Click here to load reader

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU. LỚP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2013. Pleiku, ngày 15/8/2013. Chuyên đề:. KHAI THÁC MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC THCS. ThS. Nguyễn Văn Minh. Bài thu hoạch:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU

 • PHNG GIO DC O TO THNH PH PLEIKULP BI DNG THNG XUYN CHO GIO VIN TRUNG HC C SNM 2013Pleiku, ngy 15/8/2013

 • Chuyn :ThS. Nguyn Vn Minh

 • Bi thu hoch:Anh (ch) hy tm mt bi ton, ri tm cch khai thc c t nht 4 bi ton.V hnh, ghi li gii.

  Thi gian np bi thu hoch v PGDT:Chm nht ngy 31-8-2013

  *

Search related