of 14 /14
PONUDA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PP BUDUĆNOST A.D., ČURUG Beograd, jun 2016. godine

PONUDA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA … · revizija biti izvršena, sadržaj izveštaja revizora, biografije našeg revizorskog tima, rokove, naknadu i druge bitne

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PONUDA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA … · revizija biti izvršena, sadržaj...

 • PONUDA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

  PP BUDUĆNOST A.D., ČURUG

  Beograd, jun 2016. godine

 • 2

  SADRŽAJ UVODNE NAPOMENE........................................................................ 3 METODOLOGIJA RADA.................................................................... 4 NAŠ TIM.............................................................................................. 6 IZVEŠTAJI........................................................................................... 9 ROKOVI............................................................................................... 10 NAKNADA........................................................................................... 11 O NAMA............................................................................................... 12 NAŠE USLUGE................................................................................... 14

 • 3

  UVODNE NAPOMENE Naše razumevanje jeste da nameravate da angažujete nezavisnog revizora koji treba da izvrši reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva PP Budućnost a.d., Čurug za 2016. godinu.

  U nastavku teksta, želimo da izložimo osnovne karakteristike načina na koji će revizija biti izvršena, sadržaj izveštaja revizora, biografije našeg revizorskog tima, rokove, naknadu i druge bitne elemente vezane za izvršenje posla.

  Takođe, ponudu smo u prilogu dopunili kratkom informacijom o nama i pregledom naših ostalih usluga.

  Biće nam čast i zadovoljstvo da sarađujemo sa Vama i svojim sugestijama pomognemo u ostvarivanju Vaših poslovnih ciljeva. Za sva pitanja i pojašnjenja možete da nam se obratite na telefone 011-32-10-500 ili 011-32-10-501.

  S poštovanjem,

  Zoran Jovanović Direktor

 • 4

  METODOLOGIJA RADA

  Naš pristup zasnovan je na Međunarodnim standardima revizije (MSR), koji daju okvir za obavljanje nezavisne revizije i omogućuju revizoru da na osnovu obavljenog posla izda svoje mišljenje o finansijskim izveštajima. Napominjemo da je primena MSR propisana i Zakonom o reviziji. PLANIRANJE REVIZIJE Revizija započinje fazom planiranja i ima za cilj upoznavanje sa klijentom, njegovom organizacijom i poslovanjem. Sastavni deo planiranja revizije jeste i uvid u postojeći sistem internih kontrola, odnosno funkcionisanje poslovnih procesa i procedura.

  Na osnovu prikupljenih informacija, revizor donosi ocenu o revizorskim rizicima i definiše strategiju vršenja revizije, odnosno metode prikupljanja revizorskih dokaza. Strategija revizije, između ostalog, uzima u obzir osobine delatnosti u kojoj klijent posluje, njegovu veličinu, obim i kompleksnost transakcija koje se vrše, korišćenje informacionih tehnologija, usluga servisnih organizacija i sl.

 • 5

  METODOLOGIJA RADA (nastavak)

  IZVRŠENJE REVIZIJE Faza realizacije strategije revizije podrazumeva primenu neke od sledećih tehnika ili kombinovanje istih: testiranje internih kontrola, analitički postupci i detaljni testovi. Revizor je u obavezi da prikupi odgovarajuću količinu dokaza, koja se utvrđuje statističkim metodama, kako bi sa određenim stepenom uveravanja mogao da formira osnovu za donošenje mišljenja. Analizom rezultata izvršenih testova, revizor procenjuje njihov efekat na finansijske izveštaje uzete u celini. Važno je istaći da se revizorsko mišljenje formira na osnovu razumnog, a ne potpunog uveravanja u istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja, što je posledica činjenice da se testiranja vrše na osnovu uzorka. IZVEŠTAVANJE Faza izveštavanja podrazumeva komuniciranje nalaza revizije i diskusiju nacrta teksta mišljenja revizora sa rukovodstvom klijenta, nakon čega se vrši i izdavanje konačnog teksta izveštaja.

 • 6

  NAŠ TIM ZORAN JOVANOVIĆ Zoran Jovanović radi na mestu direktora i poslovima revizije bavi se više od dvadeset godina. Ima zvanje ovlašćenog revizora stečenog polaganjem kod Ministarstva za finansije, a pored toga član je Udruženja ovlašćenih javnih računovođa (ACCA) iz Londona, Velika Britanija. Ima bogato iskustvo u upravljanju revizijama finansijskih izveštaja, uslugama uveravanja srodnim reviziji, dijagnostičkim pregledima i savetima u procesu privatizacije. Pored toga, specijalizovan je za oblasti sistema internih kontrola i finansijskih izveštavanja. Aktivno je uključen u izvođenje stručne obuke, pre svega Međunarodnih standarda za finansijsko izveštavanje (MSFI) i Međunarodnih standarda revizije (MSR). Na svom prethodnom radnom mestu, u preduzeću Deloitte&Touche, obavljao je funkciju direktora sektora revizije. Praksu je, pored rada u zemlji, sticao i u drugim zemljama centralne i istočne Evrope pružajući usluge velikim multinacionalnim korporacijama. Značajna iskustva ima u širokom spektru delatnosti: proizvodnim i uslužnim preduzećima, nevladinim organizacijama i finansijskim institucijama. Magistrirao je ekonomiju na Beogradskom univerzitetu, na temu ocene boniteta poslovnih banaka. Aktivno se služi engleskim jezikom.

 • 7

  NAŠ TIM (nastavak) LJILJA OREŠČANIN Ljilja Oreščanin radi na mestu ovlašćenog revizora, stečenog polaganjem kod Ministarstva za finansije, i poslovima revizije bavi se više od dvadeset godina. U preduzeću Deloitte&Touche radila je na mestu rukovodioca revizije. Ima bogato iskustvo u upravljanju revizijama finansijskih izveštaja kao i uslugama uveravanja srodnim reviziji. Aktivno je uključena u izvođenje stručne obuke u oblasti revizorskih tehnika i međunarodnog finansijskog izveštavanja. Rukovodila je projektima rađenim za naše najveće i najsloženije poslovne sisteme u zemlji, u državnoj i privatnoj svojini. Od 2001. godine, aktivno je učestvovala u vođenju due diligence projekata za račun zainteresovanih inostranih investitora u procesu privatizacije. Pored toga, stručna znanja iz oblasti privatizacije stekla je radeći u Republici Srpskoj. Značajno je istaći i njeno učešće u velikom broju revizija poslovnih banaka na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske. Ova angažovanja odnose se kako na revizije finansijskih izveštaja u skladu sa propisima centralnih banaka tako i na MSFI. Diplomirani je ekonomista Beogradskog univerziteta, smer Poslovne finansije i računovodstvo. Služi se engleskim jezikom.

 • 8

  NAŠ TIM (nastavak) SLAĐANA JOVANOVIĆ Slađana Jovanović radi na mestu ovlašćenog revizora, stečenog polaganjem kod Ministarstva za finansije, i poslovima revizije bavi se više od dvadeset godina. U preduzeću Deloitte&Touche obavljala je ulogu rukovodioca revizije. Ima bogato iskustvo u upravljanju revizijama finansijskih izveštaja kao i uslugama uveravanja srodnim reviziji. Međunarodnu praksu je sticala radeći dve godine u Budimpešti, Mađarska, uglavnom pružajući usluge velikim multinacionalnim korporacijama. Na taj način specijalizovala je znanja iz oblasti međunarodnog finansijskog izveštavanja i sofisticiranih sistema internih kontrola. Značajna iskustva ima u širokom spektru delatnosti: proizvodnim i uslužnim preduzećima, organizacijama za osiguranje i poslovnim bankama. Posebno je značajno istaći poznavanje naftne i farmaceutske industrije, unutrašnje i spoljne trgovine, građevinarstva, kao i prehrambene industrije. Diplomirani je ekonomista Beogradskog univerziteta, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje. Aktivno se služi engleskim jezikom.

 • 9

  IZVEŠTAJI Shodno zahtevu, na osnovu izvršene revizije izdaćemo izveštaj revizora o finansijskim izveštajima privrednog društva PP Budućnost a.d., Čurug za 2016. godinu, pripremljenih u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srbiji i Međunarodnim standardma revizije, na srpskom jeziku. Izveštaj revizora, u zavisnosti od nalaza revizije može biti pozitivno, sa rezervom, negativno i uzdržavajuće mišljenje. U cilju eliminisanja iznenađenja, našim klijentima sugerišemo kao minimum izvršenje dela revizorskih postupaka i diskusiju bitnih, potencijalno spornih, pitanja pre zaključivanja poslovnih knjiga. Naše mišljenje dajemo na celokupan set finansijskih izveštaja koji se, u zakonski propisanim rokovima, predaju Agenciji za privredne registre. Finansijski izveštaji obuhvataju bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. U slučaju da identifikujemo slabosti u sistemu internih kontrola, rukovodstvu ćemo pripremiti pismo o uočenim nedostacima, sa preporukama za njihovo otklanjanje.

 • 10

  ROKOVI Spremni smo da zahtevane usluge pružimo u sledećim rokovima:

  Faza rada

  Procenjeni broj radnih dana

  Datum završetka

  Prethodna revizija 2 dana po dogovoru

  Finalna revizija 5 dana po dogovoru

  Nacrt izveštaja 3 dana po dogovoru

  Finalni izveštaj 1 dan po dogovoru

  U slučaju da zbog promenjenih okolnosti Vaše potrebe nalažu drugačiju dinamiku rada, pokušaćemo da im se prilagodimo, koliko je to moguće. Naša želja je da tokom čitave poslovne godine održavamo kontakt sa Vama, kako bismo bili informisani o dešavanjima u Vašoj organizaciji, i imali mogućnost da pružimo savete za određena pitanja.

 • 11

  NAKNADA Iznos naknade za reviziju predstavlja rezultat naše procene utroška vremena koje će biti potrebno da se posao uradi, kao i nivoa revizorskog rizika povezanog sa samom vrstom angažovanja. Uzimajući u obzir sve elemente posla, iznos naše naknade procenili smo u iznosu od:

  Dinamika plaćanja Iznos (EUR)

  50% po zaključenju ugovora 1.500,00

  50% po izdavanju nacrta izveštaja 1.500,00

  UKUPNO 3.000,00

  Iznos naknade plativ je u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate. U navedeni iznos nije uračunat trošak poreza na dodatu vrednost po stopi od 20% koji pada na teret naručioca posla. Svi drugi troškovi povezani sa izvršenjem revizije uključeni su u ponuđenu cenu.

 • 12

  O NAMA BAKER TILLY INTERNATIONAL Baker Tilly International je mreža visoko kvalitetnih, nezavisnih preduzeća za pružanje računovodstvenih i drugih poslovnih usluga, koja su posvećena davanju najboljih rešenja svojim klijentima, na svojim tržištima i širom sveta, tamo gde je klijentu potrebna podrška. Baker Tilly International je po visini ostvarenog prihoda rangirana kao osma mreža u svetu i čini je 165 preduzeća u 141 zemlji, sa ukupnim globalnim prihodom od 3,8 milijarde američkih dolara i oko 28.000 zaposlenih. Sedište Baker Tilly International je u Londonu.

 • 13

  O NAMA (nastavak) BAKER TILLY WESTERN BALKANS/WB REVIZIJA Naši profesionalci su sticali iskustvo u periodu dužem od deset godina radeći sa brojnim preduzećima na području Srbije i Crne Gore. Pored toga, značajno iskustvo stekli smo radeći i u drugim zemljama centralne i istočne Evrope. Imamo bogato iskustvo u različitim delatnostima, kao što su proizvodna, trgovinska i uslužna preduzeća, javna preduzeća, poslovne banke, organizacije za osiguranje i nevladine organizacije. Naši ljudi rukovodili su multidisciplinarnim projektima u našim najvećim poslovnim sistemima, a veliko iskustvo posedujemo i u radu sa multinacionalnim korporacijama. Pored domaćih sertifikata ovlašćenih revizora, odnosno licenci ovlašćenih javnih računovođa posedujemo i članstvo u Udruženju ovlašćenih javnih računovođa -ACCA iz Velike Britanije, najvećoj svetskoj međunarodnoj organizaciji računovođa. Od 1. juna 2005. godine Preduzeće za reviziju Baker Tilly WB revizija d.o.o. je nezavistan član Baker Tilly International i predstavlja ga u Republici Srbiji.

 • 14

  NAŠE USLUGE

  REVIZORSKE USLUGE RAČUNOVODSTVENE USLUGE KONSULTANTSKE USLUGE

  Revizija, pregled i kompilacija MSFI obuka i implementacija Biznis planovi

  Ugovoreni postupci Pregled računovodstvenih sistema Dijagnostički pregledi

  Revizija projekata/donacija Računovodstveni saveti Strateško planiranje

  Analiza i ocena boniteta Saveti u izradi računovodstvenih politika Procena vrednosti kapitala

  Finansijski due diligence Sistemi obračuna troškova Privatizacioni i programi restruktuiranja

  Provere u specijalne svrhe Pregled sistema internih kontrola Poreski konsalting

  Interna revizija Budžetiranje i planiranje Business Intelligence rešenja