Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

Embed Size (px)

Text of Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  1/10

  ACARA KANAK-KANAK(2)

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  2/10

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  3/10

  Kategori Permainan:

  Berkumpulan

  Syarat & Peraturan:

  Setiap peserta akan dibekalkan

  dengan sebatang kayu hoki dan

  setiap pasukan akan terdiridaripada empat orang peserta.

  Dua orang ahli pasukan akan

  berada dibelakang garisan

  permulaan dan 2 orang lagi

  digarisan penamat. Apabila wisel

  dibunyikan, peserta akanmenggunakan kayu hoki untuk

  menggolek dan mengawal bola

  hoki kepada rakan mereka yang

  akan mengetuk kayu hoki kawan

  mereka dengan perlahan dan

  rakan mereka akan mengulangilan kah an sama. Kum ulan

  Cara Pengadilan:

  Seorang hakim pelepas 3 orang

  hakim dikawasan tengah dan 3

  orang hakim di garisan penamat

  yang akan menentukan pemenang

  pertama hingga ketiga.Aspek Keselamatan:

  Pastikan peserta diberikan peringatan

  bahawa mereka hanya dibenarkan

  menggunakan kayu hoki tersebut

  ketika dalam permainan sahaja

  bagi menggelakkan ada pesertayang bermain dengan kayu

  tersebut dan memukul bola hoki

  dengan kuat sehingga boleh

  mencederakan penonton.

  Peralatan:

  Kayu hoki (mengikut bilanganeserta dan bola hoki men ikut

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  4/10

  Kategori Permainan:BerkumpulanSyarat & Peraturan:

  Setiap kumpulan akan terdiridaripada 8 orang kanak-kanaksepasukan. 4 orang akan berada

  dibelakang garisan permulaandengan sebiji bola dan empat oranglagi akan berada digarisan penamat.

  Apabila wisel dibunyikan,pesertapertama di garisan permulaan akanberlari membawa bola kepadapeserta pertama digarisan penamat

  dan peserta itu pula akan berlarimenghantar bola kepada pesertaseterusnya. Langkah ini akandiulangi oleh peserta-peserta laindalam kumpulan sehingga giliranpeserta terakhirnya. Peserta terakhirkumpulan akan membawa bola

  sepantas mungkin untuk melepasigarisan penamat. Pemenang akan

  Cara Pengadilan:Seorang hakim pelepas, 3 oranghakim di kawasan tengah , 3 oranghakim digarisan penamat yang akanmenentukan pemenang pertamahingga ketiga.

  Aspek Keselamatan:Pastikan jarak antara satu kumpulandengan kumpulan yang lain sesuaibagi menggelakkan berlakunyapelanggaran.

  Peralatan:Bola (boleh guna belon, baton atau

  bola yang lebih ringan)

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  5/10

  Kategori Permainan:

  Berkumpulan

  Syarat & Peraturan:Setiap pasukan terdiri daripada 8 orang.

  Separuh daripada mereka akan berada di

  garisan permulaan dan separuh akan berada

  digarisan penamat. Apabila wisel dibunyikan,

  peserta pertama digarisan permulaan akan

  berlari ke tengah gelanggang dan

  menggambil tali skip dari dalam gelung

  rotan, seterusnya berlari skip ke arah

  peserta pertama digarisan penamat dan

  memberikan tali skip tersebut

  kepadanya.peserta tersebut pula akan berlariskip ke tengah gelanggang dan meletakkan

  kembali tali skip ke dalam gelung,kemudian

  berlari ke arah peserta seterusnya dan

  menepuk tangan peserta itu untuk

  meneruskan permainan. Peserta-peserta

  lain akan melakukan rutin yang sama

  sehingga peserta terakhir dapat berlari

  sepantas mungkin ke garisan penamat untuk

  merebut gelaran pemenang. Pemenang

  Cara pengadilan:

  Seorang hakim dikawasan tengah

  dan 3 orang hakim lagi digarisan

  penamat untuk menentukan

  pemenang pertama hingga ketiga.

  Aspek Keselamatan:Pastikan jarak antara satu

  kumpulan dengan kumpulan yang

  lain adalah selamat supaya tidak

  berlaku perlanggaran.

  Peralatan:

  Tali skip dan gelung rotan

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  6/10

  Kategori Permainan:

  Individu

  Syarat & Peraturan:

  Permainan ini sesuai dimainkan

  oleh kanak-kanak di bawah umur 8

  tahun dan berbadan kecil sahaja.Peserta akan berada digarisan

  permulaan. Apabila wisel

  dibunyikan, peserta akan berlumba

  skipping menggunakan gelung

  rotan menuju ke garisan penamat.

  Peserta yang berjaya sampaidahulu digarisan penamat dikira

  sebagai pemenang.

  Cara Pengadilan:

  Seorang hakim pelepas dan 3

  orang hakim dikawasan tengah,

  manakala 3 orang hakim lagi akanberada digarisan penamat untuk

  Aspek Keselamatan:

  Pastikan gelung rotan diperiksa

  terlebih dahulu untuk menentukan

  tidak terdapat kerosakan yang

  boleh mencederakan peserta.

  Pastikan juga bahawa hanyapeserta yang bersaiz kecil dan

  boleh melakukan skipping gelung

  rotan sahaja boleh mengambil

  bahagian.

  Peralatan:

  Gelung rotan (boleh diganti dengankain sarung)

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  7/10

  Kategori Permainan:

  Individu

  Syarat & Peraturan:

  Dalam permainan ini, peserta akan

  menghadapi tiga rintangan

  digelung 1,2,dan 3. Di gelung 1,peserta akan menyusup masuk ke

  dalam gelung rotan (dipegang oleh

  pembantu) dan kemudian, berlari

  melompat dari satu gelung ke

  gelung lain di kawasan Gelung 2.

  Seterusnya, peserta akan berlaridan menyusup masuk ke dalam

  gelung dikawasan Gelung 3 dan

  terus berlari ke garisan penamat.

  Peserta yang berjaya melepasi

  ketiga-tiga rintangan di kawasan

  gelung rotan dan sampai dahuludi arisan enamat dikira seba ai

  Cara Pengadilan:

  Seorang hakim pelepas, 3 orang

  hakim dikawasan tengah dan tiga

  orang hakim digarisan

  penamat.Pembantu juga

  diperlukan untuk memeganggelung di kawasan Gelung 1 dan 3

  Aspek Keselamatan:

  Pastikan bahawa pembantu yang

  memegang gelung rotan di

  kawasan Gelung 1 dan 3 tidak

  bergerak sehingga bolehmencederakan peserta.

  Peralatan:

  Gelung rotan

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  8/10

  Kategori Permainan:

  Berkumpulan

  Syarat & Peraturan:

  Setiap kumpulan terdiri daripada 4

  orang kanak-kanak berumur antara 4

  hingga 8 tahun. Apabila wiseldibunyikan, peserta pertama pasukan

  akan berlari membawa belon kepada

  peserta pertama digarisan penamat,

  dan peserta itu akan berlari kepada

  peserta yang seterusnya. Aksi ini akan

  diulangi sehingga giliran peserta

  terakhir pasukan. Acara ini biasanyaamat menyeronokkan kerana apabila

  belon yang dibawa oleh kanak-kanak

  itu pecah, ia membuatkan mereka

  basah kuyup. Oleh itu, petugas acara

  hendaklah bersedia dengan belon ganti

  supaya kanak-kanak tidak berasakecewa.Pemenang ditentukan

  Cara Pengadilan:

  Seorang hakim pelepas, beberapa

  orang petugas dikawasan tengah

  yang masing-masing memegang

  belon tambahan sekiranya belon

  peserta pecah, dan tiga oranghakim digarisan penamat untuk

  menentukan pemenang pertama

  hingga ketiga.

  Aspek Keselamatan:

  Pastikan jarak antara satu

  kumpulan yang lain sesuai bagimengelakkan berlakunya

  pelanggaran.

  Peralatan:

  Belon berisi air (boleh berlari

  menggunakan baldi penuh berisi

  air,membawa kuali berisi air,bawaair dalam tem urun dll

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  9/10

  Kategori Permainan:

  Berkumpulan

  Syarat & Peraturan:

  Permainan ini memerlukan enam

  orang peserta bagi setiap satu

  kumpulan. Ketua kumpulan (A)akan menjadi pembaling dadu

  yang mengandungi arahan 0(tidak

  bergerak)1 merah (undur 1

  langkah) 2 hijau (bergerak 2

  langkah ke hadapan), 3 merah

  (undur 3 langkah)4 hijau (bergerak4 langkah ke hadapan) 5 merah

  (undur 5 langkah) dan 6 hijau

  (bergerak 6 langkah ke hadapan).

  Ketua kumpulan akan membaling

  dadu dan apabila nombor mereka

  naik,kumpulan peserta tadi akanber erak ke hada an atau

  Cara pengadilan:

  Seorang hakim pemerhati nombor

  yang dibaling dan tiga orang hakim

  penamat yang akan menentukan

  pemenang tempat pertama hingga

  3Aspek keselamatan:

  Pengadil perlu memastikan

  bahawa tiada penipuan berlaku

  bagi mengelakkan pergaduhan

  antara kumpulan.

  Peralatan:Dadu besar

 • 7/30/2019 Permainan Sukaneka Acara Kanak-kanak (2)

  10/10

  Kategori Permainan:

  Berkumpulan

  Syarat & Peraturan:

  Dalam acara ini, setiap kumpulan

  akan terdiri daripada tiga orang

  peserta. Setiap kumpulan akandibekalkan dengan empat gulung

  tisu bagi membolehkan mereka

  membalut seluruh badan salah

  seorang ahli kumpulan menjadi

  mumia.apabila wisel dibunyikan,

  mereka akan membalut rakanmereka sepantas mungkin tanpa

  menampakkan sebarang kulit

  dalam masa 2 minit. Pemenang

  akan ditentukan berdasarkan

  balutan yang paling kemas.

  Cara Pengadilan:

  2 orang hakim akan mengadili

  pertandingan ini dengan menilai

  dari segi kekemasan balutan dan

  tidak menampakkan sebarang kulit

  atau anggota badan individu yangdibalut.

  Aspek Keselamatan:

  Acara ini tidak membahayakan

  kerana hanya menggunakan tisu

  gulung sahaja.

  Peralatan:Tisu gulung,gam dan pita pelekat