of 38/38
SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO - TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAVOD ZA ANORGANSKU TEHNOLOGIJU Pero Dabić SIGURNOST PRI RADU – LABORATORIJSKE VJEŽBE (interna skripta) Split, 2010.

Pero Dabić SIGURNOST PRI RADU – LABORATORIJSKE · PDF fileTest zapaljivosti materijala Obrazac za izvješće za vježbu 2 Vježba 3. ... Skripta Sigurnost pri radu – laboratorijske

 • View
  228

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Pero Dabić SIGURNOST PRI RADU – LABORATORIJSKE · PDF fileTest zapaljivosti materijala...

 • SVEUILITE U SPLITU KEMIJSKO - TEHNOLOKI FAKULTET

  ZAVOD ZA ANORGANSKU TEHNOLOGIJU

  Pero Dabi

  SIGURNOST PRI RADU LABORATORIJSKE VJEBE

  (interna skripta)

  Split, 2010.

 • Recenzenti: Prof. dr. sc. Petar Krolo, Kemijsko-tehnoloki fakultet Sveuilita u Splitu Prof. dr. sc. Vanja Martinac, Kemijsko-tehnoloki fakultet Sveuilita u Splitu

 • SADRAJ

  UVOD OPE NAPOMENE DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE OSNOVNA PRAVILA PONAANJA U KEMIJSKOM LABORATORIJU PONAANJE U SLUAJU NEZGODE

  KAKO SE POZIVAJU SLUBE PRI NEZGODI NAJEE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU Vjeba 1. Postojanost alkalijskih metala Obrazac za izvjee za vjebu 1 Vjeba 2. Test zapaljivosti materijala Obrazac za izvjee za vjebu 2 Vjeba 3. Odreivanje plamita po Marcusson-u Obrazac za izvjee za vjebu 3 Vjeba 4. Odreivanje osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava otopina s ciljem procjene potencijalne opasnosti Obrazac za izvjee za vjebu 4 Vjeba 5. Model aparata za gaenje poara Obrazac za izvjee za vjebu 5 LITERATURA

  1

  2

  3

  3

  4

  4

  7

  9

  11

  15

  17

  21

  23

  27

  29

  33

  35

 • UVOD

  Skripta Sigurnost pri radu laboratorijske vjebe namijenjena je studentima

  Sveuilinog preddiplomskog studija kemijske tehnologije (PKT) i preddiplomskog studija

  kemije (PK) te za studente strunih studija Kemijske tehnologije i materijala (stKTM) i

  Prehrambene tehnologije (stPT).

  Sadraj skripte sastoji se od opeg dijela, gdje su iznesene ope napomene za rad u

  laboratoriju, osnovna pravila ponaanja u kemijskom laboratoriju, neophodne radnje u sluaju

  nezgode, pozivanje potrebnih slubi te najee opasnosti u kemijskom laboratoriju. Drugi dio

  skripte sastoji se od pet laboratorijskih vjebi, koje prate sadraj kolegija.

  Rad u kemijskom laboratoriju zahtijeva potivanje propisa i pravila ponaanja

  propisanih Zakonom o zatiti na radu, Zakonom o inspekciji rada i posebnim pravilnicima

  Ustanove s ciljem sigurnog izvravanja radnih djelatnosti, bez naruavanja zdravlja,

  oteivanja i unitavanja opreme te bez radnji koje mogu tetiti okoliu.

  Eksperimentalni rad u laboratoriju bitan je i obvezan dio u obrazovanju buduih

  inenjera kemije i kemijske tehnologije. Radom u laboratoriju usvajaju se tehnike

  laboratorijskog rada, razvijaju eksperimentatorske vjetine te se razvija nain razmiljanja

  svojstven svim eksperimentalnim znanostima. Praenje promjena i pojava tijekom

  eksperimenata koji se provode u kontroliranim laboratorijskim uvjetima pomau u

  razumijevanju i usvajanju temeljnih principa i znanja, potrebnih za razumijevanje budue

  struke.

  Laboratorijske vjebe iz kolegija Sigurnost pri radu predviene su za samostalno

  izvoenje eksperimenata, biljeenje i obradu podataka te pisanje zakljuka u izvjee s

  naglaskom o moguoj opasnosti po zdravlje, poarnoj opasnosti i procijeni reaktivnosti

  ispitivanih tvari.

 • 2 2

  OPE NAPOMENE DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE

  Za uspjean rad u laboratoriju potrebno je pridravati se osnovnih pravila i napomena

  koje omoguavaju izvoenje vjebi na siguran nain. Ta pravila su sljedea:

  - Prouiti eksperimente prije svake vjebe

  Prije svake vjebe potrebno je dobro prouiti predviene eksperimente koji e se izvoditi i

  razmisliti o njihovim teorijskim naelima te o svrsi njihova izvoenja. Potrebno je temeljito

  prouiti upute za izvoenje pojedinog eksperimenta, te mjere opreza koje se pri tome moraju

  poduzeti radi vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih studenata u laboratoriju. Ako postoje bilo

  kakve nejasnoe vezane za izvoenje eksperimenta ili postoje nejasnoe vezane za naela na

  kojima se temelji eksperiment zamoliti voditelja vjebi da ih razjasni.

  - Samostalnost u izvoenju eksperimenta

  Potrebno je razvijati samostalnost i sve eksperimente, osim onih koji zahtjevaju grupni rad,

  izvoditi samostalno.

  - Kritinost!

  Prije izvoenja eksperimenta nastojati predvidjeti sve to moe utjecati na rezultate mjerenja.

  Nakon zavrenog eksperimenta, razmisliti da li dobiveni rezultati imaju smisla. Na temelju

  ve postojeih teorijskih znanja procijeniti u kojim granicama bi trebao biti rezultat i

  usporediti ga sa rezultatima vlastitog mjerenja. Ako postoji sumnja u ispravnost dobivenih

  rezultata, uz dogovor sa voditeljem vjebi ponoviti eksperiment.

  - Organiziranost

  Urednost, sistematinost i istoa su na prvom mjestu tijekom izvoenja eksperimenta.

  Eksperiment nee uspjeti i dati oekivani rezultat ako se koristi prljavo laboratorijsko posue i

  pribor. Provjeriti instrumente prije mjerenja te izvriti potrebne kalibracije. Ureaje ne

  ukljuivati prije odobrenja voditelja vjebi i njegove provjere da li su ureaji pravilno spojeni.

  Opaanja i rezultate eksperimenta biljeiti uredno, pregledno i logikim slijedom

 • 3 3

  - Sudjelovanje u raspravi

  Nakon provedenog eksperimenta, raspraviti dobivene rezultate s ostalim studentima u grupi i

  s voditeljem vjebi te izvriti odgovarajui zakljuak.

  OSNOVNA PRAVILA PONAANJA U KEMIJSKOM LABORATORIJU Radi izbjegavanja moguih nezgoda u kemijskom laboratoriju treba potivati osnovna pravila

  rada s opasnim tvarima i/ili ureajima:

  1. U laboratorij nije dozvoljeno uvoenje stranih osoba.

  2. Pri ulasku u laboratorij obvezno je koritenje zatitnih naoala sa

  sigurnosnim staklima.

  3. Obvezno je noenje radne kute mantila i propisane zatvorene obue.

  4. U laboratoriju se ne smije puiti, jesti niti piti.

  5. Kemikalije se smiju pohranjivati samo u originalnu ambalau.

  6. Boce s kemikalijama moraju biti propisno oznaene etiketom te oznaka

  prevuena vodonepropusnom folijom.

  7. Sve eksperimente s hlapljivim, otrovnim i eksplozivnim tvarima izvoditi u

  digestoru uz koritenjei zatitnih rukavica.

  8. ienje laboratorijskog stakla s kiselinama (krom sulfatna kiselina) izvoditi

  u digestoru.

  PONAANJE U SLUAJU NEZGODE

  U sluaju nezgode esto dolazi i do panike to uveliko umanjuje racionalno naputanje

  ugroenog mjesta. Stoga, treba se pridravati osnovnih pravila pri nezgodi:

  1. to prije napustiti ugroeni prostor.

  2. Evakuirati ozlijeene i pruiti im prvu pomo.

  3. Pozvati hitnu medicinsku slubu, vatrogasce, policiju.

  4. Ostati uz ozlijeene dok ne doe hitna sluba.

 • 4 4

  KAKO SE POZIVAJU SLUBE U NEZGODI

  Hitne slube mogu se pozvati na jedinstveni broj 112. Pri pozivanju hitnih slubi, radi

  njihovog to breg dolaska, treba postupati u skladu s dolje navedenim redoslijedom:

  - rei tko zove,

  - gdje se nezgoda dogodila,

  - to se dogodilo,

  - koliko je ozlijeenih i

  - ekati dok sluba ne doe.

  NAJEE OPASNOSTI U KEMIJSKOM LABORATORIJU

  1. Napajanje plinom ventili, cijevi....

  - prije paljenja plamenika provjeriti da li se osjea miris

  plina

  - po zavretku posla provjeriti da li su ventili zatvoreni.

  2. Ozljede oteenim staklom

  - oteeno staklo ne koristiti - zatraiti ispravno,

  - za eksperimente rabiti staklo preporueno u vjebi,

  - paziti pri stavljanju, stezanju i skidanju hvataljki.

  NAPOMENA -- paziti pri pranju stakla.

 • 5 5

  3. Opekline

  - paziti pri radu s Bunsenovim plamenikom,

  - vrue staklo, lonii za arenje (grijati se smije samo

  suho staklo).

  NAPOMENA - hladiti opeklinu tekuom vodom.

  4. Nagrizanje

  - paziti pri radu s koncentriranim kiselinama i luinama,

  - vodikov peroksid, eljezov triklorid i drugi.

  NAPOMENA koristiti zatitne rukavice, pri radu s puljivim

  kiselinama koristiti digestor.

  PRAVILO ZA RAZRIJEIVANJE KISELINA:

  - kiselina se dodaje u vodu (KUV), a ne voda u

  kiselinu (VUK). (KUV) (VUK)

  5. Rad s centrifugom

  - proitati upute (obino na zidu u blizini ureaja),

  - dobro izbalansirati kivete,

  - otvoriti centrifugu kada se okretanje potpuno zaustavi.

 • 6 6

  6. Rad s hlapljivim tvarima

  - obvezno raditi u digestoru (ne smije biti upaljen plamenik),

  - skladititi u posebnim ormarima s ventilacijom,

  - otpadni materijal skupljati u poseban spremnik.

  7. Radni stol i skladitenje kemikalija

  - na policama drati samo kemikalije potrebne za eksperiment,

  - kemikalije moraju biti propisno oznaene,

  - paziti na oznake upozorenja i obavijesti,(R i S oznake),

  - ne skladititi zajedno organske i anorganske tvari,

  - kemikalije skladititi u sigurnosnim ormarima.