Poduzetnički priručnik

 • View
  195

 • Download
  53

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poduzetnički priručnik

Text of Poduzetnički priručnik

 • Pod visokim pokroviteljstvom Partner - suorganizatorAkademski partnerAkademski partnerAkademski partnerAkademski partnerOrganizatorOrganizatorOrganizatorOrganizator

  Edukativni prirunik za male i srednje poduzetnike

 • EDUKATIVNI PRIRUNIK ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

  TEME:INTERNET KAO KOMUNIKACIJSKI KANAL

  Autori: Martin Bira, Martina Lovri, Tomislav Kritof, Vanja Osredeki, Marko Hrnjak

  UPRAVLJANJE PROJEKTIMAUrednici: Vladimir Skendrovi, Ivana Burcar Dunovi

  Urednitvo originala: Gilles Caupin, Hans Knoepfel, Gerrith Koch, Klaus Pannenbcker, Francisco Prez-Polo, Chris Seabury

  EU FONDOVI - MOGUNOSTI ZA PODUZETNIKE Autori: Una Kociper, Mladen Vojkovi, Mario Protulipac, Valerija Golubi Woudstra

  TAJNE SADRAJA FINANCIJSKIH IZVJETAJAAutor: Nikola Niki

  Izdava: Poslovni dnevnik

  24 sata d.o.o. Zagreb, Orekovieva 6H/1

  Telefon: 01 6326 000e-mail: [email protected]

  Direktorica: Andrea Boroi

  Urednica izdanja: Lidija imrak

  Priprema i odabir edukativnih materijala: Algebra

  Dizajn i grafika priprema: Ognjena Brkanovi, Kristina Naki i Antonia Dobrota

  Tisak: Znanje d.o.o., ZagrebNaklada: 6.000 primjeraka

  Zagreb, rujan 2014.

  CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 885094.

 • SADRAJ:

  3

  SADANJE STANJE I PERSPEKTIVE ......................................................................................................................9Zato je internet zanimljiv oglaivaima ...............................................................................................................9Velik doseg, znaajni korisnici . .........................................................................................................................10Metode targetiranja ..........................................................................................................................................10Mjerenja i konverzije .........................................................................................................................................11Oglaavanje za ba sve .....................................................................................................................................11Cijena ...............................................................................................................................................................12Oglaavanje u cijelome svijetu ...........................................................................................................................12E-trgovina .........................................................................................................................................................12Dvosmjerna komunikacija i interakcija ...............................................................................................................13Formati i tehnike ...............................................................................................................................................13Ogranienja interneta .......................................................................................................................................14OSNOVE WEB-PRODUKCIJE ..............................................................................................................................14Cilj web site-a ...................................................................................................................................................15Korisnici web site-a ...........................................................................................................................................15Osnovni motivi za koritenje interneta ..............................................................................................................16Utjecaj interneta na proces odluivanja o kupnji ...............................................................................................16Model lijevka i konverzija ..................................................................................................................................17Proces izrade.....................................................................................................................................................17Faze izrade web-stranice ...................................................................................................................................17Osnovni pojmovi u internetskom oglaavanju ...................................................................................................18 SEM (Search Engine Management) ili oglaavanje na trailicama ...................................................................20 Oglaavanje na drutvenim mreama .............................................................................................................21Alati za mjerenje uinkovitosti internet komunikacije ........................................................................................27 Google Analytics ...........................................................................................................................................28 Gemius ..........................................................................................................................................................30Odnosi s javnou i oglaavanje ........................................................................................................................30 Ciljevi odnosa s javnou ...............................................................................................................................30 Tehnike i alati odnosa s javnou ...................................................................................................................31 Odnosi s medijima .........................................................................................................................................31

  Prva tema: INTERNET KAO KOMUNIKACIJSKI KANAL

  Druga tema: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  Opis elemenata .......................................................................................................................................... 371. Tehniki elementi sposobnosti ................................................................................................................ 381.01. Uspjeh u upravljanju projektima ........................................................................................................ 391.02. Interesne strane .... ........................................................................................................................... 391.03. Zahtjevi i ciljevi projekta ................................................................................................................... 401.04. Rizik i prilike .................................................................................................................................... 411.05. Kvaliteta .......................................................................................................................................... 411.06. Projektna organizacija ....................................................................................................................... 421.07. Timski rad ......................................................................................................................................... 431.08. Rjeavanje problema ......................................................................................................................... 441.09. Projektne strukture ........................................................................................................................... 441.10. Opseg i isporuke ............................................................................................................................... 451.11. Vrijeme i faze projekta ...................................................................................................................... 461.12. Resursi .............................................................................................................................................. 471.13. Trokovi i financiranje ....................................................................................................................... 471.14. Nabava i ugovori .............................................................................................................................. 481.15. Promjene .......................................................................................................................................... 49

 • 4 5

  SADRAJ:

  trea tema: EU FONDOVI - MOGUNOSTI ZA PODUZETNIKE

  1. UVOD O EU FONDOVIMA I OSNOVNI PRINCIPI ...................................................................................... 87to su EU fondovi? .................................................................................................................................... 87Od kada Hrvatska ima pravo na koritenje fondova EU? ............................................................................ 87Kakvi projekti se financiraju iz EU fondova? ............................................................................................... 88Koji je znaaj politika EU za koritenje fondova? ........................................................................................ 89Koji su EU fondovi dostupni RH? ............................................................................................................... 90Koje su mogunosti poduzetnika za koritenje sredstava EU? .................................................................... 91to su strukturni fondovi (Structural funds) - SF? ....................................................................................... 93to je Europski fond za regionalni raz