sursele de instruire şi a le exploata eficient; capacitatea de autoevaluare a cunoştinţelor şi a nevoii de instruire; exploatarea corectã a noilor autovehicule din dotare; participarea la cursuri de pregătire profesionala şi aplicarea în practicã a cunoştinţelor însuşite.

Cunoştinţe: noutăţile tehnice din domeniu (standarde, tehnologii, echipamente); reglementari tehnice; documentele necesare transportului;

Aptitudini / atitudini: putere de autoevaluare; obiectivitate; capacitate de analizã şi sintezã ; preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

G. Conditii de munca:1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite speciale de munca,

potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii:1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi,40 ore/saptamana.

o Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 8 ore zi o Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern o Nu se vor efectua ore suplimentare, fara acordul salariatului, cu excepţia cazurilor

de forţă majoră sau pentru alte lucruri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul:Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

J. Salariul:1. Salariul de baza lunar brut este de 1800 lei.2. Alte elemente constitutive:

a) sporul pentru ore suplimentareb) sporul pentru vechime in munca 5%

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se platesc cu un spor la salariu de 75%.

4. Data la care se plateste salariul este 10 a lunii

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie xxxxxxxxxxb) echipament individual de lucru xxxxxxxxxxc) materiale igienico-sanitare xxxxxxxxxxe) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca xxxxxxxxxx

L. Alte clauze: perioada de proba este de 30 de zile calendaristice perioada de preaviz in cazul demisiei este de 20 de zile lucratoare, conform Legii nr.

53/2003 - Codul muncii perioada de preaviz in cazul concedierii este de 20 de_ zile lucratoare, conform Legii nr.

53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.

18

Page 20: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca.

M.Drepturi si obligatii generale ale partilor:1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:

dreptul la salarizare pentru munca depusa.dreptul la repaos zilnic si saptamanal.Dreptul la concediul de odihna annual.Dreptul la egalitate de sanse si de tratament.Dreptul la securitate si sanatate in munca.Dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce

ii revin conform fisei postului.b) Obligatia de a respecta disciplina muncii.c) Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu.d) Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.e) Obligatia de ra respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor.b) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile

corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:a) Sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de

munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege.b) Sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la

elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca.c) Sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care

privesc desfasurarea relatiilor de munca.d) Sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a

solicitantului.e) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.

N. Dispozitii finale: Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii

nr. 53/2003 – Codul muncii și al contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului, inregistrat sub nr. 104/24.09. 2013 la ITM Iași.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.Prezentul contract individual de munca sa incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR, SALARIAT,

S.C UNIPLAST S.R.L VASILE PETRU

19

Page 21: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

REPREZENTANT LEGAL,

EC. NICOLAE IORGA

Am primit un exemplarData 29.03.2014

20

Page 22: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

5.5 Fișa postului – Stivuitorist

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: Vasile Petru

2. Denumirea postului: stivuitorist

3. Cod COR / Cod: 833403

4. Compartiment: Depozite și Magazii

5. Nivelul postului: Execuție

6. Relațiile:a. Ierarhice : Răspunde direct față de șeful de secțieb. Functionale: Colaborează cu secțiile de producție și cu personalul de la compartimentul de reparaţii electro-mecanice

II. Descrierea postului:1. Scopul general al postului: transportul marfurilor paletizate

2. Obiectivele postului• Transportul marfurilor in vederea unei bune desfasurari a activitatii societatii

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului:• Asigura si supravegheaza incarcarea/destivuirea marfurilor;• Executa transportul marfurilor pe rutele si traseele indicate, eliminand intreruperile nejustificate;• Asigura si supravegheaza descarcarea/stivuirea marfurilor;• Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

4. Descrierea responsabilitatilor postuluia. Privind relatiile interpersonale / comunicare

• executa, întocmai si la timp, a dispozitiilor date de seful de formatie• informeaza, în permanenta a seful de formatie despre fiecare actiune, astfel încât acesta sa stie în permanenta unde se afla;• informeaza seful de formatie dupa efectuarea fiecarei lucrari;• informeaza seful de formatie asupra oricarei nereguli constatate;• intervine pentru executarea imediata si în termen a sarcinilor primite de la seful de formatie;

b. Fata de echipamenul din dotare• Verifica conditiile tehnice ale principalelor sisteme ale vehiculului ;• Efectueaza curatenia interioara si exterioara a vehicului zilnic ;• Verifica si completeaza nivelul de combustibil al utilajului ;• Localizeaza si analizeaza defectele aparute la utilaj ;

21

Page 23: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

• intervine prompt pentru evitarea sau limitarea efectelor în caz de avarie; dupa eliminarea pericolului, informeaza seful de formatie si participa în continuare la remedierea defectiunilor;

c.In raport cu obiectivele postului• Raspunde de buna desfasurare a transportului marfurilor.• Respecta codurile de semnalizare;• Se prezinta la serviciu în stare „apt de lucru”;• mentine curatenia în sectorul de activitate;• pastreaza cu grija bunurile din dotare;• respecta cerintele legale care tin de activitatea sa;• ia masuri pentru folosirea integrala a timpului de lucru;

d. Privind securitatea si sanatatea muncii : Respecta Normele de Securitate si Sanatate in Munca si S.U.

sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; sa utilizeze corect echipamentele tehnice ; sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive; sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constitue un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca; sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie; sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului pentru care a fost acordat; sa coopereze cu angajatorul si/sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atata timp cat este necesar , pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca; sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru• Respecta Regulamentul Intern. • Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei (de exemplu, programul de lucru).

5. Conditiile postului de lucrua. Programul de lucru : 8 ore pe zi, suplimentar cand este necesar.b. Conditii materiale :

• Ambientale : Lucreaza in interior, cat si in exterior, in conditii atmosferice variate• Deplasari : se deplasează doar în perimetrul unității

22

Page 24: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

• Spatiu : perimetrul unității

c. Conditii de formare profesionala : Participa la diferite forme de instruire specifica, în cazul schimbării utilajelor pe care le manipulează sau în cazul schimbării procedurilor interne de lucru.

6. Gradul de autonomie a. Delegare :• Este inlocuit de : un alt stivuitorist

III. Specificatiile postului 1. Nivelul de studii : minim scoala profesionala2. Calificarea necesara

• Curs de calificare• Autorizatie ISCIR

3. Competentele postului • Rezistenta la stres• Lucru in echipa• Onestitate si loialitate• Indemanare• Atentie• Asumarea responsabilitatii• Rezistenta fizica si psihica• Capacitate de prevedere a situatiilor deosebite

4. Experienta de lucru necesară: Minimum 1 an intr-un post similar.

23

Page 25: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

5.6 Fișă de evaluare stivuitoristEVALUATNumele VASILE Prenumele .PETRU. nr.marca 5555555Sectia/Serviciul MAGAZII ȘI DEPOZITE Norma de zi Vechimea in functie 24 de aniContract de muncă înregistrat sub nr. 55 / 29.03.2014 EVALUATOR (conducatorul locului de munca)Numele Labiș Prenumele Nicolae nr. marca 689988Functia Inginer-șef producție Vechimea in functie 10 ani

DATA EVALUARII 01.08.2014 PERIOADA DE EVALUARE: de la: 1.05.2014 pana la 1.08.2014INSTRUCTIUNI:

Evaluarea persoanei specificate se va face la acele criterii de performanta (dintre cele mentionate mai jos) pe care Comisia de Evaluare le-a identificat ca relevante pentru specificul locului de munca al evaluatului.

Evaluarea se realizeaza prin bifarea uneia dintre cele 5 afirmatii ale fiecarui criteriu luat in calcul, si anume a aceleia care il caracterizeaza cel mai bine pe salariatul respectiv.

Criterii de performanta

Scale de apreciere Ponderea criteriului in

totalul de 100%

Punctaj pe criteriu (d) x (2)

0 1 2 31.Calitatea lucrarilor(precizie)

1.Orice lucrare executata necesita remedieri.2.Face greseli frecvente pana cand aplica metodele-practicile de lucru.3.Corect, face din cand in cand greseli.4.Corect, greseste foarte rar.5.Este exact si precis, calitatea lucrarilor este permanent buna.

15% 12

2.Eficienta(randamentul)muncii

1.Nu-si termina niciodata lucrarile la timp.2.Uneori isi termina lucrarile la timp, alteori necesita ajutor.3.De cele mai multe ori isi termina lucrarile la timp.4.Executa intotdeauna lucrarile in timpul alocat (la termen).5.Executa lucrarile in timpul alocat, uneori in avans.

10% 8

3.Cunostinte profesionale

1.Nu cunoaste metodele/practicile de lucru, necesita indrumare permanenta.2.Nu are cunostintele teoretice necesare, rezolva lucrari simple pe baza deprinderilor practice.3. Are cunostinte teoretice si practice la nivel de baza, rezolva lucrari curente.4.Cunoaste foarte bine procesul tehnologic, metodele si practicile de lucru.

10% 8

24

Page 26: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

5.Este capabil sa rezolve probleme inedite aparute, sa imbunatateasca metodele.

Criterii de performanta

Scale de apreciere Ponderea criteriului in

totalul de 100%

Punctaj pe criteriu (d) x (2)

0 1 2 34.Angajament

1.Nu executa lucrarile decat daca i se comunica la orice miscare ce si cum sa faca.2.Lucreaza numai daca este supravegheat si controlat.3.Isi executa lucrarile, dar nu accepta sarcini suplimentare, chiar daca le poate indeplini.4.Intelege caracterul urgent al unor lucrari si este dispus sa faca un efort suplimentar pentru rezolvarea lor.5.Isi organizeaza singur activitatea, cautand cele mai eficiente solutii de rezolvare a problemelor, prezinta altora solutii, chiar daca nu este implicat direct.

5% 4

5.Responsabilitate

1.Nu isi asuma responsabilitatea pentru lucrarile efectuate.2.Sovaie adesea in a-si asuma responsabilitatea pentru lucrarile efectuate.3.Isi asuma de bunavoie responsabilitatea pentru lucrarile efectuate.4.Accepta responsabilitati suplimentare.5.Solicita responsabilitati suplimentare, manifesta interes si responsabilitate in pastrarea bunurilor societatii.

5% 4

6.Adaptare profesionala

1.Refuza chiar si ideea schimbarii.2.Accepta cu greu efectuarea unor lucrari in alt mod, chiar daca necesitatea este demonstrata.3.Este dispus sa depuna efortul necesar pentru a se adapta unei noi situatii.4.Nu are dificultati daca se incearca punerea in practica a unor noi metode de lucru.5.Este deschis si se adapteaza repede la schimbare.

5% 4

7.Lucrul in echipa (integrarea in colectiv, cooperarea cu ceilalti)

1.Nu accepta lucrul in echipa, isi ajuta foarte rar coechipierii.2.Uneori are dificultati cand trebuie sa lucreze impreuna cu altii si isi manifesta nemultumirea fata de aceasta situatie.3.De regula este agreabil si colaborativ, isi ajuta colegii cand i se cere.4.Lucreaza bine in echipa, isi ofera sprijinul

15% 12

25

Page 27: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

chiar daca nu i se cere.5.Este foarte bun coechipier, acorda intotdeauna sprijin celorlalti, incurajeaza cooperarea, fiind un exemplu pentru ceilalti.

Criterii de performanta

Scale de apreciere Ponderea criteriului in

totalul de 100%

Punctaj pe criteriu (d) x (2)

0 1 2 38.Respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.

1.Neglijent fata de indicatiile de P.M. si P.S.I.2.Tine seama de indicatiile P.M. si P.S.I., dar necesita supraveghere sistematica.3.Respecta normele de P.M. si P.S.I. destul de des, uneori trebuie sa i se reaminteasca prescriptiile.4.Intotdeauna atent la regulile de P.M. si P.S.I. 5.Exceptional. Fara abateri la masurile cuvenite si atentioneaza si pe altii.

10% 8

9.Respectarea programului de lucru.

1.Face pauze lungi si dese, intarzie/absenteaza frecvent.2.Face pauze lungi si dese, uneori intarzie/absenteaza frecvent.3.Nu se conformeaza intotdeauna programului de lucru.4.Nu lipseste de la program decat in situatii bine motivate.5.Foarte constiincios in respectarea programului de lucru.

15% 12

10.Respectarea regulilor de disciplina

1.Incalca frecvent regulile de disciplina si functionare si comenteaza ori-de-cate-ori i se atrage atentia.2.Incalca uneori regulile de disciplina si functionare si le comenteaza.3.Se intampla rara sa incalce regulile de disciplina si functionare.4.Respecta intotdeauna regulile si procedurile de disciplina.5.Respecta intotdeauna regulile si procedurile de disciplina si aduce la cunostinta celor in drept orice incalcare a acestora.

10% 8

PUNCTAJUL FINAL OBTINUT = SUMA PUNCTAJELOR : 80 p.

SEMNATURA EVALUATORULUI: Nicolae LabișEVALUATUL: VASILE PETRUAm citit si sunt de acord cu toate aprecierile facute: semnătura Contest aprecierea facuta la criteriul: -------------------- semnătura -------------------

26

Page 28: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

6.1 Modalități de recrutare a resursei umane*

Scopul procesului de recrutare şi selecţie este acela de a obţine la un cost minim necesarul de resurse umane (în termeni de număr şi calitate) al companiei respective.

Atunci când se planifică recrutarea unei persoane pentru ocuparea unei noi poziţii în cadrul organizaţiei, trebuie să se acorde o mare atenţie tuturor aspectelor pe care le implică această problemă.

Astfel, este recomandabil să se cunoască răspunsul la următoarele întrebări: De ce este necesară noua poziţie? Ce roluri şi responsabilităţi presupun această poziţie? Unde se va poziţiona în organizaţie? Ce experienţă şi competenţe sunt necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor aferente

postului? Este posibil ca responsabilităţile postului să fie îndeplinite de o altă persoană din cadrul

organizaţiei?

Răspunsul la unele dintre aceste întrebări poate confirma dacă este necesar sau nu să se realizeze recrutarea.

Înaintea demarării procesului de recrutare, trebuie avute în vedere alternativele posibile: Reorganizarea: Este posibil să se producă o reorganizare a unei echipe sau unui departament

existent. De asemenea, este posibil să existe alţi angajaţi care îşi doresc responsabilităţi suplimentare şi care ar putea să preia toate sau o parte din responsabilităţile postului.

Externalizarea: Este posibil ca postul să fie subcontractat sau să fie ocupat de un freelancer. Atunci când există posturi vacante şi mai ales în situaţia în care aceste posturi nu sunt importante în structura organizaţiei, alternativa externalizării trebuie avută în vedere.

Automatizarea: Este necesar să se aibă în vedere posibilitatea automatizării unor activităţi, în viitorul apropiat, ca alternativă la angajarea unei persoane pentru un post.

Tipul postului: În situaţia în care postul este ocupat de o persoană angajată normă întreagă, se poate lua în calcul şi posibilitatea angajării unei persoane cu jumătate de normă.

Evaluarea tuturor acestor alternative este crucială şi reprezintă un pas ce trebuie realizat de fiecare dată când apare un post vacant.

Recrutarea costă scump. Pentru a va convinge de asta, luaţi în considerare doar câteva dintre costurile implicate, din punct de vedere a timpului şi banilor:

costuri de publicitate costuri implicate de apelarea la o agenţie dezvoltarea formularelor trierea candidaţilor timpul de intervievare (alocat de intervievator) timpul de intervievare (alocat de alţi colegi implicaţi) interviurile suplimentare selecţia instruirea şi dezvoltarea.

27

Page 29: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

În concluzie, înaintea demarării procesului de recrutare şi selecţie, se recomandă o analiză obiectivă a situaţiei şi căutarea răspunsurilor la următoarele trei întrebări:

1. Chiar este nevoie de recrutare?2. Pentru ce post se va face recrutarea?3. Ce fel de persoană va fi recrutată?

Cele trei etape ale procesului de recrutare şi selecţie sunt: Definirea cerinţelor – realizarea fişelor de rol (de post) şi a cerinţelor aferente; stabilirea

termenilor şi a condiţiilor de angajare; Atragerea candidaţilor – luarea în considerare şi evaluarea surselor alternative de candidaţi,

din interiorul şi din afara companiei; realizarea de anunţuri; folosirea agenţiilor şi a consultanţilor;

Selectarea candidaţilor – selecţia CV-urilor, intervievare, evaluarea candidaţilor, ofertarea, referinţe, realizarea contractelor de angajare.

3.2.1. Definirea cerinţelor

Numărul şi categoriile de persoane necesare unei organizaţii trebuie specificate în programul de recrutare, program care derivă din planul de resurse umane.

Cerinţele referitoare la posturi se stabilesc prin descrierea postului (rolului) şi specificaţia postului (dacă există). Aceste două documente furnizează informaţiile de bază necesare pentru demararea proceselor de atragere şi selectare a candidaţilor.

Descrierea posturilor şi rolurilorDescrierile posturilor sunt derivate din analiza posturilor şi furnizează informaţii fundamentale

despre un post, grupate pe categorii: titulatura sau denumirea postului, relaţiile de subordonare, scopul general şi responsabilităţile şi principalele sarcini şi atribuţii.

Analiza posturilor este procesul de culegere, analizare şi stabilire a informaţiilor despre conţinutul posturilor, cu scopul asigurării unei baze pentru descrierea fiecărui post şi a datelor pentru recrutare, instruire, evaluarea posturilor şi managementul performanţei. Analiza postului se concentrează pe ceea ce trebuie să facă deţinătorul unui post.

Analiza rolului culege informaţii legate de munca pe care o depun oamenii, dar cu referire esenţială la rolul îndeplinit de oameni în desfăşurarea muncii, nu la sarcinile de muncă aferente postului.

Care este obiectul analizei posturilor: postul, rolul sau amândouă? Termenii de post şi rol sunt adesea utilizaţi unul în locul altuia, cu acelaşi înţeles, dar există, totuşi o deosebire importantă:

Un post este alcătuit dintr-un grup finit de sarcini care se cer executate şi îndatoriri care se cer îndeplinite, pentru a se realiza un rezultat final

28

Page 30: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

Un rol descrie „partitura” interpretată de oameni în îndeplinirea obiectivelor lor, muncind competent şi flexibil în contextul dat de obiectivele, structurile şi procesele organizaţiei lor.

Analiza competenţelor are ca obiect o analiză funcţională de determinare a competenţelor de muncă şi o analiză comportamentală de stabilire a dimensiunilor comportamentale care influenţează competenţele ce determină performanţa pe post.

Fişa postului Fişa postului trebuie să se bazeze pe o analiză detaliată a postului şi să fie cât mai concisă şi mai

concretă posibil. Ca regulă generală o astfel de fişă ar trebui să cuprindă următoarele secţiuni: denumirea postului cui se subordonează deţinătorul postului cine se subordonează deţinătorului postului scopul general responsabilităţile sau principalele sarcini

Specificaţia de personal, uneori denumită şi specificaţie de recrutare sau specificaţie a postului, defineşte cerinţele în materie de studii, instruire profesională, calificări, experienţă şi competenţe personale/ cerinţe de competenţă, pe care trebuie să le îndeplinească deţinătorul postului.

Specificaţiile definesc următoarele aspecte: calificări – calificările profesionale, tehnice sau de studii cerute sau instruirea profesională pe

care trebuie s-o fi întreprins candidatul; experienţă – categoriile de muncă sau organizaţii; tipurile de rezultate şi activităţi care ar putea

indica probabilitatea de succes profesional; deprinderi/ abilităţi/competenţe – ce trebuie să ştie individul şi ce trebuie să fie capabil să facă

pentru a-şi îndeplini rolul, inclusiv eventualele talente naturale şi aptitudini cerute; cerinţe specifice – ce se aşteaptă de la deţinătorul rolului să realizeze în domeniile specificate; oferta companiei – măsura în care organizaţia poate să îndeplinească aşteptările candidatului din

punctul de vedere al posibilităţilor de carieră şi formare profesională, siguranţa locului de muncă etc.

compatibilitatea cu organizaţia – cultura corporativă (de exemplu: formală sau informală) şi necesitatea ca viitorii angajaţi să fie capabili să muncească în cadrul acestei culturi.

Cel mai mare pericol care trebuie evitat în această etapă este exagerarea competenţelor şi calificărilor cerute. Fireşte că se caută oamenii cei mai buni, dar fixarea unui nivel mult prea înalt de calitate sporeşte dificultatea atragerii de candidaţi şi duce la nemulţumire, când aceştia constată că însuşirile lor nu sunt apreciate. Subdimensionarea cerinţelor poate fi tot atât de periculoasă, dar se întâmplă mult mai rar. Abordarea optimă constă în a face diferenţa între cerinţele esenţiale şi cele oportune, dar nu şi obligatorii.

29

Page 31: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

3.2.2. Atragerea candidaţilor

Atragerea eficientă a candidaţilor presupune identificarea, evaluarea şi utilizarea celor mai potrivite surse de obţinere a candidaţilor. Pentru aceasta trebuie luat în considerare atât condiţiile externe organizaţiei cât şi punctele tari şi slabe ale firmei ca şi angajator.

Recrutarea internăCandidaţii interni trebuie luaţi în considerare încă de la început, chiar dacă unele organizaţii

insistă că aceştia trebuie trataţi pe picior de egalitate cu cei externi. Totuşi, trebuie analizată posibilitatea unui transfer sau a unei promovări pentru un angajat. Postul vacant poate fi făcut cunoscut, la nivel intern, prin afişarea la avizier, prin trimiterea unui newsletter, prin intermediul Intranet-ului sau prin memorii şi circulare interne.

Recrutarea internă nu este doar eficientă, ci constituie un element motivator important pentru angajaţii unei companii.

Recrutarea externăDacă nu există persoane disponibile în interiorul organizaţiei, principalele surse de candidaţi sunt

publicitatea, Internet-ul şi externalizarea activităţii de recrutare către consultanţi sau agenţii de specialitate.

Publicitatea Înainte de a apela la publicitate, trebuie studiate sursele alternative de recrutare, pentru a se

confirma că nu pot fi utilizate cu succes în acest scop. Alegerea finală se face pe baza a trei criterii: costul, rapiditatea şi probabilitatea de a se obţine candidaţi potriviţi.

Atât în recrutarea internă, cât şi în cea externă, la un anumit moment va fi nevoie să se realizeze un anunţ.

Un anunţ trebuie să includă următoarele elemente:- obligatorii:

o Titulatura postuluio Responsabilităţile postuluio Cerinţe - esenţiale (experienţă şi calificări) o Cum se poate aplica pentru posto Data limită pentru trimiterea aplicaţiilor

- opţionale:o Pachetul salarialo Perspectiveo Locaţia postuluio Numele şi adresa companieio Cerinţe de dorit.

30

Page 32: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

Anunţurile, prin formă şi conţinut, pentru a atinge scopul propus, trebuie: să atragă atenţia – să capteze interesul potenţialilor candidaţi, în detrimentul celorlalţi angajatori; să creeze şi să menţină interesul – trebuie să comunice într-o manieră atractivă informaţii despre

post, companie, termeni şi condiţii de angajare; să stimuleze – nu numai să atragă atenţia, dar să şi stimuleze potenţialii candidaţi să citească

anunţul până la capăt şi să depună CV-ul.

Răspunsul primit în urma unui astfel de anunţ depinde şi de alegerea tipului de media, care va influenţa tipul şi numărul de aplicaţii ce vor fi primite. Există mai multe posibilităţi, şi anume: presa scrisă locală sau naţională, radioul, televiziunea.

Măsurarea eficienţei unui anunţEste foarte important să se evalueze eficienţa fiecărui anunţ postat, deoarece unele anunţuri sunt

eficiente, iar altele nu.

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte: când a apărut anunţul în ce ziar/ jurnal poziţia exactă în cadrul ziarului/ jurnalului costul anunţului numărul celor care au aplicat procentul aproximativ al candidaţilor potriviţi numărul de candidaţi selectaţi candidaţi angajaţi.

Recrutarea pe InternetAcest mod de recrutare presupune utilizarea Internet-ului pentru anunţarea posturilor vacante,

pentru furnizarea unor informaţii despre posturi şi angajator şi pentru a permite comunicarea prin e-mail între angajatori şi candidaţi.

Externalizarea activităţii de recrutareAceastă alternativă presupune preluarea de către agenţii sau consultanţi a sarcinii de a efectua,

dacă nu toată recrutarea, măcar partea preliminară a prezentării unor candidaţi adecvaţi sau realizarea unei liste scurte de candidaţi.

Instituţii de învăţământ şi formare profesionalăPentru ocuparea unor posturi, se poate apela şi la absolvenţii instituţiilor de învăţământ. Pentru

unele organizaţii, principalele surse de „recruţi” sunt universităţile şi instituţiile de calificare profesională, precum şi liceele.

Târguri de job-uri/ Burse ale forţei de muncă

31

Page 33: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

SC UNIPLAST SA CUI 477647J23/1298/1991Calea Chişinăului nr. 23, Iaşi

Aceată metodă de recrutare poate fi extrem de eficientă, deoarece permite contactul şi atragerea a numeroşi candidaţi potenţiali, de diverse categorii.

Internship-uriInternship-ul presupune angajarea unor studenţi pe posturi part-time. Aceştia beneficiază de

experienţă practică relevantă pentru studiile pe care le urmează. Avantajul pentru angajator constă în faptul că are posibilitatea de a angaja acea persoană de îndată ce acesta va absolvi studiile (în cazul în care a fost mulţumit de prestaţia acesteia).

Recrutarea proaspeţilor absolvenţiMulte organizaţii apelează la această metodă, deoarece, în marea majoritate a cazurilor,

absolvenţi sunt inteligenţi, capabili şi dornici de a învăţa. De asemenea, ei pot şi fi formaţi mult mai uşor şi se pot adapta mai rapid specificului organizaţiei care îi angajează.

*Sursa: Recrutarea și Selecția, în: Adriana Bădescu, Codruţa Mirci și Gabriela Bögre,

Managementului Resurselor Umane - manualul profesionistului, realizat în cadrul proiectului Phare

2005/ 017-553.04.02.02.01.529 “Întărirea rolului funcţiei de resurse umane în organizaţii”.

32

Page 34: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

6.2 Procedura de recrutare la S.C UNIPLAST S.A

1. Se constată necesitatea ocupăruii postului rămas neacoperit în urma desfacerii contractului de

muncă a angajatului X.

2. Inspectorul Resurse Umane întocmește referatul către conducere pentru aprobarea procedurii de

recrutare în vederea ocupării postului vacant: stivuitorist

Salariul brut: 1800 RON +sporuri

Perioada: nedeterminată

3. Conducerea emite decizia de desfășurare a procesului de recrutare

4. Se întocmește anunțul de recrutare și se publică în baza de date A.J.O.F.M precum și pe site-urile

e-jobs. ro și bestjobs.ro

5. Modalitatea de recrutare selectată în cazul de față este anunțul.

Detalii anunț:Cerințe:- Studii medii- Autorizatie ISCIR stivuitorist validă- Experiență în manipulare ți depozitare- Vechime: minimum 5 ani în specialitate- Capacitate de organizare- Atenție la detalii- Disponibilitatea de a lucra în echipă

Responsabilități:- Descarcă, depozitează și manipulează materialele și materiile prime- Inspectează marfa ambalată și camionul care face livrarea.- Menține un program regulat de curățenie a depozitului- Asigura transferul materialelor si a materiilor prime către departamentul producție - Colaborează cu departamentul CTC pentru problemele de calitate (produse blocate, calitatea materiilor prime etc.)- Este responsabil de buna întreținere a echipamentelor din dotare, verifică și completează fișa de verificare a utilajelor- Respectă și se conformează procedurilor interne, privind calitatea și securitatea alimentară.

Oferta:- contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu o perioadă de probă- transport asigurat din diferite zone ale Iașului

Detalii despre companie: istoric, realizări, valori și obiective.

Anunțul va fi publicat în baza de date A.J.O.F.M, precum și pe site-urile de recrutare www.e-jobs.ro și www.bestjobs.ro.

6. Analiza candidaturii. Selectarea CV-urilor care corespund cerințelor enunțate în cadrul anunțului

de recrutare

Page 35: Portofoliu Curs Inspector Resurse Umane

7. Preselecția. Invitarea celor mai buni 5 candidați la interviul cu Inspectorul Resurse Umane

8. Desfășurarea interviurilor cu Inspectorul Resurse Umane (20%)

9. Selecția. Reducere numărului de candidați la 2 și organizarea Interviului cu Inginerul Șef și Șeful

de Secție al Unității (30%)

10. Proba practică –stivuitorist (manipularea mărfurilor) (50%)

11. Calcularea punctajelor și anunțarea candidaților cu privire la clasament

12. Înaintarea unei oferte de angajare candidatului care a obținut cel mai bun punctaj

13. Încheierea contractului individual de muncă după prezentarea și verificarea adeverinței medicale

prezentate de către candidat.

14. Înregistrarea contractului de muncă.