Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

Embed Size (px)

Text of Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  1/24

  1

  SULIT*PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPAHANGPPERCUBAAN

  STPMPAHANPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA

  ANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERC

  UBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPA

  HANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTP

  MPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAA

  NSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERC

  UBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG

  PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAH

  ANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTP

  MPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBA

  ANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG

  PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAH

  ANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTP

  MPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

  ______________________________________________________________________

  Kertas soalan ini terdiri daripada 23 halaman bercetak

  STPM 900/2 [Lihat sebelah

  *kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

  900/2 STPM 2011

  PENGAJIAN AM

  KERTAS 2

  SKEMA

  TIGA JAM

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  2/24

  2

  Soalan:

  1, Dasar Teknologi Hijau merupakan satu transformasi ke arah pembangunan lestari yangmemerlukan komitmen semua pihak.

  Bincangkan potensi teknologi ini dan cabaran yang perlu dihadapi dalam merealisasikan dasarteknologi hijau.

  Bil Idea Huraian

  1

  Potensi

  Meningkatkan pendapatan Pasaran baru- bangunan hijau, sumber tenaga barudapat menjana pendapatan. meneroka peluangmengeksport produk hijau yg kita hasilkan - pasaran

  baru . Contoh: Kereta elektrik dan hibrid

  2 Menyediakan peluangpekerjaan berkemahiran tinggi(k-workers)

  Sektor pengangkutan, pekerja berkemahiran tinggi,dalam bidang-bidang baru

  3 Meningkatkan hubunganekonomi politik dengan negarayang maju dalam bidangini/wujud kerjasama pintar

  Cth Malaysia-Jerman. Jerman peneraju teknologi hijau.Usahasama dgn syarikat pembuat solar

  4 Membangunkan produkberhubung teknologi hijau

  Malaysia mengharap menjadikan Malaysia pengeluardalam sektor pembuatan industri solar, membangunkan

  inovasi..usaha mencipta/membangunkan teknologihijau/ produk tanpa membazir sumber / praktikal

  /produk mudah mesra alam

  5 Membangunkan sumbertenaga ganti baru tenaga darihasil pertanian,cahayamatahari, angin,biomas danminyak sawit

  Hal ini dapat memanfaatkan sumber bahan mentahsedia ada/sumber alam

  6 .Mengurangkan belanja/kos Kos rawatan pencemaran air, tanah, udara/kos rawatan

  penyakit dapat dikurangkan

  Cabaran

  7 Penstrukturan semula bidangpekerjaan sedia ada

  Pekerja perlu mempunyai kemahiran tinggi dan ilmuberkaitan teknologi hijau, nanoteknologi, dllmenyebabkan berlaku pergerakan struktur organisasikerja

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  3/24

  3

  8 Sikap masyarakat sukardiubah/kesedaran rendah

  Masyarakat perlu diberi pendedahan tentangkepentingan berubah kepada teknologi hijau .

  9 Modal dan kepakaran yangtinggi

  tiada pembiayaan/ terhad peruntukan kewanganselalunya hanya untuk fizikal, kurang utk programlatihan dan pendidikan

  10 Saingan dari negara lain .banyak negara-negara maju yang telah lamamengeluarkan produk dengan harga yang lebih murah.

  KESIMPULAN

  Negara yang meneroka teknologi hijau adalah negara yang dapat mengusai dunia pada masaakan datang.

  Skema Jawapan 2 + 2

  2. Isu pekerja asing bukanlah perkara baru di negara kita. Kemasukan mereka disebabkan

  tarikan ke negara ini dan situasi yang berlaku di negara asal mereka. Bincangkan penyataan di

  atas.

  Bil Isi HuraianA Faktor tarikan ke Malaysia

  1. Perkembangan ekonomi diMalaysia

  -Banyak peluang pekerjaan dalam pelbagaibidang seperti pembinaan, perindustrian,pembinaan dan lain-lain.-nilai tukaran wang asing yang tinggi-

  2. Kestabilan politik Ketenteraman negara yang menyebabkanperkembangan / kemajuan.-tiada rusuhan, keganasan

  3. Budaya dan bahasa yangsama

  - budaya serumpun antara negara Malaysiadengan Indonesia, selatan Thailand.-bahasa pertuturan yang sama, memudahkanurusan komunikasi

  4. Sikap masyarakat tempatan - masyarakat Malaysia yang mudah menerimakedatangan orang asing-sikap lemah lembut menjadikan pekerja asingtidak menghadapi masalah di negara ini.

  5. Dasar kerajaan Malaysia - Negara Malaysia menggalakkan kemasukanpekerja mahir/ profesional seperti doktor,

  jurutera datang ke negara ini.

  B Faktor Tolakan (masalah di negara asal6. Taraf hidup yang rendah

  /keadaan ekonomi yang rendah- tiada / kurang peluang pekerjaan- kemiskinan hidup- hidup melarat, kais pagi makan pagi

  7. Politik tidak stabil - keadaan politik yang tidak aman di negaraasal mereka menyebabkan mereka sanggup

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  4/24

  4

  berhijrah ke negara lain- keganasan, rusuhan, persengketaan, danpertelingkahan antara suku kaum, agamaseperti di Indonesia- keganasan di selatan Thailand,

  8. Bencana alam - keadaan yang tidak selamat di negara asal

  seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir danseumpamanya- menjejaskan keselamatan, kecederaan ataukematian.

  9.Dasar negara -Negara tertentu yang menggalakkan rakyatnyabekerja di negara asing-Tujuannya membawa balik wang dari negaralain, tingkatkan ekonomi negara sendiri.Contohnya, Negara Filipina menggalakkanrakyatnya bekerja di negara-negara Arab.

  Nota.

  1. Gabungan jawapan ialah 2 + 2, dua isi faktor tarikan dan dua isi faktor tolakan.

  3 Pengurusan sisa pepejal yang baik bukan sahaja dapat mewujudkan alam sekitar yang

  bersih tetapi mempunyai pelbagai manfaat lain..

  Bincangkan.

  Pengenalan

  Sisa pepejal kerap disebut sampah. Boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu sisa

  perbandaran, sisa industri dan sisa pepejal berbahaya.

  Kepentingan Huraian

  1 alam sekitar yang bersih - Tiada pencemaran air, udara, tanah kerana sisapepejal cepat dilupuskan. Gas metana (CH4)yang terhasil daripada proses pereputan sampahmelalui pembuangan terbuka (open-dumping)menyebabkan berlakunya pencemaran udara;

  - Pencemaran air - sampah meresap ke dalam

  sumber air bawah tanah - leachate2 Meningkatkan taraf kesihatan Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik

  menyebabkan pembiakan vektor tikus dan lalat

  pembawa penyakit. Terdapat dua puluh dua

  penyakit manusia yang berkaitan dengan sisa

  pepejal - dua vektor utama penyakit manusia:

  tikus dan lalat

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  5/24

  5

  3 Menghasilkan sumber tenaga

  alternatif

  Info: Negara Belanda dan

  Amerika Syarikat telah

  menggunakan teknologi

  penghasilan tenaga dari

  sampah

  - Sampah diproses dan dijadikan bahan bakarberasasakan sampah yang dinamakan RDF(Refuse Derived Fuel) bahan bakar alternatif hasil penyelidikan Institut Penyelidikan TeknologiNuklear Malaysia (MINT).

  - Sampah juga boleh dijadikan satu alternatif untuk

  penghasilan sumber tenaga bersih prosesberkenaan menukarkan sampah kepada wapatau tenaga elektrik untuk tujuan pemanasan,penyejukan, dan membekalkan tenaga kepadarumah serta industri menerusi prosespembakaran.

  - Teknologi penukaran sampah kepada tenagasudah terbukti selamat, mesra alam dan jugaboleh memusnahkan bakteria serta unsurberbahaya lain sekali gus mengurangkan

  jumlah sampah.-

  4 Produk baru - Kajian sekumpulan penyelidik USM telah berjayamenghasilkan plastik mesra alam menggunakankonsep teknologi hijau bagi menggantikan plastikyang tidak boleh diurai.

  - Plastik yang mampu terurai ini dihasilkandaripada bahan buangan buah-buahan tropikaseperti kulit pisang, kulit rambutan, kulit buahcempedak serta jerami padi dapat atasimasalah pencemaran alam;

  - Kajian Universiti Malaysia Perlis, sekam dan jerami padi berjaya ditukarkan kepada produkyang boleh diguna semula iaitu sebagai kayu

  sepai;- Sisa bahan buangan biasa seperti daun kering,

  plastik, kertas, tin,kaca serta bahan organik laindicampur dengan menggunakan formulacampuran tertentu, UMBerjaya menghasilkanbahan binaan bermutu tinggi yang dinamakansandwich brickdan digunakan dalam pembinaanbangunan atau pejabat serta mampu menjadipenebat yang baik kepada haba.

  Penutup

  Jika dahulu kita anggap sampah, buangan dan sisa secara umumnya tidak boleh

  digunakan. Namun dengan adanya kepesatan teknologi, mampu menukar sampahkepada sesuatu yang membawa manfaat kepada kehidupan manusia, malah turut

  menjadi sumber baru kepada negara.

  1 + 3 (Kebersihan alam sekitar + 3 kebaikan-kebaikan lain)

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  6/24

  6

  4. Tenaga nuklear merupakan sumber tenaga yang banyak membantu kehidupan manusia.Namun, sumber ini juga membawa kesan sampingan. Bincangkan

  JAWAPAN

  Pendahuluan

  Tenaga nuklear yang juga disebut tenaga atom, iaitu sejenis tenaga yang "mengikat" nukleussesebuah atom. Tenaga ini boleh dibebaskan melalui tindakbalas nuklear seperti pereputanradioaktif serta pembelahan atau pelakuran nuklear.

  ISI -ISI

  Kebaikan

  1. Penyelesaian masalahkrisis tenaga

  -Nuklear merupakan sumber alternatif yang dapat diperbaharui.-Sumber-sumber asli seperti petroleum dan gas asli tidakdapatdiperbaharui, sumber-sumber ini akan menghadapi kehausan.- krisis tenaga akan berlaku apabila manusia terlalu bergantung

  kepada sumber-sumber asli yang tidak dapat diperbaharui2. Bidang perubatan. -Sinaran gamma yang terhasil daripada tenaga nuklear dapat

  mencegah penyakit kanser.-Sinaran gamma juga dapatmengesan keadaan sistem organ dantulang dalaman manusia.-Dapatmengelakkan manusia daripada menghidap penyakit barahyang berbahaya kerana rawatan perubatan dapat diambil sebelumpenyakit menjadi serius.

  3. Penjagaan alamsekitar

  -Teknologi nuklear menyumbang dalam mengawal persekitaranyang berkaitan dengan marin dan udara-Mengesan kebocoran atau paip tersumbat dalam industri minyak

  dan gas.

  4. Menghasilkan tenagaelektrik

  -Dapat menjana tenaga eletrik dalam jumlah yang banyak padasatu jangka masa yang panjang berbanding penjanaanmenggunakan arang batu dan bahan fosil-Penggunaan uranium akan menghasilkan kuasa elektrik dalam

  jangka masa yang panjang

  -Satu tan uranium dapat menghasilkan lebih banyak tenagaelektrik berbanding penggunaan 1 million tan arang batu atau 1million barel minyak

  5. Mesra alam -loji tenaga nuklear tidak akan membebaskan gas-gas rumah hijauseperti karbon, methane, ozon dan CFC semasa beroperasi dandengan itu tidak mencemarkan udara.

  -Mengurangkan kesan rumah hijau.-Tidak memerlukan kawasan yang besar dan dalam jangka masapanjang,

  6. Sektor pertanian -Tenaga ini digunakan untuk mengesan pengambilan baja oleh

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Tenagahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://ms.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tindakbalas_nuklear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pereputan_radioaktifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pereputan_radioaktifhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembelahan_nuklear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelakuran_nuklear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelakuran_nuklear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembelahan_nuklear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pereputan_radioaktifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pereputan_radioaktifhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tindakbalas_nuklear&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tenaga
 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  7/24

  7

  tumbuhan-tumbuhan-Sinaran gamma dapat memandulkan serangga perosak

  serangga. Dengan cara ini, bilangan serangga perosak dapatdikawal- Mutasi aruhan menghasilkan baka tanaman yang lebih baik- Sinaran nuklear dapat mengubah gen tanaman

  7. Sektor perindustrian -Teknologi nuklear mengesan kebocoran paip bawah tanah- Pengawalan ketebalan dan sambungan paip serta pengukurankehausan enjin juga dapat dijalankan

  Kesan sampingan

  ISI HURAIAN8. Menjejaskan kesihatanmanusia

  -tenaga nuklear menghasilkan radiasi. Radiasi ini sangatberbahaya kepada tubuh badan manusia kerana radiasi itu

  boleh merosakkan sel badan.- bahan radioaktif yang terhasil daripada aktiviti penjanaantenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear juga amatberbahaya..- Bahan radioaktif ini, jika dilepaskan ke alam sekitar, akanbertahan untuk satu jangka masa yang lama sebelummencecah tahap selamat kepada manusia. Tenaga nuklearbergantung kepada bahan uranium.

  9. Risiko kemalangan -risiko kemalangan di loji tenaga nuklear. Jika kemalangan iniberlaku, masalahnya sangat besar dan kesannya akanmengambil masa yang panjang untuk hilang.

  - Sebagai contoh, kemalangan reaktor nuklear di Chernobylpada April 1986.

  10. mutasi genetik -bayi dalam kandungan mengalami kesihatan yangmenyebabkan dilahirkan cacat.- bayi juga mengatasi masalah perubahan genetik.

  Kesimpulan

  Kesimpulannya, penggunaan sumber tenaga nuklear mendatangkan banyak faedah kepadamanusia, namun tenaga ini perlu diguna secara terancang dan terkawal.

  5 (a) Globalisasi mengakibatkan nilai luhur dan pemikiran barat diterima secara halus oleh

  masyarakat yang akhirnya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi penghalang kepada

  pembinaan jati diri dan tamadun Malaysia. Jika tidak dibendung, cabaran tersebut akan

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  8/24

  8

  membentuk semangat perkauman, prasangka, dan akan mengukuhkan lagi fahaman

  etnosentrisme yang akhirnyna memberi kesan kepada hubungan etnik, integrasi, perpaduan,

  mudah terjadinya konflik dan rusuhan kaum.

  , (Dipetik dan diubahsuaikan daripada:

  Shamsul Amri Baharuddin, Modul Hubungan Etnik, Pusat Penerbitan Universiti, 2008)

  (i) Apakah kesan sosial akibat globalisasi?

  Luntur tradisi, jati diri, tamadun dan perpaduan kaum

  (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, ulaskan bagaimanakesan yang dinyatakan dalam petikan di atas dapat dielakkan.

  1. Perancangan sistematik supaya kesan negatif dapat dikurangkan/

  2. Mengadakan program pembangunan kerohanian secara berkesan/melalui saluran

  pendidikan/ bina jati diri

  3. Mengadakan kempen kesedaran secara berterusan

  4. Mengukuhkan institusi keluarga

  ATAU

  5. (b) Pelancongan kesihatan amat berpotensi berdasarkan perkembangan pesat dalam

  bidang perubatan dan kesihatan. Pelancongan ini merujuk kepada kedatangan seseorang ke

  negara lain untuk merawat penyakit yang dihidapi. Selain kepakaran, kadar bayaran yang lebih

  murah berbanding beberapa buah negara menarik pelancong ke negara kita.

  (Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Disember 2002).

  (i) Apakah yang dimaksudkan pelancongan kesihatan?

  (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, mengapakah

  Malaysia menjadi destinasi penting pelancongan kesihatan?

  Jawapan.

  (i) Pelancongan kesihatan bermaksud kehadiran seseorang ke negara lain untukmendapat rawatan.

  (ii) 1. Kepakaran yang tinggi pegawai dan kakitangan yang terlatih, cekap dan mesra

  2. Kos yang rendah bayaran perubatan yang berpatutan, lebih murah berbanding

  dengan negara lain.

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  9/24

  9

  3. Kemudahan peralatan yang moden alat yang lengkap mengikut keperluan

  pelanggan

  6(a) Telekesihatan adalah lebih besar daripada teleperubatan yang lebih fokus kepada aspek

  merawat atau penyembuhan sedangkan telekesihatan merangkumi aspek penjagaan kesihatan,

  perlindungan dan rawatan penyembuhan. Masyarkat boleh mengakses maklumat dan

  pengetahuan kesihatan. Kualiti maklumat kesihatan dan kepantasan penghantarannya

  memainkan peranan penting dalam pembangunan bidang ini

  (Disesuaikan daripada,Mohd Ridzwan Iman,Telekesihatan Untuk Kehidupan Lebih Baik, Estidotmy, 2010)

  (i) Apakah kelebihan telekesihatan?

  maklumat yang berkualiti dan kepantasan penghantarannya/penyebarannya

  (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kaedah

  yang dapat diambil untuk merealisasikan matlamat telekesihatan.1. Membangunkan MSC pelabur tempatan dan luar negara

  2. Membangunkan infrastruktur yang lebih baik kemudahan prasarana telekomunikasiyang canggih

  3. Membangunkan aplikasi kesihatan cth Rekod Kesihatan Seumur Hidup, Kesihatanonline, Teleperundingan, pembangunan Profesional Berterusan dll

  4. Kempen kesedaran secara berterusan pendedahan kepada masyarakat

  5. Pendidikan ICT membolehkan masyarakat akses maklumat

  6 (b) Apabila menyebut tentang pencemaran udara, kita sering membayangkan udara di

  persekitaran luar kita seperti jerebu. Namun sebenarnya, pencemaran udara yang paling

  bahaya sebenarnya pencemaran udara di dalam rumah kita sendiri yang dikenali sebagai

  pencemaran udara dalaman. Aktiviti seharian dalam rumah boleh menjadi punca kepada

  pencemaran ini.

  (Disesuaikan daripada Estidotmy, Julai 2007)

  (i) Apakah pencemaran yang dianggap paling berbahaya?

  (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan punca-punca pencemaran udara di rumah.

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  10/24

  10

  (i) Pencemaran yang paling berbahaya ialah pencemaran udara dalaman.

  (ii) Punca-punca pencemaran di rumah

  1 Asap rokok dikenali juga dengan second hand smoke daripadapenghuni rumah

  Ketidakselesaan pada mata, hidung, kerongkong,bronchitis, asma dan fungsi paru-paru.

  2 Barangan harian asap colok, dan ubat nyamuk yang mengandungiunsur-unsur logam berat yang mendap dalamrespirasi manusia.dapur jenis kayu dan pemanas air yangmembebaskan gas yang menyebabkan masalahpada mata,, tekak, hidung, jantung dan paru-paru

  3 Pencemaran biologi termasuk debunga daripada tumbuhan, rambut, bulubinatang peliharaan, kulat parasit dan bakteriaBoleh menyebabkan alahan, asma dan demam

  4Gas formaldehid

  gas yang terbebas daripada permaidani, papan danbuih penebat atau penyalut yang bolehmenyebabkan ketidakselesaan pada mata, hidungdan alahan

  5 Gas radon gas yang terbebas secara semulajadi daripada tanahdisebabkan pengudaraan yang kurang sesuai padastruktur rumah moden hari ini

  .

  Jawabsatu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.

  [15]

  Berdasarkan petikan di bawah, lukiskan graf yang sesuai bagi menunjukkan kadar

  pertumbuhan ekonomi negara ASEAN terpilih antara tahun 2007 hingga tahun 2011

  7. Pertumbuhan ekonomi Malaysia berkembang dengan kukuh iaitu 6.5% pada tahun 2007.Namun demikian, pada tahun 2008 ekonomi Malaysia bertumbuh secara perlahan iaitu hanya4.7%. Pertumbuhan ekonomi yang perlahan di Asia Timur telah mempengaruhi ekonomiMalaysia menyebabkan ekonomi Malaysia menguncup sebanyak -1.7%.pada tahun 2009.Ekonomi Malaysia bagi tahun 2010 melebihi sasaran awal kerajaan iaitu sebanyak 7%setahun. Pencapaian itu ialah hasil pelan transformasi ekonomi yang sudah mula menunjukkan

  kesan positif selain faktor persekitaran ekonomi dunia yang semakin baik. Namun demikian,keadaan ekonomi dunia, dan malapetaka tsunami yang berlaku dii Jepun sedikit sebanyak telahmenjejaskan ekonomi Malaysia dan dijangka pada tahun 2011 ekonomi Malaysia bertumbuhsebanyak 5.2%.

  Kadar pertumbuhan ekonomi Indonesia agak menggalakkan walaupun bertumbuh agakperlahan. Pada tahun 2007 kadar pertumbuhannya agak tinggi iaitu 6.5% tetapi jatuh pada

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  11/24

  11

  tahun 2008 dan 2009 kepada 6.0% dan 4.5% sebelum pulih dan kembali meningkat kepada6.0% dan 6.2% masing-masing pada tahun 2010 dan 2011.

  Dalam keadaan ekonomi dunia mengalami kemelesetan dan pasaran kewangan globalyang goyah, kemasukan modal bersih swasta ke negara membangun susut kepada AS$707bilion pada tahun 2008, kejatuhan ketara berbanding waktu puncak sebanyak AS$1.2 trilion

  (AS$1=RM3.50) pada 2007. Keadaan ini meninggalkan kesan yang ketara kepada ekonomiKemboja, Singapura dan Vietnam. Pada tahun 2007, ekonomi Kemboja berkembang palingpantas iaitu sebanyak 10.2% berbanding Singapura dan Vietnam yang masing-masingbertumbuh sebanyak 8.5%. Ketiga-tiga negara tersebut telah mengalami penguncupanpertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya iaitu masing-masing kepada hanya 6.7%, 1.8%dan 6.3%. Kemboja dan Singapura telah mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun2009 iaitu hanya -2.0% dan -1.3% akibat daripada pertumbuhan ekonomi global yang perlahan.Namun demikian, kadar pertumbuhan ekonomi Singapura telah meningkat mendadak iaitusebanyak 14.2% pada tahun 2010 dan dijangka berkembang secara perlahan kepada hanya4.5% pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Kemboja dan Vietnam pula telah berkembangsecara perlahan pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010, KDNK Kemboja dan Vietnammasing-masing bertumbuh sebanyak 4.8% dan 6.5% sebelum meningkat kepada 6.8%.

  Sungguhpun negara-negara ASEAN mengalami kemelesetan ekonomi danpertumbuhan yang negatif pada tahun 2009, prestasi ekonomi Filipina tidaklah seteruknegara-negara lain. Pada tahun 2008, kadar pertumbuhan ekonomi Filipina telah jatuh kepada3.7% daripada 7.1% pada tahun 2007. Pada tahun 2009,kadar tersebut terus menguncupkepada 1.1% sebelum bertumbuh pada 2010 sebanyak 5.9% dan dijangka menyusut kembalisebanyak 1.4% pada tahun 2011.

  Kemelesetan ekonomi dunia juga turut menjejaskan kadar pertumbuhan ekonominegara Thailand. Pada tahun 2009, kadar pertumbuhan ekonomi Thailand menyusut kepada -2.2% daripada 2.5% pada tahun sebelumnya. Namun, keadaan ekonominya mengalamipertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 2010 iaitu 7.5% berbanding hanya 4.9% padatahun 2007. Kerajaan Thailand menjangkakan pada tahun ini ekonominya mengalamipertumbuhan sebanyak 4.0%.

  (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi, 2010/2011)

  KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN TERPILIH, TAHUN 2007 2011*

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  12/24

  12

  Bil Negara Tahun

  2007 2008 2009 2010 2011

  1 Malaysia 6.5 4.7 -1.7 7.0 5.2

  2 Kemboja 10.2 6.7 -2.0 4.8 6.8

  3 Indonesia 6.5 6.0 4.5 6.0 6.2

  4 Singapura 8.5 1.8 -1.3 13.9 4.5

  5 Vietnam 8.5 6.3 5.3 6.5 6.8

  6 Filipina 7.1 3.7 1.1 5.9 4.5

  7 Thailand 4.9 2.5 -2.2 7.5 4.0

  (Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Negeri Pahang, 2010)

  Perincian skema:

  A MEDIA

  PA KT KI KJ Jumlah1 Media tepat: Graf garisan

  mudah (berbentuk imbangan)4 4 4 3 15

  2 Salah media: Piramid, bar

  jumlah/garis jumlah/dll

  - - - 01

  B KAEDAH PERSEMBAHAN1 Kadar perubahan semua

  positif1 1 1 1 04

  2 Semua maklumat perubahanterbalik: nilai +ve menjadivedan sebaliknya

  1 1 1 1 04

  3 Salah konsep perubahandengan memberikan nilai

  01

  C TEKNIKAL

  1 Skala nilai +ve danve tidakseragam

  1 1 1 1 04

  2 Tiada tandave ke bawah darititik asas 0 tapi ada plotgarisan

  4 3 3 2 12

  D MAKLUMAT1 Tiada tajuk/salah maklumat

  asas tajuk1 1 1 1 06

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  13/24

  13

  2 Tiada unit peratus (%) padapaksi Y

  1 1 1 1 06

  3 Tidak tulis perubahanpertumbuhan ekonomi padapaksi Y dan di dalam tajuk

  1 1 1 1 06

  4 Tiada anggaran 1 1 1 1 06

  5 Tidak tulis perubahanpertumbuhan ekonomi padapaksi Y tetapi ada dalam tajuk

  4 3 3 2 12

  6 Sumber ada tetapi tidaklengkap

  4 4 3 2 14

  7 Sumber tiada 4 4 3 2 138 Jika jawapan hanya jadual

  sahajaButiran

  2

  Tajuk

  Sumber

  03

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  14/24

  14

  Perubahan Pertumbuhan Ekonomi

  (%)

  Tahun

  KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN TERPILIH, TAHUN 2007 2011*

  (Dipetik dan disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2010/2011)

  -4

  -2

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  2007 2008 2009 2010 2011

  Filipina Indonesia Kemboja Malaysia

  Singapura Thailand Vietnam

  * an aran

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  15/24

  15

  8. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk

  menunjukkan peratus perubahan nilai eksport Malaysia ke Negara-negara rakan dagang terpilih

  bagi tempoh Januari April 2010 dengan JanuariApril 2011.

  Perkembangan ekonomi Malaysia telah menjadikan negara ini semakin luas

  perdagangan dengan negara-negara serantau dan negara-negara lain di dunia. Sebagai

  sebuah negara yang yang bermatlamat negara berpendapatan tinggi perlu meningkatkan

  eksport dengan negara-negara rakan dagang yang ada.

  Brunei Darussalam merupakan rakan dagang Malaysia yang rapat mempunyai nilai

  dagangan yang meningkat pada tempoh berkenaan iaitu RM425.65 juta kepada RM474.01 juta.

  Situasi yang sama juga bagi negara Kampuchea iaitu RM181.07 juta meningkat kepada

  RM249.86 juta. Hubungan yang erat antara negara-negara ini telah meningkatkan nilai

  perdagangan.

  Selain itu, rakan dagang utama, iaitu Indonesia mempunyai nilai perdagangan antara

  yang tertinggi iaitu RM6,455.53 juta pada tahun 2010 dan RM6,592.23 juta pada tahun

  berikutnya. Bilangan penduduk yang ramai di negara berkenaan dan hubungan yang erat

  antara faktor nilai perdagangan agak tinggi. Sebuah negara lain dalam ASEAN mempunyai nilai

  perdagangan yang kecil iaitu Laos mempunyai nilai sebanyak RM16.81 juta menurun sebanyak

  RM3.25 juta pada tahun berikutnya.

  Myanmar yang kurang stabil politiknya juga mempunyai nilai perdagangan yang agak

  tinggi dengan negara kita. Negara ini mempunyai nilai perdagangan sebanyak RM438.29 juta

  pada tahun 2010 meningkat kepada RM563.16 juta pada tahun berikutnya. Rakan dagang

  lama dalam ASEAN iaitu Filipina juga menunjukkan peningkatan dagangan yang agak ketara

  iaitu RM3,977.12 juta berbanding tahun sebelumnya iaitu RM3,076.69 juta. Barangan dagangan

  utamanya ialah kepada hasil makanan.

  Singapura yang merupakan rakan dagang terbesar Malaysia mempunyai nilai

  perdagangan sebanyak RM27,615.77 juta telah menunjukkan peningkatan perlahan pada tahun

  berikutnya iaitu kepada RM28,720.98 juta. Singapura mempunyai sejarah perdagangan yang

  lama dengan negara ini. Rakan dagang di utara iaitu Thailand mempunyai nilai perdagangan

  yang agak tinggi pada tempoh berkenaan iaitu RM12,617.87 juta telah mengurangkan urusan

  dagangannya sebanyak RM784.49 juta pada tahun berikutnya.

  Sebagai sebuah negara ASEAN yang pesat membangun, Vietnam mempunyai nilai

  perdagangan yang agak tinggi iaitu RM4,343.56 juta. Namun merosot sedikit kepada

  RM3,657.84 juta pada tahun 2011. Banyak pelabur asing menanam modal di negara

  berkenaan termasuk pelabur-pelabur dari Malaysia

  (Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada

  http://www.statistics.gov.my , Jabatan Perangkaan Negara)

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  16/24

  16

  Perincian skema:

  A MEDIA

  PA KT KI KJ Jumlah1 Media tepat: Graf bar

  memesong/imbangan4 4 4 3 15

  2 Salah media: barkompaun/komponen/garismudah/komponen

  - - - 01

  B KAEDAH PERSEMBAHAN1 Kadar perubahan semua

  positif1 1 1 1 04

  2 Semua maklumat perubahanterbalik: nilai +ve menjadivedan sebaliknya

  1 1 1 1 04

  3 Salah konsep perubahan

  dengan memberikan nilai

  01

  C TEKNIKAL1 Skala nilai +ve danve tidak

  seragam1 1 1 1 04

  2 Tiada tandave ke bawah darititik asas 0 tapi ada plotgarisan

  4 3 3 2 12

  D MAKLUMAT1 Tiada tajuk/salah maklumat

  asas tajuk1 1 1 1 06

  2 Tiada unit peratus (%) padapaksi Y

  1 1 1 1 06

  3 Tidak tulis perubahanpertumbuhan ekonomi padapaksi Y dan di dalam tajuk

  1 1 1 1 06

  4 Tidak tulis perubahanpertumbuhan ekonomi padapaksi Y tetapi ada dalam tajuk

  4 3 3 2 12

  5 Sumber ada tetapi tidaklengkap

  4 4 3 2 14

  6 Sumber tiada 4 4 3 2 137 Jika jawapan hanya jadual

  sahajaButiran

  2

  Tajuk

  Sumber

  03

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  17/24

  17

  MALAYSIA:PERATUS PERUBAHAN NILAI EKSPORT KE NEGARA-NEGARA RAKAN

  DAGANG TERPILIH PADA TEMPOH JANUARI HINGGA APRIL 2010 DAN JANUARI

  HINGGA APRIL 2011

  Bil Negara Jan April 2010

  ( RM Juta)

  Jan April 2011

  ( RM Juta)

  Peratus perubahan

  1 Brunei Darussalam 425.65 474.01 11.362 Kampuchea 181.07 249.86 37.993 Indonesia 6,455.53 6,592.23 2.124 Laos 16.81 13.56 -19.335 Myanmar 438.29 563.16 28.496 Filipina 3,076.69 3,977.12 29.277 Singapura 27,615.77 28,720.98 4.008 Thailand 12,617.87 11,833.38 -6.229 Vietnam 4,343.56 3,657.84 -15.79

  Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada

  http://www.statistics.gov.my , Jabatan Perangkaan Negara,

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  18/24

  18

  Nota,

  1. PemarkahanPengelasan Angkubah (PA) = 4 markah

  Kesesuaian teknik (KT) = 4 markah

  Ketepatan isi (KI) = 4 markah

  Kejelasan (KJ) = 3 markah

  ---------------------------------

  15 markah

  =====================

  2. Graf yang diterima ialah bar imbangan /memesong ( 15 markah )3. Graf lain markah 01/15

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  Brunei

  Darussalam

  Kampuchea Indonesia Laos Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam

  Negara rakan dagang

  MALAYSIA:PERATUS PERUBAHAN NILAI EKSPORT KE NEGARA-NEGARA RAKAN DAGANG

  TERPILIH PADA TEMPOH JANUARI HINGGA APRIL 2010 DAN JANUARI HINGGA APRIL 2011

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  19/24

  19

  Bahagian E

  Jawabsatu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15]

  9. Berdasarkan carta di bawah, bincangkan faktor-faktor yang secara langsung dan secara tidak

  langsung yang menentukan kejayaan seseorang pelajar.

  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN SESEORANG PELAJAR

  Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Ahmad Salleh, 2003,

  Motivasi Untuk Pelajar, Kuala Lumpur.

  Jawapan.

  Pengenalan

  Isi HuraianFaktor langsung

  A 1. Ibu bapa - Ibu bapa faktor utama kejayaan seseorang pelajar- didikan yang sempurna dari awal sangat penting

  kepada seseorang

  Masyarakat Ibu bapa PIBG

  GuruKejayaan pelajar

  Sikap

  Adik beradik

  Rakan

  sebaya

  Tuisyen

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  20/24

  20

  2. Guru - Pendidikan secara rasmi di sekolah bermuladengan guru

  - Pengajaran dan pembelajaran yang sempurnamendorong pelajar berjaya

  3. Sikap - Seseorang yang bersikap positif boleh berjayacemerlang

  - Ketahanan diri dalam menghadapi masalah bolehmembawa kesan positif kepada seseorangpelajar.

  B Faktor tidak langsung

  4. Rakan sebaya - Rakan sebaya berperanan penting bagi kejayaanatau kegagalan seseorang pelajar

  - -pelajar mudah terpengaruh dengan ajakan rakansebaya untuk belajar atau mengulangkaji

  5. Tuisyen - Kelas ini menjadi tarikan pelajar dan ibu bapamasa kini

  - Masa yang digunakan untuk tuisyen membermanfaat pada pelajar.

  - Banyak membantu kejayaan pelajar.6. Masyarakat - Masyarakat sekeliling berperanan bagi kejayaan

  pelajar.- Sikap anggota masyarakat yang peka dan

  prihatin tentang pelajar, menegur kesalahanpelajar membantu pelajar berjaya.

  7. Adik beradik -Peranan ahli keluarga selain ibu bapa membantupelajar berjaya.

  - Dorongan dan sokongan dari segi moral danmaterial member semangat kepada pelajar.

  8. PIBG - Sokongan kewangan dan program tertentumembantu kejayaan pelajar.

  - PIBG menyokong dari aspek sumbangan ideadan program untuk pelajar.

  Nota.1.PemarkahanIsi = 4 markah

  Huraian = 8 markah.Kebahasaan = 1 markahRumusan = 2 markah

  -------------15 markah

  =============2. Setiap isi perlu ada perkataan langsung atau tidak langsung, jika tidak, tiada markah diberi.3. Gabungan isi 2 faktor langsung + 2 faktor tidak langsung.

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  21/24

  21

  16.39% 1.38%

  29.53%

  2.16%

  50.54%

  16.60% 1.59%

  30.26%

  1.98%

  49.57%

  10. Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)mengikut punca kegiatan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Kemukakan juga langkah-langkahyang boleh dilaksanakan oleh kerajaan Pahang bagi menjadikan pertanian sebagai sektorberpendapatan tinggi,.

  Pahang: KDNK Negeri Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi, Tahun 2008 - 2010*

  Tahun 2008 Tahun 2009

  RM23, 181 juta RM24, 538 juta

  Tahun 2010*

  RM25157 juta

  * anggaran

  (Dipetik dan diubahsuaikan daripada

  Laporan Ekonomi Negeri Pahang Darul Makmur, 2010)

  16.78% 0.79%

  26.22%

  2.23%

  53.98%

  Pertanian

  Perlombongan

  Pembuatan

  Pembinaan

  Perkhidmatan

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  22/24

  22

  Pendahuluan

  Bil Idea Huraian Perbezaan dataPeratus

  perubahan

  1.A. Pola Perubahan

  Jumlah keseluruhan KDNK

  menunjukkan peningkatan

  berterusan

  Tahun 2008RM23,181

  juta

  Tahun 2010 (anggaran)

  RM25,157 juta

  2008

  2010(anggaran)

  = RM1,976 Juta

  8.52

  2. Pola meningkat berterusan

  - Pembinaan- Perkhidmatan

  Pembinaan

  Tahun 2008 - 1.98%Tahun 2010(anggaran)

  2.23%

  Perkhidmatan

  Tahun 2008 49.57%

  Tahun 2010 (anggaran)

  53.98%

  meningkat

  RM458.98jutaRM561 juta

  RM11,490.82 j

  RM13,579.75 j

  Beza

  RM102,02juta

  RM2,088.93j

  3 Pola menurun secara berterusan

  - Perlombongan

  - Pembuatan

  Perlombongan

  Tahun 20081.59%

  Tahun 2010(anggaran)

  0.79%

  PembuatanTahun 200830.26%

  Tahun 2010(anggaran)

  26.26%

  menurun

  RM368.58 juta

  RM198.74 juta

  menurun

  RM7,014.57 juta

  RM6,606.23 juta

  RM169.84 j

  RM408.34

  4 Pola tidak konsisten

  Pertanian

  Pertanian

  Tahun 2008 - 16.60%

  Tahun 2009 - 16.39%

  Tahun 201016.78%

  (anggaran)

  Meningkat

  RM3848.05 juta

  RM4021.78 juta

  RM4221.34 juta

  RM373.29 j

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  23/24

  23

  B: langkah-langkah

  Bil Idea Huraian

  5. menggiatkan pertanian secara kontan

  dan komersil

  mengusahakan tanaman yang mempunyai potensikomersil seperti produk semulajadi khusus, keluaran

  hutan bukan balak, keluaran bioteknologi, florikultur, dansebagainya6 meningkatkan saiz kebun/ladang

  berskala besar perlu dijalankan

  Contohnya seperti projek kelompok, pemuliharaan tanahterbiar secara estet, dan taman kekal pengeluaranmakanan.

  7 menggalakkan penglibatan sektor

  swasta dalam pengeluaran makanan

  secara komersil

  pelaburan syarikat-syarikat swasta dalam sektor pertaniandapat membantu peningkatan hasil pengeluaran.

  8 menyediakan insentif istimewa dan

  potongan cukai bagi projek pertanian,

  pengeluaran makanan, dan lain-lain

  industri asas tani

  taraf perintis, elaun cukai pelaburan, insentif penyelidikan,insentif eksport, dan sebagainya

  9 pemindahan dan penggunaan

  teknologi moden

  Kebergantungan sepenuhnya kepada tenaga buruh dalamsektor pertanian perlu dikurangkan dengan melaksanakantransformasi tenaga buruh kepada penggunaanmekanisasi, otomasi, dan teknologi moden programinkubator dan belia tani bagi melahirkan usahawan tani,program fertigasi tanaman pertanian, dan sistem ternakansecara tertutup (closed house system). Di dalampembangunan perikanan pula, usaha bagi meningkatkantahap teknologi perlu dilaksanakan melalui program penculture, akuakultur secara nukleus, open sea cage culture,dan sebagainya. Bagi mempercepatkan modenisasibidang pertanian ini, kita perlu menjalinkan kerjasamaserta mendapatkan khidmat bantuan dan kepakaran darinegara-negara luar..

  10 menggiatkan penyelidikan dan

  pembangunan bagi mewujudkan

  sumber pertumbuhan baru dengan

  mengguna dan memulihara sumber

  semulajadi secara lestari di samping

  meningkatkan produktiviti ke tahap

  yang maksima

  meningkatkan usaha penyelidikan bagi mencari sumber-sumber benih alternatif dan menambahkan produktivitiserta keberkesanan kos pengeluaran pertanian disamping menghasilkan produk-produk baru yang inovatif.

  11 pengurusan pertanian yang efisyen. penggunaan tanah secara intensif melalui pelaksanaanlebih meluas campuran tanaman, mengintegrasipengeluaran makanan dengan tanaman ladang,menggunakan sumber semulajadi secara mampan danmesra alam, serta menggalakkan rantaian dengan aktivitilain seperti industri pembuatan. Sebagai contoh, kitaboleh mengorientasikan semula getah sebagai tanamanstrategik yang membekalkan balak untuk industriberasaskan kayu serta lateks bagi industri berasaskan

 • 8/4/2019 Percubaan STPM Pahang 2011 - Skema Pengajian Am Kertas 2

  24/24

  24

  getah. Ini dapat meningkatkan produktiviti secaramaksima dengan kos yang minima.

  12 memberikan bimbingan dan latihan

  kepada para petani.

  teknik pengurusan tanaman yang bersifat mesra alam dankurang menggunakan racun merbahaya bagimeningkatkan mutu dan keselamatan produk pertanian

  menggalakkan petani supaya mengamalkan teknik naturalfarming dengan sistem rawatan tanah, penggunaan bajadan racun perosak yang selamat digunakan

  13 menjalankan pertanian secara sektoral

  melalui pengezonan kawasan

  pengeluaran pertanian

  membangunkan pertanian secara kelompok danmendapatkan faedah perbandingan. Zon-zon pengeluaranini termasuklah zon industri akuakultur, zon tanaman, zonternakan, dan kawasan integrasi. memudahkan khidmatsokongan.

  14 melengkapkan kemudahan

  infrastruktur dan pemasaran hasil

  pertanian

  Kemudahan-kemudahan seperti saliran dan pengairanserta jalan ladang perlu diperbaiki dan dipertingkatkan darisemasa ke semasa. Kemudahan pemasaran seperti pusatpengumpulan dan pengedaran produk pertanian jugaperlu disediakan

  15 pemantauan bersepadu terhadap

  kualiti hasil pertanian

  memastikan bekalan makanan yang dihasilkanmencukupi, berkualiti, selamat dimakan, berkhasiat, dandijual dengan harga yang berpatutan. Kualiti produk yangrendah dan tidak seragam menyebabkan hasil pertaniannegara tidak dapat bersaing di pasaran global

  Skema jawapan:

  2 + 2

  Bhg A Bukti % 1m, bukti angka mutlak dan perbezaan (mesti ada kedua-dua bukti) 1m

  Nota:

  Perkataan anggaran mesti dinyatakan dalam jawapan bahagian A sekurang-kurangnya sekali.Sekiranya tiada, jawapan Bahagian A tidak diterima. Terima hanya Bahagian B.