13
Stručni studij <Menadžment> Veleučilište u Slavonskom Brodu Seminarski rad iz kolegija MENADŽERSKO ODLUČIVANJE PODUZETNIČKI POTHVAT Student: Mentor: Ružica Jurić , 619M dr.sc. Berislav Bolfek Slavonski Brod, svibanj, 2011.

Poduzetnički pothvat

Embed Size (px)

Citation preview

Struni studij Veleuilite u Slavonskom Brodu

Seminarski rad iz kolegija

MENADERSKO ODLUIVANJE

PODUZETNIKI POTHVAT

Student: Ruica Juri, 619M

Mentor: dr.sc. Berislav Bolfek

Slavonski Brod, svibanj, 2011.

Sadraj:

Sadraj: ....................................................................................................................... 2 1. Obrada stanja........................................................................................................ 3 2. Konkretiziranje problema i nedostataka .............................................................. 4 3. Utvrivanje mjera za prosuivanje rjeenja......................................................... 5 4. Metoda rjeavanja ................................................................................................ 6 4.1. Odabir distribucije ......................................................................................... 6 4.2. Poslovanje (iz vlastitog doma ili ureda) ........................................................ 7 4.3. Prodaja na CD-u uz koji dolaze i upute za koritenje, putem potom ili internet prodaja ........................................................................................................ 9 4.4. Izvori financiranja .......................................................................................... 9 5. Vrednovanje alternativa ..................................................................................... 10 6. Procjena dodatnih uinaka ................................................................................. 11 7. Zakljuak ............................................................................................................ 12 8. Literatura ............................................................................................................ 13

2

1. Obrada stanjaTema ovog seminarskog rada je razvijanje programa koji bi pomogao jedriliarima u planiranju taktike za utrku. Ovaj seminar detaljno e opisati takvu inicijativu i razaditi ideju do detalja kako bi se stvorio preduvjet za podizanje zajma. Temeljna misao vodilja u izradi ovakvog softwarea proizila je iz ljubavi prema ovom sportu. Razvijeni software omoguuje unos irokog raspona varijabli, ukljuujui prognozu vremena, tok struje, prirodu utrke, karakteristike jedrilice i informacije o konkurenciji. Na osnovi tih parametara moe se odabrati strategija za utrku. Nakon utrke moete u software unijeti vae odluke i usporediti ih u odnosu na optimalnu strategiju koju je izraunao software. Provedenom analizom trita na podruju Hrvatske zakljuuje se kako ne postoji slian proizvod te se pronalazi trina nia, odnosno smatra se kako je trite otvoreno za prihvaanje ovakvog proizvoda. Razlog ovog zakljuka proistjee iz injenice da ne postoji nita ovako sveobuhvatno, inovativno i korisno na tritu jedriliarske opreme te kako bi financijski dobro stojei natjecateljski jedriliari zasigurno bili zainteresirani za kupnju proizvoda koji bi im, dokazano, poboljao izglede za pobjedu u natjecanjima. Daljnje analiziranje potroaa omoguuje nam da zakljuimo kako su potencijalni kupci ovog proizvoda veinom financijski dobro stojee osobe u rangu izmeu 25-55 godina starosti, veinom u radnom odnosu, koji se rekreativno bave ovim sportom i to veinom iz zabave. To nas dovodi do zakljuka kako cijena ovog softwarea nije presudna u kupovini istog te ostavlja prostor za daljnje korigiranje i to iskljuivo na vie. Ukoliko pogledamo cijenu druge jedriliarske opreme vidjet emo kako jedna profesionalna jakna ima cijenu od 1.000 2.000 kn pa ne vidimo razlog zbog kojeg ne bi izdvojili 580kn (novo odreena poetna cijena softwera) za jedan ovako koristan alat kojim bi postigli bolje rezultate u samom natjecanju. Planirano je zadravanje iste razine cijena tokom prve godine poslovanja.

3

2. Konkretiziranje problema i nedostatakaProblemi s kojima se poduzetnik susree u ovo sluaju su:

Distribucija proizvoda Tokovi poslovanja "pakiranje" proizvoda i dostava proizvoda Izvori financiranja

4

3. Utvrivanje mjera za prosuivanje rjeenja

Prvi problem s kojim se susreemo je distribucija proizvoda. mogunosti: Internetska distribucija

Kako distribuirati i tritu

predstaviti jedan ovakav proizvod? Mogunost rijeavanja ovakvog problema oituje se u dvije

Distribucija u direktnu prodaju (sportski jedriliarski trgovaki centri)

Trokovi poslovanja takoer se javljaju kao drugi potencijalni problem. Smanjenje trokova poslovanja u ovom sluaju poduzetnik eli postii takoer na dva mogua naina: Poslovanje iz vlastitog doma Ured u vlastitom domu

Kao trei problem u kojem je bitno donijeti najbolju odluku javlja se "pakiranje" proizvoda i dostava istog kupcu. Ovakav proizvod mogue je prodavati na dva naina: Na CD-u uz koji dolaze i upute za koritenje, putem potom Putem on-line kupovine uz odreenu naknadu

Izvori financiranja mogu biti: Vlastiti potencijal Bespovratni poticaj Kredit banke

5

4. Metoda rjeavanja4.1. Odabir distribucijeTablica 1. prednosti i nedostatci distribucije Distribucija putem interneta Proizvod prigodan za takvu prodaju po naravi Mala dimenzija proizvoda Proizvod namjenjen virtualnoj kupnji Smanjen rizik pri kupnji Niski trokovi Mogue doprijeti do svakog potencijalnog potroaa Izlazak na strana trita uz male trokove

Distribucija u direktnu prodaju

prednosti

Dirktna kupnja bez ekanje Nema trokova dostave

nedostatci

Dodatni trokovi za prijevod stranice na strane jezike Dodatno ulaganje u marketing putem interneta

Poveani distribucijski trokovi Vea cijena proizvoda Sitan i neprimijetan proizvod Potrebno dodatno ulaganje i oglaavanje kako bi se istakao proizvod Tee informiranje potenc.kupaca Otean izlazak na strana trita

S obzirom na ogranien broj prodanih komada u prvim godinama poslovanja, ali i na vrstu proizvoda o kojem se radi odluujemo se na iskljuivu internetsku distribuciju proizvoda. Prodaja proizvoda bi se obavljala putem interneta s obzirom da je proizvod po svojoj naravi prigodan za takvu vrstu prodaje. Dimenzijom je vrlo malen, ali i zbog toga to su ljudi ovakav proizvod spremni kupovati virtualnim putem jer ne postoji rizik od manjka prikazane u odnosu na stvarnu kvalitetu proizvoda kao kod npr. odjee, obue i slinih proizvoda. Ujedno, takvom distribucijom, putem interneta, mogli bi doprijeti do svakog potencijalnog potroaa jedriliara ali i izai na strano trite uz vrlo male dodatne trokove. Jedini dodatni trokovi takvog poteza bili bi prijevod stranica na druge strane jezike, te dodatno ulaganje u marketinke aktivnosti putem interneta.

6

4.2.

Poslovanje (iz vlastitog doma ili ureda)Tablica 2. prednosti i nedostatci poslovanja Vlastiti dom Smanjeni trokovi struje Smanjeni trokovi rijanja Nema najma Nema troka kupnje prostora Pogodnosti za zaposlenike koji rade pola radnog vremena Koritenje osobne tehnologije Nie plae zbog olakica Razdvojenost zaposlenika

UredZaposlenici na jednom mjestu Zajedniki rad Mogunost stvaranja novih ideja

prednosti

nedostatci

Pune plae zaposlenicima Osiguranje informatike opreme

Kako bi smanjili trokove poduzetniku je najisplativije poslovati iz vlastitog doma gdje nema dodatnih trokova najamnine te povezanih trokova struje, grijanja i sl. Osnovni razlog ovakvog odabira je taj to u prvoj godini poslovanja nee biti zaposleni dodatni programeri i dizajneri te zbog toga nee proizvod biti dodatno poboljan tokom prve godine. Nakon prve godine plan je da se zaposle jo dva nova radnika koja e omoguiti daljnji razvoj softwarea te se planira poveanje cijene softwarea sa 80 na 90. Budui da se zapoljavanjem novih visoko obrazovanih radnika znatno poveavaju trokovi poslovanja, poveanje u cijeni kompenziralo bi poveanje trokova novih radnika. Novi radnici bi zahtjevali i vie radnog prostora (u sluaju da smo se odluili za poslovanje iz ureda) ali valja spomenuti narav posla zbog koje se taj posao moe obavljati iz vlastitog doma, bez potrebe za dolaskom na radno mjesto. To nam govori da nema potrebe za uredima koji izisuju velike dodatne trokove. Na ovaj nain bi novi zaposlenici stvorili novi profit za poduzee a ujedno nebi znatno poveali trokove poslovanja. Novi zaposlenici bi radili u prosjeku pola radnog vremena te bi plae iznosile oko 3.500 kn bruto po radniku. To nisu velike lae no zbog svih danih olakica smatramo da je ovaj izdatak prikladan u danoj situaciji. Sada emo prikazati ukupne predviene trokove plaa za prvu godinu, nakon ega e uslijediti obraun varijabilnih te ukupnih trokova poslovanja.

7

Tablica 3. Trokovi plaa

Tablica 4. Varijabilni trokovi

Smatram kako su varijabilni trokovi poslovanja prikazani u skladu s trinom situacijom, te zbog tog razloga ne postoji potreba za bilo kakvim izmjenama.

8

4.3.

Prodaja na CD-u uz koji dolaze i upute za koritenje, putem potom ili internet prodaja

U sluaju da se poduzetnik odlui na prodaju putem web-trgovine, kupac nebi dobio upute za koritenje, mrao bi imati izraen accaunt na PayPall-u te posjedovati odreenu bankovnu karticu koju zahtjeva usluga takve kupnje. Takva prodaja iziskuje i velike dodatne trokove. Kupnja na CD-u bi omoguila trajno posjedovanje ovog proizvoda te bi proizvod bio dostupan svima neovisno o tome da li je registriran na odreenik kupovnim stranicama ili ne. Zbog toga smatramo da bi prihvatljivija a i jeftinija bila odluka o prodaji na CD-u.

4.4.

Izvori financiranja

Tablica 5. Izvori financiranja

Poduzetnik koristi Tehnoloki park kao dio financiranja projekta. Uz donacije i infrastrukturu koju bi dobio na koritenje od Tehno-parka u Zagrebu prijaviti e se na natjeaj za dodjelu bespovratnih sredstava. Takoer poduzetnik ima dio zaraenog novca (uteevine) .

9

5. Vrednovanje alternativa

Ukupne trokove poslovanja bilo je potrebno prilagoditi. Naime poduzetnik je dobro uoio kako e mu stalne trokove prestavljati izdaci za plae, promotivne aktivnosti te varijabilne trokove prodaje. Ovdje moemo rei kako to nisu dobro planirani trokovi jer ne predviaju trokove specijaliziranog raunovoe koji e mu voditi knjige, trokove telefona koji e neminovno nastati u poslovanju, te neporezna davanja ili namete koje su sve pravne osobne na tritu dune pravovremeno plaati. Najveci iznos neplaniranih davanja predstavljaja troka racunovostvenog servisa koji iznosi 1.500 kn mjeseno za predvieni obim prometa. Taj troak se poveava sukladno poveanju prometa i rauna koji se izdaju u poslovanju no to poveanje se oekuje tek u narednim godinama poslovanja koje nisu obuhvaene u ovoj tablici. Tablica 6. Ukupni trokovi poslovanja

10

6. Procjena dodatnih uinakaMarketinka strategija svoditi e se iskljuivo na trokove ulaganja pokretanja google adwords alata u koji emo ulagati 100% iznosa ukupnog marketinkog budeta. Smatramo kako je proizvod potrebno samo predstaviti potencijalnim kupcima te je za tu svrhu adwords savren alat. Google adwords internetsko je pomagalo koje omoguava da svaki kupac koji upie u trailicu odreeni pojam vezan uz jedriliarstvo naie na na proizvod kao prvi izbor u trailici. Ta se usluga plaa cca. 1kn po kliku a odlina je jer nas pozicionira samo onim kupcima koje bi ovaj proizvod mogao interesirati. Iznos od 300 mjeseno za poetak je sasvim dovoljan da bi doprijeli do naih kupaca. Budui da je ovo inovativno i novo rjeenje na naem tritu, a prodavati e se elektronskim putem na web stranici kompanije, ponudili bi suradnju drugim tvrtkama koje prodaju jedriliarsku opremu na naem tritu u zamjenu za njihovo oglaavanje na naim stranicama. Na taj nain bi se na plakat nalazio u prodajnim prostorima npr. Henry Lloyd i Garmin prodavaonica u Zagrebu (gdje dolaze jedriliari kupovati opremu), a Henry Lloyd i Garmin bi imali oglasni prostor na naoj stranici s desne strane gdje bi mogli preusmjeriti kupce koji posjeuju na site na njihove adrese. Ovo su takozvani win-win ugovori gdje jedni druge promoviramo bez dodatnih trokova za niti jednu stranu.

11

7. Zakljuak

Trite pametnih programa, je u stalnom porastu. U odnosu na 2010. godinu je poraslo za ak 75%, to pokazuje kolika je popularnost ovakvih proizvoda. Kako bi ovaj proizvod zaivio na Hrvatskom i inozemnom tritu poduzetnik se odluuje na internetsku distribuciju, poslovanje iz vlastitog doma, zapoljavanje dva nova radnika te prodaju proizvoda na CD-u putem pote i to uz kombinaciju izvora financijskih sredstava. Smatramo da je takav nain najprihvatljiviji i najisplativiji te da ovaj pothvat garantira uspjehom.

12

8. Literatura

http://www.iomundo.com/Software-Solutions-Alboran-Sailing.html (19.05.2012.) http://sailinggadgets.wordpress.com/2009/07/29/there-is-marine-navigation-software-andsailing-software/ (19.05.2012.) http://www.technologyevaluation.com/search/for/sailing-software.html (19.05.2012.)

13